Tovább javult az ELTE publikációs teljesítménye

2023.06.27.
Tovább javult az ELTE publikációs teljesítménye
2020-hoz képest a Q1-es publikációk száma 20%-kal, a D1-es publikációk száma 10%-kal emelkedett. Az összes ELTE-s szerzőhöz kötődő idegen nyelvű cikk több mint fele az adott szakterület legrangosabb 25%-ába, egynegyede pedig a legrangosabb 10%-ába tartozó folyóiratban jelent meg.

2022-ben a Magyar Tudományos Művek Tárából (MTMT) vett információk szerint 1877 ELTE affiliációval rendelkező tudományos folyóiratcikk jelent meg nem hazai kiadású szakfolyóiratban. Az ELTE összteljesítménye javult az elmúlt években: a 2020-ban megjelent 1734 cikkhez képest 8%-kal, a 2021-ben megjelent 1768 cikkhez képest 6%-kal több publikáció jelent meg 2022-ben. 2022-ben hazai lapban összesen 275 idegen nyelvű publikáció jelent meg ELTE affiliációval, összesen tehát 2152 idegen nyelvű cikkel számolhatunk.

Tavaly 554 D1-es publikációt (az összes kb. 25%-a) jegyeztek az ELTE kutatói, ami 2020-hoz (503) képest 10%-os, 2021-hez képest (493) 12%-os növekedést jelent. Ezen publikációk háromnegyede a TTK-hoz köthető (416), 12,3%-a a PPK-hoz (68).

 A Q1-es publikációk száma (amely magában foglalja a D1-es publikácók számát, ld. keretes írásunkat) az előzőeknél jelentősebb mértékben növekedett: míg 2020-ban 994 Q1-es publikáció jelent meg ELTE-s affiliációval, addig 2021-ben tíz százalékkal több, 1090 cikk, 2022-ben pedig újabb tíz százalékkal több, 1197 publikáció (az összes kb. 55%-a). Ehhez a teljesítményhez legnagyobb mértékben a TTK és a PPK járult hozzá 2022-ben 841, illetve 167 cikk megjelentetésével. Összességében azonban minden karon emelkedett 2020-hoz képest a Q1-es publikációk száma.

A SCImago Journal & Country Rank (SJR) az Elsevier SCOPUS adatbázisára épülve megmutatja, hogy egy folyóirat az adott szakterületi rangsorban melyik negyedbe esik, az élről számított első negyed, ahol a Q a kvartilist jelöli, kapja a Q1 jelölést. Az első decilisbe, azaz a top 10%-ba tartozó folyóiratok kaphatnak D1 jelölést MTMT-ben.

„Természetesen minden tudományterületnek megvannak a maga sajátosságai, eltér, hogy milyen formában hozzák nyilvánosságra és idézik az új tudományos eredményeket, ezek egymással nehezen összevethetők – figyelmeztet Sziklai Péter tudományos rektorhelyettes. – Ráadásul azt sem felejthetjük el, hogy a kutatói munka sokkal összetettebb, mintsem hogy a publikálásra lehetne egyszerűsíteni, ezért is veszünk részt az európai kutatásértékelési reformfolyamatban. A nagy presztízsű folyóiratokban megjelent publikációk és a rájuk érkezett hivatkozások ugyanakkor viszonylag egyszerű mérhetőségük miatt egyelőre jelentősen beszámítanak a nemzetközi felsőoktatási rangsorokba, amelyeknek jelentős szerepe van a társadalom és a döntéshozók tájékoztatásában.”

Az Egyetem publikációinak független idézettsége szintén emelkedést mutat az elmúlt két évben,

2020-hoz képest, 2021-re 8%-kal, 2022-re további 10%-kal nőtt. A 2017-2021 között megjelent publikációkra 2017-2022-ben gyűlt független hivatkozások száma egyetem szinten meghaladja a 122 ezret. Ennek 71,3%-át (87 ezer hivatkozást) a TTK-s oktató/kutatók publikációinak citációi adják. A PPK hozzájárulása közel 13 ezer hivatkozással 10,4%-nyi, míg a BTK részesedése közel 11 ezer hivatkozással 8,9%. A többi kar közül az ÁJK, az IK és a TáTK idézettsége ezres nagyságrendű (4 – 3,3 – 3 ezer).

A természettudományos területen a fő publikálási forma a nem hazai kiadású lapban megjelentetett cikk — 2022–ben a Q1-es publikációk 70%-a, a D1-es publikációk 75%-a a TTK-hoz köthető; a többi kar közül a PPK teljesítménye a legjelentősebb. A humán tudományi és társadalomtudományi területen jellemző a hazai kiadású lapban – elsősorban magyar nyelven – megjelentetett publikáció, míg az informatika területen a folyóiratban vagy konferenciakötetben – elsősorban idegen nyelven megjelentetett – konferenciaközlemény elterjedt. A könyvek és könyvrészletek megjelentetése a BTK-nak fő profilja, de a társadalomtudományi területen is meghatározó publikálási forma.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2022-es publikációs tevékenységének áttekintése a Magyar Tudományos Művek Tárából származó adatok alapján történt. A 2022-es adatok 2023. május 1-31. között, a 2021-es és korábbi adatok 2022. augusztus 2. és szeptember 15. között kerültek leszűrésre. Az erről szóló jelentést júniusban tárgyalta az ELTE vezetése.