Kiváló ELTE-s kutatók VII.

2017.11.06.
Kiváló ELTE-s kutatók VII.
A Magyar Tudományos Művek Tárába feltöltött adatok alapján az ELTE Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodája újabb kiválósági listát készített: a kiválósági lista ezúttal a klasszikus (vagyis függő, az önhivatkozásokat is figyelembe vevő) Hirsch-index adatai alapján készült. A lista élén Veres Gábor fizikus, az ELTE TTK Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszékének habilitált docense áll.

Az ELTE sokszínű kutatási profiljának és tudományos teljesítményének mérésére sokféle adat használható fel, ezek a tudományterületek és tudományos közösségek eltérő publikációs szokásai miatt más és más szempontból mutatják a teljesítményt, a hatást és a szakmai kiválóságot, és eltérő sorrendeket eredményezhetnek. Ezért az egyetem többfajta szempontrendszer szerint készít ilyen kiválósági listát, átfogva az egyetemi kutatások lehető legszélesebb spektrumát. A most kiadott listán az ELTE főállású és részmunkaidős oktatói, kutatói, valamint professor emeritusai egyaránt szerepelnek.

A kutatók MTMT-ben látható cikkeit az idézetek csökkenő sorrendje szerint rendezte sorba az MTMT: a jelenlegi – szám szerint VII. – kiválósági lista a klasszikus (vagyis függő, az önhivatkozásokat is figyelembe vevő) Hirsch index-adatok – vagyis azon publikációk száma, amelyek egyenként legalább ugyanannyi hivatkozást kaptak, mint a rangszámuk – alapján készült. Fontos megjegyezni, hogy a most közreadott lista nem egyezik az MTMT-ben a szerzői felületen, az oktatónak látható Hirsch-index értékkel, mivel az ottani rendszer beépített szűkítésekkel dolgozik, melynek során a disszertáció- és az egyéb típusú idézőket nem veszi figyelembe.

A most megjelenő lista első tíz helyén a Természettudományi Kar oktatói és kutatói szerepelnek: Veres Gábor fizikus, habilitált egyetemi docens, Csabai István fizikus, egyetemi tanár, Pásztor Gabriella fizikus, tudományos főmunkatárs, Vicsek Tamás fizikus, egyetemi tanár, Lovász László matematikus, egyetemi tanár; Csanád Máté fizikus, habilitált egyetemi docens, Fodor Zoltán fizikus, egyetemi tanár, Frei Zsolt fizikus, egyetemi tanár, Miklósi Ádám etológus, egyetemi tanár és Raffai Péter fizikus, adjunktus.

Veres Gábor

Csabai István

Pásztor Gabriella

A listán három olyan oktató szerepel, aki nem a Természettudományi Karon folytat oktató- és kutatómunkát: Demetrovics Zsolt addiktológus, egyetemi tanár és Szabó Attila pszichológus, habilitált egyetemi docens a Pedagógiai és Pszichológiai Karról, valamint Pokol Béla politológus, egyetemi tanár az Állam- és Jogtudományi Karról.

A teljes lista elérhető itt.

Az első kiválósági listát 2014 áprilisában tette közzé az egyetem, a legtöbb független hivatkozással rendelkező főállású és professor emeritus oktató-kutató eredményeit kiemelve. 2014 őszén jelentek meg az ELTE legtöbb szakkönyvet és monográfiát jegyző főállású oktató-kutatóinak, valamint professor emeritusainak eredményeit összegyűjtő rangsorok. 2015 tavaszán egyetemünk legmagasabb Hirsch-indexszel rendelkező oktató-kutatóiról és professor emeritusairól készült kiválósági lista, 2015 decemberében pedig a publikációkra érkezett hivatkozások száma alapján állították össze az ELTE oktatóinak és kutatóinak kiválósági listáját. A 2017. júniusában összeállított lista a teljes életművekre vonatkozó, szerzőként jegyzett tudományos jellegű szakkönyvek és monográfiák számát vette alapul.

A jelenlegi lista a Rektori Kabinet Adat-és Stratégiai Információkezelési Iroda koordinálásával készült, a Magyar Tudományos Művek Tárának (MTMT) 2017. november 9-i állapotát rögzítve.