CEEPUS - Nyerteseknek

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott rendelkezése alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat / rövid tanulmányút esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szóIndokolt esetben - az esetleges kötelező karantén időszak miatt, vagy a kinti tanév rendjéhez igazodva - mobilitás augusztus 24-e előtt is megkezdhető.
Kérjük, hogy az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódjanak a célország járványügyi helyzetéről az alábbi weboldalakon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
https://reopen.europa.eu
Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt a kari koordinátorának.
CEEPUS mobilitásának esetleges megszakítását (ha korábban hazajön), halasztását, végleges lemondását minden esetben egyeztesse a fogadó intézménnyel és a fogadó nemzeti irodával, valamint jelezze e-mailben ELTE kari koordinátorának is, valamint az erasmus@elte.hu címen.

TÁMOGATÁS

A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi.

Minden egyes ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíj-hónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat.

A CEEPUS támogatás átalány ösztöndíjat jelent, mely ösztöndíj felhasználásáról nem szükséges tételes elszámolás.

Az aktuális ösztöndíj összegekről, illetve a kiegészítő támogatásokról bővebben a Központi CEEPUS Iroda honlapján tájékozódhat, az egyes nemzeti CEEPUS irodák linkjeire kattintva. Az ösztöndíjat bizonyos országokban kiegészítheti a szállási, illetve étkeztetési költségek megtérítése.

Az országonkénti CEEPUS ösztöndíjakat itt találja.

Ösztöndíjával kapcsolatban a fogadó intézmény koordinátorát vagy a fogadóország nemzeti CEEPUS irodáját (ceepus.info, az egyes országok linkjeire kattintva) keresheti.

BESZÁMOLÓ - A MOBILITÁS ZÁRÁSA

Az ösztöndíjasnak a hazautazást követő 2 héten belül be kell számolnia az ösztöndíjas időszakról.

Mobilitásának lezárásához két dokumentumra van szükség:

1. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Mobility Report” dokumentum.

  • Az ösztöndíjasok kötelezettsége a hazaérkezéstől számított 2 héten belül a Központi CEEPUS Iroda honlapján elérhető elektronikus beszámolót kitölteni.
    A Mobility Report csak az online is elfogadott- Accepted by applicant státuszú - pályázatok esetében válik elérhetővé!
  • A kitöltött dokumentumot letöltést követően fogadó koordinátorának kell elküldenie aláírásra.
  • Az aláírt, lepecsételt dokumentumot fel kell tölteni a ceepus.info felületre.

2. A fogadó intézmény által aláírt, lepecsételt „Letter of Confirmation” dokumentum.

  • Az ösztöndíjas külföldi egyetemen való tartózkodását igazoló dokumentum (időtartam igazolás). A fogadó koordinátor tölti ki az online igazolást a pályázati felületen, és egy nyomtatott és aláírt példányt az ösztöndíjas részére átad. A dokumentumot a ceepus.info felületre kell feltölteni.

A dokumentumokat a www.ceepus.info oldalon találja az alábbi felületen: login / Mobility Desktop / Manage my mobility applications / Period: Academic year (legördülő menü: 2019/20 vagy 2020/21) / Adott pályázat megnyitása – open / Mobility Report and Letter of Confirmation - edit. Itt tudja majd feltölteni is az aláírt dokumentumokat.

A mobilitásának státusza a dokumentumok feltöltését követően vált 'Completed', azaz teljesített módra.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy csak a ceepus.info felületen kitöltött formanyomtatvány fogadható el, mely tartalmazza a QR-kódot! Más formanyomtatvány nem megfelelő!

További információ a programról az alábbi hivatkozásokra kattintva érhető el: