Átadták az MTA elismeréseit

2021.05.03.
Átadták az MTA elismeréseit
Akadémiai Díjban részesült Sándor István, az ÁJK egyetemi tanára, megosztott díjat kapott Csuhaj Varjú Erzsébet, az IK egyetemi tanára.

Az MTA 194. közgyűlésének hétfői ünnepi ülésén, 2021. május 3-án nyilvánosságra hozták a kitüntetettek névsorát. Idén tizenhárom kutató kapta meg az Akadémiai Díjat. Köztük kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként Akadémiai Díjban részesült Sándor István, az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára az angolszász trust jogintézményének kialakulása, fejlődése, valamint a vegyes és a kontinentális európai jogrendszerekbe való adaptációja terén végzett kutatásaiért, a trust átvételével és a bizalmi vagyonkezelés vagyonvédelmi jellegével kapcsolatos kérdésköröket, a jogintézmény alkalmazásával és hasznosításával kapcsolatos nemzetközi tendenciákat egyedülálló módon feldolgozó, A vagyonvédelem jogi eszközeinek legújabb nemzetközi tendenciái című munkájáért, amely jelentős gyakorlati haszonnal bír a magyar jogtudomány és törvényhozás számára is.

 
Sándor István, Csuhaj Varjú Erzsébet

Megosztott Akadémiai Díjat kapott Csuhaj Varjú Erzsébet, az ELTE IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékének egyetemi tanára és Vaszil György, a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Számítógéptudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára a formális nyelvek és automaták, valamint a nem hagyományos, elsősorban a bioinspirált számítások elméletének új módszerekkel, modellekkel, fogalomkörökkel való gazdagításáért, továbbá annak megmutatásáért, hogy a kooperáció és kommunikáció megnövelheti az egyes grammatikatípusok nyelvleíró erejét, még erősen korlátozott méretparaméterek esetében is.

Mint akkor megírtuk, 2020-ban a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége Akadémiai Díjban részesítette Buczolich Zoltánt, az ELTE TTK Matematikai Intézet Analízis Tanszékének egyetemi tanárát a valós analízis, az ergodelmélet és a dinamikus rendszerek terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, hosszú évek óta nyitott problémák megoldása és kiváló oktatási tevékenysége elismeréseként; kitüntetését a járványhelyzet miatt csak ma vehette át.

A második tanácskozási napon a kutatási témák kerülnek majd előtérbe. 2016 óta hagyomány az MTA-n, hogy a különböző tudományterületek képviselői tartanak tudományos előadásokat legújabb eredményeikről. Az egyik előadó ezúttal Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA korábbi elnöke, az ELTE professor emeritusa lesz, aki „Nagy hálózatok: elmélet és gyakorlat” címmel tart előadást. Lovász László a közelmúltban a matematika „Nobel-díjának” nevezett elismerést, az Abel-díjat is megkapta.

Forrás: MTA