Bemutatkozott az ENeRAG

2018.11.29.
Bemutatkozott az ENeRAG
Az Európai Unió által támogatott hidrogeológiai projektet az  ELTE Természettudományi Karán november 27–29. között nyitották meg hivatalosan. Az ENeRAG-gal első ízben nyert egyetemünk konzorciumvezetőként H2020 kiválósági programot.

Az október 1-jén indult ENeRAG (Excellency Network Building for Comprehensive Research and Assessment of Geofluids) program célja, hogy nemzetközi kiválósági hálózatépítés révén erősítse az ELTE kutatási és innovációs kapacitását a felszínalatti fluidumok területén. Ennek érdekében az ELTE konzorciumvezetőként együttműködik a Finn Földtani Intézettel és a Milánói Egyetemmel. A projekt szakmai felelőse Mádlné Szőnyi Judit egyetemi docens, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék oktató kutatója. (2018-as interjúnkat Mádlné Szőnyi Judittal itt olvashatja.) 

A hároméves projekt elindulását 2018. november 27-én Szalay Péter, az ELTE tudományos ügyekért felelős rektorhelyettese jelentette be. Kovács József egyetemi docens, az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék vezetője, valamint Juha Kaija, a GTK (Finn Geológiai Szolgálat) képviselője és Corrado Camera (az UMIL képviselője) köszöntötték a megjelenteket, majd Mádlné Szőnyi Judit egyetemi docens, a konzorcium vezetője ismertette a projekt szakmai hátterét és céljait.

Az ENeRAG innovatív gondolata a különböző eredetű felszínalatti fluidumok együttes, dinamikus rendszer szintű vizsgálata, mely alapvetően meghatározza a vízgazdálkodás, a geotermikus energiahasznosítás és az ásványi nyersanyagok feltárásának és hasznosításának lehetőségeit, és hozzájárul a kinyerésükre alkalmazott technológiák hatékony fejlesztéséhez. Fontos célja, hogy a kutatási eredmények és gyakorlati alkalmazásuk összekapcsolódjon a szakmai partnerek igényeinek figyelembevételével, ezért a rendezvényen az ipari partnerek, köztük a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Geogold Kárpátia Kft. képviselői is bemutatkoztak, majd a résztvevők az egyes témaköröket kerekasztal-beszélgetések formájában is megvitatták. A délután folyamán a munkaprogramokat mutatták be a szakmai vezetők, Molnár Ferenc (GTK), Marco Masetti (UMIL) és Erőss Anita (ELTE).

A konzorcium legfőbb törekvése, hogy a kapacitásfejlesztés és a hálózatépítés révén az ELTE a geofluidumok terén kiválósági központtá fejlődjön.

A nyitórendezvényekbe a számos szakmai résztvevő mellett az egyetemi hallgatóság is aktívan bekapcsolódott – a diákok egyébként hallgatócsere, nemzetközi konferenciák és továbbképzések részesei is lehetnek majd a projektnek köszönhetően. A rendezvény harmadik napján főképpen a kutatóknak szervezték azt az innovációs workshopot, ahol abban mélyültek el, hogyan nyújtsanak be, nyerjenek el és valósítsanak meg nemzetközi szintű kutatási pályázatokat.

A rendezvényen bemutatkoztak az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet tanszékei, köztük az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék, a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra oktatói és hallgatói is, és rövid előadásokban ismertették szakterületük legújabb kutatási eredményeit. Az Ásványtani Tanszék a hidrotermás ércesedésekhez kapcsolódó kutatásairól, míg a Geofizika és Űrtudományi Tanszék a geotermikus kutatásaitról számolt be. A külföldi partnerek megismerkedhettek a Budai Termálkarszt földtani és vízföldtani jellemzőivel és meglátogatták a Gellért-hegy Ősforrását, majd előadást hallhattak az ott végzett, a források biológiai és kémiai eredetű kiválásainak jobb megértését célzó in-situ kísérlet eredményéről is. Végül a megtekintették a kiválások megkövült változatait az Aragonit-barlangban.

A projekt céljairól és eseményeiről további információkat olvashat az enerag.elte.hu honlapon.