Kiegészítő támogatások

CEEPUS kiutazói kiegészítő támogatások a 2023/2024-es tanévre

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem ezúton tájékoztatja Önt, hogy a CEEPUS programban a 2023/2024-as tanévben ösztöndíjat elnyert, Magyarországról kiutazó hallgatók a fogadó ország által biztosított havi ösztöndíjon felül kiegészítő támogatásra lehetnek jogosultak az alábbiak szerint.

A jogosultság formai feltételei:

 • a fogadó ország nemzeti CEEPUS irodája által a 2023/2024-es tanévre megítélt ösztöndíj (a www.ceepus.info pályázati rendszerben „Awarded” vagy „Accepted by applicant” státusz)
 • a mobilitásnak 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között kell megvalósulnia
 • fizikai formában megvalósított mobilitás
 • a megadott határidőig benyújtott dokumentáció

A kiutazói kiegészítő támogatások típusai:

I. Utazási támogatás
II. Esélyegyenlőségi támogatás

Jelentkezési határidő mindkét kiegészítő támogatásra:

 • 2023/24. őszi félévre (szeptember 1. -  január 31.): 2023. szeptember 15.
 • 2023/24. tavaszi félévre (február 1. – augusztus 31.): 2024. január 15.

Felmerülő kérdés esetén forduljon bizalommal Pósch Orsolya intézményi CEEPUS koordinátorhoz a ceepus@elte.hu címen vagy a Tempus Közalapítványhoz a ceepus@tpf.hu címen.

I. Utazási támogatás

Az átalánytámogatásra meghatározott országrátáknak megfelelően (ld. táblázat), mobilitásonként egyszer, alanyi jogon válhatnak jogosulttá a hallgatók azzal, hogy jelzik igényüket a hazai küldő intézménynek. 

Célország Utazási támogatás
Albánia 60.000 Ft
Ausztria 15.000 Ft
Bosznia-Hercegovina 60.000 Ft
Bulgária 60.000 Ft
Csehország 30.000 Ft
Észak-Macedónia 60.000 Ft
Horvátország 30.000 Ft
Koszovó 60.000 Ft
Lengyelország 60.000 Ft
Moldova 60.000 Ft
Montenegró 60.000 Ft
Románia 30.000 Ft
Szerbia 30.000 Ft
Szlovákia 30.000 Ft
Szlovénia 30.000 Ft

Amennyiben a formai szempontok alapján jogosult, és élni kíván a kiegészítő támogatás lehetőségével, kérem, hogy az utazási támogatásra való igényét e-mailben jelezze az intézmény intézményi CEEPUS koordinátorának (ceepus@elte.hu), az őszi félév esetén 2023. szeptember 15-ig, a tavaszi félév esetén pedig 2024. január 15-ig, az alábbiak szerint:

 • E-mailben (tárgya: Jelentkezés: Utazási támogatás – CEEPUS) szükséges nyilatkozni az alábbiak szerint:
  • Alulírott, [név] ezúton nyilatkozom, hogy CEEPUS mobilitási ösztöndíjat nyertem el, és a formai szempontok alapján az utazási támogatásra jogosult vagyok, és annak lehetőségével élni szeretnék.

A benyújtott igény alapján a Tempus Közalapítvány ítéli meg a kiegészítő támogatást, melyről a hallgatók a pályázati űrlapon megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 10 munkanapon belül (őszi félévre vonatkozóan várhatóan 2023. október második felében, a tavaszi félévre vonatkozóan pedig várhatóan 2024. február második felében). Az utazási támogatásra jogosult hallgatók az összeg folyósításához szükséges adminisztratív teendőkről a III. pontban tájékozódhatnak.

Felhívom figyelmét, hogy az utazási támogatásra kizárólag megvalósított (a www.ceepus.info felületen „Completed” státuszú) mobilitás esetén jogosult. Amennyiben a mobilitás nem valósul meg, de a kiegészítő támogatást előre megkapta, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A záró dokumentumokról információt itt talál. A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon Pósch Orsolyának a ceepus@elte.hu címre.

