A Canvas-rendszer feladattípusai vs. beágyazott feladatok

Tóth-Mózer Szilvia | 2020.10.05.
A Canvas-rendszer feladattípusai vs. beágyazott feladatok
A tanulásmenedzsment rendszerekben elhelyezhetőek olyan feladatok is, amelyeknek a begyűjtése valójában nem a rendszerben történik meg. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be erre, illetve kitérünk arra is, hogy mikor érdemes megmaradni a Canvas saját feladattípusainál, és mikor használhatunk külső alkalmazásokat kényelmetlenségek nélkül.

A Canvas tanulásmenedzsment rendszer különböző feladattípusairól és tevékenységeiről ebben a cikkben lehetett már olvasni. Az oktatói munka megkönnyítésére több kényelmi beállítás is elérhető a Gyorsértékelőn keresztül, de persze a módszertani repertoár bővítése érdekében sokan szívesen kísérleteznek más külső alkalmazások tanulásmenedzsment rendszerbe történő integrálásával.

Külső alkalmazások és helyük a Canvasban

Külső alkalmazáshoz folyamodhatunk, ha 

 • szókereső játékot/keresztrejtvényt/párosítós feladatot hozunk létre például a LearningApps.org oldal segítségével,
 • online faliújságot ágyazunk be például a Padlet.com oldal segítségével,
 • olyan kvízt készítünk, amely bonyolultabb műveleteket, a kitöltők típusokba sorolását is el tudja végezni és azonnali visszacsatolást nyújt például a Quizmaker.com oldal segítségével,
 • olyan interaktív prezentációt illesztünk a Canvas kurzusfelületünk egy oldalára, amely a résztvevőktől válaszokat tud begyűjteni és megjeleníteni a Mentimeter.com oldal segítségével,
 • egy interaktív térképet teszünk a felület részévé például a Zeemap.com segítségével, ahol a résztvevőink  térképjelölőkkel jelölhetnek be bizonyos helyszíneket.

Ha külső oldalon feladatokat hozunk létre, és ezeket beágyazzuk egy oldalra, a Canvasban legfeljebb annyit tehetünk, hogy az oldal követelményeinél beállítjuk, hogy a hallgató megjelölhesse a feladatot készként, azonban arról már nem tudunk adatot gyűjteni, hogy a hallgató mennyi ideig foglalkozott a feladattal, vagy hogy milyen eredményt ért el. Az előrehaladás ellenőrzésénél hallgatónként meg lehet nézni, hogy ha követelményként állítottuk be, hogy egy feladatot állítsanak befejezettre, hogy melyik hallgató van készen ezzel, melyikük nincs, de vigyázzunk: nem tudjuk listázni, hogy kik jelölték készre a feladatot, és kik nem. Ilyen szűrést az Értékelések menüpont alatt tudunk oktatóként látni, de csak olyan feladatoknál, ahol beadott munka van, a beadás állapotára (nincs beadott munka még, van, de nem értékelt, illetve már értékelt). Szűrhetünk például azokra a hallgatókra, akik nem adtak még be megoldást.

Learningapps oldallal létrehozott szórács

Learningapps oldallal létrehozott szórács. 0 pontot ér, de be lehet jelölni befejezettként. Megoldható a hallgatók külső oldalon történő regisztrációja nélkül is. 

Mikor alkalmazzunk bátran külső alkalmazást?

Ha a cél mindössze annyi, hogy foglalkoztassuk a hallgatót, és lehetőséget adjunk neki a gyakorlásra, önellenőrzésre, visszajelzésre, ötletelére, de ezt követni, monitorozni, moderálni (!) nem feltétlenül tudjuk, nem akarjuk. A külső alkalmazásokat használjuk, ha 

 • a kurzus résztvevőinek nem okoz problémát, hogy más szolgáltatásban is regisztráljanak (pl. létrehozzanak egy Padlet-fiókot) VAGY ha regisztráció nem szükséges, és nem bánjuk, hogy a hozzászólások, kitöltések, hozzájárulások nem lesznek beazonosíthatóak, névtelenek maradnak, tehát ez nem lehet egy értékelt feladat,
 • a külső alkalmazás olyan funkcionalitásokat nyújt, amire nincs elégséges alternatíva a Canvas rendszerben, ÉS ezek a funkciók olyan célt szolgálnak, amely van olyan fontos, hogy megtérülőnek érezzük a plusz oktatói energiaráfordítást vagy vállalni az esetleges buktatókat, ha mégis értékelni kívánjuk a feladatot.

