ELTE-s diploma már Szombathelyen is

2017.01.19.
ELTE-s diploma már Szombathelyen is
Budapest és Szombathely 222 kilométerre található egymástól. Hogyan kaphatnak a nyugat-magyarországi egyetemisták mégis ELTE-s diplomát? Kérdések és válaszok az integrációról.

2017. február 1-től megvalósul az ELTE és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi szervezeti egységeinek integrációja. A Szombathelyre felvételizők a szakok egy részénél a Nyugat-magyarországi Egyetem által meghirdetett szakokra jelentkeznek, de már az ország legnépszerűbb egyetemére, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre iratkozhatnak be, és ott létesíthetnek hallgatói jogviszonyt. Így az integráció után diplomát kapó diákok már ELTE-s oklevelet vehetnek át.

Milyen képzések érhetők el Szombathelyen? 
A Savaria Egyetemi Központban három fő szakterületről választhatnak piacképes diplomát adó képzést a diákok: a műszaki, a sporttudományi és egészségfejlesztési, illetve a pedagógusképzés területéről. Az intézmény számos alap és mesterképzési szakot, továbbá felsőoktatási szakképzést ajánl. A korábban elérhető képzések többségét az Eötvös Loránd Tudományegyetem égisze alatt is meghirdetik majd. Újdonságként jelenik meg például az ELTE IK portfóliójában a gépészmérnöki képzés és a műszaki menedzser szak is. 2017 őszétől a korábban NyME-s képzések ELTE-be olvadásával Szombathelyen is el lehet majd végezni nappali tagozaton például a BTK anglisztika, germanisztika vagy történelem, a TTK biológia és földrajz szakjait. A sport- és rekreációszervezés BSc képzésként a PPK kínálatában szerepel. A felvételi előtt álló diákoknak azonban érdemes megvárniuk a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiegészítő kötetének 2017. január 31-i megjelenését, abban ugyanis az összes változás megtalálható lesz, beleértve az olyan új szakokat is, mint például a programtervező informatikus szak, a fizikatanár vagy a matematikatanár.

Hol tart most az integráció folyamata? 
A szombathelyi integrációval összefüggésben az oktatási kérdésekkel, a szervezeti modell kialakításával és a csatlakozás gazdasági feltételeivel kapcsolatos elvi döntéseket a Szenátus 2016. szeptember 26-i ülésen elfogadott határozatával meghozta. A 2017. január 16-i előterjesztés az akkori szenátusi döntés végrehajtásához szükséges szabályzatmódosításokra – például az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata – tett javaslatot.

Milyen lesz a szervezeti felépítés? Lesznek-e önálló karok Szombathelyen? 
Az ELTE Szenátusa elfogadta, hogy a Szombathelyen működő szervezeti egységek együttes megjelölése: ELTE Savaria Egyetemi Központ, amely tehát nem szervezeti egység. Karok nem lesznek Szombathelyen, hiszen egy egyetemnek nem lehet két ugyanolyan kara. A szombathelyi oktatási-kutatási egységek tanszékek, melyek szakmai tevékenységét egy-egy kar intézete fogja össze. (A szenátusi határozat értelmében a BTK-n és a TTK-n nem lesz szombathelyi intézet a tanszékek fölött, hanem a szombathelyi tanszékeket egy centrum fogja koordinálni.) Az integrációvezérlő elve a fejlesztési területek összekapcsolása.

Mi az integráció előnye a diákok számára? 
Az ELTE–SEK integráció révén a fejlesztendő területek nem csak követik a várható ipari és társadalmi trendeket, igényeket, hanem megelőzik azokat. A szervezeti átalakulás a közeljövő iparának és társadalmának a felsőoktatási képzések felé megnyilvánuló igényét kívánja kielégíteni a régió potenciáljának maximális kiaknázásával.

Az ELTE Savaria Campus a megye, a régió számára azt jelenti, hogy a piacképes tudás helyben is elérhető. 

Megszerzése érdekében nincs szükség a város elhagyására, távoli utazásra. Az ilyen értelemben vett lokalitás az elmúlt időszakban jelentősen felértékelődött, és e tendencia várhatóan a jövőben is folytatódik majd. Mindez pedig nem csupán a helyi ipar fejlődésére, új szereplők bevonzására lesz jó hatással, de az ELTE-márkanévvel megerősített szombathelyi diplomát szerzők karrierkilátásaira is.

