Pályázati felhívás

Részképzési lehetőség külföldi partneregyetemen - 2024/2025 tanév

2024.01.23.
Részképzési lehetőség külföldi partneregyetemen - 2024/2025 tanév EN
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodája pályázatot ír ki hallgatók számára az ELTE hallgatócseréről szóló intézményi kétoldalú együttműködései alapján a 2024-2025-es tanévre. A hallgatók részképzésre jelentkezhetnek a 2024-2025-es tanév őszi szemeszterére vagy egész évre a külföldi partneregyetemek valamelyikére.  

Pályázat leírása

Az intézményi kétoldalú együttműködések keretében a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, egy szemeszter vagy egy tanév időtartamra. A kiválasztott pályázók a partneregyetemre jelölés lehetőségét nyerik el, a Nemzetközi Stratégiai Iroda által továbbított pályázatokat a partnerintézmény hagyja jóvá.

A jóváhagyás módja intézményenként eltér, a jelölt hallgatóknak rendszerint önállóan is jelentkezniük kell a partneregyetem által meghatározott módon. Erről a Nemzetközi Stratégiai Iroda tájékoztatást küld a nyertes pályázóknak.

Az ELTE és a partneregyetem ösztöndíjat nem biztosít.

A pályázók Erasmus + ösztöndíjra pályázhatnak ehhez a kiíráshoz kapcsolódóan. Erről a tájékoztató „Erasmus+ információk” részben található.

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló nappali tagozatos hallgatói. 

Kérjük, a levelező tagozatos hallgatók ellenőrizzék a kiválasztott egyetem honlapján a hallgatócserére vonatkozó követelményeket. Nem minden intézmény esetében elfogadott ez a képzési forma, tehát levelező tagozatos hallgatók ilyen esetben nem tudnak pályázni.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partneregyetemek listája.

A pályázatban csak egy intézmény jelölhető meg.

A pályázók feladata a képzési szintnek és tudományterületnek megfelelő egyetem kiválasztása. Kérjük, minden esetben nézzék át a partneregyetem honlapját és kurzuskínálatát.

Pályázás módja

A pályázati anyag részeként az alábbi dokumentumokat kell csatolni egy példányban:

 • Kitöltött, online űrlap (magyar nyelven)
 • Elvégzett tanegységekről kiadott igazolás (angol nyelven, a Tanulmányi Hivataltól igényelhető) – űrlapon csatolni.
 • Motivációs levél (1-2 oldal, angol nyelven) – űrlapon csatolni.

Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze.

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Erasmus+ információk

Figyelem! Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), akkor is, ha zero grant (label) mobilitásról van szó. Osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetében összesen 24 hónap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 (osztatlan képzés esetén 24) hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester- vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Elnyerhető támogatás mértéke

Alap- és mesterképzéses hallgatók esetében a mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja, és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel, vagy a diplomamellékletben feltüntetve – beszámítja. A kötelezően teljesítendő minimum kreditek száma: 20 ECTS. PhD hallgatók esetében nem kötelező kurzusok felvétele és elvégzése, amennyiben a mobilitás célja kutatómunka.

•   ösztöndíj összege: 700 EUR/hó (nem teljes hónap esetén a pénzügyi támogatás összege a fennmaradó napok számának és az egy hónapra meghatározott támogatási összeg 1/30-ának szorzata)

•   utazási támogatás (egyszeri támogatás, a küldő és a fogadó intézmény székhelye közti légvonalban mért távolság alapján kalkulálva, az Európai Bizottság erre kialakított eszközével számolva)

Távolság (egy irányba) Utazási támogatás
10-99 km 23 €
100-499 km 180 €
500-1999 km 275 €
2000-2999 km 360 €
3000-3999 km 530 €
4000-7999 km 820 €
8000 km felett 1500 €
 • kiegészítő támogatási lehetőségek: az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásokról kövesse a honlapunkat itt.

Sikeres pályázat esetén a pályázó kötelezettségei

Az Erasmus+ támogatás keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • itthon is beiratkozott, aktív hallgatók, akik esetleges itthoni tandíjukat kifizetik, és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • a külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. BA és MA hallgatók esetében minimum 20 kredit (ECTS) elvégzése kötelező (PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében, ez esetben nincsen minimum kreditelvárás);
 • a szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében számíthatók be a hallgató tanulmányaiba (mobilitási ablak);
 • Az utolsó félévükben Erasmus+ részképzésen részt vevő hallgatók: A mobilitás az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tarthat, azonban a mobilitás beismertetésének még az abszolválás előtt meg kell történnie. A Transcript of Records dokumentum korábbi kiadásával kapcsolatos esetlegesen szükséges egyeztetést a fogadóintézménnyel a hallgatónak kell lefolytatnia;
 • további információk a tanulmányok tervezéséről.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2024. február 15.

Fontos információk

 • A külföldi részképzésnek feltétele a jelölés, de a nyertes hallgatóknak jelentkezniük kell a külföldi partneregyetemen is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a jelentkezési határidő egyetemenként eltér.
 • A partneregyetemek listája tartalmazza, milyen tudományterületre, képzési szintre és időtartamra jelölhet hallgatókat az ELTE. A képzésekkel kapcsolatos aktuális részletekért tanulmányozzák a külföldi egyetemek honlapját.
 • Kérjük, mindig tartsák szem előtt az adott egyetem által támasztott tanulmányi és nyelvi követelményeket (például több ázsiai egyetem csak bizonyos típusú és szintű nyelvvizsgát fogad el, illetve magas tanulmányi átlagot vár el).
 • Kérjük, tájékozódjanak a partneregyetemen cserehallgatók számára elérhető képzések nyelvéről. A partner nem minden esetben kínál kurzusokat angol nyelven.
 • A felsorolt partnerintézményeken kívül több európai egyetemre is lehet jelentkezni külföldi részképzésre kétoldalú együttműködés keretében. Ha európai partneregyetemre kívánnak pályázni, kérjük, külön érdeklődjenek. Erasmus+ országok esetében ugyanakkor elsősorban az Erasmus+ programot javasoljuk, amely ösztöndíjat is biztosít.

További információ

Pályázattal kapcsolatban:

Békési Boglárka
Nemzetközi koordinátor
e-mail: elte-bilateral-outgoing-students@rk.elte.hu

Erasmus+ ösztöndíjjal kapcsolatban:

Bálint Orsolya
e-mail: erasmus.icm@dep.elte.hu

Letölthető dokumentumok