Kutatói életpálya

Kutatói életpálya: pályázati lehetőségek

Ez az oldal a kutatói életpálya különböző szakaszaiban elérhető, alapkutatást támogató, éves rendszerességgel megjelenő pályázati lehetőségeket tekinti át.

A pályázati lehetőségek időbeli elérhetőségét és egymáshoz való viszonyát az alábbi kép ábrázolja.

Az egyes pályaszakaszokban elérhető pályázatok rövid leírásához kattintson az alábbi blokkokra:

ALAPKÉPZÉS

ÚNKP „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - június (benyújtás)  

Link  

ÚNKP Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - május (benyújtás)  

Link 


MESTERKÉPZÉS

ÚNKP „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - június (benyújtás)  

Link 

 

ÚNKP Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - május (benyújtás)  

Link 


DOKTORI KÉPZÉS

ÚNKP Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek doktorvárományosok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - május (benyújtás)  

Kizáró ok: Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj 

Link 

  

ÚNKP „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - május (benyújtás)  

Kizáró ok: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

Link 

 

NKFIH Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. Ezen megfogalmazott cél elérése érdekében a Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat. 

Pályázati időszak általában: június (meghirdetés) - augusztus (benyújtás) 

Kizáró ok: Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj  

Link (KDP-2021)


FIATAL KUTATÓK

ÚNKP „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - május (benyújtás)  

Kizáró ok: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

Link  

 

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

A pályázat célja: a Bolyai-ösztöndíj célja a fiatal (kezdetben 40, 2002-től 45 év alatti), tehetséges kutatók anyagi támogatása tudományos munka megírásában vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. 

Pályázati időszak általában: február (meghirdetés) - március (benyújtás)  

Kizáró ok: „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj 

Link 

  

ÚNKP Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj 

A pályázat célja: a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése. 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) - június (benyújtás)  

Előfeltétel: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

Link 

 

MTA Lendület Program I „Induló” kategória 

A Lendület I „Induló” kategória pályázatának célja: új, önálló kutatócsoportot alapító, fiatal (40 év alatti) kutatók hazahívása, illetve itthon tartása. 

Előfeltétel: rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázat 

Pályázati időszak általában: január (meghirdetés) - március (benyújtás)  

Link 

 

OTKA Posztdoktori Kiválósági Program 

A pályázat célja: a magyarországi tudományos kiválósági műhelyek erősítése a legfeljebb 5 éve tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával. A támogatást elnyerő, PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai. 

Pályázati időszak általában: december (meghirdetés) - február (benyújtás)  

Kizáró ok: Fiatal Kutatói Kiválósági Program, Kutatási Témapályázat 

Link (PD-22) 

 

OTKA Fiatal Kutatói Kiválósági Program 

A pályázat célja: olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik legfeljebb 12 éve szereztek tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. 

Pályázati időszak általában: december (meghirdetés) - február (benyújtás)  

Kizáró ok: Posztdoktori Kiválósági Program, Kutatási Témapályázat 

Link (FK-22) 

 

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 

A pályázat célja: doktori fokozattal legfeljebb 8 éve rendelkező tapasztalt kutatók karrierfejlesztése, továbbképzése, kompetenciáik szélesítése nemzetközi/interszektoriális/interdiszciplináris mobilitáson keresztül 

Pályázati időszak általában: április (meghirdetés) – szeptember (benyújtás) 

Link 

 

ERC Starting Grant 

A pályázat célja: önálló kutatói pályájuk kezdetén álló, kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási tervvel rendelkező, a doktori fokozatot 2-7 éve megszerző kutatók támogatása legfeljebb 5 évre. 

Pályázati időszak 2022-ben: 2021. szeptember (meghirdetés) - 2022. január (benyújtás)  

Link 

 

MTA Gyermeket nevelő kutatók támogatása I. kategória (az ábrán nincs feltüntetve) 

A pályázat célja: az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők, és egyedülálló férfiak) számára 

Pályázati időszak általában: október (meghirdetés) – december (benyújtás) 

Link  

 

MTA Gyermeket nevelő kutatók támogatása II. kategória (az ábrán nincs feltüntetve) 

A pályázat célja: tudományos eredmények publikálásának támogatása 

Pályázati időszak általában: október (meghirdetés) – december (benyújtás) 

Link  


SZENIOR KUTATÓK

MTA Lendület Program H „Haladó” kategória 

Lendület H „Haladó” kategória pályázatának célja: új, áttörő kutatási eredményeket ígérő téma kidolgozása, vagy már jól működő, kiváló kutatási projektek folytatása. 

Előfeltétel: Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület támogatással összemérhető (pl. legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás, kiemelt támogatási összeggel) nemzetközi pályázat 

Pályázati időszak általában: január (meghirdetés) - március (benyújtás)  

Link 

 

OTKA Kutatási Témapályázat 

A pályázat célja: önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat tervezik továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét.  

Pályázati időszak általában: december (meghirdetés) - február (benyújtás)  

Kizáró ok: Posztdoktori Kiválósági Program, Fiatal Kutatói Kiválósági Program 

Link (K-22) 

 

OTKA Élvonal program 

A pályázat célja: a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók jelentős, legfeljebb öt éves támogatása.  Az „Élvonal – Kutatási Kiválósági Program” egy olyan, az élvonalbeli felfedező kutatásokat támogató pályázati modell, amelyen belül lehetőség nyílik a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatók támogatására, az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításához, elősegítve ezzel, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön. 

Pályázati időszak általában: november (meghirdetés) - március (benyújtás)  

Link (KKP-2021) 

 

ERC Consolidator Grant 

A pályázat célja: önálló kutatócsoporttal, kutatási programmal rendelkező, de még annak megszilárdításán dolgozó, kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási tervvel rendelkező, a doktori fokozatot 7-12 éve megszerző kutatók támogatása legfeljebb 5 évre. 

Pályázati időszak 2022-ben: 2021. október (meghirdetés) - 2022. március (benyújtás)  

Link 

 

ERC Advanced Grant 

A pályázat célja: jelentős kutatási eredményekkel, önálló, nemzetközileg elismert kutatócsoporttal, saját kutatási programmal, kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási tervvel rendelkező senior (legalább 10 éve aktív) kutatók támogatása legfeljebb 5 évre. 

Pályázati időszak 2022-ben: 2022. január (meghirdetés) - 2022. április (benyújtás)  

Link  

  

ERC Synergy Grant 

A pályázat célja: kutatócsoportok, kutatócsoportvezetők együttműködéséből szinergiában születő új tudományos eredmények támogatása legfeljebb másfél évre. 

Pályázati időszak 2022-ben: 2021. július (meghirdetés) - 2022. november (benyújtás)  

Link