Nyerteseknek

CEEPUS - Nyerteseknek

I. TÁMOGATÁS

A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi.

Minden egyes ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíj-hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.

A CEEPUS támogatás átalány ösztöndíjat jelent, mely ösztöndíj felhasználásáról nem szükséges tételes elszámolás. Ugyanaz az ösztöndíjösszeg vonatkozik a Network és a Freemover mobilitásokra is. Ha az ösztöndíjas nem marad a fogadó országban a megítélt teljes időtartamra, az ösztöndíj havi rátában megállapított arányos részét vissza kell fizetnie. A havi támogatás nem osztható részekre.

Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

Az országonkénti CEEPUS ösztöndíjakat itt találja.

Ösztöndíjával kapcsolatban a fogadó intézmény koordinátorát vagy a fogadóország nemzeti CEEPUS irodáját keresheti.

Figyelem! A CEEPUS programban ösztöndíjat elnyert, Magyarországról kiutazó hallgatók számára a fogadó ország által biztosított havi ösztöndíjon felül kiegészítő támogatási lehetőség érhető el. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásról kövesse a honlapunkat itt.

II. A MOBILITÁS ZÁRÁSA

Az ösztöndíjasnak a hazautazást követő 30 napon belül be kell számolnia az ösztöndíjas időszakról.

A) Minden CEEPUS ösztöndíjas hallgatónak:

Mobilitásának lezárásához két dokumentumra van szükség:

1. Online Mobility Report kitöltése

 • Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
 • A Mobility Report csak az online is elfogadott- Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
 • A Mobility Report kitöltésének menete: login / Mobility Desktop / Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report - edit

2. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Letter of Confirmation” dokumentum.

 • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum, amely a Mobility Report-tal egyidőben válik elérhetővé a rendszerben. A hallgatóknak kötelezően be kell írniuk az elvégzett kurzusokat és a kapott krediteket.
 • A kitöltött, kinyomtatott igazolást a fogadó koordinátornak kell aláírnia és pecsételnie, majd fel kell tölteni az online felületre, és – amennyiben az ösztöndíjas igényli – egy nyomtatott példányt az ösztöndíjas részére át kell adni.
 • A dokumentumot itt tudja szerkeszteni, illetve feltölteni: login / Mobility Desktop / Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü)/ Adott pályázat megnyitása – open / Letter of Confirmation - edit
 • Figyelem! Csak a ceepus.info felületen kitöltött formanyomtatvány fogadható el, mely tartalmazza a QR-kódot! Más formanyomtatvány nem megfelelő!

A mobilitásának státusza a Mobility report benyújtását és a Letter of Confirmation feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

B) Részképzés (Student mobility) típusú mobilitás esetén:

1. A hallgató leadja a kari koordinátorának a Transcript of Records nevű dokumentumot, az ezen szereplő adatokat felhasználva a Learning Agreement és az ekvivalenciát tartalmazó formanyomtatvány alapján a TH ügyintéző rögzíti a krediteket és a hozzájuk tartozó eredményeket. A CEEPUS programban is érvényes, minden kiutazó hallgatóra kötelezően vonatkozó általános kreditelismertetési eljárásrend itt található, kapcsolódó, CEEPUS specifikus információ pedig itt található, a tanulmányok tervezése (V.) pontban.

2. A hallgató köteles az alábbi tanulmányi adatokról e-mailben nyilatkozni az Intézményi CEEPUS koordinátor felé (erasmus@elte.hu) a visszaérkezését követő 30 napon belül:

 • CEEPUS tanulmányok során gyűjtött kreditek száma
 • CEEPUS tanulmányok során elvégzett kurzusok száma
 • Ebből az ELTE-n elismert kreditek száma
 • Az ELTE-n elismert kurzusok száma

További információ a programról az alábbi hivatkozásokra kattintva érhető el:

EN