CEEPUS Hálózati mobilitás pályázati felhívás - 2024/25

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2024/25-ös tanévre. Jelen pályázati fordulóban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

 • CEEPUS pályázat benyújtása (általános információ, technikai jellegű kérdések, pályázati dokumentumok): a Tempus Közalapítvány CEEPUS adminisztrátorai (ceepus@tpf.hu)
 • ELTE specifikus szabályok, pályázható helyek: Pósch Orsolya, intézményi CEEPUS koordinátor, ceepus@elte.hu
 • Szakmai kérdések, tanulmányi ügyek (pl. tárgyelismertetés): kari és hálózati koordinátorok

I. Pályázati feltételek

Hálózati együttműködéseken belüli mobilitások keretében a hallgatók normál szakos részképzésre (féléváthallgatás – Student Mobility), rövid távú hallgatói mobilitásra (Short Term Student Mobility) vagy csoportos hallgatói szakmai kirándulásra (Short Term Excursion) jelentkezhetnek.

A) Általános pályázati feltételek

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig (MA szakos hallgatók vonatkozásában ebbe beleszámít a BA képzés is),
 • a kiutazás szempontjából releváns félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás).

A pályázó saját állampolgárságával, illetve életvitelszerű tartózkodási helyével  megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

B) Pályázati feltételek mobilitás típustól függően
 • részképzés (féléváthallgatás) – Student Mobility
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
  • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
  • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás – Short Term Student mobility
  • Pályázhatnak: alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1-2 hónap.
  • Minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap.
  • Tevékenység: diplomamunka- vagy disszertáció készítése, ahhoz labormunka, nyári egyetem, intenzív kurzus. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Csoportos hallgatói szakmai kirándulás - Short Term Excursion
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: minimum 3-5 nap
  • Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
  • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

A pályázásról, az ehhez szükséges elvárásokról, formai feltételekről további információ itt található, valamint a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitásra vonatkozó oldalán.

II. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodáknál. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

CEEPUS ösztöndíjak országonként (Figyelem, nem mindegyik ország frissítette még a 2025/25-ös tanévben elérhető ösztöndíjak adatait, kérem, figyelje a CEEPUS központi honlapját is friss információért!)

Figyelem! A CEEPUS programban ösztöndíjat elnyert, Magyarországról kiutazó hallgatók számára a fogadó ország által biztosított havi ösztöndíjon felül kiegészítő támogatási lehetőség érhető el. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásról kövesse a honlapunkat itt.

III. Pályázható helyek - ELTE 2024/25 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2024/25-ös tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a By University fülön a tanévet, az országot és az ELTE-t kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

A) Nyertes hálózatok:

 • AT-0037-20-2425-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  • ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • AT-0103-19-2425-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CZ-0029-20-2425-European history, politics, culture and memory
 • CZ-0604-14-2425 - Korea and Koreans in the Focus of Central and Eastern European Research Universities: Cooperation in Education, Scholarship and Knowledge Production
 • HR-1005-10-2425-Educational Systems in Central Europe
 • HU-0019-20-2425-International Cooperation in Computer Science
 • HU-0028-18-2425 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics, Informatics and their
 • PL-0012-20-24245-Language and Literature in a Central European context
  • ​​​​​​​ELTE hálózati koordinátor: dr. Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com), ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszék
 • PL-1604-04-2425-Border and Regional Studies Network
  ELTE hálózati koordinátor: Balogh Péter (baloghpeter@caesar.elte.hu), ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
 • RO-0814-12-2425-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Menczel Gabriella (menczel.gabriella@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 • RS-0038-20-2425-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe (acronym: EURO Geo-Sci)
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Karádi Viktor(karadi.viktor@ttk.elte.hu), ELTE TTK Földtudományi Központ

B) Tartalékos hálózatok (Umbrella): A tavaszi félévben van lehetőség mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

 • HU-1903-01-2425-Applied Linguistics in Central Europe
 • HU-1201-08-2425-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
 • MK-1409-06-2425-Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON)
 • MK-1906-01-2425-Macedonian Studies in Central European, Slavic and Balkan context
  • ​​​​​​​ELTE hálózati koordinátor: Dr. Dudás Előd (dudas.elod@btk.elte.hu), ELTE BTK Szláv és Balti Filológia Intézet​​​​​​​

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2024/25-es CEEPUS hálózatai alapján

IV. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / My CEEPUS / Click here to register / regisztrációs lap kitöltése / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: e-mail címmel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

Dokumentumok: 

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 • a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 • a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 • a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 • a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 • Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
 • amennyiben a járványhelyzet miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
 • amennyiben a járványhelyzet miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)

V. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott hallgatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

CEEPUS Hálózati mobilitás pályázati felhívás - 2023/24

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2023/24-es tanévre. Jelen pályázati fordulóban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

