Eredményeink

Sikerek a mobilitás, az inklúzió és a minőségbiztosítás területein

A CHARM-EU Szövetség oktatási alapprojektjében az ELTE vezette a mobilitással és társadalmi befogadással foglalkozó munkacsoportokat, továbbá vezető szerepet játszott a Governance munkacsomag minőségbiztosításért és akkreditációért felelős szakértői csoportjában is. Az alábbiakban áttekintheti a munkacsoportok legfontosabb eredményeit.

Mobilitás

A mobilitásért felelős munkacsoport (WP5 – Mobility) az Európai Egyetemek kezdeményezés célkitűzéséhez igazodva a nemzetközi hallgatói és munkavállalói mobilitás széleskörű, inkluzív módon történő biztosításán és a mobilitási sémák diverzifikálásán dolgozott.

 • A munkacsoport egy átfogó, az inklúziós és fenntarthatósági alapelveket középpontba helyező mobilitási rendszert alakított ki a CHARM-EU Szövetség mesterképzésének részeként, amelyben a hallgatók a képzési követelmények eredményes teljesítése érdekében a programba épített szemeszter- és blended mobilitáson vesznek részt, illetve lehetőségük van diplomaszerzést követő mobilitáson is részt venni. Ezt egészíti ki az oktatók és külső partnerek mobilitása, amely a tanulási élmény támogatása mellett segíti a fenntartható és az oktatásban részt vevők fejlődését is támogató tevékenységek ellátását. 
 • A mesterképzési program megvalósításának eredményeként 2021 szeptembere óta mintegy 220 hallgatói és 40 oktatási célú mobilitás valósult meg a partneregyetemek között.
 • A mobilitási munkacsoport tevékenységének eredményeként létrejött egy innovatív mobilitási mátrix rendszer, amely a mobilitások tervezését és képzési programokba történő integrációját segíti.
 • A munkacsoport létrehozta a Szövetség mobilitási kézikönyvét, amely támogatja a CHARM-EU közös mesterképzési programjához kapcsolódó valamennyi mobilitás szervezését és adminisztrációját.
 • Emellett a munkacsoport kialakított egy mobilitás-finanszírozási rendszert és javaslatokkal élt arra vonatkozóan, hogy más egyetemi szövetségek milyen módon alkalmazzák a CHARM-EU által kialakított gyakorlatokat.

Társadalmi befogadás és sokszínűség

Az inkluzivitásért felelős munkacsoport (WP6 – Inclusiveness) fő célkitűzése az volt, hogy a befogadás és a sokszínűség szerves részét képezze a CHARM-EU szervezeti kultúrájának, illetve a képzési programok és tevékenységek szemléletébe beépülve áthassa a Szövetség oktatási, kutatási és egyéb tevékenységeit.

 • A munkacsomag által készített CHARM-EU Társadalmi Befogadás című felmérés kulcsfontosságú megállapításai nemcsak a Szövetség, hanem az Európai Felsőoktatási Térség számára is hasznosnak bizonyultak, mivel kevés tagállami és uniós szintű részletes és összehasonlító kutatás létezik a témában. 
 • A CHARM-EU jógyakorlatok az inklúzió és sokszínűség területén összefoglalta a CHARM-EU partneregyetemeinek kapcsolódó intézkedéseit és gyakorlatait. A tanulmány nóvuma, hogy egy részletes kritériumrendszeren keresztül nemcsak a sikereket és lehetőségeket, hanem a kihívásokat is mélyrehatóan feltárta.
 • A munkacsomag által készített CHARM-EU Inkluzivitási Cselekvési Terv bemutatta, hogyan lehet a befogadást és a sokszínűséget úgy érvényesíteni, hogy ezek az értékek a CHARM-EU szervezeti kultúrájának és általános működésének szerves részeivé váljanak. A Cselekvési Terv továbbá konkrét célkitűzéseket határozott meg a CHARM-EU és „A fenntarthatóság globális kihívásai” mesterszakja számára.
 • A CHARM-EU inkluzivitási tervének áttekintése és főbb megállapításai a CHARM-EU tervezési, megvalósítási, valamint végrehajtási, nyomon követési folyamataival, illetve a mesterképzési program során (a 2021 szeptembere és 2023 februárja közötti időszakban) szerzett legfontosabb tapasztalatokkal és tanulságokkal foglalkozott.
 • 2022. szeptember 16-án „Hozzáférés és részvétel az európai felsőoktatásban: kihívások és lehetőségek” címmel az ELTE-n rendezték meg az első CHARM-EU Inklúziós Konferenciát. A konferencia szervezésének és megvalósításának inkluzív jógyakorlatairól Dr. Fazekas-Vinkovits Ágnes Sarolta, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának adjunktusa és a CHARM-EU DEI (Diversity-Equity-Inclusion) Irodájának vezetője írt esettanulmányt, amely az AHEAD folyóiratban jelent meg 2023-ban.

Vezetés és menedzsment

A CHARM-EU vezetési és irányítási modelljének létrehozásán, valamint az ehhez szükséges keret- és feltételrendszerek kidolgozásán a vezetésért felelős munkacsoport (Governance – WP2) dolgozott. Az ELTE vezette a minőségbiztosításért és akkreditációért felelős szakértői alcsoportot, valamint a partnerek, az akkreditációs bizottságok és oktatási minisztériumok közötti egyeztetéseket.

 • A szakértői csoport munkájának köszönhetően a CHARM-EU programja lett az első sikeresen akkreditált mesterképzés az Európai Egyetemek kezdeményezés kritériumai alapján. Az egyeztetések eredményei emellett a nemzetközi képzések akkreditációjáról és minőségbiztosításáról szóló diskurzusban is kiemelt jelentőségűek.
 • A CHARM-EU mesterképzésének nemzetközi akkreditációjával kapcsolatos tapasztalatokat foglalja össze Dr. Takó Ferenc, az ELTE CHARM-EU Iroda vezetőjének tanulmánya, amely a Magyar Akkreditációs Szeme 2023. évi első számában jelent meg.
 • A minőségbiztosítás és az akkreditáció menetéről és kihívásairól a Szövetség Vezetés és Menedzsment Kézikönyvében olvashat részletesebben.
 • A munkacsomag által létrehozott új vezetési modellt a Szövetség Vezetési hatáskörök című dokumentuma mutatja be, amely meghatározza az egyes feladat- és felelősségi köröket és a CHARM-EU döntéshozatali mechanizmusait.