Matematikatanulási problémák hatékony és preventív mérése

2023.06.02.
Matematikatanulási problémák hatékony és preventív mérése
A "Matematikatanulási problémák hatékony és preventív mérése" kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósult meg. 

A társadalmi probléma azonosítása:

A matematika pedagógiai diagnosztika témakörében hazai és nemzetközi viszonylatban is hiányzik egy olyan validált vizsgálóeljárás, amely átfogó képet ad a gyermek matematikai és kognitív képességeinek szintjéről. Az egyéni teljesítményprofil felállítása ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges a fejlődési diszkalkulia (súlyos tanulási zavar) és a tanulási nehézség elkülönítéséhez, valamint az egyénre szabott terápiás célok, feladatok és módszerek meghatározásához. Minél hamarabb kerül sor a probléma szakszerű feltárására (koragyermekkor), annál hamarabb kerül sor az intervencióra és hatékonyabb lehet a leendő munkavállalók munkaerőpiacon való beválása, munkájuk társadalmi haszna.

A fejlesztés/kutatás eredménye:

A nemzetközileg is egyedülállónak számító, az általános iskola 5-6. évfolyamán végzett bemérésekkel validált teszt a hibaelemzés módszerével és objektív kritériumokkal térképezi fel a diszkalkuliára utaló tipikus hibákat, majd további szempontokat ad az egyéb részképességek működésének megfigyeléséhez. Előnye, hogy mérhetően elkülöníti a nem megfelelő oktatás vagy a környezeti hátrány okozta matematikai alulteljesítést, elmaradást, a szorongás hatását, valamint súlyossági fok szerint a matematikatanulási nehézséget és a fejlődési diszkalkuliát.

A kifejlesztett eszköz/módszer bemutatása:

A kutatócsoport által megalkotott Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) tesztbatéria koncepciója azon alapul, hogy a számolásban résztvevő numerikus rendszerek és egyéb, nem matematika-specifikus rendszerek (részképességek) különböző módokon és szinteken diszfunkcionálhatnak. A teszt feladatai adott életkorokhoz rendelt fejlődési fázisokhoz igazodnak. A DPV űrlapokra minta az ELTE honlapján nyilvánosan elérhető (lásd: 5.II. DPV Vizsgáló űrlap.pdf (elte.hu), 6.II. DPV Vizsgáló űrlap.pdf (elte.hu)). Az értékelés során alkalmazott sávhatárok előzetes pszichometriai számítások és több évtizedes klinikai (diagnosztikai és terápiás) gyakorlat alapján kerültek meghatározásra, akárcsak a besorolásnál (problémaazonosításnál) meghatározó súlypontok kijelölése és azok további differenciálása. A bemérés és a teljes pszichometriai feldolgozás a beérkező statisztikai adatok alapján folyamatosan történik.

A kutatási projekt keretében sor került a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) tesztsorozat bemérésére is az általános iskola 5-6. évfolyamain; a tesztbemérés során a tapasztalati sávhatárok beigazolódtak, tehát a teszt megfelelően méri az adott konstruktumot. A vizsgálóeljárás mérhetően elkülöníti a nem megfelelő oktatás vagy a környezeti hátrány okozta matematikai alulteljesítést, elmaradást, szorongás hatását, valamint súlyossági fok szerint a matematikatanulási nehézséget és a fejlődési diszkalkuliát, tanulási zavart. Emellett a vizsgálat során észlelt egyes kevésbé súlyozott jellemző jegyek összességének jelenléte jelzőtünetként értelmezhető bármely egyéb (akár később manifesztálódó) tanulási probléma irányába is.

Fontos megjegyezni, hogy bármely súlyozott/kevésbé vagy nem súlyozott terület(ek) működése terén megfigyelhető elmaradás is az egyénre szabott pedagógiai megsegítés szükségességét jelzi: szaktanár által vezetett egyéni szükségletek szerinti felzárkóztatás és kompetenciafejlesztés részeként/ fejlesztő (gyógy)pedagógus által vezetett fejlesztő foglalkozások részeként.

Kapcsolat

Svarka Bernadett egyetemi tanársegéd (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)
E-mail

A projektről készített interjú itt olvasható
A kutatás 2022–2023-as szakaszáról itt található bővebb információ.