AZ ÚNKP 2020/2021-es pályázati ciklusának legjobbjai

2021.11.23.
AZ ÚNKP 2020/2021-es pályázati ciklusának legjobbjai
A bírálók valamennyi kategóriában kiválasztották a 337 támogatott közül a lezárult pályázat legkiemelkedőbb kutatásait, most megtekinthetők a kutatásokról készült videóbeszámolók is.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram, amelynek célja a hazai kutatói utánpótlás, a tudományos pályán való elindulás, majd pályán tartás támogatása.

A 2020/2021-es felhívásra csaknem 850 érvényes pályázat érkezett az ELTE-re, ebből 337 nyerte el a támogatást, ennyi ELTE-snek nyílt lehetősége egy 5, 6, 7 vagy 12 hónapos kutatási terv megvalósítására. A 337 támogatott között 18 alapképzéses diák, 49 mesterképzéses hallgató, 153 doktori hallgató és doktorvárományos, 26 oktató-kutató, 58 Bolyai+-os fiatal kutató található, a „Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjat pedig további 33 diák kapta meg. Az ELTE ebben a pályázati ciklusban közel 500 millió forintot fizetett ki ösztöndíj formájában.

Az Új Nemzeti Kiválósági Program ELTE-s ösztöndíjasai 2021. májusig nyújthattak be kutatásukról a laikusok figyelmét is felkeltő rövid hírt, videót vagy mémet az egyetem harmadik tudománykommunikációs versenyére. A pályaművek a legkülönfélébb területekről érkezve prezentálták az ELTE törekvését eredményei közérthető, élvezetes stílusú közzétételére – a győzteseket korábbi cikkünk mutatja be.

Az ösztöndíjas időszakban az ELTE ösztöndíjasai 255 tudománynépszerűsítő cikket készítettek, 381 hazai és 279 nemzetközi konferencián vettek részt előadóként, és 370 tudományos közleményt jelentettek meg.

A 2020/2021-es program zárásaként az ELTE 2021. augusztus 31-én online intézményi zárókonferenciát szervezett, ezáltal lehetőséget biztosítva a nagyközönség számára is az előadásokba való betekintésre és az izgalmas, nemzetközi beágyazottsággal rendelkező, a társadalom számára is hasznos kutatási eredmények megismerésére.

A záró beszámolókat bíráló szakmai bírálóbizottságok végül kiválasztották a lezárult pályázat legkiemelkedőbb kutatásait, az eredmények alább láthatók. A kutatásokról készült videóbeszámolókat az adott címre kattintva tekinthetik meg.

