Mit tehetek? Hova fordulhatok?

2021.04.09.
Mit tehetek? Hova fordulhatok?
A Tanító- és Óvóképző Karon 2021. április 8-án a kari napok keretében a hallgatói jogok és a mentális egészség kerültek a középpontba, Horváth Georgina, a hallgatói ügyek rektori biztosa és Karner Orsolya, az ELTE Életvezetési Tanácsadó vezetője beszélt a szerteágazó témáról, majd válaszolt a felmerült kérdésekre.

Az online eseményt nagy érdeklődés kísérte, a hallgatók közel 40 kérdést küldtek el előzetesen, az előadásokat és a beszélgetést több mint 70 résztvevő követte Teamsen, köztük Márkus Éva, a TÓK dékánja is. A moderátor Takács Luca Sára, a TÓK HÖK elnöke volt.

Horváth Georgina, a hallgatói ügyek rektori biztosa először áttekintette a felmerülő ügyek sokféle típusát a tanulmányi ügyektől (pl. sikertelen ZH, vizsga, a határidők be nem tartásából keletkező problémák stb.) az etikai ügyeken (amikor valakit identitásának valamilyen része, életkora, bőrszíne, egészségi állapota, neme miatt ér sérelem) és a fegyelmi ügyeken (súlyos szabályszegések, pl. vizsgán elkövetett csalás) át a legkülönbözőbb egyéni problémákig, mint a beilleszkedési, tanulási nehézségek, stressz. Hangsúlyozta: az ELTE az összes egyetemi polgárától – minden hallgatójától és dolgozójától – elvárja a másik ember tiszteletét, nem csak a legmagasabb szakmai színvonalra kell tehát törekedni, hanem az erkölcsi elvárásoknak, alapvető emberi értékek is meg kell felelni, amelyeket az ELTE etikai kódexe is összefoglal. Felidézte az ún. „aranyszabályt” is:

nem teszek olyat mással, amit nem szeretném, hogy velem tegyenek.

Előadása második részében elmondta, ilyen ügyekben a hallgatók számos helyre fordulhatnak. Először érdemes lehet nem rögtön magasabb szintű testületekhez, hanem magához az oktatóhoz vagy hallgatótársunkhoz fordulni, ha úgy érezzük, valamilyen méltánytalanság ért minket a részéről, próbáljuk tisztázni a helyzetet. A hallgató felkereshet először egy olyan oktatót is, akiben korábbi tapasztalatai alapján megbízik. Fontos tudni, hogy a Hallgatói Önkormányzat nemcsak a hallgatók többségét képviseli, hanem minden egyes hallgatót is, egyéni problémákkal is lehet keresni a HÖK-öt, ők segíthetnek magasabb rangú szereplők, tanszékvezető vagy dékán bevonásában is. A rektori biztos kifejtette: hozzá is lehet fordulni akár tanulmányi, akár más ügyben, egyfajta „iránytűként” segít a hallgatóknak meghatározni, kihez mehetnek tovább egy-egy problémájukkal. Jó tudni, hogy az igazságtalannak tartott döntések ellen mindig van jogorvoslati, fellebbezési lehetőség.


Horváth Georgina (fotó: ELTE Online)

Horváth Georgina végül bemutatta az egyetemi ombudsman intézményét is. Az ombudsman feladata elősegíteni, garantálni az egyenlő méltóság elvét. Semlegességét garantálja, hogy minden egyetemi vezetőtől független, és titoktartási kötelezettség terheli (ahogy a többi, korábban felsorolt segítőt is). Az egyetemi ombudsmant a legkülönbözőbb problémákkal (hatalmi visszaélések, tisztességtelen eljárások, zaklatás, hátrányos megkülönböztetés stb.) lehet keresni, ő közvetíthet a felek között, vizsgálódhat és etikai, fegyelmi vagy hatósági eljárást is kezdeményezhet. Az előadó leszögezte: sokféle ügy és sérelem lehetséges, de mindig lehet kihez fordulni és a bejelentés nem marad következmény, intézményi reakció nélkül. A hallgatókat pedig biztatta, ha a környezetünkben valamilyen visszaélést tapasztalnak, beszéljenek az érintettekkel.

Karner Orsolya, az ELTE Életvezetési Tanácsadó vezetője előadásában elmondta, bármilyen lelki eredetű problémával, elakadással kereshetik őket a hétköznapokban egyébként jól funkcionáló, de valamiért éppen segítségre szoruló hallgatók. A pszichológiai tanácsadás nem elsősorban egy meghozandó konkrét döntésben segít, inkább a döntést akadályozó intraperszonális tényezők vannak a középpontban, ezek kibontásához már szükséges a pszichológusi végzettség. A tanácsadás elnevezés félrevezető, ugyanis a pszichológus lényegében nem ad tanácsot, inkább kérdésekkel irányítja a nagyobb önismeret felé vezető folyamatot. Ha a helyzet súlyosabb, mint ami az Életvezetési Tanácsadóban kezelhető, például pszichoterápiára van szükség, a hallgatót szakmai kapcsolataiknak köszönhetően tovább tudják irányítani az állami ellátásba.

A Tanácsadóban angol és magyar nyelven is zajlik 1-6 alkalmas egyéni pszichológiai tanácsadás

(jelentkezés: e-mailben), a szokott szakmai titoktartással, egyelőre online. Csoportok szervezésére jelenleg a járványhelyzet miatt nincs lehetőség. Az első alkalom az ismerkedésről, a bizalom kiépítéséről szól, majd közösen kijelölik a beszélgetések fókuszát, vagyis azt, min dolgoznak majd, az utolsó alkalom pedig már a lezárás jegyében telik. A tanácsadás a hallgatóknak (és a dolgozóknak is) díjmentes, annak költségeit az ELTE finanszírozza.

Számos kérdés érkezett a COVID-dal kapcsolatos pszichés problémákról, a karantén miatti motivációhiányról és szorongásról. Karner Orsolya elmondta: ezek az izoláció és a rendkívüli helyzet miatti természetes problémák, amelyekre sajnos nincs varázsszer, de a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület kiadványait ajánlotta a résztvevők figyelmébe. A kérdések egy másik csoportja az önbizalom és az önértékelés problémáira vonatkozott. A pszichológus jelezte: ezek részben a fiatal felnőttkor átmeneti időszakának a velejárói, ezeken a nehézségeken keresztüljutva azonban ideális esetben kialakul felnőtt identitásunk, a karrierünk iránya és ezzel együtt egy egészséges önértékelés is.

Kapcsolódó anyagunk: Támogatás veszteségfeldolgozásban