 • CEEPUS pályázat benyújtása (általános információ, technikai jellegű kérdések, pályázati dokumentumok): a Tempus Közalapítvány CEEPUS adminisztrátorai (ceepus@tpf.hu)
 • ELTE specifikus szabályok, pályázható helyek: Pósch Orsolya, intézményi CEEPUS koordinátor, ceepus@elte.hu
 • Szakmai kérdések, tanulmányi ügyek (pl. tárgyelismertetés): kari és hálózati koordinátorok

I. Pályázati feltételek

Hálózati együttműködéseken belüli mobilitások keretében a hallgatók normál szakos részképzésre (féléváthallgatás – Student Mobility), rövid távú hallgatói mobilitásra (Short Term Student Mobility) vagy csoportos hallgatói szakmai kirándulásra (Short Term Excursion) jelentkezhetnek.

A) Általános pályázati feltételek

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig (MA szakos hallgatók vonatkozásában ebbe beleszámít a BA képzés is),
 • a kiutazás szempontjából releváns félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás).

A pályázó saját állampolgárságával, illetve életvitelszerű tartózkodási helyével  megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

B) Pályázati feltételek mobilitás típustól függően
 • részképzés (féléváthallgatás) – Student Mobility
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
  • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
  • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás – Short Term Student mobility
  • Pályázhatnak: alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1-2 hónap.
  • Minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap.
  • Tevékenység: diplomamunka- vagy disszertáció készítése, ahhoz labormunka, nyári egyetem, intenzív kurzus. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Csoportos hallgatói szakmai kirándulás - Short Term Excursion
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: minimum 3-5 nap
  • Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
  • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

A pályázásról, az ehhez szükséges elvárásokról, formai feltételekről további információ itt található, valamint a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitásra vonatkozó oldalán.

II. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodáknál. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

CEEPUS ösztöndíjak országonként (Figyelem, nem mindegyik ország frissítette még a 2023/24-es tanévben elérhető ösztöndíjak adatait, kérem, figyelje a CEEPUS központi honlapját is friss információért!)

Figyelem! A CEEPUS programban ösztöndíjat elnyert, Magyarországról kiutazó hallgatók számára a fogadó ország által biztosított havi ösztöndíjon felül kiegészítő támogatási lehetőség érhető el. Az elérhető támogatásokról, valamint a vonatkozó aktuális felhívásról kövesse a honlapunkat itt.

III. Pályázható helyek - ELTE 2023/24 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2023/24-es tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a By University fülön a tanévet, az országot és az ELTE-t kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

A) Nyertes hálózatok:

 • CIII-AT-0037-19-2324-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-AT-0103-18-2324-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-19-2324-European history, politics, culture and memory
  ELTE hálózati koordinátor: Körmendi Tamás (kormendi@caesar.elte.hu), ELTE BTK Történeti Intézet
 • CIII-HU-0019-19-2324-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-MK-1409-05-2324-Central European Social Policy and Social Work Network (CESPASWON)
 • CIII-PL-0012-19-2324-Language and Literature in a Central European context
  ELTE hálózati koordinátor: dr. Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com), ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszék
 • CIII-PL-1604-03-2324-Border and Regional Studies Network
  ELTE hálózati koordinátor: Balogh Péter (baloghpeter@caesar.elte.hu), ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
 • CIII-RO-0814-11-2324-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Bárkányi Zsuzsanna (barkanyi.zsuzsanna@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 • CIII-RS-0038-19-2324-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe (acronym: EURO Geo-Sci)
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ

B) Tartalékos hálózatok (Umbrella): A tavaszi félévben van lehetőség mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

 • CIII-CZ-0604-13-2324-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HR-1005-09-2324-Educational Systems in Central Europe
 • CIII-HU-1201-07-2324-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Huber Ágnes (huber.agnes@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-HU-1804-01-2324-Hungarian Studies and Central European Cultural Transfer
  ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-SI-1313-06-2324-Autonomous Mobility for all

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2023/24-es CEEPUS hálózatai alapján

IV. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / My CEEPUS / Click here to register / regisztrációs lap kitöltése / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: e-mail címmel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

Dokumentumok: 

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 • a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 • a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 • a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 • a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 • Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
 • amennyiben a járványhelyzet miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
 • amennyiben a járványhelyzet miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)

V. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott hallgatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

CEEPUS hálózati mobilitás pályázati felhívás - 2022/23

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2022/23-as tanévre. Jelen pályázati fordulóban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

 • CEEPUS pályázat benyújtása (általános információ, technikai jellegű kérdések, pályázati dokumentumok): a Tempus Közalapítvány CEEPUS adminisztrátorai (ceepus@tpf.hu)
 • ELTE specifikus szabályok, pályázható helyek: Pósch Orsolya, erasmus@elte.hu
 • Szakmai kérdések, tanulmányi ügyek (pl. tárgyelismertetés): kari és hálózati koordinátorok

I. Pályázati feltételek

Hálózati együttműködéseken belüli mobilitások keretében a hallgatók normál szakos részképzésre (féléváthallgatás – Student Mobility), rövid távú hallgatói mobilitásra (Short Term Student Mobility) vagy csoportos hallgatói szakmai kirándulásra (Short Term Excursion) jelentkezhetnek.

