OIP Konferencia 2023

2023.03.05.
OIP Konferencia 2023
Február 10-én került megrendezésre az Oktatás - Informatika - Pedagógia konferenciasorozat 2023-as évi eseménye a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a DAB Neveléstudományi Munkabizottsága szervezésében, amelyet idén is nagy érdeklődés övezett. 

A konferencia célja a szakmai találkozás biztosítása volt azoknak, akik a digitális pedagógiához kapcsolódó témakörökben neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai területen kutatnak, oktatnak vagy fejlesztési tevékenységet végeznek. A konferencia során az előadók közvetítésével bemutatásra kerültek felsőoktatásban, piaci környezetben megvalósuló vizsgálatok, fejlesztő programok, pedagógiai kísérletek, innovatív oktatási módszerek eredményei, az ezekhez kapcsolódó jó gyakorlatok elemző beszámolói és esettanulmány-jellegű elemzéseik.

A konferencia kiemelt témakörei voltak:

 • IKT alapú innováció a tanulásszervezésben
 • digitális tananyagszerkesztés
 • digitális esélyegyenlőség
 • tanítás-tanulás COVID alatt, után
 • digitális kompetenciák az oktatási rendszerekben
 • virtuális tanulási környezetek, kiterjesztett valóság
 • webstatisztikai elemzések, adatbányászat
 • nyílt oktatás, MOOC
 • Big Data, crowdsourcing
 • oktatástervezés

A konferencián olyan fontos témák kerültek előtérbe, mint a mesterséges intelligencia az oktatásban, a biztonságtudatosság, a digitális gyermekvédelmi profilok, a technostressz csökkentésének lehetőségei. Sok kutatás és esettanulmány vizsgálta a Covid hatásait, a pedagógusok közti tudásáramlás megvalósulását, a tanulási motivációkat és tanulásmódszertani sajátosságokat, valamint a digitális eszközök és az egyéni tanulási stratégiák kapcsolatát tanulók körében. Előtérbe kerültek specifikusan tantárgyakra, valamint digitális eszközökre, szoftverekre vonatkozó jógyakorlatok, vizsgálatok. A szekciók mellett a Profformance – Komplex oktatói teljesítményérékelő rendszer is bemutatásra került egy workshop során. A Profformance projekt keretében kidolgozott 3 dimenziós, több szempontú oktatói teljesítményértékelő eszköz adatokat szolgáltat az oktatás és tanulás minőségének javítását célzó többszintű döntéshozatalhoz. A felsőoktatási intézmények használhatják a meglévő minőségbiztosítási rendszereik kiegészítésére, de nagyszerű eszköz az európai együttműködések pl. az Európai Egyetemi Szövetségek minőségbiztosításához is. A workshop keretén belül a résztvevők megismerhették az egyszerre adaptív és formatív eszköz működését, felhasználási lehetőségeit és kipróbálhatták az eszköz társértékelő funkcióját, amely után alkalom nyílt az oktatói teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdések megvitatására is.  Az eszköz ingyenesen elérhető a https://tool.profformance.eu oldalon.

Az ország neves intézményei közül, az ELTE is képviseltette magát, Albert Ágnes, Csizér Kata, Gonda Zsuzsa, Hollóy Zsolt, Horváth László, Klima Gábor, Vécsey Virág oktatóink is hozzájárultak a közös tudásmegosztáshoz. Előadásukhoz ezúton is gratulálunk!

Osztályunk is részt vett a konferencián a KÉPZÉS, VÁLTOZÁS FELSŐ FOKON szekcióban a Hogyan támogassuk a kurzusdesign kialakítását? - Önjáró kurzusoktól a személyre szabott módszertani konzultációig címmel tartott előadással. Az előadásban hangsúlyozásra került, hogy az oktató szerepe az online tanulásmenedzsment rendszerben szükségszerűen más, mint a tanteremben, kurzusdesigneri feladatok is hárulnak rá, akár blended, akár teljesen online kurzusokat fejleszt. A kurzusdesign célja, hogy a tanulási eredmények figyelembevételével, minél inkább hozzáférhetővé tegye a tananyagot a hallgatók számára. A kurzusdesign rendszerez, hozzáférhetővé tesz, irányt mutat, és lehetőséget ad különböző típusú tartalmak és tevékenységek beépítésére, az inklúzióra, a tanulási folyamat során szükséges visszajelzésekre. A jó kurzusdesign kialakítása többféle kompetenciát feltételez. Feltételezi, hogy az oktató birtokában van a szaktárgyi tudásnak, rendszerszemléletű, módszertanilag is felkészült, és a technológiához, az online tanulási környezet felépítéséhez és a tanulási-tanítási folyamat menedzseléséhez is ért. Az összetett kurzustervezési munkát ugyanakkor nem kell az oktatónak egyedül elvégeznie, partneri segítséget nyújt számára az egyetem oktatásfejlesztésért felelős szervezeti egysége ingyenesen és korlátlanul hozzáférhető önjáró kurzusok (self-paced online course), illetve személyre szabott módszertani konzultációk formájában. >> Képzéseink

1. kép: Hogyan készül a kurzusdesign - A kurzusépítés szélsőséges esetei

Az érdeklődők számára konferencia idei és az elmúlt évek konferencia tartalmai elérhetők a konferencia honlapján.

Az idei konferencia tartalmait az alábbi linkeken is elérhetővé tesszük:

Az előadás absztrakt kötete

A konferencián készült képek és a plenáris előadás videói

 • Karl Éva: Oktatásinformatikai és technológiai kihívások időszerű kérdései

 • Dr. Molnár György: A digitális kompetenciadeficit jelensége, értelmezési és mérési lehetőségei