Felhasználás, validálás, szabályzatok

Stratégiai Adatbázis felhasználása, validálás, szabályzatok

A Stratégiai Adatbázissal kapcsolatos legfontosabb információkat az alábbiakban szeretnénk ismertetni.

A Stratégiai Adatbázis felhasználási területei

Az ELTE  oktatóinak és kutatóinak oktatási, illetve tudományos teljesítményét az Egyetem az ún. Stratégiai Adatbázisban tartja nyilván.

A Stratégiai Adatbázis adatai jogszabályban meghatározott körben használhatók fel, így különösen

  • az Intézményfejlesztési Terv megfelelő aktualizálásához szükséges naprakész adatbázis biztosítására;
  • az ELTE tudományos potenciáljának méréséhez és értékeléséhez szükséges adatok biztosítására, s ezáltal a képzés és kutatás megszervezésére;
  • fenntartói megkeresés alapján történő adatszolgáltatásra;
  • az intézmény működési feltételeinek vizsgálatához; valamint
  • az oktatói és tudományos teljesítmény figyelembevételével kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátására, továbbá
  • az érintett által meghatározott célra.

Érintetti kör

Az oktatói és kutatói munkakörben teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottaknak a Stratégiai Adatbázis töltése – a vonatkozó rektori utasítás alapján – kötelező.

Önkéntes adatszolgáltatással lehetőség van az Egyetemmel egyéb jogviszonyban álló, illetve egyéb munkakörben foglalkoztatott személyek adatainak feltöltésére, így például professor emeritusok/emeriták, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, doktoranduszok számára.

Az adatok validálása (jóváhagyása)

A validálás a Stratégiai Adatbázisban rögzített adatok jóváhagyását jelenti, azt, hogy a feltöltött adatok teljeskörűek és megfelelnek a valóságnak, valamint, hogy a más adatbázisokból átvett adatokban esetlegesen felmerült hibát az érintett a hiba forrásánál jelezte (EPER: palyazat@kancellaria.elte.hu; MTMT: https://konyvtar.elte.hu/hu/mtmt; NEPTUN).

Az érintetteknek bármikor lehetősége van arra, hogy a Stratégiai Adatbázisban szereplő adataikat validálják, azonban a validálás egy évben kétszer, az első szemeszter folyamán november 1-15. között, a második szemeszterben május 1-15. között kötelező.

Az ELTE közalkalmazott oktatói és kutatói pályázati igényeket az Egyetemen keresztül csak adataik Stratégiai Adatbázisba való teljes körű feltöltése és validálása után nyújthatnak be.

Az adatok forrása

A Stratégiai Adatbázis adatai egy részét az érintettek töltik fel, egyes adatok pedig más adatbázisokból származnak. Ilyen adatbázisok az alábbiak:

  • NEPTUN (napi, automatikus adatátvétel);
  • MTMT (automatikus adatátvétel, az adatok néhány naponta frissülnek az STA-ban);
  • EPER (adatok átvétele havi frissítéssel történik);
  • SAP (napi, automatikus adatátvétel).

Vonatkozó szabályzatok, utasítások

Igazolás pályázatokhoz, álláspályázatokhoz

A pályázatokhoz, álláspályázatokhoz szükséges igazolást a felhasználó tudja letölteni a Stratégiai Adatbázis "Validálás" menüpontjából. Sikeres validálás esetén ugyanis megjelenik a validálás dátuma, és letölthetővé válik a validálási igazolás (amely pályázat benyújtása esetén minden további intézkedés nélkül felhasználható). Kérjük, az igazolásban (pdf) szereplő adatokat felhasználás előtt mindig ellenőrizzék.