A) Általános pályázati feltételek

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig (MA szakos hallgatók vonatkozásában ebbe beleszámít a BA képzés is),
 • a kiutazás szempontjából releváns félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás).

A pályázó saját állampolgárságával, illetve életvitelszerű tartózkodási helyével  megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

B) Pályázati feltételek mobilitás típustól függően
 • részképzés (féléváthallgatás) – Student Mobility
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
  • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
  • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás – Short Term Student mobility
  • Pályázhatnak: alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1-2 hónap.
  • Minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap.
  • Tevékenység: diplomamunka- vagy disszertáció készítése, ahhoz labormunka, nyári egyetem, intenzív kurzus. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • hallgatói csoportos szakmai kiránduláson való részvétel:
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: minimum 3-5 nap
  • Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
  • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

A pályázásról, az ehhez szükséges elvárásokról, formai feltételekről további információ itt található, valamint a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitásra vonatkozó oldalán.

II. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodáknál. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

CEEPUS ösztöndíjak országonként

III. Pályázható helyek - ELTE 2022/23 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2022/23-as tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a By University fülön a tanévet, az országot és az ELTE-t kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

A) Nyertes hálózatok:

 • CIII-AT-0050-18-2223-Education Without Frontiers
  • ELTE hálózati koordinátor: 2022/23-tól Dr. Szabó Klaudia (dr.szabo.klaudia@ppk.elte.hu) , ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely.
  • Adminisztratív kontakt: Kövecses Gréta (outgoing@ppk.elte.hu), ELTE Pedagógiai- és Pszichológiai Kar kari koordinátora
 • CIII-AT-0103-17-2223-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-18-2223-Idea of Europe in European culture, history and politics
  ELTE hálózati koordinátor: Körmendi Tamás (kormendi@caesar.elte.hu), ELTE BTK Történeti Intézet
 • CIII-CZ-0604-12-2223-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HU-0019-18-2223-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-HU-1201-06-2223-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-PL-0012-18-2223-Language and Literature in a Central European context
  ELTE hálózati koordinátor: dr. Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com), ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszék
 • CIII-PL-1604-02-2223-Border and Regional Studies Network
  ELTE hálózati koordinátor: Balogh Péter (baloghpeter@caesar.elte.hu), ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
 • CIII-RO-0814-10-2223-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: 2022. februártól Dr. Bárkányi Zsuzsanna (barkanyi.zsuzsanna@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 • CIII-RS-0038-18-2223-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ

B) Tartalékos hálózatok (Umbrella): A tavaszi félévben van lehetőség mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

 • CIII-AT-0037-18-2223-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-HR-1005-08-2223-Educational Systems in Central Europe
 • CIII-SI-1313-05-2223-Autonomous Vehicles Universities

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2022/23-as CEEPUS hálózatai alapján

IV. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / My CEEPUS / Click here to register / regisztrációs lap kitöltése / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

Dokumentumok: 

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 • a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 • a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 • a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 • a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 • Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíj elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)
 • amennyiben a járványhelyzet miatt a meg nem kezdett mobilitás elhalasztására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a halasztást a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: postponed by the NCO)
 • amennyiben a járványhelyzet miatt a megkezdett mobilitás megszakítására van szükség, ezt egyeztetni kell a fogadó intézménnyel, és kérni kell a megszakítás engedélyezését a fogadó ország nemzeti irodájától (státusz: interrupted by the NCO)

V. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott hallgatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

CEEPUS hálózati mobilitás pályázati felhívás - 2021/22

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2021/22-es tanévre. Jelen pályázati fordulóban aktív státuszú hallgatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

 • CEEPUS pályázat benyújtása (általános információ, technikai jellegű kérdések, pályázati dokumentumok): a Tempus Közalapítvány CEEPUS adminisztrátorai (ceepus@tpf.hu)
 • ELTE specifikus szabályok, pályázható helyek: Pósch Orsolya, erasmus@elte.hu
 • Szakmai kérdések, tanulmányi ügyek (pl. tárgyelismertetés): kari és hálózati koordinátorok

I. Pályázati feltételek

Hálózati együttműködéseken belüli mobilitások keretében a hallgatók normál szakos részképzésre (féléváthallgatás – Student Mobility), rövid távú hallgatói mobilitásra (Short Term Student Mobility) vagy csoportos hallgatói szakmai kirándulásra (Short Term Excursion) jelentkezhetnek.

A) Általános pályázati feltételek

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig (MA szakos hallgatók vonatkozásában ebbe beleszámít a BA képzés is),
 • a kiutazás szempontjából releváns félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás).

