2015-ös rektori-kancellári együttes utasítások

Cím Hatályos Hatályon kívül
Cím Hatályos Hatályon kívül
1/2015. (I.19.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a karok és egyes, kari szervezetbe nem tartozó szolgáltató és funkcionális egységek alkalmazottjai és munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról 2015.04.15.
2/2015. (I.20.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a rektor közvetlen irányítása alatt álló szolgáltató és funkcionális egységek közalkalmazottjai és munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról 2015.04.15.
3/2015. (I.20.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság közalkalmazottjai és munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról 2015.01.29.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a szerződéskötés rendjéről 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Átláthatósági nyilatkozat (belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek részére) 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Átláthatósági nyilatkozat (civil szervezet és a vízitársulat részére) 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Transparency declaration for domestic or foreign business organizations with or without legal personality 2015.06.15.
4/2015. (VI. 11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás melléklete: Transparency declaration for Civil Society Organisations and Water Works Associations 2015.06.15.
5/2015. (VII. 13.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a gólyatáborok és orientációs napok szervezéséről 2015.07.16.
6/2015. (VIII.18.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen költségtérítéses, valamint önköltséges képzésben részt vevő hallgatókkal kötendő szerződésekről és az azokhoz kapcsolódó egyes szabályokról 2015.08.18.
7/2015. (XI. 4.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen hallgatói ügyekben történő eljárás során első- és másodfokon alkalmazandó határozatok, valamint a jogorvoslati kioktatás kötelező mintájáról 2015.11.11.
7/2015. (XI. 4.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 1–10. sz. mellékletek: iratminták 2015.11.11.

2015.01.01.