A DRC éves konferenciája és közgyűlése

2016.12.11.
A DRC éves konferenciája és közgyűlése
A Dunai Rektori Konferencia (DRC) „Vision – Knowledge – Prosperity: The Universities’ Contribution to the EU Danube Strategy – Good practices and challenges” címmel tartotta éves konferenciáját 2016. november 9-11. között Kremsben, melynek házigazdája ezúttal Friedrich Faulhammer, a DRC alelnöke, a Donau Universität Krems rektora volt. Az ELTE-t a konferencián Horváth Zoltán, az Informatikai Kar dékánja és Hudecz Ferenc korábbi rektor, a DRC tiszteletbeli elnöke képviselte.

A megnyitó keretében, az első napon adták át a Danubius Fiatal Kutatói Díjat (Danubius Young Scientists Award), amelyet az Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) és az osztrák kormány hozott létre 2011-ben. A rangos elismerést 14 fiatal kutató kapta, köztük Janacsek Karolina, az ELTE PPK munkatársa is. A megnyitó keretében Rosen Plevneliev, Bulgária elnöke tartott előadást és a konferenciát köszöntötte Erwin Pröll, Alsó-Ausztria kormányzója is.

A második napon mondott köszöntő beszédet Erhard Busek, az IDM elnöke, korábbi alkancellár, volt oktatási miniszter, az ELTE díszdoktora, aki hangsúlyozta az egyetemek, az akadémiai szféra, az értelmiség felelősségét a tudományos tudást, tényeket felülíró, manipulatív populizmus terjedése elleni harcban. Idézte a világhírű Max Frisch svájci drámaírót, építészt, aki az egyén, a magánember, a „citizen” felelősségét emeli ki.

Johannes Hahn, a szomszédsági ügyekért és bővítésért felelős EU-s biztos, korábban az osztrák kormány tagja, a tudományért és kutatásért felelős miniszter kiemelte, hogy a DRC hálózat a régióban 67 egyetemet, közel 1 millió diákot jelenít meg, felhívta a figyelmet arra, hogy a racionális gondolkodásra minden korábbinál nagyobb szükség van, az egyetemi autonómia fontos és napjainkban fokozottan megvédendő érték, és kérte a diákokat, oktatókat: használják demokratikus jogaikat és mondjanak nemet az éledő nacionalizmusra, rasszizmusra. Utalt arra is, hogy a „falak, kerítések a fejekben is gátakat építenek”.


Hudecz Ferenc tiszteletbeli elnök (balra), Doru Pamfil jelenlegi elnök, Friedrich Faulhammer megválasztott elnök és Karol Mičieta alelnök

A konferencia ezt követően három témákörben, kerekasztal beszélgetés formában foglalkozott a DRC hálózat illetve a felsőoktatás szerepével az EU Duna Régió stratégia megvalósításában, továbbá a kutatás, a kultura és a gazdaság szerepével a tudás-alapú társadalomban.  A DRC szerepével foglalkozó vitában – előzetes felkérésre – részt vett Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja, az ELTE CEEPUS koordinátora. A konferencia tanulságait, javaslatait a DRC közgyűlése ajánlások formájában összegezte és egyhangú támogatás mellett tette közzé.

Horváth Zoltán (jobbra) a DRC rendezvényén

A DRC konferencia harmadik napján került sor az éves DRC közgyűlésre, amelyen 13 ország 39 egyeteme képviseltette magát. Az ELTE képviseletében Horváth Zoltán dékán vett részt a közgyűlésen, ahol megválasztották a DRC új elnökét Friedrich Faulhammer (Kremsi Egyetem) személyében, aki 2017. január 1-től két éven keresztül látja el az elnöki teendőket. Alelnökként dolgozik tovább Doru Pamfil (Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem, Kolozsvár), jelenlegi DRC elnök, és új alelnökként kezdi meg munkáját Karol Mičieta rektor (Comenius Egyetem, Pozsony). A DRC tiszteletbeli elnöke, Hudecz Ferenc akadémikus, az ELTE korábbi rektora továbbra is az elnökség tagja 2018  december 31-ig.

Emellett döntés született a „DRC Fund for Incentives” program folytatásáról, valamint a „Danubius Fiatal Kutatói Díj” (Danubius Young Scientists Award) 2017. évi meghirdetéséről, és a DRC honlapjának megújulásáról.

Az EU Duna Régió stratégiát az Európai Bizottság 2010. december 8-án mutatta be és az Európai Tanács – a magyar elnökség idején, 2011 júniusban – fogadta el. Az Európai Unió második makro-regionális fejlesztési stratégia 14 országban (9 EU-tagállam: Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország, Románia, Szlovákia, Szlovénia; és 5 Unión kívüli: Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Moldova, Szerbia, és Ukrajna), 11 szakterületen hangolja össze a fejlesztéspolitikákat a régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió megerősítése érdekében.

Az ELTE (DRC elnöksége idején, 2008–2010) és a DRC Közgyűlése (Novi Sad-i nyilatkozat, 2010 február) fontos szerepet játszott az EU Duna Régió stratégia 7. prioritási területének  előkészítésében, kialakításában („Tudásalapú társadalom kialakítása a kutatás, az oktatás és az információs technológiák segítségével”).