Pázmány-nap

Pázmány-nap
05/06

2016. május 06.

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)

05/06

2016. május 06. -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)


Az ELTE Szenátusa 2016. május 6-án a hagyományoknak megfelelően ismét ünnepi közgyűlést tart az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve.

A Pázmány-napi előadást minden évben az Egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tartja saját kutatási területéről. Az 1991-ben indult előadás-sorozat idén ünnepli 25. évfordulóját. 2016-ban Csabai István, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára ad elő „Galaxisok, gének, gráfok: adat-intenzív megközelítés a tudományokban” címmel. Az előadás prelegálóját az Egyetem idén is Jubileumi Ezüst Emlékérmével tünteti ki. A professzorról itt olvashat bővebben.

Az előadást követően doctor et professor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az Egyetem olyan nagy hatású tudósoknak adományozza a címet, akik általában több évtizedes, gyümölcsöző kapcsolatban állnak Egyetemünkkel. Az idei év új ELTE-s díszdoktorai: Klinghammer István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa; Volker Lipp, a Georg August Egyetem professzora; Ioannisz Αnasztasziosz Metaxasz, az Athéni Egyetem professor emeritusa; és Thomas Rauscher, a Lipcsei Egyetem professzora. Az ülésen közreműködik az ELTE BTK Zenei Tanszék vegyes kórusa, vezényel: Mindszenty Zsuzsánna főiskolai docens.

A Szenátusi ülés után, 15 órától az Egyetemi Könyvtárban a Magyar Sport Napja alkalmából sor kerül a „BEAC – Az Elsők” című sporttörténeti kiállítás megnyitójára, ahol az egyetemi olimpikonokat is köszöntik.

Az Egyetem díszdoktorainak tiszteletére 19 órakor ad ünnepi hangversenyt az ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar, majd fellép az ELTE Néptáncegyüttes is. A koncerten vezényel Kovács László Liszt-díjas, érdemes művész. A táncegyüttes művészeti vezetője Valach Gábor, művészeti asszisztense Baranyai Barbara, zenélnek Nagy Albert és Zenekara. Az ünnepi előadás részletes programja itt elérhető.

A díszdoktorokról

Klinghammer István az ELTE korábbi rektora, professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a hazai és nemzetközi térképészet vezető személyisége. 1941-ben született Budapesten, 1966-ban szerzett térképész diplomát, 1965 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi tanszékének (később: Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének) oktatója, 1971-től adjunktus, majd 1980-tól docens, egyetemi tanári kinevezésére 1987-ben került sor, ugyanekkor kapott tanszékvezetői megbízatást a Térképtudományi tanszéken. Akadémiai doktori értekezését 1992-ben védte meg. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2010-ben pedig rendes tagjává választották. Vezetői, valamint oktatás- és tudományszervezési tevékenysége kiemelkedő, 1983–1989, majd 1991–1994 között az ELTE Természettudományi Karának dékánhelyettese volt, közben 1989–1990-ben dékánként tevékenykedett. 1997-től az ELTE rektorhelyettese, 2000-től hat éven át az Egyetem rektora. Oktatási tevékenysége a térképészet csaknem valamennyi területére kiterjedt, de legfontosabb a tematikus kartográfia, amelynek ábrázolási módszereit kidolgozva Magyarországon iskolát teremtett. A korai számítógépes térképkészítési alkalmazások kidolgozása mellett a térképtörténet területén is folytatott kutatásokat. Klinghammer professzor több évtizedes tanári munkája eredményeként magasan képzett térképész generációk kerültek ki az egyetem padsoraiból. 1997-ben Akadémiai díjat kapott, 1999-től három éven át Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. 2006-ban kapta meg Egyetemünk legmagasabb elismerését, az Eötvös-gyűrűt. 2011-ben a magyar kartográfia terén végzett több évtizedes tudományos munkássága, térképész-utánpótlás nevelői, egyetemvezetői, szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetést vehette át. 2013 és 2014 között felsőoktatásért felelős államtitkár volt.
Klinghammer István díszdoktori előadását 2016. május 3-án 10:20-kor tartja „A kartográfiai modellelmélet” címmel az IK Kitaibel Pál-termében.

