Négy új Lendület kutatócsoport alakulhat az ELTE-n

2022.06.17.
Négy új Lendület kutatócsoport alakulhat az ELTE-n
Kihirdették az MTA kiválósági programjának 2022-es nyerteseit: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Lőrincz Péter, Siklósi Zsuzsanna, Vesztergom Soma és Vidnyánszky Zoltán kezdheti meg áttörő eredményeket ígérő kutatásait.

A Lendület Program idei felhívására 102 érvényes pályázat érkezett, 16 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 34 az élettudományok és 52 a matematikai és természettudományok területéről. A szakértői értékelések, a Lendület Zsűri és a Lendület Bizottság javaslata alapján az MTA elnöke június 10-én döntött a támogatandó kutatócsoportok kiválósági rangsoráról és a támogatási összegekről. 

2022-ben 19 új Lendület kutatócsoport alakulhat és kezdheti meg kutatását hazai kutatóhelyeken 2022-ben az Akadémia támogatásával. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem fiatal kutatói közül négyen kaptak támogatást, valamennyien most indítják kutatásukat.

  • Lőrincz Péter, az ELTE Biológiai Intézet adjunktusa Vezikula transzport vizsgálata ecetmuslicában: új útvonalak és szabályozó faktorok felfedezése című projektjében az endoszómaérés, az autofagoszóma-mozgatás molekuláris mechanizmusait és a vezikulabekebelezés folyamatát fogja vizsgálni ecetmuslicában.
  • Siklósi Zsuzsanna, az ELTE Régészettudományi Intézet adjunktusa Egyének és közösségek, szociális hálózatok és innovációk a Kárpát-medence rézkorában című multidiszciplináris projektjében arra kíváncsi, hogy a különböző típusú szociális kapcsolatok hogyan befolyásolták a történelemformáló változásokhoz vezető innovációk terjedését.
  • Vesztergom Soma, az ELTE Kémiai Intézet adjunktusa A felületközeli kémhatásváltozások szerepe az elektródfolyamatok kinetikájában. Elméleti és kísérleti vizsgálatok című projektjében meg kívánja vetni a felületközeli pH-változások matematikai modellezésének alapjait, másrészt kísérleti lehetőségeket is keres e folyamatok vizsgálatára, a modellek adta jóslások ellenőrzésére.
  • Vidnyánszky Zoltán jelenleg a California Institute of Technology-n posztdoktorként dolgozik, az ösztöndíjjal az ELTE Matematikai Intézetben Borel kombinatorika és komplexitás című projektje során leíró-halmazelméleti, komplexitási szemszögből fogja vizsgálni az utóbbi időben felfedezett összefüggéseket a Borel kombinatorika és az elosztott hálózatok között, és komplexitási tételeket igyekszik bizonyítani hipervéges gráfokról és ekvivalencia-relációkról.

A négy kutató közül hárman korábban az ELTE ígéretes kutatója címet is elnyerték előremutató munkájukkal, Siklósi Zuzsanna 2018-ban, Lőrincz Péter és Vesztergom Soma 2021-ben kapta meg a legjobbaknak járó egyetemi elismerést.

A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése azáltal, hogy lehetőséget teremt a nemzetközi szinten kimagasló teljesítményű kutatóknak önálló kutatócsoportok létrehozására, valamint a sikeresen elindult kutatócsoportok kutatásainak folytatására.  Az oklevelek ünnepélyes átadására 2022. szeptember 29-én délelőtt 11 órakor kerül sor az MTA Székház Dísztermében.

Utólag értesültünk róla, hogy Lendület-kutatócsoportot indíthat egyetemünkről Ivády Viktor, a Fizikai Intézet egyetemi adjunktusa is, aki Szobahőmérsékletű kvantumbitek számítógépes tervezése című projektjével a kvantumbitek tisztán számítógépes leírását igyekszik megvalósítani. 

Az ELTE korábbi Lendület-nyerteseiről az alábbi linken olvashat.