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

B) Pályázati feltételek mobilitás típustól függően
 • normál szakos részképzés (féléváthallgatás) – Student Mobility
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
  • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
  • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás – Short Term Student mobility
  • Pályázhatnak: alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1-2 hónap.
  • Minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap.
  • Tevékenység: diplomamunka- vagy disszertáció készítése, ahhoz labormunka, nyári egyetem, intenzív kurzus. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • hallgatói csoportos szakmai kiránduláson való részvétel:
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: minimum 3-6 nap
  • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

A pályázásról, az ehhez szükséges elvárásokról, formai feltételekről további információ itt található, valamint a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitásra vonatkozó oldalán.

II. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

CEEPUS ösztöndíjak országonként

III. Pályázható helyek - ELTE 2021/22 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2021/22-es tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

A) Nyertes hálózatok:

 • CIII-AT-0012-17-2122-Language and Literature in a Central European context
  ELTE hálózati koordinátor: dr. Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com), ELTE Faculty of Humanities (BTK), Department of Dutch Studies
 • CIII-AT-0037-17-2122-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-AT-0050-17-2122-Education Without Frontiers
  ELTE hálózati koordinátor: Némethné Dr. Tóth Ágnes (toth.agnes@ppk.elte.hu), ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely
 • CIII-AT-0103-16-2122-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-17-2122-Idea of Europe in European culture, history and politics
  ELTE hálózati koordinátor: Körmendi Tamás (kormendi@caesar.elte.hu), ELTE BTK Történeti Intézet
 • CIII-CZ-0604-11-2122-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HR-1005-07-2122-Educational Systems in Central Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Bajzáth Angéla, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
  • Adminisztratív kontakt: Nemes Zsófia (nemes.zsofia@tok.elte.hu)
 • CIII-HU-0019-17-2122-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-HU-1201-05-2122-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-RO-0814-09-2122-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: 2021. szeptember 1-től dr. Menczel Gabriella (menczel.gabriella@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 • CIII-RS-0038-17-2122-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ
 • CIII-SI-1313-04-2122-Autonomous Vehicles Universities

B) Tartalékos hálózatok (Umbrella): A tavaszi félévben van lehetőség mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

 • CIII-PL-1604-01-2122-Border and Regional Studies Network
  ELTE hálózati koordinátor: Balogh Péter (baloghpeter@caesar.elte.hu), ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2021/22-es CEEPUS hálózatai alapján

IV. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

Dokumentumok: 

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/20-as tanévtől az Ausztriába pályázóknak ki kell tölteniük egy pénzügyi tervet. Erről a www.ceepus.info rendszerben a Mobility Desktopon (hallgatóknak és oktatóknak is) található egy rövid tájékoztatás, ill. egy minta táblázat is elérhető ott.
A táblázatot online kell kitölteni a rendszerben a "waiting for finance plan" státuszú pályázóknak, miután az osztrák nemzeti iroda előzetesen jóváhagyta a jelentkezésüket (a Finance Plan menü csak ekkor válik elérhetővé a pályázati adatok között). Erről automatikus rendszerüzenetet kapnak. Az online táblázat a pályázat megnyitásával érhető el. A megnyitott pályázaton belül a csatoltan található útmutató szerint 1. lépésként az Open gomb segítségével lehet elérni a Finance Plan menüt, majd a kitöltött és elmentett pénzügyi tervet 2. lépésként be kell nyújtani az osztrák nemzeti irodához (Submit finance plan). A jelzett költségtervnek összhangban kell állnia az ösztöndíj összegével. A táblázat kitöltését a felületen található útmutató segíti.
Az osztrák nemzeti iroda az ösztöndíjat csak a pénzügyi terv benyújtást követően ítéli meg.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Tempus Közalapítvány munkatársaihoz a ceepus@tpf.hu email címen, ill. az osztrák nemzeti iroda elérhetőségei és az ösztöndíj összegek megtalálhatók itt.

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 • a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 • a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 • a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 • a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 • Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

V. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott hallgatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

CEEPUS hálózati mobilitás pályázati felhívás - 2020/21

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2020/21-es tanévre. Jelen pályázati fordulóban aktív státuszú hallgatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

 • CEEPUS pályázat benyújtása (általános információ, technikai jellegű kérdések, pályázati dokumentumok): a Tempus Közalapítvány CEEPUS adminisztrátorai (ceepus@tpf.hu)
 • ELTE specifikus szabályok, pályázható helyek: Pósch Orsolya, erasmus@elte.hu
 • Szakmai kérdések, tanulmányi ügyek (pl. tárgyelismertetés): kari és hálózati koordinátorok

I. Pályázati feltételek

Hálózati együttműködéseken belüli mobilitások keretében a hallgatók normál szakos részképzésre (féléváthallgatás – Student Mobility), rövid távú hallgatói mobilitásra (Short Term Student Mobility) vagy csoportos hallgatói szakmai kirándulásra (Short Term Excursion) jelentkezhetnek.

