Részképzési lehetőség külföldi partneregyetemen - PÓTFELHÍVÁS

2018.06.28.
Részképzési lehetőség külföldi partneregyetemen - PÓTFELHÍVÁS EN
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodája pótpályázatot ír ki hallgatók számára az ELTE hallgatócseréről szóló intézményi kétoldalú együttműködései alapján a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére. A hallgatók részképzésre jelentkezhetnek a külföldi partneregyetemek valamelyikére. 

Pályázat leírása

Az intézményi kétoldalú együttműködések keretében a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak egy szemeszter időtartamra. A kiválasztott pályázók a partneregyetemre jelölés lehetőségét nyerik el az ELTE ad hoc bizottsága döntése alapján, a Nemzetközi Stratégiai Iroda által továbbított pályázatokat a partnerintézmény hagyja jóvá.

A jóváhagyás módja intézményenként eltér, a jelölt hallgatóknak rendszerint önállóan is jelentkezniük kell a partneregyetem által meghatározott módon. Erről a Nemzetközi Stratégiai Iroda tájékoztatást küld a nyertes pályázóknak.

Az ELTE és a partneregyetem ösztöndíjat nem biztosít. A kiválasztott hallgatók pályázhatnak Campus Mundi ösztöndíjra, amely akár Európán kivüli partneregyetemeken való részképzéshez is nyújt támogatást. A Campus Mundi felhívására kétoldalú szerződések alapján megvalósuló külföldi részképzésekre azok a hallgatók pályázhatnak, akik jelen pályázaton elnyerték a partneregyetemre jelölés lehetőségét.

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló hallgatói. 

Kérjük, a levelező tagozatos hallgatók ellenőrizzék a kiválasztott egyetem honlapján a hallgatócserére vonatkozó követelményeket. Nem minden intézmény esetében elfogadott ez a képzési forma, tehát levelező tagozatos hallgatók ilyen esetben nem tudnak pályázni.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: 

2019. tavaszi félévre pályázható helyek

A pályázatban csak egy intézmény jelölhető meg. 

A pályázók feladata a képzési szintnek és tudományterületnek megfelelő egyetem kiválasztása. Kérjük, minden esetben nézzék át a partneregyetem honlapját és kurzuskínálatát. 

Pályázás módja

A pályázati anyag részeként az alábbi dokumentumokat kell csatolni egy példányban:

  • Kitöltött, aláírt jelentkezési lap (lásd: Letölthető dokumentumok, magyar nyelven)
  • A Neptunból Excel fájlba exportált adatok a tanulmányi átlagokról (elérés: Neptun → "Tanulmányok" → "Tanulmányi átlagok")
  • Motivációs levél (1-2 oldal, angol nyelven)

Kérjük, pályázatukat minden esetben gondosan állítsák össze.

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be Ehrenberger Dóra részére az alábbi címre: dora.ehrenberger@rk.elte.hu.

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 
2018. augusztus 31.

A pályázat benyújtási határideje a Kyoto University-re: 2018. július 31.

Fontos információk

  • A külföldi részképzésnek feltétele a jelölés, de a nyertes hallgatóknak jelentkezniük kell a külföldi partneregyetemen is. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a jelentkezési határidő egyetemenként eltér.
  • A partneregyetemek listája tartalmazza, milyen tudományterületre, képzési szintre és időtartamra jelölhet hallgatókat az ELTE. A képzésekkel kapcsolatos részletekért tanulmányozzák a külföldi egyetemek honlapját.
  • Kérjük, mindig tartsák szem előtt az adott egyetem által támasztott tanulmányi és nyelvi követelményeket (például több ázsiai egyetem csak bizonyos típusú és szintű nyelvvizsgát fogad el, illetve magas tanulmányi átlagot vár el).
  • Kérjük, tájékozódjanak a partneregyetemen cserehallgatók számára elérhető képzések nyelvéről. A partner nem minden esetben kínál kurzusokat angol nyelven.
  • A felsorolt partnerintézményeken kívül további európai egyetemekre is lehet jelentkezni külföldi részképzésre kétoldalú együttműködés keretében. Ha európai uniós partneregyetemre kívánnak pályázni, kérjük, külön érdeklődjenek a lent megadott elérhetőségen. Erasmus+ országok esetében ugyanakkor elsősorban az Erasmus+ programot javasoljuk, amely ösztöndíjat is biztosít.
  • A pályázat beadható passzív jogviszonnyal is, de a kiutazás szemeszterében aktív hallgatói jogviszony szükséges.
  • A Campus Mundi ösztöndíjról kérjük, olvassák el a fontos tudnivalókat az ELTE honlapján.

További információ

Ehrenberger Dóra
Intézményközi kétoldalú együttműködések

E-mail: dora.ehrenberger@rk.elte.hu 
Telefon: +36 1 411-6500/1387

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési lap: 2019. tavaszi félévre
2019. tavaszi félévre pályázható helyek
Adatkezelési tájékoztató