Gyakran ismételt kérdések az OHV-val kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az OHV-val kapcsolatban

Hallgatóknak | Oktatóknak

Hallgatóknak

Mikor és meddig lehet kitölteni az OHV kérdőíveket?

A kérdőív a vizsgaidőszak első napjától a vizsgaidőszak utolsó előtti napján 23:59-ig tölthető ki a Neptun Tanulmányi rendszerben.

Van-e lehetőség a határidő utáni kitöltésre, a véleményezés újranyitására?

Nincs, a véleményezést a rendszer a vizsgaidőszak utolsó napján 0:00-kor automatikusan lezárja, újranyitására nincs lehetőség.

Miért a vizsgaidőszak utolsó előtti napján 23:59 perckor zárul a véleményezés, miért nem lehet az utolsó napon is véleményezni?

Az a hallgató, aki a számára elérhető összes kérdőívet kitölti a kurzusfelvételt megelőző véleményezési időszakban, a rangsorolásos kurzusfelvétel során többletpontban részesül a Hallgatói Követelményrendszerben foglaltak szerint. A többletpontra való jogosultság megállapítása miatt szükséges, hogy a véleményezés a vizsgaidőszak vége előtt egy nappal lezáruljon.

Mikor vagyok jogosult a rangsorolásos kurzusfelvétel során 8 többletpontra?

Amennyiben az elérhető összes kérdőív kitöltésre került.

Honnan tudhatom, hogy van-e még kitöltetlen válaszívem?

A kitöltési időszak alatt minden, az elektronikus tanulmányi rendszerbe történő belépéskor figyelmeztető – ún. pop-up – üzenet érkezik arról, hogy van kitöltendő kérdőív, amíg minden elérhető kérdőív kitöltésre nem került. A kitöltés lezárulta előtt egy héttel azok a hallgatók, akiknek még van kitöltetlen kérdőívük, személyre szóló emlékeztető üzenetet is kapnak.

A kérdőívek a Neptun Ügyintézés/Kérdőívek menüpontja alatt érhetők el.

Nem tudom kitölteni a kérdőívet, mert amikor rákattintok a kitöltés gombra csak egy „vissza” feliratú gomb jelenik meg.

A kérdőívek minden esetben egy ún. pop-up, azaz felugró ablakban jelennek meg. Amennyiben a használt böngészőben nincsenek engedélyezve adott oldalon a felugró ablakok, a kérdőív nem fog megnyílni mindaddig, amíg ez a beállítás módosításra nem kerül.

Szintén gondot jelenthet, ha a használt böngésző nem kompatibilis a Neptun adott verziójával. A támogatott böngészők a Neptun bejelentkezési oldalán vannak feltüntetve, a tanulmányi rendszer megfelelő működése csak az ezeken történő futtatáskor garantálható.

Mely kurzusok vesznek részt a véleményezésben?

Azt, hogy a véleményezésben mely kurzusok vesznek részt, a Minőségügyi Kézikönyv szabályozza. OHV-ban érintettnek nevezzük azokat a kurzusokat, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  1. A kurzustípuselőadás, gyakorlat, előadás+gyakorlat , szeminárium, labor vagy (érdemjeggyel járó) szakdolgozati szeminárium.
  2. A kurzust legalább 5 hallgató felvette.
  3. A kurzushoz van oktató rendelve.

Amennyiben adott kurzus a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg, úgy az nem véleményezhető. Nem véleményezhető így többek között a vizsgakurzus vagy a szakmai gyakorlat, de szintén nem lesz kérdőíve azoknak az előadás vagy gyakorlat típusú kurzusoknak sem, amelyeket kevesebb, mint 5 hallgató vett fel.

Miért kell olyan kurzust véleményeznem, amely terepgyakorlat, műhelymunka, kísérlet, külső helyszínen végzett gyakorlat vagy egyéb kontaktóra nélküli kurzus volt?

Alapvetően a véleményezésbe nem tartoznak bele ezek a kurzusok, ugyanakkor a kurzusadminisztráció során előfordulhat téves adatfelvitel. A véleményezés a tanulmányi rendszer adataira épít, ezért amennyiben az előző kérdésnél ismertetett szabályegyüttes igaz a fenti kurzusokra is, úgy a kérdőív meghirdetésre kerül.

Olyan oktató értékelését kéri tőlem a rendszer, aki nem oktatott a félév során?

A véleményezés a kurzus-oktató kapcsolatra épít, azaz a kérdőív kérdései mindazokra az oktatókra vonatkoznak, akik a tanulmányi rendszer adatai alapján adott kurzusnál oktatóként feltüntetésre kerültek.

Mi történik a véleményezés lezárulta után?

A kitöltési időszak végeztével a Minőségügyi Iroda az UniPoll DataPro rendszerrel elvégzi az oktatói riportok legenerálását és elérhetővé teszi azokat az oktatók és vezetőik számára. A jelenlegi szabályok szerint minden esetben az oktató teheti – saját döntése szerint – publikussá a riportokat a Neptun azonosítóval rendelkezők számára.

Amennyiben egy riport publikus, úgy az valamennyi Neptun azonosítóval rendelkező hallgató számára megtekinthető a szöveges válaszok kivételével.

Hol tudom megnézni a publikus riportokat?

A publikus riportok megtekintésére vonatkozóan a használati útmutatóban található segédlet.

Oktatóknak

Miért nem jelent meg mindegyik kurzusomhoz riport?

A jelenleg hatályos Minőségügyi Kézikönyv értelmében az oktató számára a véleményezés eredményéről oktatói riport akkor készül, ha a tárgyat felvett hallgatók 25%-a, de legalább 5 fő kitöltötte a válaszívet. Ha a szabály nem teljesül, mert számában vagy arányaiban kevesebb a kitöltő, akkor nem készül riport.

Hogy lehet, hogy olyan kurzushoz kaptam riportot, amelyet nem is oktattam a félévben?

A véleményezés a kurzus-oktató kapcsolatra épül. Így a tanulmányi rendszerben az adott kurzusnál oktatóként feltüntetett személyek esetében kerül sor a véleményezésre. Abban az esetben pedig, ha a kitöltések száma/aránya megfelel az előző kérdésnél leírtakkal, akkor riport is készül.

A kurzus-oktató kapcsolatot a kurzusadminisztráció során kell beállítani százalékos formában kifejezve. Amennyiben a kurzus-oktató kapcsolat százaléka üres, vagy nem 0%, a véleményezés lebonyolódik, feltéve, hogy a kurzust ötnél több hallgató vette fel és az a megfelelő kurzustípusok valamelyikébe tartozik (előadás, gyakorlat, előadás+gyakorlat, szeminárium, labor, szakdolgozati konzultáció).

Hol tudom megtekinteni a riportokat, hogyan tudok véleményt fűzni azokhoz?

Erre vonatkozóan a használati útmutatóban található segédlet.