Hogyan állítsunk be követelményeket egy Canvas-kurzusban?

Tóth-Mózer Szilvia | 2020.10.22.
Hogyan állítsunk be követelményeket egy Canvas-kurzusban?
Az értékelési rendszer megtervezése komplex folyamat, ebben a cikkben ahhoz szeretnénk segítséget nyújtani, hogy miképpen lehet osztályzási rendszert beállítani a kurzusfelületünkhöz, mikor hogyan használjunk feladatcsoportokat, és bemutatjuk, hogy az oktató munkáját hogyan segítik a modulokon belül meghatározott követelmények.

Amikor abban gondolkodunk, hogy milyen követelményeket szeretnénk meghatározni a kurzus teljesítéséhez, akkor általában már bevált ponthatárokra, részpontokra, százalékokra, teljesítményekre gondolunk, azonban érdemes ismerni a tanulásmenedzsment rendszerek lehetőségeit is, ahelyett hogy belebonyolódnánk az eredeti elképzelések kivitelezhetőségének erőltetésébe. Át is alakíthatjuk a követelményeket úgy, hogy azok ellenőrzése kevesebb időráfordítást igényeljen az oktató részéről, és könnyebben követhető legyen az előrehaladás a hallgató részéről is. Az értékelési rendszer tervezésekor kerülendő hibákról már ebben a cikkünkben írtunk.

Osztályzási rendszerek, sémák, ponthatárok

A Canvasban be lehet állítani egy összpontszámhoz igazodó ponthatárt, amihez osztályzatok kapcsolódnak. A ponthatárokat osztályzási sémáknak nevezzük, és az osztályzási rendszer beállításakor ezek közül választhatunk (különböző kurzusainkhoz különbözőeket alakíthatunk ki). Az alapértelmezetten angolszász értékelési rendszer helyett beállíthatjuk az ötfokozatú értékelést, de kialakítható az egyetemen szintén szokásosnak mondható megfelelt/nem felelt meg/kiválóan megfelelt (3 fokozat) is. A ponthatárokat, osztályzási sémát több kurzusunkhoz is felhasználhatjuk.

Osztályzási séma a Canvas rendszerben

Feladatcsoportok szerepe a végső jegy megszerzésében

Ha feladatcsoportokat hozunk létre, akkor a különböző feladatokat úgy csoportosítjuk, hogy azokat végül különböző (vagy éppen azonos) súllyal vesszük figyelembe az értékelés során.

Milyen feladatcsoportokat lehet elképzelni? Lehet feladatcsoportot képezni:

  • egy-egy modul feladataiból (amik egy témakörhöz vagy egy bizonyos időszakhoz, pl. hónaphoz kapcsolódnak)
  • egy-egy típusú feladatból (1-1 feladatcsoportot képez minden esszé, kvíz és fórum)
  • egyéni munkákból és csoportmunkákból
  • egy-egy vizsgarészből, ami másik oktatóhoz tartozik

Csak egyféle feladatcsoport-kialakítás lehetséges, ezek kombinálására már nincs lehetőség. Beállíthatjuk, hogy például - attól függetlenül, hogy hány pontot ér egy fórumbejegyzés - a fórumbejegyzésekkel lehessen elérni az összesen megszerezhető pontszámok 20%-át, az esszékkel 60%-át, ismét 20%-át pedig kvízekkel. Beállíthatjuk, hogy az egyik oktató által összeállított kvíz, amin például 100 pontot lehet elérni, ugyanolyan mértékben számítson a jegybe, mint a másik oktató által összeállított kvíz (vizsgarész), annak ellenére, hogy nála csak maximum 25 pontot érhettek el a hallgatók.

A hallgatói előrehaladás ellenőrzése: a követelmények beállítása

Az előrehaladás ellenőrzésére a modulokban elő is írhatunk némely követelményeket, amelyek nemcsak feladatokhoz kapcsolódhatnak, például beállíthatjuk, hogy:

  • a modulban kötelező legyen megtekinteni három oldalt,
  • késznek jelölni egy negyedik oldalon elhelyezett feladatot (amihez nem tartozik beadandó),
  • hozzászólni egy fórumhoz,
  • közreműködni egy oldal szerkesztésében,
  • legalább x pontot elérni a modulzáró teszten.

Modulszerkesztés az ELTE-TÓK Túlélőkészlet kisgyermekes szülőknek című nyílt, online kurzusban

Modulszerkesztés: követelmények beállítása az ELTE-TÓK Túlélőkészlet kisgyermekes szülőknek című nyílt, online kurzus egyik moduljában

Az előrehaladás megtekintése gombra kattintva az oktató ellenőrizheti, hogy az egyes hallgatóknak melyik moduljuk tekinthető késznek, melyek befejezetlenek és hol van még elmaradásuk. Természetesen ha van olyan feladat, ami oktatói értékelést igényel, akkor az előrehaladás az oktató közreműködésétől, aktivitásától is függ. Ilyen eset lehet, ha a kvízben kifejtendő kérdés van, ami értékelésre szorul, és az értékelése nélkül nem lehet elérni a minimum pontszámot a követelmény teljesítéséhez. Ezek a követelmények a hallgatónak is jó folyamatjelzők, hogy hol tart, az oktatónak is információval szolgál, de egy az egyben erre jegy nem épül, nem kerül be a naplóba.

A kurzus követelményeinek teljesítettsége és az előrehaladás ellenőrzése az oktató szemszögéből az ELTE-TÓK Túlélőkészlet kisgyermekes szülőknek című nyílt, online kurzusában

A modul követelményei és az előrehaladás hallgatói szemszögből az ELTE-TÓK Túlélőkészlet kisgyermekes szülőknek című nyílt, online kurzusban

Ezek a követelmények az előfeltételek beállításánál tesznek még jó szolgálatot: ha az egyik modult be kell fejezni, hogy egy másik láthatóvá váljon, akkor a hallgatókat lehet ösztönözni arra, hogy a tananyagot lineárisan dolgozzák fel, és akár modulon belül is lehet a követelmények teljesítésénél kötelezővé tenni a sorrend betartását, tehát nem lehet megoldani a 2. feladatot, amíg az 1. oldalon az olvasnivalót a hallgató meg nem nyitotta. Ez fontos, ha az anyag egymásra épül, egyre bonyolultabbá válik, vagy feltételezi az előzetes ismereteket. Beállítható, hogy nem minden követelményt, hanem csak egyet kell teljesíteniük a modulon belül a megadottak közül, így lehet készíteni egy kötelezően választható feladatok modulját.

A követelmények és a ponttal értékelt feladatok a Canvasban tehát nem ugyanazt jelentik, míg az előbbiek a tanulási folyamatban egyféle haladásellenőrző funkcióval bírnak, addig utóbbiakból automatizált módon számolható érdemjegy, a kurzus teljesítése.