Változatos feladatok és tevékenységek a Canvasban

Tóth-Mózer Szilvia | 2018.06.06.
Változatos feladatok és tevékenységek a Canvasban
Az LMS rendszerek eszközei hatékony segítséget nyújthatnak már bevált feladatok és tevékenységek online támogatásában (mint amilyen például a beadandó dolgozatok begyűjtése, a kontaktórákovan való jelenlét vezetése, kiselőadásokra való jelentkeztetés), azonban érdemes tisztában lenni a rendszerek kínálta egyéb lehetőségekkel is, nyitottan a módszertani repertoár bővítésére, a pedagógiai gyakorlat megújítására is. 

Beadandók

A Feladatok menüpont alatt lehet létrehozni a beadandók feltöltési lehetőségét. A szó szoros értelmében nem kell feltétlenül feltölteni a beadott munkát, lehet a megoldásokat szövegdobozba kérni (formázott szöveg) vagy webcímet bekérni.

Arra érdemes ügyelni, hogy online beadásnál a webcím beadása lehetőségnél a webcímen elérhető feladatmegoldás (legyen szó akár Google-dokumentumról, akár gondolattérképről, akár animációs kisfilmről stb.) nem feltétlenül a beadási határidő előtt keletkezett, esetleg a beadási határidő után, de még mielőtt az oktató megtekintette, a tartalma frissült, mert a hallgató tovább dolgozott rajta. Ez sok tartalom-előállító szolgáltatónál látható az utolsó módosítás vagy frissítés időpontja alapján, azonban ha a webcím beadása a Canvasban időben történt, a Gyorsértékelőben nem fogunk késedelmes leadást látni, és a külső szolgáltatónál nem tudjuk szabályozni azt sem, hogy az ott készített tartalom ne legyen frissíthető bizonyos időpont után. Így ha fair módon szeretnénk eljárni, akkor kommunikálnunk kell, hogy milyen módon szankcionáljuk (szankcionáljuk-e egyáltalán), hogyha egy hallgató a határidő lejártával is dolgozott a munkáján. Ellenőrizhetjük az utolsó módosítást szúrópróbaszerűen, vagy mondhatjuk szabályként, hogy az utolsó módosítás dátuma nem lényeges, amennyiben az még a javítás előtti időpontra esik. Ekkor viszont azt kell megfontolnunk, hogy tudunk-e azonos vagy közel azonos feltételeket garantálni, például hogy nem 2 hét különbséggel javítjuk a csoport egyik felének beadandóját a másikéhoz képest. Az értékelés szempontjai közé, értékelőtáblába építhető kritérium lehet a feladat beadásának ideje, a határidő tartása is, így pontokkal méltányolható az időre való feladatbeadás is. Az értékelőtáblák alkalmazásáról ebben és ebben a cikkben írtunk részletesebben.

A feltöltött fájlok esetén lehet szabályozni az elfogadható fájlformátumok körét, ami jó szolgálatot tesz, ha nem szeretnénk konvertálgatni bizonyos fájlokat, amelyek - esetleg az instrukció ellenére is - alternatív szoftverrel készültek (pl. eps-svg vagy odt-doc konvertálás) vagy könnyen szerkeszthető formátum helyett mást kaptunk (doc helyett pdf-et, svg helyett jpg-t).

A beadandók műfaji sokfélesége az oktató fantáziájától és a tárgy tanulási céljaitól egyaránt függ. Néhány ötlet, ami megfontolandó, a prezentáción és klasszikus “dolgozaton” túl:

  • gondolattérkép
  • plakát
  • infografika
  • videó, képernyővideó
  • szócikk
  • fórumbeszélgetés
  • podcasthez
  • reflexió, tanulási napló
  • kilépőkártya

A különböző produktumok értékeléséhez érdemes értékelőtáblát alkalmazni. A fentiekkel kapcsolatban elérhetővé tettünk adaptálható értékelőtábla-mintákat.

Csoportmunkák

Oktatói nézetben a Résztvevők menüpont alatt csoportokat, csoporthalmazokat hozhatunk létre.

A csoportmunkához a csoportok kialakításához szabályokat lehet meghatározni, például hogy hány fős csoportokat kell képezni, maguk jelentkezhetnek-e a csoportokba (önálló feliratkozás) vagy automatikusan sorolódnak csoportokba, és hogy a csoporttagok csak azonos szekcióból kerülhetnek-e ki. A szekciókról ebben a cikkünkben tudhat meg többet.

A csoportok neve mellett látszik a csoportvezető neve. Dönthetünk a hallgatói csoportvezető automatikus hozzárendelése mellett is, ami lehet véletlenszerű vagy eleve az első jelentkező kaphatja ezt a szerepet. A csoport neve előtt nyílra kattintva lenyílik a csoport, megjelennek a részletek, az egyes tagok, akik a nevük melletti fogaskerék ikont választva mozgathatóak, eltávolíthatóak vagy kijelölhetők vezetőként. A csoport sorának végén a fogaskerékre kattintva szerkeszthetjük vagy törölhetjük a csoportot, de ugyancsak innen érhető el a csoport saját felülete, amelyet a Canvas weboldalnak nevez. A csoport weboldalán a többi csoporttól elkülönült módon van lehetőség fájlok feltöltésére, hirdetmények elhelyezésére, fórumok és oldalak létrehozására, valamint együttműködések kialakítására.

