Székely László az ELTE ombudsmanja

2020.03.06.
Székely László az ELTE ombudsmanja
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen megkezdte működését Magyarország első egyetemi ombudsmani intézménye. A Szenátus Székely Lászlót választotta meg ombudsmannak, helyettese Dósa Ágnes lett. 2020-tól az ELTE Trefort-kerti campusán található irodához fordulhatnak panaszaikkal a jogorvoslást kérők.

Az ombudsmant bármely egyetemi polgár (hallgatók, oktatók, dolgozók) megkeresheti, ha úgy ítéli meg, hogy az egyetemi közegben olyan sérelem vagy méltánytalanság érte, amely őt méltóságában sérti, vagy amelyet nem tart tisztességesnek.

Az ombudsman szigorú szakmai és etikai követelményeknek megfelelő egyetemi tisztségviselő,

aki tevékenysége során az egyetem más szervezeti egységeitől függetlenül, a pártatlanság és a titoktartás követelményét maximálisan tiszteletben tartva jár el az ügyben.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018-ban rendelkezett szabályzatban az ombudsman működését meghatározó alapelvekről, feladatköréről, a tisztség betöltésével és az intézmény működésével kapcsolatos egyéb kérdésekről. A szabályzat kidolgozásában az ombudsmanok európai hálózata teljes szakmai támogatásáról biztosította az egyetemet, és az előkészületek során a Berkeley Egyetem ombudsman-csapata is segítségre volt. 

Az Egyetem egyik fontos célja kezdettől fogva az volt, hogy olyan intézményt hozzon létre, amely a hazai egyetemek számára mintaként funkcionálhat. Ennek alapján később bármelyik egyetem a maga adottságai mentén alakíthatja ki a saját ombudsmani intézményét.

Az ELTE Szenátusa 2019-ben a tisztségre Székely Lászlót választotta meg, helyettese Dósa Ágnes lett. 2020-tól az ELTE Trefort-kerti campusán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D) található az ombudsmani iroda, ahova panaszukkal fordulhatnak a jogorvoslást kérők. 

Székely László 1982-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, azóta folyamatosan a Kar oktatója, jelenleg a Polgári Jogi Tanszék adjunktusa. 2008 és 2013 között az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatója volt. 1986-ban bírói szakvizsgát tett, doktori fokozatot 2009-ben szerzett.

Kutatási területei között kitüntetett helyen szerepelnek a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának jogi problémái, a személyhez fűződő jogok, a sajtó- és médiajog egyes kérdései. Hosszú évekig tagja volt a MÚOSZ Sajtójogi Bizottságának és az ORTT Panaszbizottságának, 1992 óta a Szerzői Jogi Szakértői Testület tagja.

1998 és 2002 között kormánybiztosként a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtása érdekében szükséges kormányzati feladatok koordinációjáért felelt, 2010 és 2013 között az új Ptk. előkészítéséért felelős miniszteri biztos volt. 2013 és 2019 között az alapvető jogok biztosaként tevékenykedett. Munkásságát több ízben elismerték: Trefort Ágoston-díjas, Lippay-díjas, Deák Ferenc-díjas.

Székely László mellett egy helyettest is kijelöltek Dósa Ágnes személyében. A kettősség azért fontos, mert így lehet biztosítani, hogy mindenképp elfogulatlan, hiteles személlyel találkozzon, aki az ombudsmant felkeresi. A szabályzat szerint, ha az ombudsman érintett az ügyben, amelyben hozzá fordulnak, nem vizsgálódhat, helyette a társa jár el, ezért különböző szakterületeken kell tapasztalattal rendelkezniük, különböző neműeknek kell lenniük, és nem lehet azonos a szervezeti hátterük sem.

Dósa Ágnes a SOTE Általános Orvostudományi Karán végzett 1989-ben, majd 1993-ban az ELTE ÁJK-n is diplomát szerzett. 1996-ban jogi, 2003-ban igazságügyi orvostan, 2010-ben egészségbiztosítási, 2017-ben foglalkozás-orvostan, 2018-ban egészségügyi szakjogász szakvizsgát tett, 2004-ben az ELTE ÁJK-n szerzett PhD-fokozatot. 2006 és 2008 között Bolyai-ösztöndíjjal összehasonlító egészségügyi jogi területen kutatott.

1990 és 2015 között az MTA Állam és Jogtudományi Intézet tudományos munkatársa volt. 1995 óta tanít a Semmelweis Egyetemen, 2013 és 2018 között az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgatóhelyettese is volt. Jelenleg a Magatartástudományi Intézet Bioetika Csoportjának egyetemi docense, 2016 óta az ELTE ÁJK címzetes egyetemi docense.

Egyetemi munkája mellett szakértőként dolgozott az Egészségügyi Minisztérium Phare Programirodjában, illetve az Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs Főosztályának tanácsosaként is. A Semmelweis Egyetem és az Egészségügyi Tudományos Tanács több bizottságának is tagja.

Mint Székely László elmondta,

a felsőoktatási intézmények hazai viszonylatát illetően „terra incognita" az ombudsmani intézmény.

Bevezetése minden bizonnyal nehézségekkel teli folyamat lesz, és el kell telnie valamennyi időnek, amíg megszületik, majd megerősödik a bizalom iránta.

Az ombudsman az intézmény „emberi arca", bizalmat, megbízhatóságot és tekintélyt kell sugároznia, hogy az intézmény mihamarabb sikeressé váljon. Az első évben ki kell alakítania a tisztességes eljáráshoz és a jogbiztonsághoz való jog garanciájának tekinthető belső szabályozást is, amely mindenki számára kiszámítható és előrelátható eljárást eredményez majd. Ez nem mehet másként – tette hozzá az ELTE első ombudsmanja –, mint a Justitia regnorum fundamentum (Minden hatalom alapja az igazságosság) mottó szellemében.