Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság

A Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság alapvető funkciója és feladata, hogy biztosítsa a törvényesség érvényre juttatásának szervezési és jogi információs feltételeit, segítséget nyújtson a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez. A Főigazgatóság ellátja az Egyetem jogi képviseletét és szakértői tevékenységével segíti a szervezeti egységek működésének jogszerűségét. Ellátja az egyetemi szintű szabályozási és szabályzatalkotási feladatokat, az egyetemi testületek igazgatási feladatait, valamennyi egyetemi működést támogató igazgatási tevékenység szakmai felügyeletét, szervezi és irányítja az Egyetem közbeszerzési tevékenységét a beszerzést kezdeményező szervezeti egységekkel való együttműködés keretében, szükség esetén, és a szükséges mértékben külső erőforrások bevonásával, továbbá felelős a közbeszerzésekkel kapcsolatos tervezési és beszámolási feladatok jogszabályokban előírtak szerinti teljesítéséért. A Főigazgatóság irányítja továbbá az Egyetem munkaügyi és emberi erőforrás gazdálkodási, a hallgatói és alkalmazotti szolgáltatások szervezését, a hallgatói szálláslehetőségek biztosítása körében vállalt feladatokat, valamint a kancellár vezetői koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

Vezetés

dr. Rikker Emília,  főigazgató

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. II. em.
Telefon: (36-1) 460-4448 
E-mail: jog-igazgatas@elte.hu 

dr. Nánay János

Telefon: (36-1) 411-6500/3278 
E-mailnanay.janos@kancellaria.elte.hu

Theisz Bálint

Telefon: (36-1) 411-6500/2103
E-mailtheisz.balint@kancellaria.elte.hu

Szervezeti felépítés

Jogi Igazgatóság
     Központi Ügyiratkezelő Osztály
Közbeszerzési Főosztály
     Központi Beszerzési Osztály
Emberi Erőforrás Igazgatóság
     Személyügyi Osztály
     Karriermenedzsment Osztály
     Illetményszámfejtési Osztály
Szolgáltatási Igazgatóság
     Kollégiumi Központ
     Karrierközpont
     Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda
     Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda
     Alumni Központ


Jogi Igazgatóság

dr. Öveges Borbála,  igazgatóhelyettes

Telefon: (36-1) 411-6500/3044
E-mail: oveges.borbala@kancellaria.elte.hu

dr. Árvay Gábor

Telefon: (36-1) 411-6500/4456 
E-mailarvay.gabor@kancellaria.elte.hu

dr. Kósikné dr. Uzonyi Rita

Telefon: (36-1) 460-4415
E-mail: uzonyi.rita@kancellaria.elte.hu

dr. Matyasovszky-Németh Márton

Telefon: (36-1) 411-6500/2846
E-mail: m-nemeth.marton@kancellaria.elte.hu

dr. Nagy Krisztina

Telefon: (36-1) 411-6500/4411
E-mail: nagy.krisztina@kancellaria.elte.hu

dr. Tóth Eszter

Telefon: (36-1) 411-6500/2226
E-mail: toth.eszter@kancellaria.elte.hu

Igazgatási Osztály

Mészáros Marianna

Telefon: (36-1) 411-6500/2827 
E-mail: meszaros.marianna@kancellaria.elte.hu 

Renge Andrea

Telefon: (36-1) 460-4448 vagy (36-1) 411-6500/4448 
E-mail: renge.andrea@kancellaria.elte.hu 

Renge Orsolya

Telefon: (36-1) 411-6500/2135 
E-mail: renge.orsolya@kancellaria.elte.hu 

Központi Ügyiratkezelő Osztály

Kiliti Hajnalka,  osztályvezető

Telefon: (36-1) 411-6500/2825 
E-mail: kiliti.hajnalka@kancellaria.elte.hu 

Harazin Fanni

Telefon: (36-1) 411-6500/2147 
E-mail: harazin.fanni@kancellaria.elte.hu 

Gergelyné Czeglédi Katalin

Telefon: (36-1) 411-6500/2147 
E-mail: czegledi.katalin@kancellaria.elte.hu 

Török Csilla

Telefon: (36-1) 411-6500/2147 

Közbeszerzési Főosztály

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. II. em.