Az oktató számára könnyebbség, hogy a csoport Kezdőlapja fölött lenyíló menüből (Switch Group) választhat másik csoportot, így gördülékenyebben tekintheti át a csoportokban folyó online munkát, egyeztetéseket.

Fórumok

A fórumban lehet technikai kérdéseket megbeszélni, az órán elhangzott témákat továbbgondolni, de lehet olyan tevékenységként is szerepeltetni, amiért pontok járnak, így az értékelés részét képezi, és megtalálható lesz a feladatok között. A fórumokhoz is lehet kapcsolni értékelőtáblát, ami megkönnyíti a hallgatók dolgát, hogy tudják, milyen elvárások vannak a bejegyzéseikkel kapcsolatban.

Az oktató első bejegyzésére is lehet közvetlenül válaszolni, de a meglévő válaszokra is lehet reagálni, ezekhez fűzni  a választ. A hallgatóknak is engedélyezhetik az oktatók fórumbeszélgetések kezdeményezését, ezt a kurzus beállításánál lehet megtenni. Beállítható a lájkolás engedélyezése, ha valamilyen szerepet szánunk a legnépszerűbb posztoknak: például ha szavazásra bocsátottunk egy kérdést. A fórumbejegyzésekre, témákra fel lehet iratkozni, így értesítéseket kaphat a felhasználó az új történésekről.

Kvízek

Egyértelmű előnyük, hogy a zárt kérdéseknél megadható helyes válasz, így a Canvas kiértékeli a bevitt válaszokat, és a hallgatónak sem kell várnia az értékelésre. Természetesen lehet olyan válaszok begyűjtésére is használni, ahol hosszabb szöveget is meg lehet adni, viszont ezeket az oktatóknak kell megtekinteni és értékelni.

A kvízek többféle célt szolgálhatnak. Támogathatják a diagnosztikus értékelést, tehát fel lehet mérni általuk, hogy a hallgatók mennyire tájékozottak a témában. Ezek természetesen nem értékelésbe beszámító kvízek, tehát ún. Gyakorlókvízek. Ahogy erre ennek a kvíztípusnak a neve is utal, lehet a kvízeket arra is használni, hogy a hallgatók teszteljék a tudásukat, gyakoroljanak a vizsgára. Oktatóként ügyelnünk kell a kérdések és a hozzájuk tartozó válaszlehetőségek színvonalára, arra, hogy milyen típusú gondolkodási készséget kívánnak meg, hiszen kellemetlen meglepetés érheti a hallgatókat, ha a teszteken ugyan jól teljesítenek, de a vizsgán egészen másféle kérdéseket kapnak.

A kvízek menüpontból érhetőek el a felmérések is, amelyek esetében a hallgatók automatikusan megkapják a teljes pontot, ha egyszer elvégzik a felmérést, függetlenül a válaszaiktól. A felmérések anonim módon is történhetnek. Felmérések segítségével az oktató többet tudhat meg a hallgatók egyéni tapasztalatairól, amelyek ugyancsak segíthetik pedagógiai tervezőmunkáját, ugyanakkor a hallgatók is szembesülhetnek olyan kérdésekkel, amelyek a témához fűződő tapasztalataikat, attitűdjeiket vizsgálja. A felmérések készítéséről ebben a cikkünkben tájékozódhat.

Az analitikák lehetővé teszik az oktató számára, hogy részleteiben lássák a teszteredményeket, hallgatónként és kérdésenként is.

Társértékelés

További érdekes kihívás lehet a hallgatók számára, amikor egymás munkáit értékelik. Ehhez az értékeléshez adhatunk szempontokat, a minőségi munka kritériumait, így maga az értékelés folyamata is egy fontos tanulási folyamat. A társértékelés mikéntjéről és miértjéről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Wiki-oldalak

Az oldalak szerkesztését az oktató engedélyezheti a hallgatóknak is, így közösen dolgozhatnak (még ha nem is egy időben) egy-egy oldalon, kiegészítve, javítva, felülírva egymás munkáját. A változatokat lehet követni, azonban a változatok összehasonlítása már nehezebb feladat - egy wikipédia-motorhoz képest. Mindenesetre hasznos eszköz lehet, hiszen dokumentumok külön letöltése nélkül, online szerkeszthető tartalmakat lehet vele előállítani.

Feladatcsoportok és csoportsúlyok

A feladatcsoportok a végső értékelésben különböző szerepet tölthetnek be, így megadható, hogy pontszámtól függetlenül melyik milyen súllyal essen a latba. Például lehet a feladatokat úgy is csoportosítani, hogy külön feladatcsoportot hozunk létre az egyéni munkáknak és a pár- és csoportmunkáknak, majd azt beállítani, hogy az egyéni feladatok 60%-kal, a pár- és csoportmunkák 40%-kal essenek latba.

A Feladatok menüpont alatt a fogaskerék ikonra kattintva a +Feladat gomb mellett érhető el a Végső osztályzat súlyozása feladatcsoportok alapján.