A) Általános pályázati feltételek

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig (MA szakos hallgatók vonatkozásában ebbe beleszámít a BA képzés is),
 • a kiutazás szempontjából releváns félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás).

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

B) Pályázati feltételek mobilitás típustól függően
 • normál szakos részképzés (féléváthallgatás) – Student Mobility
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
  • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
  • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás – Short Term Student mobility
  • Pályázhatnak: alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1-2 hónap.
  • Minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap.
  • Tevékenység: diplomamunka- vagy disszertáció készítése, ahhoz labormunka, nyári egyetem, intenzív kurzus. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • hallgatói csoportos szakmai kiránduláson való részvétel:
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: minimum 3-6 nap
  • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

A pályázásról, az ehhez szükséges elvárásokról, formai feltételekről további információ itt található, valamint a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitásra vonatkozó oldalán.

II. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

CEEPUS ösztöndíjak országonként

III. Pályázható helyek - ELTE 2020/21 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2020/21-es tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

 • CIII-AT-0012-16-2021-Language and Literature in a Central European context
  ELTE hálózati koordinátor: dr. Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com), ELTE Faculty of Humanities (BTK), Department of Dutch Studies
 • CIII-AT-0037-16-2021-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-AT-0050-16-2021-Education Without Frontiers
  ELTE hálózati koordinátor: Némethné Dr. Tóth Ágnes (toth.agnes@ppk.elte.hu), ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely
 • CIII-AT-0103-15-2021-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-16-2021-Idea of Europe in European culture, history and politics
  ELTE hálózati koordinátor: Körmendi Tamás (kormendi@caesar.elte.hu), ELTE BTK Történeti Intézet
 • CIII-CZ-0604-10-2021-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HR-1005-06-2021-Educational Systems in Central Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Bajzáth Angéla, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
  • Adminisztratív kontakt: Nemes Zsófia (nemes.zsofia@tok.elte.hu)
 • CIII-HU-0019-16-2021-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-HU-1201-04-2021-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-RO-0814-08-2021-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: Balázs-Piri Péter (balazs-piri.peter@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék
 • CIII-RS-0038-16-2021-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ
 • CIII-SI-1313-03-2021-Autonomous Vehicles Universities

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2020/21-es CEEPUS hálózatai alapján

IV. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

Dokumentumok: 

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/20-as tanévtől az Ausztriába pályázóknak ki kell tölteniük egy pénzügyi tervet. Erről a www.ceepus.info rendszerben a Mobility Desktopon (hallgatóknak és oktatóknak is) található egy rövid tájékoztatás, ill. egy minta táblázat is elérhető ott.
A táblázatot online kell kitölteni a rendszerben a "waiting for finance plan" státuszú pályázóknak, miután az osztrák nemzeti iroda előzetesen jóváhagyta a jelentkezésüket (a Finance Plan menü csak ekkor válik elérhetővé a pályázati adatok között). Erről automatikus rendszerüzenetet kapnak. Az online táblázat a pályázat megnyitásával érhető el. A megnyitott pályázaton belül a csatoltan található útmutató szerint 1. lépésként az Open gomb segítségével lehet elérni a Finance Plan menüt, majd a kitöltött és elmentett pénzügyi tervet 2. lépésként be kell nyújtani az osztrák nemzeti irodához (Submit finance plan). A jelzett költségtervnek összhangban kell állnia az ösztöndíj összegével. A táblázat kitöltését a felületen található útmutató segíti.
Az osztrák nemzeti iroda az ösztöndíjat csak a pénzügyi terv benyújtást követően ítéli meg.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Tempus Közalapítvány munkatársaihoz a ceepus@tpf.hu email címen, ill. az osztrák nemzeti iroda elérhetőségei és az ösztöndíj összegek megtalálhatók itt.

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 • a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 • a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 • a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 • a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 • Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

V. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott hallgatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

CEEPUS hálózati mobilitás pályázati felhívás - 2019/20

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban a 2019/20-as tanévre. Jelen pályázati fordulóban aktív státuszú hallgatók nyújthatnak be pályázatot egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli, tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjra.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

Kontaktok:

 • CEEPUS pályázat benyújtása (általános információ, technikai jellegű kérdések, pályázati dokumentumok): a Tempus Közalapítvány CEEPUS adminisztrátorai (ceepus@tpf.hu)
 • ELTE specifikus szabályok, pályázható helyek: Pósch Orsolya, erasmus@elte.hu
 • Szakmai kérdések, tanulmányi ügyek (pl. tárgyelismertetés): kari és hálózati koordinátorok

I. Pályázati feltételek

Hálózati együttműködéseken belüli mobilitások keretében a hallgatók normál szakos részképzésre (féléváthallgatás – Student Mobility), rövid távú hallgatói mobilitásra (Short Term Student Mobility) vagy csoportos hallgatói szakmai kirándulásra (Short Term Excursion) jelentkezhetnek.

