Pázmány-nap

Pázmány-nap
05/08

2015. május 08.

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)

05/08

2015. május 08. -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)


Az ELTE Szenátusa 2015. május 8-án a hagyományoknak megfelelően ismét ünnepi közgyűlést tart az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve.

A Pázmány-előadást minden évben az Egyetem egyik kiemelkedő eredményeket elért professzora tartja saját kutatási területéről, idén Bányai Éva, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének professor emeritusa ad elő „Hipnóziskutatás: okkult jelenségtől a tudomány főáramáig 45 év alatt” címmel. Az előadás prelegálóját az Egyetem idén is Jubileumi Ezüst Emlékérmével tünteti ki. A professzor asszonyról itt olvashat bővebben.

Ezt követően doctor et professor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az idei év új ELTE-s díszdoktorai David Andreu, a Pompeu Fabra Egyetem professzora; Ron Akehurst, a Sheffieldi Egyetem professzora; Rainer Pitschas, a Német Közigazgatás-tudományi Egyetem (Speyer) professzora és Pertti Torstila, a finn külügyminisztérium nyugalmazott államtitkára korábbi finn nagykövet. Az ülésen közreműködik az ELTE BTK Zenei Tanszék vegyes kórusa, vezényel: Erdős Ákos egyetemi adjunktus.

Az Egyetem díszdoktorainak tiszteletére 19 órakor ad ünnepi hangversenyt az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes, valamint fellép az ELTE Néptáncegyüttes is. A koncerten vezényel Kovács László, Liszt-díjas, érdemes művész. A táncegyüttes művészeti vezetője Valach Gábor, művészeti asszisztense Baranyai Barbara, zenélnek Nagy Albert és barátai.

Az ünnepi előadás részletes programja itt elérhető.

A díszdoktorokról:

Ron Akehurst a Sheffieldi Egyetem professzora, az egészség-gazdaságtan, az egészségügyi technológiák értékelésének nemzetközi hírű kutatója. Akehurst professzor alapította a Sheffieldi Egyetemen a világhírű School of Health and Related Research kutatóintézetet, alapító tagja volt a National Institute of Clinical Excelllence-nek, az Egyesült Királyság egészségügyi technológiákat értékelő központjának, amely számos ország számára jelent igazodási pontot. A TáTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék 2010-ben alapított Nemzetközi Tanácsadó Testületének első elnökeként évtizedes nemzetközi tapasztalataival segítette a Tanszék oktatási stratégiájának kialakítását, az Egészségpolitika Tervezés és Finanszírozás mesterszak elindítását, jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a képzés tartalmát e tanévtől kezdve az alacsony és közepes jövedelmű országok egészségügyére reflektáló, angol nyelvű nemzetközi képzéssé alakítsák. Ron Akehurst oktatóként is segíti az ELTE-n folyó egészség-gazdaságtani képzést. Május 7-én tart díszdoktori előadást a TáTK-n arról, hogyan épülhetett fel egy elmaradott régióban Nyugat-Európa egyik legnagyobb egészség-gazdaságtani kutató- és képzőhelye 1993 óta.

David Andreu a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem professzora. Tudományos munkásságát a szerves kémia, a biomolekuláris kémia, a gyógyszer- és immunkémia területén fejti ki. A professzor munkásságának kiemelkedő területe a szintetikus antigének kutatása, olyan fehérje- és peptid alapú vegyületek létrehozása, amelyek alkalmasak mesterséges vakcinaként, illetve diagnosztikumként a száj- és körömfájás, a herpes simplex virus illetve a HIV-1 vírus elleni immunitás kialakítására, illetve a fertőzések korai kimutatására. Elévülhetetlen érdemei vannak az első magyarországi – egyben első ELTE-s részvétellel létrehozott – EU-Tempus program (1991–1994) konzorcium létrehozásában, amelyben a TTK Szerves Kémiai Tanszék, a Nottinghami Egyetem és a Barcelonai Egyetem vett részt, valamint 2001 és 2005 között Egyetemünk professzorainak témavezetésével és Andreu professzor laboratóriumának közreműködésével valósult meg az EU Cost Chemistry program is. Számos alkalommal volt vendégoktató az ELTE-n, laboratóriumában ELTE-s hallgatókat, doktoranduszokat és oktatókat fogad. Május 7-én „Peptide-based dendrimers for carrier and vaccine applications” címmel tartja díszdoktori előadását a TTK-n.

Rainer Pitschas, a Német Közigazgatás-tudományi Egyetem (Speyer) professor emeritusa a német és az európai közigazgatás-tudomány és közigazgatási jogtudomány elismert képviselője. A szociális és egészségügyi jog egyik legkiválóbb ismerője Németországban, pályája elején több évig vezette a berlini szociális hatóságot, jelenleg is a német társadalombiztosítási reformfolyamat meghatározó szereplője az egészségügyi ellátás átalakításáért felelős szakmai bizottság elnökhelyetteseként. Számos európai és ázsiai ország közigazgatási rendszerének megújításában és modernizálásában vett részt. Pitschas professzor az ÁJK-val – kutatási területeire figyelemmel elsősorban a Közigazgatási Jogi Tanszékkel – az 1990-es évek második fele óta épített ki szorosabb kapcsolatokat, segítségével lehetőség nyílt több egyetemi kolléga speyeri továbbképzésére és a tudományos együttműködés megerősítésére. Az oktatási és kutatási együttműködés mellett értékes szakirodalmi művek adományozásával is segítette a Közigazgatási Jogi Tanszék munkáját. Május 8-án tartja díszdoktori előadását az ÁJK-n „Wandel des deutschen Verwaltungsrechts: Mediation als Handlungsform im Staat - Bürger-Verhältnis” címmel.

Pertti Torstila évtizedek óta dolgozik a magyar-finn kapcsolatok erősítéséért: 1976 és 1978 között a budapesti finn nagykövetség titkáraként, 1992 és 1996 között nagykövetként. Hazai nagyköveti megbízatásának lejártát követően 1996 és 2000 között a finn külügyminisztérium politikai igazgatója, majd helyettes államtitkára volt. 2002 és 2006 között Finnország stockholmi nagykövete, 2006-tól pedig a finn külügyminisztérium politikai államtitkára. 2014. március 1-jén vonult nyugdíjba. Korábban így írt hazánkhoz fűződő viszonyáról: „Magyarország harmincnyolc éves pályámon valamennyi állomáshelyem közül a legnagyobb hatást gyakorolta rám. (…) Magyarországhoz fűződő baráti kapcsolatom immár három évtizede szilárdan fennmaradt. A kapcsolat tartalmát a magyar emberek, a kultúra, a történelem és a nyelv adják.” Pertti Torstila budapesti nagyköveti megbízatásának végén, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült. Május 7-én tartja díszdoktori előadását a TáTK-n arról: merre tovább, Európai Unió?

Meghívó

Időpont: 2015. május 8. 10:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. I. emelet)