dr. Matisz Gabriella

Telefon: (36-1) 411-6700/2962
E-mailmatisz.gabriella@kancellaria.elte.hu

dr. Fehérvári Andrea

Telefon: (36-1) 411-6500/2075
E-mail: fehervari.andrea@kancellaria.elte.hu

Kozma Zoltán

Telefon: (36-1) 411-6700/2908 
E-mail: kozma.zoltan@kancellaria.elte.hu 

dr. Sándor Endre Márton

Telefon: (36-1) 460-4417
E-mailsandor.endre.marton@kancellaria.elte.hu

Varga Andrásné

Telefon: (36-1) 411-6700/2932 
E-mail: varga.andrasne@kancellaria.elte.hu 

Központi Beszerzési Osztály

Németh Andrea,  osztályvezető

Telefon: (36-1) 411-6700/4418 
E-mail: nemeth.andrea@kancellaria.elte.hu 

Baricza Bernadett

Telefon: (36-1) 411-6700/2936 
E-mail: baricza.bernadett@kancellaria.elte.hu 

Homonnai Árpád

Telefon: (36-1) 411-6700/2700
E-mail: homonnai.arpad@kancellaria.elte.hu 

Kovácsné Kalamár Noémi

Telefon: (36-1) 411-6700/2721 
E-mail: k.kalamar.noemi@kancellaria.elte.hu 

Makray Barbara

Telefon: (36-1) 411-6700/2820
E-mail: makray.barbara@kancellaria.elte.hu

Szabó Judit

Telefon: (36-1) 411-6700/3745
E-mail: szabo.judit@kancellaria.elte.hu

Pospisek Zsolt

Telefon: (36-1) 411-6700/2067
E-mail: pospisek.zsolt@kancellaria.elte.hu

Emberi Erőforrás Igazgatóság

Az Emberi Erőforrás Igazgatóság működteti az intézmény bér- és létszám gazdálkodási rendszerét, a munkaügyi dokumentumok előkészítését. Közreműködik az állás- és vezetői pályázatok lebonyolításában, a kiválasztási eljárások támogatásában. Vezeti az Egyetem teljes körű közalkalmazotti nyilvántartását, elvégzi a közalkalmazottak, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak illetményeinek, járandóságainak számfejtését és bankszámlára utalását, továbbá a kapcsolódó adó- és járulékfizetések bevallását, elszámolását és befizetését, adatszolgáltatások teljesítését. Az Emberi Erőforrás Igazgatóság irányítást és szakmai felügyeletet gyakorol a kari működést támogató szervezeti egységek munkaügyi feladatainak ellátása felett.

Morvainé Medgyes Andrea,  igazgató

Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 21–23. fsz. 9. 
Telefon: (36-1) 411-6500/4466
E-mail: morvaine.medgyes.andrea@kancellaria.elte.hu

Enyedi Marianna,  titkársági asszisztens

Telefon: (36-1) 411-6500/4420 
E-mail: eei@kancellaria.elte.hu

Személyügyi Osztály

dr. Bencze Katalin,  osztályvezető

Telefon: (36-1) 411-6500/4425
E-mailszemelyugy@kancellaria.elte.hu

Bodnár Viktória,  HR-ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/2931

Bíró Zsuzsanna,  humán ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4249

Hegedűsné Dorotovics Judit,  munkaügyi ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4239

Kisné Tőzsér Erika,  HR-ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4243

Kiss Emőke,  HR-ügyintéző

Telefon: (36-1)411-6500/2143

Szarvas Andrea,  HR-referens

Telefon: (36-1) 411-6500/4241

Szatmári Katalin,  HR-ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4242

Tringel Ilona, humán ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4240

Karriermenedzsment Osztály

Patainé Tóth Csilla,  osztályvezető

Telefon: (36-1) 411-6500/4431
E-mailkarriermenedzsment@kancellaria.elte.hu

Kincsverő Krisztina,  toborzáskiválasztási munkatárs

Telefon: (36-1) 411-6500/4429

Piroska Zsófia,  toborzási asszisztens

Telefon: (36-1) 411-6500/4429

Illetményszámfejtési Osztály

Molnárné Puskás Katalin,  osztályvezető

Telefon: (36-1) 411-6500/4277
E-maililletmenyszamfejtes@kancellaria.elte.hu

Sándor Rózsa Anikó,  titkársági asszisztens

Telefon: (36-1) 411-6500/1365

Balázsné Kamarás Erzsébet,  illetmény- és pénzügyi ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/2093

Haagné Bihari Éva,  illetmény- és pénzügyi ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4236

Kazsimir Zsuzsanna,  illetményszámfejtési referens

Telefon: (36-1) 411-6500/2093

Kérészi Krisztina,  illetményszámfejtési ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/1354