A) Általános pályázati feltételek

CEEPUS-ösztöndíjas csak az a hallgató lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • két lezárt félév a kiutazásig (MA szakos hallgatók vonatkozásában ebbe beleszámít a BA képzés is),
 • a kiutazás szempontjából releváns félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • adott hálózat egyetemi/főiskolai felelősének támogatása,
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása),
 • CEEPUS országbeli állampolgársággal rendelkezik.

Amennyiben a pályázó nem CEEPUS ország állampolgára, de CEEPUS ország akkreditált felsőfokú intézményében tanul, azonos feltételekkel jogosult részt venni a programban. Ebben az esetben a pályázathoz egy ún. „Equal Status” dokumentumot kell feltölteni, amely azt hivatott igazolni, hogy a pályázó a küldő intézmény teljes jogú beiratkozott hallgatója (pl. hallgatói jogviszony-igazolás).

A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással!

B) Pályázati feltételek mobilitás típustól függően
 • normál szakos részképzés (féléváthallgatás) – Student Mobility
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap
  • Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
  • Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás – Short Term Student mobility
  • Pályázhatnak: alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
  • Időtartam: 1-2 hónap.
  • Minimum kint tartózkodási idő: 1 hónap esetében 21 nap, 2 hónap esetében 1 teljes hónap és 16 nap.
  • Tevékenység: diplomamunka- vagy disszertáció készítése, ahhoz labormunka, nyári egyetem, intenzív kurzus. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
 • hallgatói csoportos szakmai kiránduláson való részvétel:
  • Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók
  • Időtartam: minimum 3-6 nap
  • Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

A pályázásról, az ehhez szükséges elvárásokról, formai feltételekről további információ itt található, valamint a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitásra vonatkozó oldalán.

II. Elnyerhető támogatás összege

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó a fogadó országtól kapja, ennek mértéke országonként eltérő. Az aktuális összegekről bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva.

CEEPUS ösztöndíjak országonként - 2018

III. Pályázható helyek - ELTE 2019/20 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2019/20-as tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit, és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

A) Nyertes hálózatok:

 • CIII-AT-0012-15-1920-Language and Literature in a Central European context
 • CIII-AT-0037-15-1920-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
  • ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com), ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék
 • CIII-AT-0103-14-1920-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
 • CIII-CZ-0029-15-1920-Idea of Europe in European culture, history and politics
 • CIII-CZ-0604-09-1920-South and North Korea, Korean and Koreans: Research, Research Based Teaching & Networking for Synergies in Central and Eastern Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com), ELTE BTK Koreai Tanszék
 • CIII-HR-1005-05-1920-Educational Systems in Central Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Bajzáth Angéla, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar
  • Adminisztratív kontakt: Nemes Zsófia (nemes.zsofia@tok.elte.hu)
 • CIII-HU-1407-01-1920-LISCE-Library and Information Science in Central Europe 
  • ELTE hálózati koordinátor: Dr. Bella Katalin (katalinbella@gmail.com), ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
 • CIII-HU-0019-15-1920-International Cooperation in Computer Science
 • CIII-RO-0038-15-1920-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
  • ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com), ELTE TTK Földtudományi Központ
 • CIII-SI-1313-02-1920-Autonomous Vehicles Universities

B) Tartalékos hálózatok (Umbrella): A tavaszi félévben van lehetőség mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

 • CIII-HU-1201-03-1920-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe
  ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu), ELTE BTK Germanisztikai Intézet
 • CIII-RO-0814-07-1920-Red de Hispanistat de Europa Central
  ELTE hálózati koordinátor: Balázs-Piri Péter (balazs-piri.peter@btk.elte.hu), ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék

A hálózati koordinátorok elérhetőségei az ELTE 2019/20-as CEEPUS hálózatai alapján

IV. A pályázat benyújtása

A hálózati mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)
 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

A pályázatokat kizárólag online kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda honlapjára, melynek lépései a következők:

1) Regisztráció: www.ceepus.info / Sign in / Click here to register / 2 oldalas regisztrációs lap kitöltése (személyes és intézményi adatok) / email címre érkezett linkkel érvényesíteni a regisztrációt / Mobility opció

FONTOS! Regisztrálni csak egyszer kell, újbóli pályázás esetén is ugyanezt a logint kell használni!