Milyen fontos határidőket kell szem előtt tartaniuk a szombathelyi diákoknak? 
A Savaria Egyetemi Központ Nyílt Napjára 2017. január 25-én várják az érdeklődőket, akik minden felmerülő kérdésükre választ kaphatnak majd, és megismerhetik a műszaki, a sporttudományi és egészségfejlesztési, illetve a pedagógusképzéshez kapcsolódó régi, valamint az új képzéseket is. A gépészmérnöknek készülőknek azonban fontos tudniuk, hogy a hagyományos felvételi eljárást megelőzik a duális képzés partnercégeinek interjúi, közülük hármat kell kiválasztani bejelentkezéskor a www.szombathelyigepesz.hu felületén. A jelentkezők február 7-ig értesítést kapnak az elbeszélgetés helyéről, idejéről. A fiatalokkal február 10-én interjút készítenek azok a cégek, amelyeket mint lehetséges gyakorlati helyeket jelölhetnek meg. A vállalatok 2017. február 13-ig küldik ki az értesítést arról, hogy kit vettek fel. Ennek ismeretében lehet bejelentkezni központi felvételi eljárás keretében a gépészmérnöki BSc alapszakra 2017. február 15-ig a www.felvi.hu-n.

Ki segíti majd az integráció zökkenőmentes megvalósítását? 
Annak érdekében, hogy az oktatási és tudományos tevékenység az ELTE rektori vezetésének szándékai szerint valósuljon meg, a jövőben egy ötödik rektorhelyettest bíznak meg a szombathelyi Campus koordinációjával. Ő képviseli majd a rektori vezetést és hangolja majd össze az oktatási, tanulmányi, kutatási, tudományos és nemzetközi ügyeket. Az integrációval érintett karoknak 2017. március 15-ig kell javaslatot tenniük a kari tanácsok összetételére és megválasztására vonatkozó szabályok módosítására.

Hogyan koordinálják az azonos vagy hasonló feladatot végző szerzeti egységek működését? 
A szervezeti struktúra egyik legfontosabb alapvetése az úgynevezett dékán-közvetlen egységek kialakítása. Minden szombathelyi képzési terület beilleszthető egy ELTE-s karhoz, így például az átveendő gazdaságtudományi képzéseket az ELTE Társadalomtudományi Kara gondozza majd, a szombathelyi tanítóképzés pedig az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar alá tartozik majd.

Az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ feladata a pedagógiai szakmai szolgáltatás, közoktatási és felsőoktatási kutatások, pedagógusképzés gyakorlati képzésének irányítása. Szakmai felügyeletét a Pedagógiai és Pszichológiai Kar látja el. Új szenátusi testület alakul a szombathelyi pedagógusképzés szakmai egyeztetésére Szombathelyi Pedagógusképzés Koordinációs Értekezlete névvel. Az integráció részét képezi az is, hogy az ELTE portfóliója újabb gyakorlóiskolával bővül: a Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az integrációt követően ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumként működik, amely a Tanárképző Központ szakmai felügyelete alá kerül.

A Rektori Kabinet szervezetében Savaria Campus Iroda jön létre, melyben az egyes feladatkörök ellátása a Rektori Kabinet más egységeivel koordináltan és az illetékes rektorhelyettes szakmai irányításával történik. Az Egyetem működtetési feladatainak ellátására létrejön az ELTE Kancellária Szombathelyi Központ, amely a budapesti megfelelő igazgatóság alá tartozva ellátja a helyi szintű gazdasági, pályázati, igazgatási, műszaki és üzemeltetési és tanulmányi ügyeket.

Az integráció előzményei

2016. május 9-én a Nyugat-magyarországi Egyetem (NymE) Szombathelyen működő két karának Kari Tanácsi ülésén vett részt az ELTE vezetősége Szombathelyen. Az NymE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar (BDPK) és a Természettudományi és Műszaki Kar (TTMK) Kari Tanácsai a teljes intézetigazgatói körrel kibővített és együttes ülésükön megtárgyalták és kifejezték azon szándékukat, hogy – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának támogató határozata és a fenntartó pozitív döntése esetén – a szükséges csatlakozási tárgyalások után az NymE Savaria Egyetemi Központ (SEK) Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kara és a Természettudományi és Műszaki Kara az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként folytassa tevékenységét.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusának májusi támogató határozata, valamint az ELTE Szenátusának tárgyalásokra történő felhatalmazásról szóló, június 27-i határozata ismeretében a Magyar Állam mint fenntartó képviseletében Palkovics László államtitkár 2016. július 1-jén bejelentette a szervezeti átalakítás jóváhagyását. A nyáron zajló intézményközi egyeztetéseket és adatgyűjtést az érintett karok szakmai elképzeléseinek és terveinek összefoglalása kísérte.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusa 2016. szeptember 26-i ülésén egyetértett azzal, hogy 2017. február 1. napjával megvalósuljon az ELTE és a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi szervezeti egységeinek integrációja.

A 2016. december 9-én Szombathelyen tartott nyílt napon Mezey Barna, az ELTE rektora reményét fejezte ki  hogy az érdeklődők szívesen választják az ELTE-t, mint Magyarország első egyetemét – most már Szombathelyen is. A rektor emellett Savaria Kiválósági Ösztöndíj alapítását jelentette be, miszerint azok a hallgatók, akik 400 pont feletti eredménnyel nyernek felvételt az ELTE Szombathelyi Campusára, havi 40 000 forint, akik pedig 450 pont feletti eredménnyel érkeznek, havi 80 000 forint ösztöndíjat kapnak az első tanulmányi évben.