Mobilitás alatt

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás: Mobilitás alatt

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Erasmus-ösztöndíjra való jogosultság alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (kivételt képeznek e szabály alól a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre zero grant státusszal hosszabbítja Erasmus-mobilitását, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg elmulasztotta ezt a lépést, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalnak!  A passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, utólagos visszafizetési kötelezettség terheli őket.

 

TEENDŐK A MOBILITÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN

 

Változás a tantervben

Ha a partneregyetemre való megérkezése után kiderül, hogy a felvenni tervezett tárgyain változtatni kell, a Tanulmányi szerződését/Learning Agreementjét módosítania kell. Erre a szerződés Changes to the Learning Agreement részének kitöltésével van módja, ahol a törölt, és újonnan hozzáadott tárgyakat, illetve azok itthoni megfelelőjét tudja feltüntetni. Ezt a részt külön alá kell írnia mindhárom félnek (Önnek, valamint a küldő és fogadó egyetem felelős koordinátorai). 

Ha szakmai gyakorlaton vesz részt, az eredetileg tervezett feladatokhoz képest történt változásokat ugyanígy a sablon During the Mobility részének értelemszerű kitöltésével, valamint aláírásával/aláíratásával.

Kreditelismertetési folyamat elindítása

Az őszi félévben november 30-ig, a tavaszi félévben április 30-ig kell elindítania a kreditelismertetést a kari nemzetközi irodánál. Ha szakmai gyakorlaton vesz részt, vagy doktori kutatásban, akkor is lehetséges, hogy a mobilitását kreditbeszámítással tudja elismerni a vonatkozó kar. Ezen a ponton még tisztázni tudja a lehetőségeit.

Az eljárás menete részképzés esetén

  • Ha a végleges tárgylista a Learning Agreement Study Programme at the Receiving Institution részéhez képest változott, azt a fent leírtak szerint a Changes to the Learning Agreement részben kell jelezni. A véglegesített (mindhárom fél által aláírt) dokumentumot a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvánnyal együtt a kari nemzetközi koordinátornál kell benyújtani.

Amennyiben a felvett tárgyakban nem történt változás, a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány beküldésekor jelezze ezt a tényt kari koordinátorának.

Szakmai gyakorlat esetén:

  • Ha változás áll be az eredetileg tervezett szakmai programban, a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül a kari koordinátornál kell benyújtani a Learning Agreement kitöltött, mindhárom fél által aláírt During the Mobility részét dokumentumot.

Erasmus+ státusz

Javasoljuk továbbá, hogy ellenőrizze, aktív hallgatói jogviszonya mellett Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban (kivéve: diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatban részt vevők)!  Amennyiben nem, rögtön jelezze kari koordinátorának!  (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.) A kari koordinátorok elérhetőségét ezen az oldalon találja.

Ennek azért van jelentősége, mert: 

  • az Erasmus-kreditbeszámítást segíti
  • az Erasmus+ státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne); 
  • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni. 

A mobilitás hosszabbítása, zero grant státusz

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy részképzés esetén jelenleg csak 1 szemeszter, szakmai gyakorlat esetén pedig csak maximum 5 hónap támogatható, így nincs lehetőség az elnyert Erasmus+ ösztöndíjas időszak hosszabbítására.

Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus-mobilitását, de a hosszabbítás idejére zero grant státuszt kap, ösztöndíjban nem részesül. Ebben az esetben a hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni. Erre vonatkozó szándékát, kérjük, jelezze az erasmus.icm@dep.elte.hu email címen és a kari koordinátoránál legkésőbb egy hónappal az eredeti záródátum előtt.

Minden hallgató maximum 12 hónapnyi Erasmus+ mobilitásban vehet részt képzési ciklusonként (BA, MA, PhD), mely időszakba minden mobilitástípus beleszámít. A hosszabbítás során, zero grant státusz esetén is, fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi (360 nap) mobilitást. Osztatlan képzésben tanuló hallgatók összesen 24 hónapnyi mobilitáson vehetnek részt.

SZABÁLYZATOK, HASZNOS LINKEK

EN