Volker Lipp a göttingeni Georg August Egyetem professzora, a jogi kar korábbi dékánja, a polgári jog és a polgári eljárásjog nemzetközi szinten elismert művelője. 1962-ben született, jelenleg a Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi, Orvosi Jogi és Jogösszehasonlítási Tanszék vezetője. Egyetemi tanulmányait Mannheimben, Heidelbergben és Göttingenben folytatta. PhD-fokozatát 1994-ben szerezte, 1999-ben habilitált, 2000 óta a göttingeni intézmény professzora. Lipp professzor tudományos munkássága rendkívül széles körű: a magánjogi jogterületek és az eljárásjog alapvető problémái mellett a polgári jogi felelősség, az orvosi felelősség, a polgári eljárásjog családjogi vonatkozásai tartoznak központi kutatási területeihez. Számos német kommentár, tankönyv, kézikönyv, monográfia és monografikus igényű kommentár szerzője, illetve társszerzője. Nemzetközi tudományos társaságok tagja, több külföldi egyetem – a University of London, az Osaka University, a University of Oslo és a University of Bergen – vendégprofesszora. Az ELTE ÁJK-n kifejtett, immár évtizedes, folyamatos német nyelvű oktatói tevékenysége példaértékű. Lipp professzor a Kar egyik legaktívabb támogatója német nyelvterületen: oktató résztvevője az ELTE–Göttingen Deutsche Rechtsschulénak, melynek keretében számos ELTE-s hallgató szerzett LLM-fokozatot Göttingenben. Több karközi tudományos konferencia szervezésében közreműködött, valamint társszervezésével három alkalommal tartottak Budapest–Göttingen Nemzetközi- és Európai Polgári Eljárásjogi Csereszemináriumot.
Volker Lipp díszdoktori előadását 2016. május 5-én 17 órakor tartja „Europäisches Privatrecht – europäische Ziviljustiz?” címmel az ÁJK Kari Tanácsteremben.

Ioannisz Αnasztasziosz Metaxasz az Athéni Egyetem professor emeritusa, az egyetemen működő Politikatudományi Intézet és Politikai Kommunikáció Laboratórium alapítója, a politikai tudományok professzora. Számos európai és amerikai tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, az athéni Onassis Kulturális Centrum igazgatótanácsának tagja, a Kavafisz Archívum kurátora. Meghatározó szerepe volt abban, hogy az ELTE egykori Szociológia Intézete, később az ELTE TáTK Szociológia Intézete és Kisebbségszociológia Tanszéke, valamint az Athéni Egyetem Politikatudományi Intézete már a kilencvenes évek elejétől oktatási és kutatási együttműködést folytathatott. 1993–1996 között az Athéni Egyetem Politikatudományi Intézetének kezdeményezésére a két intézmény közösen vett részt az Európai Közösség által támogatott Balkan Network, valamint a Politia nevű nemzetközi kutatásban. Az 1995–1999 közötti, első Tempus-programtól kezdve – majd folytatva az Erasmus-programban – intenzív hallgató- és oktatócsere indult meg. A két egyetem a Fokasz Nikosz által vezetett MTA–ELTE Peripato Kutatócsoport Válság és társadalmi innovációk. Magyar–görög összehasonlító társadalmi dinamika című pályázatának keretében is együttműködik. Metaxasz professzort 2014-ben az Interdiszciplináris Tudományok Európai Akadémiájának rendes tagjává választották. Rendszeresen publikál az egyik legnagyobb presztízsű görögországi politikai napilapban, a To Vimában, valamint igazgatja a Politikai Kommunikáció Európai Lexikonját és a Politikai Kommunikáció Könyvtára című könyvsorozatot, a Független Adatvédelmi Hatóság rendes tagja, az Emberi Jogok Országos Bizottságának képviselője.
Ioannisz Αnasztasziosz Metaxasz díszdoktori előadását 2016. május 5-én 10 órakor tartja „Szemben Európával. Kérdések és kilátások” címmel a TáTK Kari Tanácsteremben.

Thomas Rauscher a Lipcsei Egyetem professzora, a Külföldi- és Európai Magán- és Eljárásjogi Intézet igazgatója, a nemzetközi magánjog, valamint a nemzetközi, európai és összehasonlító eljárásjog-tudomány világszinten elismert alakja. 1955-ben született, 1980-ban matematikus diplomát szerzett, majd 1983-ban jogász PhD-fokozatot, végül 1990-ben habilitált jogászként. 1993 óta a Lipcsei Egyetem nemzetközi magánjogász- és eljárásjogász-professzora, valamint ugyanott a Külföldi- és Európai Magán- és Eljárásjogi Intézet megalapítója. Az összehasonlító és az európai polgári eljárásjog vezető kutatója, a vezető német polgári perrendtartás kommentár főszerkesztője, évtizedek óta a sharia egyik vezető európai kutatója, a témával kapcsolatos kutatási eredményeit elsősorban családjogi vonatkozású publikációiban jelentette meg. Thomas Rauscher a két meghatározó német családjogi tankönyv egyik szerzője. Fontos szerepe volt abban, hogy szoros kapcsolat alakult ki az ELTE és a Lipcsei Egyetem között: a több évtizedes szakmai együttműködés az ELTE ÁJK hallgatóinak tanulási, doktoranduszainak LLM-fokozatszerzési lehetőséget biztosít Németországban, emellett a Lipcsei Egyetem közreműködésével a Kar Erasmus-kapcsolatainak is egyik úttörője. Az Állam- és Jogtudományi Karon meghatározó immár évtizedes, német és angol nyelvű tanítási tevékenysége elsősorban az európai joghatósági, elismerési és végrehajtási rendszerek témájában.
Thomas Rauscher díszdoktori előadását 2016. május 6-án 15 órakor tartja „The application of religious laws in divorce and succession cases under EU-conflict law?” címmel az ÁJK Kari Tanácsteremben.

Meghívó

Időpont: 2016. május 6. 10:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)