Medveczki Mária,  illetményszámfejtő

Telefon: (36-1) 411-6500/2775

Nagy Gyöngyi,  illetményszámfejtő

Telefon: (36-1) 411-6500/2066

Pallósné Szilágyi Katalin,  illetmény- és pénzügyi ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4236

Szegediné Kovács Ildikó,  illetményszámfejtő

Telefon: (36-1) 411-6500/4237

Szilágyi Beáta,  illetményszámfejtő

Telefon: (36-1) 411-6500/2085

Szloboda Valéria,  illetményszámfejtési ügyintéző

Telefon: (36-1) 411-6500/4275

Ulveczki Teréz,  illetményszámfejtő

Telefon: (36-1) 411-6500/4235

Szolgáltatási Igazgatóság

Az Igazgatóság célja, hogy az egyetemi polgároknak a legkülönbözőbb területeken szolgáltatásokat nyújtson, hogy az ELTE-n töltött éveik – a tanulmányok vagy munka mellett – a tudatos karrierépítés, a sport és az egészségmegőrzés, valamint a közösségépítés jegyében telhessenek. Az Igazgatóság  gondoskodik arról, hogy a speciális szükségletű hallgatók minden segítséget megkapjanak tanulmányaik elvégzéséhez. A Szolgáltató Központ működteti az ELTE Karrierközpontját, az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodáját, a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodát, az ELTE Sportirodát, valamint az ELTE Alumni Központot.

dr. Babos János,  igazgató

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5., 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/4206 
E-mail: babos.janos@kancellaria.elte.hu

Központi funkciók

Jeszenszki Zsuzsanna,  igazgatási koordinátor

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5., 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/1359
E-mail: jeszenszki.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu

Kollégiumi Központ

Az ELTE Kollégiumi Központ koordinálja az Egyetem hallgatóinak a budapesti és vidéki szálláslehetőségének biztosítására fenntartott kollégiumok gazdálkodási és üzemeltetési feladatainak ellátását.

Ágotai Tibor,  nemzetközi koordinátor

Cím: 1135 Budapest, Kerekes utca 12-20., A417. iroda
E-mail: dormitory@elte.hu

Orosz Bernadett, általános igazgatóhelyettes

Telefon: (36-1) 461-3758
E-mail: orosz.bernadett@kancellaria.elte.hu

Gál-Esztegár Zádor, kollégiumbérlésért, felújításokért, szálláshely-szolgáltatásért felelős igazgatóhelyettes

Telefon: (36-30) 321-3202
E-mail: gal-esztegar.zador@kancellaria.elte.hu

Fejes István, kollégiumi hálózatert felelős igazgatóhelyettes

Telefon: +36 (1) 368-8860/134
E-mail: fejes.istvan@kancellaria.elte.hu

Ribling Tamás, kollégiumvezető

Telefon: (36-1) 411-6500/8280
E-mail: ribling@kollegium.elte.hu

Salga Zoltán, kollégiumvezető

Telefon: (36-1) 411-6500/4004
E-mail: salga.zoltan@kancellaria.elte.hu

Demeter József, kollégiumvezető

Telefon: +36 (52) 518-600/77690
E-maildemeter.jozsef@kancellaria.elte.hu

Vázsonyi Ottó, kollégiumvezető

Telefon: +36 (72) 251-637
E-mailvazsonyi.otto@kancellaria.elte.hu

Kanyári József, kollégiumvezető

Telefon: +36 (62) 452-141
E-mailkanyari.jozsef@kancellaria.elte.hu

Karrierközpont

Az ELTE Szolgáltatási Igazgatóságának Karrier divíziója azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hallgatók munkaerőpiacra történő kilépését támogassa. Az allasborze.elte.hu oldal, az Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek zárt Facebook-csoport, valamint az évente kétszer megrendezett Virtuális Állásbörze segít eljuttatni a hallgatóknak a nyitott pozíciók hírét. Ingyenes személyes karrier-tanácsadással pedig az egyetemisták tudatos karrierépítését fejlesszük. A Képzési divízió a PPK-val együttműködve kredites karriermenedzsment képzésekkel szélesíti a hallgatók látószögét és nyújt segédkezet a majdani álláskereséshez, soft-skill képzéseket kínál mind a hallgatónak, mind az egyetem dolgozóinak, valamint  működteti az ELTE Érettségi Előkészítőjét.