II. Esélyegyenlőségi támogatás

A) Pályázati és egyéb hasznos dokumentumok:
B) A támogatás összege

Az egészségügyi, oktatási, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak a fogadó ország által biztosított CEEPUS alapösztöndíjon felül nyújtandó átalánytámogatás időarányos, melynek alapja 60 000 Ft / a fogadó nemzeti iroda által megítélt ösztöndíjhónap:

 • a tényleges külföldi tartózkodási időnek a program szabályai szerint megfelelő ösztöndíjhónap,
 • de minimum fél hónap (azaz, az egy ösztöndíjhónapot el nem érő tartózkodás esetén 30 000 Ft pályázható);
 • az egy hónapos tartózkodás már 21 naptól egy ösztöndíjhónapnak tekinthető, illetve a több hónapos tartózkodás esetén az utolsó hónap legalább 16 nap teljesítésével tekinthető egy ösztöndíjhónapnak.
 • 3 hónapos mobilitás esetén pl. 3 x 60 000 Ft = 180 000 Ft.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha CEEPUS mobilitási ösztöndíjat nyert el, és fizikai mobilitása 2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között valósul meg.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető az utazási támogatással.

C) A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

Benyújtandó dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap eredeti elektronikus (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) verziója
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (ügyfélkapuval elektronikusan hitelesített vagy nyomtatott és szkennelt, PDF formátumú) verziója
 • Igénylési szempont szerinti alátámasztó dokumentum aláírt, szkennelt verziója
Összesen tehát minimum 3 dokumentumot kérünk a ceepus@elte.hu címre elküldeni az őszi félév esetén legkésőbb 2023. szeptember 15-ig, a tavaszi félév esetén pedig 2024. január 15-ig. Az e-mailben küldött űrlapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_CEEPUS_2324. (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_CEEPUS_2324). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: CEEPUS esélyegyenlőségi támogatás”. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumoknak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

Mivel az esélyegyenlőségi támogatás összege rögzített, elegendő csak egy szempont alapján jelentkeznie a felsoroltak közül – azt javasoljuk, hogy az Ön számára legegyszerűbben igazolható kritériumot válassza, illetve igazolja le.

D) Kiegészítő információk a pályázati felhíváshoz (ld. II./A.)

Alábbiakban a részletes pályázati felhívás (ld. II./A.) 2., 5. és 6. szempontjainak igazolásához talál kiegészítő információt. Kérjük, pályázás előtt mindenképpen olvassa el a részletes pályázati felhívást is!

2. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok:

Esti vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

5. Gazdasági nehézségek

a-g. Az alábbi jogosultságukat az II./A pontban található igénylőlapon tudják igazoltatni a támogatást nyújtó szervezetnél:

a. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott.
b. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül.
c. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül
d. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt.
e. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója
f. Roma szakkollégium tagja (volt).
g. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.

(k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: ld. lejjebb)

Segítség a gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz szükséges igénylőlap kitöltéséhez és leadásához:

 • Az igénylőlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az igénylőlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Elegendő csak egy szempontot bejelölni az űrlapon, akkor is, ha többre is jogosult (volt).
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szempontokhoz. 

Az igazolás kiállítása:

Bursa Hungarica ösztöndíj három módon igazolható: 1-2. az igénylőlapon a Quaestura vagy a folyósító önkormányzat igazolja le, 3. ezeket kiválthatja az ösztöndíjra vonatkozó banki kivonat.

A felsorolt (a-g) szempontok közül azon kifizetések esetében, amelyeket az ELTE folyósít, a Quaestura igazolja a jogosultságot. Ez esetben az eljárásrend a következő:

 1. Töltse ki az excel formátumú igénylőlapot (nem kell aláírnia!), és nevezze át így: sajat_nev_igenybejelento_2023_24.
 2. Küldje meg a kitöltött excel fájlt a Quaesturának (a quaestura@elte.hu e-mail címen kérhet igazolást). Ők visszaküldik Önnek az elektronikusan hitelesített dokumentumot pdf formátumban, ezt kell feltöltenie a pályázásnál.

j. Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt: A szempont igazolásához szükséges munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy

 • a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett, valamint
 • a mobilitás ideje alatt fizetéskieséssel kell számolnia (pl. a 2024. február 1 - 2024. június 30. közötti CEEPUS mobilitás ideje alatt nem kap fizetést).

k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

6. Földrajzi akadályok:

A vonatkozó kormányrendelet itt érhető el.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon Pósch Orsolya intézményi CEEPUS koordinátornak a ceepus@elte.hu címre.

