A nemzetközi diákok társas kapcsolatai

2020.07.28.
A nemzetközi diákok társas kapcsolatai
Az ELTE PPK kutatói magyar egyetemeken tanuló külföldi hallgatók kapcsolatait és pszichológiai jóllétét vizsgálták most megjelent tanulmányukban.

Nguyen Luu Lan Anh, az ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet habilitált egyetemi docense és szerzőtársai (Szabó Ágnes és Papp Z. Zsuzsanna) a magyarországi egyetemeken tanuló nemzetközi diákok társas kapcsolatai és akkulturációja, valamint pszichológiai egészsége közötti összefüggésekről folytattak kutatást. Tanulmányukat az International Journal of Intercultural Relations című folyóiratban publikálták.

Kiterjedt kutatás foglalkozik a nemzetközi diákok kultúraközi adaptációját befolyásoló tényezőkkel, a korábbi vizsgálatok azonban főként a társas kapcsolatok specifikus forrásaira és az adaptációs kimenetek közötti összefüggésekre fókuszáltak. Kevesebbet tudunk arról, hogy vajon a társas kapcsolatok különböző kombinációi hogyan hatnak a nemzetközi diákok boldogulására, és ezek a hatások változnak-e a különböző iskolán belüli és iskolán kívüli kontextusoktól függően.

A szerzők vizsgálatukban személyközpontú megközelítést alkalmaztak, az azonos országból érkező, helyi (magyar) és más nemzetközi diákokkal való kontaktus gyakoriságára építettek. Összesen 291, különböző magyar egyetemeken tanuló nemzetközi diák válaszát látens profilelemzésnek alávetve öt kapcsolati profilt azonosítottak:

  1. Izoláltak (12,7%)
  2. Csak más nemzetközi diákokkal kontaktálók (14,4%)
  3. Más nemzetközi és magyar diákokkal kontaktálók (12,4%)
  4. Csak honfitársakkal kontaktálók (35,4%)
  5. Honfitársakkal és magyar diákokkal is kontaktálók (24,7%).


Az ELTE nemzetközi hallgatói a 2019-es évnyitó után (illusztráció)

Az eredmények azt mutatják, hogy a befogadó társadalom iránti erős akkulturációs orientáció a helyi magyarokkal fenntartott gyakori kontaktust mutató profilokkal (3. és 5. profil), míg a származási ország és kultúra iránti erős orientáció a honfitársakkal fenntartott gyakori kontaktust mutató profilokkal (4. és 5. profil) függ össze. A legkedvezőbb pszichológiai jóllét jellemzően a helyi és a származási országbeliekkel gyakori kontaktust mutató profilhoz tartozik, míg az izoláltak alacsony szintű pszichológiai jóllétet mutatnak. Az eredmények a társas kapcsolatok konfigurációjának a jelentőségére hívják fel a figyelmet.

Forrás: ELTE PPK
Borítókép: az ELTE külföldi hallgatói a 2019-es nemzetközi évnyitón (illusztráció)


Korábban:

A nemzetközi felsőoktatási mobilitás pszichológiai aspektusai
„Tanulhatunk a külföldiektől”