Nyerteseknek

CEEPUS - Nyerteseknek

I. TÁMOGATÁS

A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi.

Minden egyes ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíj-hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.

A CEEPUS támogatás átalány ösztöndíjat jelent, mely ösztöndíj felhasználásáról nem szükséges tételes elszámolás.

Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

Az országonkénti CEEPUS ösztöndíjakat itt találja.

Ösztöndíjával kapcsolatban a fogadó intézmény koordinátorát vagy a fogadóország nemzeti CEEPUS irodáját keresheti.

Figyelem! A CEEPUS programban ösztöndíjat elnyert, Magyarországról kiutazó hallgatók számára a fogadó ország által biztosított havi ösztöndíjon felül kiegészítő támogatási lehetőség érhető el. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásról kövesse a honlapunkat itt.

II. A MOBILITÁS ZÁRÁSA

Az ösztöndíjasnak a hazautazást követő 30 napon belül be kell számolnia az ösztöndíjas időszakról.

A) Minden CEEPUS ösztöndíjas hallgatónak:

Mobilitásának lezárásához két dokumentumra van szükség:

1. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Mobility Report” dokumentum.

  • Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
    A Mobility Report csak az online is elfogadott- Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
  • A kitöltött dokumentumot letöltést követően fogadó koordinátorának kell elküldenie aláírásra.
  • Az aláírt, lepecsételt dokumentumot fel kell tölteni a ceepus.info felületre.

2. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Letter of Confirmation” dokumentum.

  • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum (időtartam igazolás). A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A dokumentumot a ceepus.info felületre kell feltölteni.

A dokumentumokat a www.ceepus.info oldalon találja az alábbi felületen: login / Mobility Desktop / Manage my mobility applications / Period: Academic year (legördülő menü: 2021/22 vagy 2022/23) / Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report and Letter of Confirmation - edit. Itt tudja majd feltölteni is az aláírt dokumentumokat.

A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Figyelem! Csak a ceepus.info felületen kitöltött formanyomtatvány fogadható el, mely tartalmazza a QR-kódot! Más formanyomtatvány nem megfelelő!

B) Részképzés (Student mobility) típusú mobilitás esetén:

1. A hallgató leadja a kari koordinátorának a Transcript of Records nevű dokumentumot, az ezen szereplő adatokat felhasználva a Learning Agreement és az ekvivalenciát tartalmazó formanyomtatvány alapján a TH ügyintéző rögzíti a krediteket és a hozzájuk tartozó eredményeket. A CEEPUS programban is érvényes, minden kiutazó hallgatóra kötelezően vonatkozó általános kreditelismertetési eljárásrend itt található, kapcsolódó, CEEPUS specifikus információ pedig itt található, a tanulmányok tervezése (V.) pontban.

2. A hallgató köteles az alábbi tanulmányi adatokról e-mailben nyilatkozni az Intézményi CEEPUS koordinátor felé (erasmus@elte.hu) a visszaérkezését követő 30 napon belül:

  • CEEPUS tanulmányok során gyűjtött kreditek száma
  • CEEPUS tanulmányok során elvégzett kurzusok száma
  • Ebből az ELTE-n elismert kreditek száma
  • Az ELTE-n elismert kurzusok száma

További információ a programról az alábbi hivatkozásokra kattintva érhető el: