Elérhetőségek

Elektronikus hallgatói ügyintézés – elérhetőségek

Elektronikus hallgatói ügyintézés – elérhetőségek

A hallgatói ügyek intézése elektronikusan zajlik. Személyes ügyfélfogadás nincs. Ez azt jelenti, hogy bármely beadvány (kérvény, pályázat, irat) benyújtása kizárólag elektronikusan történhet, Neptun-kérvényben, ennek hiányában e-mailen. Kérdést munkaidőben, illetve a karon megadott ügyeleti rendben elektronikusan vagy – néhány kivétellel – telefonon lehet feltenni.

Állam- és Jogtudományi Kar

 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

Bölcsészettudományi Kar 

Gazdálkodástudományi Intézet

Informatikai Kar 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Tanárképző Központ 

Tanító- és Óvóképző Kar 

Társadalomtudományi Kar 

  • adminisztrációs irodák (Doktori Iskola, Tanulmányi Hivatal, Némedi Dénes Könyvtár, Nemzetközi Iroda, tanszékek és intézetek)

Természettudományi Kar 

Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda

  • Q-tér (igazolások, diákigazolvány, diákhitel, egészségbiztosítás, Neptun-kód stb.) 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda 

TUDOMÁNYOS FOKOZATOT TANÚSÍTÓ OKLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Kollégiumvezetők