Mikor megfontolandó a külső alkalmazás használata?

Kvízek

Érdemes mérlegelni azt, hogy milyen feladattípus esetén hagyatkozzunk külső alkalmazásra, hiszen egy kvíz vagy felmérés esetén a Canvas vagy Moodle saját kvízkészítője hasznosabb lehet számunkra. Ezeknek is megvannak azonban a korlátai, például előfordulhat hogy a felméréssel azonnali visszajelzést is szeretnénk adni hallgatóinknak, ami válaszaikkal összhangban van, és ami nem csak egy pontszámban nyilvánul meg. Ha például kitöltenek egy kérdőívet, és a különböző állításokra adott válaszaikat skálánként összesíteni kell, jó megoldás lehet a quizmaker.com, ami típusokba is képes sorolni a hallgatókat, egyéni visszajelzést adva számukra. A Canvasban annyit tehetünk, hogy bekérjük a külső alkalmazásban készített kérdőív végén megjelenő összesítés eredményét, visszajelzését, esetleg rövid reflexiót kérünk hozzá, hogy a hallgató mit gondol, mennyire jellemző rá az adott típus vagy mennyire hasznosak a kapott tanácsok, visszajelzések.

Azonnali visszajelzés egy online tanulással kapcsolatos felméréshez. 

Ügyelünk arra, hogy ha a kérdőívben gyűjtött válaszoknál személy szerint fontos, hogy ki töltötte ki, akkor nem lehet névtelen, így a kérdések közé be kell iktatni egy olyat, amiből kiderül a hallgató neve. Fontos megjegyezni, hogy arra viszont nincsen garancia, hogy a résztvevők ezt ki is töltsék vagy ugyanolyan formában adják meg, mint ahogy a kurzus résztvevői között a névsorban szerepelnek, így az adatbázis építése nemcsak hogy nehezebb, hanem egyes esetekben az adatok nem is illeszthetőek. A névtelen kitöltés ellen szól az is, ha az adatokra szükségünk van, hogy némely kurzusrésztvevő a tesztet tévedésből akár többször is kitöltheti, így torzítva a csoport átlagát. 

A csoport számára egy azonnali visszajelzést nyújthat, ha a kitöltött kérdőívek eredményei egy összesítésben egy infografikán jelennek meg, nagyon látványos megoldás tehát a Google-űrlappal összekötött dinamikus infografika, ami például Piktocharttal készíthető el. Hogy ez hogyan kivitelezhető, tudja meg lépésről lépésre ebből a videónkból. Arra ügyeljünk, hogy ha beérkeztek az eredmények, akkor a biztonság kedvéért állítsuk le a válaszok fogadását, így amikor már nem követjük figyelemmel a kitöltést és az infografikát, akkor már nem fog módosulni a tartalma.

Fórumok

Az online faliújságok helyett létrehozhatók fórumok, ahol ugyan színes cetliket nem tudunk alkalmazni, viszont:

 • az ötletekre, hozzászólásokra lehet szavazni lájkokkal,
 • könnyen visszakereshető a Gyorsértékelőből, hogy melyik hallgató szólt már hozzá, melyikük nem,
 • szabályozható, hogy a hallgatók ne olvashassák a többiek válaszait, amíg maguk nem írtak saját választ,
 • értékelőtábla kapcsolódhat a fórumbejegyzésekhez, valamint pontozható, de lehet az értékelésbe nem számító is.

Értékelőtáblával és tanulási eredményekkel összekötött fórum.

Bánjunk tudatosan a külső eszközökkel, vegyük figyelembe, hogy a tanulási folyamatban hol lehet támogató szerepük, és milyen más tevékenységekkel, eszközökkel, feladattípusokkal szolgálják leginkább a hallgatók tanulását.