Elérhetőségek

Elektronikus hallgatói ügyintézés – elérhetőségek

Elektronikus hallgatói ügyintézés – elérhetőségek

A hallgatói ügyek esetében egyre több beadvány (kérvény, pályázat, irat) benyújtása Neptun-kérvénnyel történik, illetve a hivatalok a beadványokat sok esetben eleve csak elektronikusan fogadják be. Kérjük hallgatóinkat, hogy mielőtt az illetékes szervezeti egységhez fordulnának kérdéseikkel, a Tanulmányi ügyek menete menüpontban tájékozódjanak az egyes ügytípusokkal kapcsolatos információkról, illetve az alábbi linkek segítségével az ügyfélfogadási rendekről, módokról.

Állam- és Jogtudományi Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

Bölcsészettudományi Kar 

Gazdaságtudományi Kar

Informatikai Kar 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Tanárképző Központ 

Tanító- és Óvóképző Kar 

Társadalomtudományi Kar 

  • adminisztrációs irodák (Doktori Iskola, Tanulmányi Hivatal, Némedi Dénes Könyvtár, Nemzetközi Iroda, tanszékek és intézetek)

Természettudományi Kar 

Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda

  • Q-tér (igazolások, diákigazolvány, diákhitel, egészségbiztosítás, Neptun-kód stb.) 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda 

TUDOMÁNYOS FOKOZATOT TANÚSÍTÓ OKLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Kollégiumok, kollégiumvezetők

Az ELTE kollégiumairól szóló információk ezen az oldalon, a kollégiumvezetők elérhetőségei az egyes kollégiumok adatlapjain találhatók.