Elfogadták az ELTE Sportstratégiáját

Alapos előkészületeket és széleskörű egyeztetést követően az ELTE Szenátusa 2014 júniusának utolsó napján elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Sportszakmai Fejlesztési Programját. Karácsony András stratégiai rektorhelyettes, a BEAC elnöke az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal (EHÖK), a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetével (PPK ESI), az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központtal, az ELTE SPORT Kft.-vel és az ELTE-BEAC vezetésével együttműködésben készítette el az ELTE Sportstratégiáját, amelyről 2014. június 30-án szavazott az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve.

A szakmai anyag bemutatja az ELTE sportéletének jelenlegi helyzetét, feladatként és fejlesztési célként jelöli meg az egyetemi sportinfrastruktúra biztosítását elsősorban az oktatási, a hallgatói és dolgozói szabadidősport és egyetemi versenysport céljaira. Az ELTE célja, hogy jelentősen növelje az egyetemi kereteken belül sportolók létszámát, fejlessze a sportszolgáltatásokat és a kettős életpálya modell népszerűsítésén keresztül, az élsportolói mentorrendszer kiépítésével vonzóvá tegye az ELTE-t a nemzetközi szinten versenyszerűen sportolók számára is. A stratégia továbbá iránymutatást ad a speciális szükségletű hallgatók sportolási lehetőségeinek bővítésére is.

Az elfogadott szakmai anyag szerint „az EHÖK, a hallgatói igényeknek megfelelően támogatója és szervezője az egyetemi sportéletnek,” az ELTE SPORT Kft.-nek „a hallgatói, dolgozói sporthoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése mellett, feladata az ELTE sportlétesítmények kezelése, fenntartása, üzemeltetése, fejlesztése, illetve gazdaságos kihasználása”, míg a PPK ESI „az ELTE összes hallgatója számára felvehető ún. általános testnevelést szervezi és koordinálja.” Az egyetem együttműködő partnerként tekint az Eötvös Loránd által alapított, 115 éves Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubra: „A BEAC érték az ELTE számára és húzó név a magyar sportban… Az Egyetem célja, hogy a szabadidősporton keresztül a BEAC bevonásával olyan igényes szórakozási lehetőségek szervezésére legyen lehetőség, mely a hallgatók, dolgozók számára vonzóvá teszi az intézményt. Az egyesület, klubként, sportolói közösségként értelmezve, olyan integráló hatású szerveződés, amellyel az ELTE a sport arculatát tudja megmutatni.”

A stratégiában vázolt célok és jövőkép megvalósítása az ELTE Sportiroda feladata lesz, a stratégia elkészítésével és elfogadásával párhuzamosan ugyanis az ELTE elnyerte a konvergencia régiókra kiírt, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által finanszírozott Közép-Magyarországi Régió Egyetemi sportiroda pályázatát. A 2014-es évre elnyert 12,4 m Ft támogatás az egyetemi sportszervezést finanszírozza. Az iroda feladata az egyetemi sportszervezésben résztvevő egységek munkájának összehangolása, információcseréje, a hallgatói sportszolgáltatások fejlesztése az ELTE-BEAC bevonásával, sportprogramok szervezése és a kommunikáció javítása a hallgatók és érintett együttműködő partnerek között. A szabadidősport fejlesztésével olyan hallgatók vonhatók be az egyetemi sportéletbe, akik eddig csak passzív résztvevők voltak. A sportiroda keretein belül megvalósuló mentorrendszeren keresztül az élsportban, versenysportban résztvevő hallgató segítségével a sportos egyetem arculatát erősítené az ELTE.

A ELTE Sportszakmai Fejlesztési Programja innen letölthető.

2014.07.04.