E) A pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya végzi.

Az egészségügyi akadályokkal küzdő pályázók pályázatának tartalmi bírálatát (a kórtörténeti összefoglaló alapján a jogosultság megállapítását) a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik. Az egészségügyi akadályokkal küzdő pályázók pályázatáról az orvosszakértői javaslat alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.

Az eredményről a hallgatók a pályázati űrlapon megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a Tempus Közalapítvány döntését követő legkésőbb 10 munkanapon belül (őszi félévre vonatkozóan várhatóan 2023. októberben, a tavaszi félévre vonatkozóan pedig várhatóan 2024. február második felében). A nyertes hallgatók az összeg folyósításához szükséges adminisztratív teendőkről a III. pontban tájékozódhatnak.

Felhívom figyelmét, hogy az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra kizárólag megvalósított (a www.ceepus.info felületen „Completed” státuszú) mobilitás esetén jogosult. Amennyiben a mobilitás nem, vagy részben (rövidebb időtartamban) valósul meg, de a kiegészítő támogatást előre megkapta, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A záró dokumentumokról információt itt talál. A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Felmerülő kérdés esetén forduljon bizalommal Pósch Orsolya intézményi CEEPUS koordinátorhoz a ceepus@elte.hu címen vagy a Tempus Közalapítványhoz a ceepus@tpf.hu címen.

III. Nyerteseknek – a támogatás folyósítása és elszámolás

Az elnyert utazási, valamint esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás folyósítása a következők szerint történik: 

1. Támogatási szerződéshez szükséges adatok megadása 

A nyertes hallgatóknak ki kell tölteniük a Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőívet. Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • E-mail cím: Kérjük, hogy azt az e-mail címét adja meg, melyet rendszeresen figyel.
 • Telefonszám: Kérjük, ebben a formában írja be: 36201234567.
 • Bankszámlaadatok: A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket. A banki adatok módosítására az utalás megindítása előtt e-mailben lehetséges.
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken; kérjük, kötőjelek és szóközök nélkül, folyamatosan megadni.
  • Bankszámla típusa / pénzneme (HUF, EUR, stb., melyben az ösztöndíjat meg szeretné kapni):
   Kérem, vegye figyelembe, hogy a Magyar Államkincstár csak az alábbi valutákban tud utalást végrehajtani: elsődleges – HUF, másodlagos – EUR, USD, GBP, SEK, CHF, NOK, DKK, CAD, AUD, JPY, CZK. Mielőtt megerősítené az utalást pénznemét, kérem, egyeztessen a bankjával, hogy engedélyezik-e a devizaforgalmat, illetve felszámítanak-e érte díjat. Amennyiben deviza számlát nyit (pl. osztrák banknál HUF számla), kérem, szintén erősítse meg, hogy a bankja engedélyezi-e a devizaforgalmat.

2. Támogatási szerződés megküldése 

A Támogatási szerződés pdf változatát e-mailben fogja megkapni, a megadott adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést hitelesítés után vissza kell küldenie az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). 

3. Támogatási szerződés hitelesítése 

A megküldött Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). 

A hitelesített dokumentumot töltse le és küldje el a ceepus@elte.hu e-mail címre. A hitelesítés kiváltja az aláírást, illetve azzal egyenértékű. A hitelesítéshez Ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, kérjük jelezze a ceepus@elte.hu címen. 

Ha bármi hibát észlel a szerződésben, ne hitelesítse, hanem a problémát – pontosan meghatározva – jelezze a ceepus@elte.hu e-mail címen! 

Az e-mailben megküldött, hitelesített Támogatási szerződés beérkezésétől számított 4 héten belül várható a kiegészítő támogatás megérkezése. 

4. A támogatás elszámolása

Felhívom figyelmét, hogy az utazási, illetve az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra kizárólag megvalósított (a www.ceepus.info felületen „Completed” státuszú) mobilitás esetén jogosult. Amennyiben a mobilitás nem, vagy részben (rövidebb időtartamban) valósul meg, de a kiegészítő támogatást előre megkapta, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A záró dokumentumokról információt itt talál. A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

CEEPUS kiegészítő támogatás 2022/23

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem ezúton tájékoztatja Önt, hogy a CEEPUS programban a 2022/2023-as tanévben ösztöndíjat elnyert, Magyarországról kiutazó hallgatók a fogadó ország által biztosított havi ösztöndíjon felül kiegészítő támogatásra lehetnek jogosultak az alábbiak szerint.

A jogosultság formai feltételei:

 • a fogadó ország nemzeti CEEPUS irodája által a 2022/2023-as tanévre megítélt ösztöndíj (a www.ceepus.info pályázati rendszerben „Awarded” vagy „Accepted by applicant” státusz)
 • a mobilitásnak 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között kell megvalósulnia
 • fizikai formában megvalósított mobilitás
 • a megadott határidőig benyújtott dokumentáció

A kiutazói kiegészítő támogatások típusai:

I. Utazási támogatás
II. Esélyegyenlőségi támogatás

Jelentkezési határidő mindkét kiegészítő támogatásra:

 • 2022/23. őszi félévre (2022. szeptember 1. - január 31.): 2022. szeptember 15.
 • 2022/23. tavaszi félévre (2022. február 1. – augusztus 31.): 2023. január 15.

Felmerülő kérdés esetén forduljon bizalommal Pósch Orsolya intézményi CEEPUS koordinátorhoz az erasmus@elte.hu címen vagy a Tempus Közalapítványhoz a ceepus@tpf.hu címen.

I. Utazási támogatás

Az átalánytámogatásra meghatározott országrátáknak megfelelően (ld. táblázat), mobilitásonként egyszer, alanyi jogon válhatnak jogosulttá a hallgatók azzal, hogy jelzik igényüket a hazai küldő intézménynek. 

Célország Utazási támogatás
Albánia 18.000 Ft
Ausztria 6.000 Ft
Bosznia-Hercegovina 18.000 Ft
Bulgária 18.000 Ft
Csehország 6.000 Ft
Észak-Macedónia 18.000 Ft
Horvátország 12.000 Ft
Koszovó 18.000 Ft
Lengyelország 18.000 Ft
Moldova 18.000 Ft
Montenegró 18.000 Ft
Románia 12.000 Ft
Szerbia 12.000 Ft
Szlovákia 6.000 Ft
Szlovénia 6.000 Ft

Amennyiben a formai szempontok alapján jogosult, és élni kíván a kiegészítő támogatás lehetőségével, kérem, hogy az utazási támogatásra való igényét e-mailben jelezze az intézmény intézményi CEEPUS koordinátorának (erasmus@elte.hu), az őszi félév esetén 2022. szeptember 15-ig, a tavaszi félév esetén pedig 2023. január 15-ig, az alábbiak szerint:

 • E-mailben (tárgya: Jelentkezés: Utazási támogatás – CEEPUS) szükséges nyilatkozni az alábbiak szerint:
  • Alulírott, [név] ezúton nyilatkozom, hogy CEEPUS mobilitási ösztöndíjat nyertem el, és a formai szempontok alapján az utazási támogatásra jogosult vagyok, és annak lehetőségével élni szeretnék.

A benyújtott igény alapján a Tempus Közalapítvány ítéli meg a kiegészítő támogatást, melyről a hallgatók a pályázati űrlapon megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 10 munkanapon belül (őszi félévre vonatkozóan várhatóan 2022. októberben, a tavaszi félévre vonatkozóan pedig várhatóan 2023. februárban). Az utazási támogatásra jogosult hallgatók az összeg folyósításához szükséges adminisztratív teendőkről a III. pontban tájékozódhatnak.

