Hivatalba lépett az Egyetem új vezetése

2014 augusztusában megkezdte munkáját az ELTE frissen megválasztott rektori vezetése: Mezey Barna rektort négy rektorhelyettes, Erdődy Gábor, Frei Zsolt, Kisfaludi András és Orosz Éva, valamint Fábri György főigazgató és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán rektori biztos segíti.

Mezey Barna professzort 2014. március 24-én nagy többséggel újraválasztotta az ELTE Szenátusa, ezt követően Áder János köztársasági elnök augusztus 1. napjával nevezte ki újabb három évre az ELTE rektorává. A második ciklusát kezdő rektort a posztján maradó Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató és Rónay Zoltán főtitkár mellett négy rektorhelyettes – akiknek pályázatát a Szenátus 2014. július 21-i ülésén véleményezte –, egy főigazgató és egy rektori biztos segíti majd.

Kisfaludi András az ELTE új általános rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára, 1999 és 2006 között a Polgári Jogi Tanszék vezetője, 2009-től a Kuncz Ödön Jogi Tudásközpont kutatásokért felelős elnökhelyettese, 2010-től elnöke. Társasági jogból, értékpapírjogból tart előadásokat, valamint gyakorlatokat vezet személyi és dologi jogból, kötelmi jogból és öröklési jogból. A professzor számos nemzetközi tanulmányúton és ösztöndíj-programban vett részt, 1983 óta jelennek meg közleményei. Kodifikációs munkája mellett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság, valamint az Energetikai Állandó Választottbíróság névjegyzékében szereplő választottbíró.

Orosz Éva az ELTE új oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese, a Társadalomtudományi Kar egyetemi tanára, 2013 óta a Közgazdaságtudományi Intézet intézetigazgatója, az Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék vezetője. 1999-ben kezdeményezte az ELTE Egészség-gazdaságtani Központ létrehozását, amelyet 2007-ig irányított. A professzor asszony az egészségügyi rendszerek összehasonlító elemzésével, a magyar egészségüggyel, az egészségügy társadalmi és területi egyenlőtlenségeivel foglalkozik. 1990 óta folyamatosan részt vesz nemzetközi és hazai kutatási és fejlesztési programokban (számos esetben vezetőként), tanácsadóként segítette, illetve segíti az OECD, a WHO, a Világbank és a hazai kormányzatok munkáját.

Frei Zsolt az ELTE új tudományos, kutatás-szervezési és innovációs ügyekért felelős rektorhelyettese, a Természettudományi Kar egyetemi tanára, az Atomfizikai Tanszék vezetője. PhD dolgozatát a Princeton Egyetemen készítette, számos nemzetközi és hazai kutatási programot irányított. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-programjának egyik kutatócsoportját is vezeti: a csoport olyan nemzetközi asztrofizikai projektben vesz részt, mint a LIGO, a Pan-STARRS, valamint a világ legnagyobb égboltfelmérő projektje, az LSST. A professzor vezetésével a Fizikai Intézetben 1995-ben jött létre az asztrofizika szakirány, 2005-ben pedig létrehozta az Egyetem Vizualizációs Centrumát.

Erdődy Gábor az ELTE 2013 óta hivatalban levő nemzetközi rektorhelyettese, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára, az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezetője. 1992–96 között rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként dolgozott a Német Szövetségi Köztársaságban. 2000 és 2002 között a Gróf Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Alapító Szenátusának tagjaként részt vett az intézmény létrehozásában. 2002 és 2009 között a Szentszék, valamint a Szuverén Máltai Lovagrend melletti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként dolgozott. Fő kutatási és oktatási területe a 19. századi polgári és nemzeti átalakulás kérdései Magyarországon és Nyugat-Európában, különös hangsúllyal a német térségre és Belgiumra.

Az Egyetemi Kommunikációs- és Tudásközpont kialakításáért és az egyetemi kommunikáció fejlesztéséért felelős főigazgatóként folytatja munkáját Fábri György, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar habilitált egyetemi docense, a közkapcsolati és kommunikációs ügyek korábbi rektorhelyettese. Fábri György hosszú éveken keresztül volt a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs igazgatója, jelenlegi kutatási területe a társadalmi kommunikáció, a tudomány- és társadalom-filozófia, a felsőoktatás-szociológia, valamint a nemzetközi felsőoktatási rangsorok. Számos kutatási programot vezet, a Felsőoktatás- és tudománymenedzsment – tudománykommunikációs modul szakfelelőse.

A rektori vezetés tagja Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, aki a hallgatói ügyek rektori biztosaként 2013 óta segíti a rektor munkáját. Az Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék egyetemi tanársegéde 2008 és 2012 között igazgatóként irányította az ELTE Bibó István Szakkollégium szakmai munkáját. 2010 és 2013 között az Országos Választási Bizottság választott tagja volt. 2006 és 2008 között, majd 2013 szeptemberétől ismét a Magyar Helsinki Bizottság jogászaként vesz részt a jogvédő szervezet munkájában. Fő kutatási területei az alapjogi tesztek és a kormányzati rendszerek általános összefüggései.

2014.08.26.