Kassa Gabriella, mb. osztályvezető, szakpszichológus, tréner

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5., 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/1388 
E-mail: kassa.gabriella@kancellaria.elte.hu

Berek Andrea,  képzésszervező

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5., 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/8264
E-mail: berek.andrea@kancellaria.elte.hu; elokeszito@karrier.elte.hu

Karsai Szilvia,  szakpszichológus, tréner

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5., 1. emelet 
E-mail: karsai.szilvia@kancellaria.elte.hu  

Kováts Zsuzsanna,  koordinátor asszisztens

Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 5. 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/4419
E-mailkovats.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu

Nagy Gergely Gyula,  munkaerőpiaci kapcsolattartó

Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 5. 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/1346
E-mailnagy.gergely@kancellaria.elte.hu

Németh Patrik, képzéskoordinátor

Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 5., 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/1358
E-mailnemeth.patrik@kancellaria.elte.hu

Rakitai Réka,  szolgáltatási referens

Cím: 1053 Budapest Egyetem tér 5. 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/1358
E-mailrakitai.reka@kancellaria.elte.hu

Sportiroda

Az ELTE Sportiroda célja, hogy az ELTE polgárok szabadidő- illetve versenysport tevékenységét, valamint egészségük megőrzésére irányuló erőfeszítéseit támogassa az egyetemi sport szereplőinek összefogása, az ELTE sport programjának koordinálása révén.

Michaletzky Márta

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5., 1. emelet
Telefon: (36-1) 411-6500/1390
E-mail: michaletzky.marta@kancellaria.elte.hu

Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda

A Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda célja, hogy a hallgatók egyetemi élettel kapcsolatos adminisztratív ügyintézését, valamint általános tájékoztatásukat segítse.

Radácsi Judit,  mb. osztályvezető

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 5. 
Telefon: (36-1) 381-2353, (36-1) 411-6500/8250 
E-mail: radacsi.judit@kancellaria.elte.hu 

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda

Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda célja, hogy a speciális szükségletű hallgatóknak minden támogatást megadjon ahhoz, hogy egyenlő hozzáféréssel, akadálymentes módon tudják egyetemi tanulmányaikat elvégezni. Az Iroda a kari koordinátori hálózat segítségével megszervezi a hallgatók számára a személyi segítői hálózatot, felméri az eszköz- és szolgáltatási igényeket, részt vesz a tananyag-digitalizálásban, valamint koordinálja az akadálymentesítési törekvéseket.

Kovács Krisztina,  irodavezető

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -125 
Telefon: (36-1) 483-8000/2256 
E-mail: kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu 

Grósz Judit,  látás-, hallás-, mozgássérült hallgatók segítője

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -125 
Telefon: (36-1) 483-8000/2261 
E-mail: grosz.judit@kancellaria.elte.hu 

Matolcsi Rita,  autista hallgatók segítője

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -125 
Telefon: (36-1) 483-8000/2261 
E-mail: matolcsi.rita@kancellaria.elte.hu 

Rozemberczki Zoltán,  digitalizálás, látássérült hallgatók segítése

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -125 
Telefon: (36-1) 483-8000/2262 
E-mail: rozemberczki.zoltan@kancellaria.elte.hu 

Alumni Központ

Az ELTE Alumni Központ az Alumni Szervezet további résztvevői révén arra törekszik, hogy alumnusai – az ELTE diplomásai – aktív kapcsolatot ápoljanak egymással és az Egyetemmel, folyamatosan kutatva a közös élmény- és értékteremtés lehetőségeit. Az ELTE Alumni Központ célja ELTE Alumni Szervezetének működtetése, elsősorban az összegyetemi Alumni élet tudatos fejlesztése, az ELTE Alumni életének vitalizálása, központi – kari hovatartozástól függetlenül is érdekes, az Egyetem szellemiségéhez illő – alumni programok tervezése és szervezése; az Alumni adatbázis bővítése, fejlesztése; valamint az Alumni Tagozatok munkájának összefogása, kari/szakági alumni törekvéseik támogatása; a jelen és leendő alumnusok kapcsolatának erősítése, a tehetséges, anyagilag rászoruló egyetemi hallgatók támogatása.

Pataky Csilla, osztályvezető

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23. II. em. 15. 
Telefon: (36-1) 411-6500/8265 , (36-1) 381-2365 
E-mail: pataky.csilla@kancellaria.elte.hu 

Kátai Judit, alumni munkatárs

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23. II. em. 15. 
Telefon: (36-1) 411-6500/4414 
E-mail: katai.judit@kancellaria.elte.hu 

Petz Denise Gerda, alumni munkatárs

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23. II. em. 15. 
Telefon: (36-1) 411-6500/1357 
E-mail: petz.denise@kancellaria.elte.hu