A TINLAB weboldala

A TINLAB weboldala

Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB)
A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) 2020 őszén alakult. A tudáscentrum az ELTE kezdeményezésére és koordinálásával kezdte meg munkáját, konzorciumi partnerségben a Miskolci Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, valamint egy civil kutató-tudásközvetítő szervezettel, a Hárfa Alapítvánnyal.

„Együtt az innovatív társadalomért” – tudásközpontunk küldetése nem más, mint a hazai társadalmi innovátorok és társadalmi innovációs tevékenységek támogatása, tudásmenedzsment szolgáltatások működtetése, mindezek által Magyarország innovációs képességének erősítése. Ehhez igazodva a TINLAB stratégiai célja, hogy definiálja és népszerűsítse a társadalmi innovációt, valamint hozzájáruljon a finanszírozási, jogi és szakmai keretrendszerek fejlesztéséhez. Kiemelt cél a hazai társadalmi innovációs törekvések támogatása, valamint beágyazása a nemzetközi együttműködési rendszerekbe. 

jelenlegi pályázati szakaszban kiemelt cél a négy konzorciumi partner (ELTE, HÁRFA, ME, PE) által működtetett TINLAB fejlesztése annak érdekében, hogy az más kutatás-fejlesztési szereplők, érintettek koncentrálásával, kutatási eredmények létrehozásával, megoldások tesztelésével és azok terjesztésével, társadalmi hasznosításával a társadalomtudományok kiemelkedő tudományos műhelyévé váljon. 

A projekt előzményeként korábban sor került a társadalmi innováció definiálása és egy Társadalmi Innovációs Fehér Könyv létrehozására, átfogó igényfelmérésen alapozottan társadalmi innovációs fókuszterületek kijelölésére, szakirodalom kutatásra, jó gyakorlatok feltárására, valamint a labor működési sztenderdjeinek, eljárásrendjének és szervezeti mechanizmusainak kialakítására. Meghatározták a partnerségi dimenziókat, kifejlesztették a kutatási eredmények terepen történő hasznosítását szolgáló pilot projekt eljárásrendet, valamint képzési programokat és mentori rendszereket. Megkezdte működését az a nyolc tematikus fórum, amelyeknek a kutatási, pilot és disszeminációs tevékenységek fókuszálásában, a TINLAB eredményeinek társadalmasításában, széles körű terjesztésében, valamint az eredmények piaci (társadalmi) hasznosításában van kulcsszerepe. 

A meglévő alapokon jelen projekt keretében a TINLAB tudományos kiválóságának mélyítése, kutatási aktivitásának fokozása, nemzetközi beágyazódásának növelése, valamint a létrejövő tudás transzferjét segítő tevékenységek (alapkutatási, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési feladatok ellátását, az eredmények bemutatását, terjesztését szolgáló tudományos rendezvények, konferenciák szervezését, piacra jutási tevékenységek ellátását, valamint iparjogvédelmi tevékenységek végrehajtása) valósul meg. 

A konzorciumi partnerek valamennyi kutatási tevékenység során fokozott figyelmet fordítanak a doktori hallgatók és fiatal kutatók bevonására, ezáltal a kutatói utánpótlás helyzetének erősítése. A TINLAB keretében megvalósuló pilot projektek hozzájárulnak a kutatási eredmények széleskörű társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosításához is. 

A projekt kedvezményezettjei: Eötvös Loránd Tudományegyetem (konzorciumvezető), Miskolci Egyetem, Pannon Egyetem és Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (konzorciumi tagok)
A szerződött támogatás összege: 1 076 249 987
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026. 02. 15. 

Készült az RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosítószámú "Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium" elnevezésű projektben, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében, az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének támogatásával.