Felhívom figyelmét, hogy az utazási támogatásra kizárólag megvalósított (a www.ceepus.info felületen „Completed” státuszú) mobilitás esetén jogosult. Amennyiben a mobilitás nem valósul meg, de a kiegészítő támogatást előre megkapta, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A záró dokumentumokról információt itt talál. A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon Pósch Orsolyának az erasmus@elte.hu címre.

II. Esélyegyenlőségi támogatás

A) Pályázati és egyéb hasznos dokumentumok:
B) A támogatás összege

A fogadó ország nemzeti irodája által megítélt és ténylegesen megvalósított ösztöndíjhónap alapján 30 000 forint/ösztöndíjhónap a fogadó ország által biztosított CEEPUS alapösztöndíjon felül. Azaz pl. 3 hónapos mobilitás esetén 3 x 30 000 Ft = 90 000 Ft.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha CEEPUS mobilitási ösztöndíjat nyert el, és fizikai mobilitása 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között valósul meg.

Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető az utazási támogatással.

C) A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

Benyújtandó dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap eredeti elektronikus (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) verziója
 • A kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt verziója
 • Igénylési szempont szerinti alátámasztó dokumentum aláírt, szkennelt verziója
Összesen tehát minimum 3 dokumentumot kérünk az erasmus@elte.hu címre elküldeni az őszi félév esetén legkésőbb 2022. szeptember 15-ig, a tavaszi félév esetén pedig 2023. január 15-ig. Az e-mailben küldött űrlapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_CEEPUS_2223. (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_CEEPUS_2223). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: CEEPUS esélyegyenlőségi támogatás”. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumoknak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

Mivel az esélyegyenlőségi támogatás összege rögzített, elegendő csak egy szempont alapján jelentkeznie a felsoroltak közül – azt javasoljuk, hogy az Ön számára legegyszerűbben igazolható kritériumot válassza, illetve igazolja le.

D) Kiegészítő információk a pályázati felhíváshoz (ld. II.A.)

Alábbiakban a részletes pályázati felhívás (ld. II.A.) 2., 5. és 6. szempontjainak igazolásához talál kiegészítő információt. Kérjük, pályázás előtt mindenképpen olvassa el a részletes pályázati felhívást is!

2. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok:

Esti vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

5. Gazdasági nehézségek

a-g. Az alábbi jogosultságukat az II./A pontban található igénylőlapon tudják igazoltatni a támogatást nyújtó szervezetnél:

a. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott.
b. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül.
c. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül
d. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt.
e. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója
f. Roma szakkollégium tagja (volt).
g. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.

(j. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: ld. lejjebb)

Segítség a gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz szükséges igénylőlap kitöltéséhez és leadásához:

 • Az igénylőlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az igénylőlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Elegendő csak egy szempontot bejelölni az űrlapon, akkor is, ha többre is jogosult (volt).
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szempontokhoz. 

Az igazolás kiállítása:

Bursa Hungarica ösztöndíj három módon igazolható: 1-2. az igénylőlapon a Quaestura vagy a folyósító önkormányzat igazolja le, 3. ezeket kiválthatja az ösztöndíjra vonatkozó banki kivonat.

A felsorolt (a-g) szempontok közül azon kifizetések esetében, amelyeket az ELTE folyósít, a Quaestura igazolja a jogosultságot. Ez esetben az eljárásrend a következő:

 1. Töltse ki az excel formátumú igénylőlapot (nem kell aláírnia!), és nevezze át így: sajat_nev_igenybejelento_2022_23.
 2. Küldje meg a kitöltött excel fájlt a Quaesturának (a quaestura@elte.hu e-mail címen kérhet igazolást). Ők visszaküldik Önnek az elektronikusan hitelesített dokumentumot pdf formátumban, ezt kell feltöltenie a pályázásnál.

j. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

6. Földrajzi akadályok:

A vonatkozó kormányrendelet itt érhető el.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon Pósch Orsolya intézményi CEEPUS koordinátornak az erasmus@elte.hu címre.

E) A pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya végzi.

