Márkus Éva a TÓK megbízott vezetője

2017.11.09.
Márkus Éva a TÓK megbízott vezetője
A Tanító- és Óvóképző Kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, Márkus Éva habilitált egyetemi docens kapott megbízást a kar vezetésére 2017. november 7-től egy évre Mikonya György távozó dékán helyett.

Márkus Éva 1993-ban szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának germanisztika szakán, majd az ELTE BTK Germanisztikai Doktori Iskolában folytatta tanulmányait. 1993–96-ig a Zsámbéki (később: Katolikus) Tanítóképző Főiskola tanársegédje volt, 1996-tól jelenlegi munkahelyén (a korábbi Budapesti Tanítóképző Főiskolán) dolgozik, amely 2000-ben lett az ELTE Óvó- és Tanítóképző Kara. Kezdetben tanársegédként, 1999-től főiskolai adjunktusként, 2002-től főiskolai docensként, 2013-tól egyetemi docensként vesz részt a kar munkájában. A TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 2007 óta a vezetője, 2016-tól dékánhelyettesként hozzá tartozik a TÓK tudományos ügyeinek felügyelete, ezen kívül a kari Erasmus-koordináció. Kutatási területei: a magyarországi német nyelvjárások (hangtan, morfológia, szintaxis, szókincs leírása), az alsófokú nemzetiségi oktatás-nevelés helyzete, a nemzetiségi ismeretek, a nyelvjárás közvetítése kisgyermekkorban.

Az oktató munkáját 2017. augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával ismerték el, az ebből az alkalomból készített interjúnkban a szakember a karon tanuló diákok lehetőségeiről is beszélt: „Nálunk a hallgatók részt vehetnek több tudományterületen a kutatómunkában, minden évben megrendezzük ősszel a tudományos diákköri kari konferenciát több szekcióban, nagy örömünkre több dolgozat születik idegen nyelven is, a hallgatói munkákból három kötetünk is megjelent már Mester és tanítvány címmel. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2017-ben két első, négy második, egy harmadik helyezést értek el hallgatóink, valamint két különdíjat szereztek, ez büszkeséggel tölt el bennünket. Nemzetközi kapcsolatok terén 30 fölötti a száma a TÓK külföldi partnerintézményeinek, az Egyesült Királyságtól Németországon át Törökországig számos helyen vehetnek részt külföldi részképzésben vagy szakmai gyakorlaton a hallgatók."

Márkus Éva megbízott dékán Mikonya György egyetemi docenst váltja a TÓK élén, akinek vezetői megbízását az ELTE Központi Etikai Bizottságának kezdeményezésre vonták vissza etikai vétség elkövetése miatt.