Koronavírus miatti kiköltözéssel kapcsolatos kérdések

2020.03.26.
Koronavírus miatti kiköltözéssel kapcsolatos kérdések

1. A kollégiumi díjfizetésről, azon hallgatóknak, aki kiköltöztek március 16-ig a kollégiumból.
Azon kollégisták esetében, akiknek az országos veszélyhelyzetre való tekintettel 2020.március 16-ig az ELTE bármely tagkollégiumából ki kellett költözniük, a Kollégiumi Központ a március havi kollégiumi díjfizetési kötelezettségüket időarányosan állapítja meg, vagyis a tagkollégiumra vonatkozó kollégiumi díj összegének a fele kerül kiírásra.

2. A kollégiumi díjfizetésről, azon kollégistáknak, akikmárcius 16-ig másikkollégiumba költöztek át.
Azon kollégisták számára, akik a rendkívüli kiköltözést követően is részesültek kollégiumi férőhelyben, áprilistól kezdve azon tagkollégiumra érvényes kollégiumi díj kerül kivetésre, amely tagkollégiumban a Kollégiumi Központ férőhelyet biztosított számukra. A márciusi hónap tekintetében, pedig az a kollégiumi díj kerülkivetésre, amely a régi és az új tagkollégiumokra érvényes kollégiumi díjszempontjából kedvezőbb a hallgatóra nézve.

3. Mi lesz azokkal akollégistákkal, aki előre kifizette a félévet?
Azon kollégisták számára, akik a rendkívüli kiköltözést megelőzően már befizették a márciusi, vagy az azt követő kollégiumi díjat/díjakat a jogos kivetésen felüli kollégiumi díj visszatérítésre kerül. Ebbe beleértendő a márciust követő hónapok és a márciusi kollégiumi díj időarányos része is.A visszatérítést a kollégiumvezetőnél kezdeményezhetik.

4. A tagkollégiumi kijelölt csomagtárolókban hagyott ingóságokért mikor lehet menni?
Azonkollégisták,akik a Kollégiumi Központ által felkínált csomagtárolókban helyeztek el ingóságokat, a tagkollégium megnyitását követően vehetik át azokat – legkorábban az újbóli beköltözést követően. Akollégiumilezárás ideje alatt,egyediés indokoltesetekben az adott tagkollégium vezetőjétől lehete-mailben,a csomagtárolóhoz történő hozzáférést kérvényezni.

5. Mikor lehet visszamenni a kollégiumokba?
A Kollégiumi Központ a kollégiumok lezárásának feloldását követően minden érintett kollégistát azonnal tájékoztatni fog a visszatérés pontos menetrendjéről és a beköltözéshatáridejéről.

6. Már leadtam a kollégiumi felvételi jelentkezésem a következő tanévre, most újra kell jelentkezem?
Nem,a felsőéves kollégiumi felvételi felfüggesztéséig leadott jelentkezések és igazolások továbbra is érvényesek. Amint az országos veszélyhelyzet lehetővé teszi, a kollégiumi felvételi folytatódni fog.

7. Még nem adtam lea kollégiumi jelentkezésem a következő tanévre, most akkor nem is tudok jelentkezni?
A felsőéves kollégiumi jelentkezés folytatódni fog, erről aNeptunbanés az Egyetem hivatalos fórumain,valamint a közösségimédia-felületeinken is azonnal tájékoztatást adunk. A felvételi folytatásáról szóló döntésig nem szükséges igazolások beszerzése, a folytatást követően a határidők úgy kerülnek megállapításra, hogy mindenkinek legyen ideje az igazolások beszerzésére és az érvényes jelentkezés megtételére.

8. Kihez fordulhatok, ha a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban további kérdésem adódik?
Mindenképpen ajelentkezes@kolhok.elte.hucímre írj!

9. Kihez fordulhatok, ha a kollégiumokkal kapcsolatban általánosan kérdésem, problémám adódik?
Az adott tagkollégium vezetőjét keresd meg e-mailben. Elérhetőségük itt megtalálható.

10. Mi lesz az itt hagyott holmikkal, ha a jelenlegi helyzet kitart a nyári felújításig? (NFK)
A kollégiumban hagyott holmik maradhatnak a jelenlegi helyiségekben (társalgókban).