Az egészségügyi akadályokkal küzdő pályázók pályázatának tartalmi bírálatát (a kórtörténeti összefoglaló alapján a jogosultság megállapítását) a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik. Az egészségügyi akadályokkal küzdő pályázók pályázatáról az orvosszakértői javaslat alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.

Az eredményről a hallgatók a pályázati űrlapon megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a Tempus Közalapítvány döntését követő legkésőbb 10 munkanapon belül (őszi félévre vonatkozóan várhatóan 2022. októberben, a tavaszi félévre vonatkozóan pedig várhatóan 2023. februárban). A nyertes hallgatók az összeg folyósításához szükséges adminisztratív teendőkről a III. pontban tájékozódhatnak.

Felhívom figyelmét, hogy az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra kizárólag megvalósított (a www.ceepus.info felületen „Completed” státuszú) mobilitás esetén jogosult. Amennyiben a mobilitás nem, vagy részben (rövidebb időtartamban) valósul meg, de a kiegészítő támogatást előre megkapta, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A záró dokumentumokról információt itt talál. A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Felmerülő kérdés esetén forduljon bizalommal Pósch Orsolya intézményi CEEPUS koordinátorhoz az erasmus@elte.hu címen vagy a Tempus Közalapítványhoz a ceepus@tpf.hu címen.

III. Nyerteseknek – a támogatás folyósítása és elszámolás

Az elnyert utazási, valamint esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás folyósítása a következők szerint történik: 

1. Támogatási szerződéshez szükséges adatok megadása 

A nyertes hallgatóknak ki kell tölteniük a Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőívet. Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • E-mail cím: Kérjük, hogy azt az e-mail címét adja meg, melyet rendszeresen figyel.
 • Telefonszám: Kérjük, ebben a formában írja be: 36201234567.
 • Bankszámlaadatok: A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket. A banki adatok módosítására az első utalás megindítása előtt e-mailben, ezután már csak szerződésmódosítással van lehetőség (pl. a mobilitás hosszabbítása vagy zárása előtt).
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken; kérjük, kötőjelek és szóközök nélkül, folyamatosan megadni.
  • Bankszámla típusa / pénzneme (HUF, EUR, stb., melyben az ösztöndíjat meg szeretné kapni):
   Kérem, vegye figyelembe, hogy a Magyar Államkincstár csak az alábbi valutákban tud utalást végrehajtani: elsődleges – HUF, másodlagos – EUR, USD, GBP, SEK, CHF, NOK, DKK, CAD, AUD, JPY, CZK. Mielőtt megerősítené az utalást pénznemét, kérem, egyeztessen a bankjával, hogy engedélyezik-e a devizaforgalmat, illetve felszámítanak-e érte díjat. Amennyiben deviza számlát nyit (pl. osztrák banknál HUF számla), kérem, szintén erősítse meg, hogy a bankja engedélyezi-e a devizaforgalmat.

2. Támogatási szerződés megküldése 

A Támogatási szerződés pdf változatát e-mailben fogja megkapni, a megadott adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést hitelesítés után vissza kell küldenie az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). 

3. Támogatási szerződés hitelesítése 

A megküldött Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). 

A hitelesített dokumentumot töltse le és küldje el az erasmus@elte.hu e-mail címre. A hitelesítés kiváltja az aláírást, illetve azzal egyenértékű. A hitelesítéshez Ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, kérjük jelezze az erasmus@elte.hu címen. 

Ha bármi hibát észlel a szerződésben, ne hitelesítse, hanem a problémát – pontosan meghatározva – jelezze az erasmus@elte.hu e-mail címen! 

Az e-mailben megküldött Támogatási szerződés beérkezésétől számított 4 héten belül várható a kiegészítő támogatás megérkezése. 

4. A támogatás elszámolása

Felhívom figyelmét, hogy az utazási, illetve az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásra kizárólag megvalósított (a www.ceepus.info felületen „Completed” státuszú) mobilitás esetén jogosult. Amennyiben a mobilitás nem, vagy részben (rövidebb időtartamban) valósul meg, de a kiegészítő támogatást előre megkapta, visszafizetési kötelezettsége keletkezik. A záró dokumentumokról információt itt talál. A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.


EN