2) A pályázat elkészítése: felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezve: Mobility Desktop felület / Your mobility application / Academic year (legördülő menü) /Action / pályázati űrlap kitöltése

Dokumentumok: 

 • Hálózati mobilitási pályázat és CEEPUS országbeli állampolgárság esetén nincs dokumentum melléklet
 • Nem CEEPUS ország állampolgára: Equal Status dokumentum
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/20-as tanévtől az Ausztriába pályázóknak ki kell tölteniük egy pénzügyi tervet. Erről a www.ceepus.info rendszerben a Mobility Desktopon (hallgatóknak és oktatóknak is) található egy rövid tájékoztatás, ill. egy minta táblázat is elérhető ott.
A táblázatot online kell kitölteni a rendszerben a "waiting for finance plan" státuszú pályázóknak, miután az osztrák nemzeti iroda előzetesen jóváhagyta a jelentkezésüket (a Finance Plan menü csak ekkor válik elérhetővé a pályázati adatok között). Erről automatikus rendszerüzenetet kapnak. Az online táblázat a pályázat megnyitásával érhető el. A megnyitott pályázaton belül a csatoltan található útmutató szerint 1. lépésként az Open gomb segítségével lehet elérni a Finance Plan menüt, majd a kitöltött és elmentett pénzügyi tervet 2. lépésként be kell nyújtani az osztrák nemzeti irodához (Submit finance plan). A jelzett költségtervnek összhangban kell állnia az ösztöndíj összegével. A táblázat kitöltését a felületen található útmutató segíti.
Az osztrák nemzeti iroda az ösztöndíjat csak a pénzügyi terv benyújtást követően ítéli meg.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Tempus Közalapítvány munkatársaihoz a ceepus@tpf.hu email címen, ill. az osztrák nemzeti iroda elérhetőségei és az ösztöndíj összegek megtalálhatók itt.

3) A pályázat véglegesítése: check & submit gomb

Online support: A központi iroda honlapján (jobb felső sarok) online chat helpdesk szolgáltatás működik angol és német nyelven. Kérjük, hogy technikai problémáikkal ezt a szolgáltatást vegyék igénybe! 

A hálózati mobilitási pályázat útja a pályázati felületre belépve nyomon követhető:

 • a jelentkező véglegesíti a pályázatát (státusz: submitted, waiting fot the nomination from the home PPU)
 • a küldő intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája felé (státusz: waiting for the nomination from the home NCO) 
 • a küldő ország Nemzeti CEEPUS Irodája nominálja a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora felé (státusz: waiting for the nomination from the host PPU)
 • a fogadó intézmény CEEPUS koordinátora nominálja a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája (státusz: waiting for the award from the host NCO)
 • a fogadó ország Nemzeti CEEPUS Irodája - végső döntés a pályázatról (státusz: awarded by host NCO/ rejected by host NCO)
 • Nyertes pályázat esetén a pályázónak az ösztöndíjat elfogadását online vissza kell igazolnia, az ösztöndíj csak ekkor lesz kifizethető (státusz: accepted by applicant)

V. Pályázati eredmények

A CEEPUS programban az ösztöndíjakról a végső döntést a fogadó ország nemzeti irodája hozza meg. A pályázók pályázatuk aktuális állapotát ellenőrizhetik a jelentkezési felületen. A pályázók az ösztöndíj megítéléséről (status: awarded by host NCO) vagy a pályázat elutasításáról (status: rejected by host NCO) rendszerüzenet kapnak a regisztrációkor megadott email-címre.

A kiválasztás során az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében a CEEPUS pályázatokat a hátrányos helyzetű jelentkezők számára is elérhetővé kell tenni. Előnyben kell részesíteni a kiválasztás során azokat a jelentkezőket, akik eddig nem részesültek CEEPUS ösztöndíjban (freemover mobilitást is beleértve).

A felsőoktatási intézmény CEEPUS koordinátora csak az általa ösztöndíjra javasolt pályázatokat továbbítja a Tempus Közalapítványnak (továbbiakban: TKA). A TKA elutasítja a beérkezett pályázatokat, amennyiben:

 • a benyújtott hallgatói pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
 • a pályázat formailag nem megfelelő,
 • a pályázó a határidő után nyújtotta be a pályázatát,
 • a megpályázott hónapok meghaladják a rendelkezésre álló keretet.

Az eredmények a június 15-i határidő után július folyamán; az október 31-i fordulót követően november-december folyamán várhatóak.

Az ösztöndíj elfogadásáról a pályázónak visszajelzést kell nyújtania a fogadó ország nemzeti irodája felé.

 • A pályázat online elfogadásának menete: Manage your mobility applications / Academic year (legördülő menü) / Adott pályázat megnyitása – open / Accept. Ezután a pályázat státusza: Accepted by applicant. 
 • A fogadó ország nemzeti irodája ezután értesítést küld az ösztöndíj elnyeréséről és a további lépésekről.
 • A pályázat online elfogadása mellett néhány ország papír alapon is kéri az ún. Letter of Acceptance dokumentumot, erről azonban külön értesítést küld a támogatott pályázóknak.

CEEPUS hálózati mobilitás pályázati felhívás – 2018/19

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a CEEPUS Ösztöndíjprogramban egyetemi hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások megvalósítására.

A CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) egy felsőoktatási csereprogram rövidítése, mely közép-európai országok felsőoktatási intézményei (egyetemek, főiskolák) számára nyújt lehetőséget vendégtanárok fogadására, diákok mobilitására, nyelvi és szakmai kurzusokon történő részvételre, valamint nyári egyetemeken való közös részvételre.