Tehetséggel fel!
Hraskó Anna (TÁTK) Mondatok sárból – nyelvi korlátok a mélyszegénységben és ennek irodalmi reprezentációja
Nagy Márton (GTK) Chinafrique – Kína gazdasági térnyerése Afrikában a 21. század folyamán
Nyisztor Sarolta (BGGYK) Ismerkedés a középiskolások attitűdjével az értelmi fogyatékosság kapcsán
Zboray Lilla (BTK) Dante Alighieri és az Isteni színjáték hatása a populáris kultúrára
A keret (alap- és mesterképzés)
Buti Nikolett (BDPK) A sportoláshoz kapcsolódó tudatos vízfogyasztás - III.
Ciuciu-Kiss Jenifer Tabita (IK) Népzenei adatok adatbázisban való tárolásának és indexelésének vizsgálata
Csala-Ferencz Bernadett (TÁTK) Depresszió témájú online posztok exploratív klaszterezése
Illés Kornél András (BTK) Abélard és a Confessiones: a Historia calamitatum viszonya az ágostoni mintához
Koltai Borbála Gabriella (BGGYK) Integráció vagy speciális nevelés? Szülői döntést befolyásoló tényezők autizmussal élő gyerekek intézményes oktatási formájának kiválasztásában
Somogyi Zsuzsanna (TÓK) Játsszunk, metsszünk, nyomtassunk – a sokszorosító grafikai eljárások (személyiség)fejlesztő hatása
Szabó Barbara Noémi (IK) Informatika az oktatás világában – oktatás az informatika világában
Szabó Gábor László (GTK) Employer branding a pandémiás időszakban - átfogó összehasonlítás a különböző üzletágak között
Szajbély Zsigmond Mihály (TÁTK) Avner Greif és Daron Acemoglu intézményi közgazdaságtani munkásságának összehasonlítása
Szűcs Tamás (PPK) Adatszűrési és adatelemzési eljárások hatása a reliabilitásra
B keret (doktori képzés)
Fényes Csongor (Politikatudományi Doktori Iskola) Politikai szocializációs pályák az új generáció körében
Gyarmati Máté (Informatika Doktori Iskola) Titokmegosztások kétrészes struktúrákon (Secret sharing on bipartite structures)
Hajdinákné Vörös Fanni (Földtudományi Doktori Iskola) A marsi salakkúpok összehasonlító geomorfometriai vizsgálata
Juracsek Kata (Irodalomtudományi Doktori Iskola) Csehov-próza filmen: művészi szöveg audiovizuális közegben
Kintli Borbála (Filozófiatudományi Doktori Iskola) Szubjektivitás és interszubjektivitás Levinas filozófiájában
Kiss Anna (Neveléstudományi Doktori Iskola) A sporttáplálkozási információs túlterhelés skála validálása sportolók körében
Knap Árpád Vilmos (Szociológia Doktori Iskola) Huszadik századi traumákkal kapcsolatos érzelmek elemzése szöveganalitikai módszerekkel
Kovács Márton (Pszichológiai Doktori Iskola) Kutatási mintaméret megbecslését támogató általános útmutató fejlesztése
Kővári Emese (Fizika Doktori Iskola) Rezonáns bolygórendszerek kaotikus diffúziójának vizsgálata
Maga Balázs (Matematika Doktori Iskola) Valós analízisbeli problémák
Megyes Melinda (Környezettudományi Doktori Iskola) Aktív iszapvulkánok extremofil prokarióta közösségeinek feltárása metagenomikai megközelítéssel
Pethő Máté (Biológia Doktori Iskola) Pilóta nélküli repülőgépek irányítása biológiailag motivált látórendszer segítségével
Pomázi Bence (Nyelvtudományi Doktori Iskola) Egy dinamikus grammatikalizációs modell felállítása
Rudolf Veronika (Történelemtudományi Doktori Iskola) Magyar-bajor kapcsolatok a 13. században
Simkó Irén (Hevesy György Kémia Doktori Iskola) Rezgési-forgási tulajdonságok ab initio számítása
Szabó Zsolt Tibor (Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola) A vállalati compliance, a lobby, a sikerdíj és a befolyás vásárlása, befolyással üzérkedés problematikája a magyar jogban, nemzetközi és európai uniós összehasonlításban
Topál Dániel (Környezettudományi Doktori Iskola) A légköri cirkuláció szerepe a grönlandi jégolvadás és a közepes szélességek extrém időjárási helyzeteinek gyakoribbá válásának szabályozásában a megfigyelésekben és klímamodell kísérletekben
C keret - doktorvárományos
Balogh Gergő (Fizika Doktori Iskola) Giorgio Agamben az irodalomról
Csonka Diána (Földtudományi Doktori Iskola) Középső paleolitikus nyílt színi lelőhelyek paleokörnyezet rekonstrukciója a Cserhát-hegységben
Kiss Péter (Informatika Doktori Iskola) Szemantikus federált gépi tanulás
Koncz Ádám (Pszichológiai Doktori Iskola) Egy online mindfulness kurzus hatása a középiskolások végrehajtó funkcióira és stressz szintjére
Kovács Janka (Történelemtudományi Doktori Iskola) Az orvostudomány „legsetétebb mezeje” – Lélektudományos ismeretek az orvosi oktatásban: színterek, gyakorlatok, kontextusok (1750–1820)
Mány Dániel János (Nyelvtudományi Doktori Iskola) Eufemizmus az orvosi szakfordításban
Mihálka Éva Zsuzsanna (Hevesy György Kémia Doktori Iskola) Szimmetriaadaptált perturbációszámítás – alkalmazás az elektronkorreláció számításában, spinprojektált hullámfüggvényekre
Őze Eszter (Filozófiatudományi Doktori Iskola) Társadalmi Múzeum: Modernitás és biopolitika
Saskői Éva (Biológia Doktori Iskola) Pszeudohipoxia modell a rákkutatásban - SDHB mutáció hatása a HIF-1 transzkripciós faktorra és célgénjeire Caenorhabditis elegans-ban
Sipos Alexandra (Szociológia Doktori Iskola) Az elismerés mikéntje: a magyar és az olasz Alkotmánybíróság szerepének összehasonlítása a bejegyzett élettársi kapcsolat kialakításában
Tajkov Zoltán (Fizika Doktori Iskola) Romboéderes grafit elektromos tulajdonságainak számítógépes vizsgálata
Tóth László (Politikatudományi Doktori Iskola) Kormányzati stabilitás Kelet-Közép-Európában
C keret - posztdoktor
Abdai Judit (TTK) Genetikai és tapasztalati faktorok hatása a szociális percepcióra
F. Gulyás Nikolett (BTK) A birtoklás kifejezése a komi-permják nyelvben
Kocsel Natália (PPK) A vonásrumináció és mentális jóllét összefüggéseinek vizsgálata a nyugalmi szívritmus-variabilitás tükrében
Safranyik Ferenc (IK) Hatékony tartálytöltési módszer fejlesztése
Szálkai Kinga (TÁTK) A vízdiplomácia elméleti vonatkozásai: Vízmegosztási konfliktusok és együttműködések a nemzetközi kapcsolatokban
Zakariás Lilla (BGGYK) A Comprehensive Aphasia Test-Hungarian rövidített és online változatának kialakítása
Bolyai+
Bérczi Kristóf (TTK) Matroidok diszjunkt bázisaival kapcsolatos sejtések vizsgálata
Berényi Eszter Júlia (TÁTK) Belépés a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba: esélyegyenlőtlenség és reziliencia
Király Orsolya (PPK) A videójáték-használati zavar, a játékmotivációk és a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) kapcsolatának vizsgálata
Laki Sándor (IK) Megerősítéses tanulás gyorsítása programozható hálózatokkal
Pásztor Attila (TTK) Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramjának vizsgálata rácstérelméleti módszerekkel
Torma Csaba Zsolt (TTK) A Kárpát-medence jövőbeli éghajlatának vizsgálata hőmérsékleti adatsorok finomhangolásával
Vadas András (BTK) Vízhasználat és vízszennyezés a középkori és kora újkori Magyarországon