Hallgatói és oktatói mobilitás a CEEPUS országok felsőoktatási intézményeiben valósítható meg, melyek listája elérhető a linkre kattintva, a „View the organisation list” menüpont alatt.  Szakmai gyakorlati célú mobilitás vonatkozásában a mobilitás helyszínét más úgynevezett "Silent Partner" is adhatja, olyan intézmény, amely a hálózati partnerintézény társult tagja.

A hivatalos CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

CEEPUS hallgatói mobilitás feltételei az intézmények vonatkozásában

 • A CEEPUS keretében utazó diákoknak a fogadó intézményben tandíjmentességet kell biztosítani.
 • Kölcsönösen kötelező a külföldi tanulmányok elismerése.
 • Kötelező az ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata.
 • Beérkezők számára a kurzusok látogatását a helyi nyelven kívül biztosítani kell angolul, németül vagy franciául.

Általános pályázati feltételek

Az egyes pályázattípusokra vonatkozó elvárásokat, formai feltételeket a Tempus Közalapítvány hallgatói mobilitásra vagy az oktatói mobilitásra vonatkozó oldalán találhatja.

A mobilitási pályázatok beadásának határideje:

 • őszi félévre (szeptember 1. - január 31.): június 15. (éjfél)

 • tavaszi félévre (február 1. - augusztus 31.): október 31. (éjfél)

ELTE 2018/19 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2018/19-as tanévben működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

Nyertes hálózatok:

CIII-AT-0012-14-1819-Language and Literature in a Central European context
ELTE hálózati koordinátor: Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com

CIII-AT-0037-14-1819-Slavic Philology and Its Cultural Contexts
ELTE hálózati koordinátor: Mészáros Andor (meszandor@gmail.com)

CIII-AT-0103-13-1819-Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
ELTE hálózati koordinátor: Dr. Király Ildikó (kiralyi@caesar.elte.hu

CIII-CZ-0604-08-1819-Korean Studies in Central & Eastern Europe
ELTE hálózati koordinátor: dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com)

CIII-HU-0019-14-1819-International Cooperation in Computer Science
ELTE hálózati koordinátor: Dr. Horváth Zoltán (hz@inf.elte.hu)

CIII-RO-0038-14-1819-Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
ELTE hálózati koordinátor: Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com)

CIII-RO-0814-06-1819-Red de Hispanistat de Europa Central
ELTE hálózati koordinátor: Faix Dóra (faixd@yahoo.com

CIII-SI-1313-01-1819-Autonomous Vehicles Universities
ELTE hálózati koordinátor: Dr. Horváth Zoltán (hz@inf.elte.hu)

Tartalékos hálózat (Umbrella):

CIII-HU-1201-02-1819-German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe
ELTE hálózati koordinátor: Dr. habil. Rada Roberta (rada.roberta@btk.elte.hu)

Letöltések

A hálózati koordinátorok és koordinátor egyetemek elérhetőségei az ELTE 2018/19-as CEEPUS hálózatai alapján

CEEPUS ösztöndíjak országonként - 2018


ELTE 2017/18 CEEPUS Hálózatok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2017/18-as tanévben  működő CEEPUS hálózatokról bővebb információ érhető el a CEEPUS központi pályázati oldalon: a Network menüpont alatt a tanévet és az intézményt kiválasztva lehet megtekinteni a működő hálózatokat, a partnerségi kört, a kontaktszemélyek elérhetőségeit és leírás olvasható a hálózati együttműködés tématerületéről is. 

CIII-AT-0012-13-1718 Language and Literature in a Central European context
Varga Orsolya (vargaorsolya@hotmail.com)

CIII-AT-0037-13-1718 Slavic Philology and Its Cultural Contexts
Mészáros Andor (meszandor@gmail.com)

CIII-AT-0604-07-1718 Korean Studies in Central & Eastern Europe
dr. habil. Mecsi Beatrix (bmecsi@gmail.com)

CIII-RO-0038-13-1718 Earth-Science Studies in Central and South-Eastern Europe
Dr. Kázmér Miklós (mkazmer@gmail.com)

CIII-RO-0814-05-1718 Red de Hispanistas de Europa Central
PhD Dóra Faix (faixd@yahoo.com)

CIII-HU-0019-13-1718 International Cooperation in Computer Science
Horváth Zoltán ( hz@inf.elte.hu)

CIII-AT-0103-12-1718 Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies
dr. Ildiko Kiraly (kiralyi@caesar.elte.hu)

CIII-HU-1201-01-1718 (Umbrella) German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training
dr. Roberta Rada (rada.roberta@btk.elte.hu)

Letöltések

A hálózati koordinátorok és koordinátor egyetemek elérhetőségei az ELTE 2017/18-as CEEPUS hálózata alapján
Teljes pályázati kiírás

EN