Erasmus+ kreditmobilitás - pályázás előtt

A Nemzetközi kreditmobilitási program esetében csak az adott pályázati kiírásban szereplő országok felsőoktatási intézményeire, a pályázatban szereplő szakterületen előre meghatározott időtartamra pályázhatnak a hallgatók tanulmányi célú mobilitásra. A mobilitás adminisztrációs teendői sok hasonlóságot mutatnak a „klasszikus” Erasmus+ programmal. Ami többletadminisztrációt ró a hallgatókra, az a vízumügyintézés, egészségbiztosítás intézése, illetve egyes esetekben speciális balesetbiztosítás megkötése. Európán kívüli partnerek esetén a hallgatóknak egységesen a Campus Mundi ösztöndíjra kell pályázniuk. A nyertes pályázók Campus Mundi pályázatukkal együtt leadhatnak igényüket szociális alapú kiegészítő támogatásra, valamint tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggő extra kiadásaik megtérítésére.

Az Erasmus+ hallgatói mobilitás általános szabályai

1. A hallgatói mobilitási program magában foglalja a tanulmányi mobilitási programot.
Az Erasmus+ ösztöndíj által támogatott tevékenység a teljes időben végzett tanulmányi részképzés, amely alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók folytathatnak az Európai Unió partnerországaiban

2. A tanulmányok időtartama minimum 3, maximum 12 hónap.
A hallgatók egy képzési ciklusban összesen 12 hónapnyi mobilitási programban vehetnek részt, amibe beleszámít a még az Erasmus program során az adott képzési ciklusban töltött mobilitási program, valamint beleszámít az önköltségen folytatott Erasmus tanulmányi mobilitás és szakmai gyakorlat is. 

3. A tanulmányi mobilitási programban résztvevő hallgatóknak egy félév alatt 30 ECTS kredit felvétele ajánlott a partnerintézményben, amelyből minimum 20 kredit értékű tárgyat kell teljesíteniük és a küldő intézményben kötelezően be kell számíttatniuk. A PhD hallgatók számára nem előírás kredit megszerzése. A beszámítási kötelezettség karonként eltérő lehet.

4. A Programban az alábbi módokon lehet részt venni:
a) Erasmus+ ösztöndíjas: egy összegű támogatásban részesül az Európai Bizottság által közzétett finanszírozási táblázat szerint;
b) Erasmus+ önfinanszírozó: ösztöndíjban nem részesül, de megilletik mindazon jogok, melyek az ösztöndíjas hallgatókat.  
 

A hallgatókkal szemben támasztott pályázati feltételek

1. Pályázhat, aki magyar állampolgárságú, illetve Magyarországon érvényes letelepedési- tartózkodási engedéllyel, illetőleg menekült státusszal rendelkező külföldi állampolgár;
a) az egyetemre beiratkozott, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
b) a megpályázott időszakban aktív jogviszonnyal fog rendelkezni;
c) partnerországbeli pályázók esetében az Intézményközi Szerződésben kerülnek rögzítésre a hallgatói pályázati feltételek.

2. Tanulmányi mobilitás esetén azok az egy lezárt szemeszterrel rendelkező hallgatók pályázhatnak, akik – egyéni tantervük szerint – a mobilitás megkezdésekor már két lezárt félévvel fognak rendelkezni.

3. A kiutazás feltétele, hogy a hallgató rendelkezzen a partner által előírt idegen nyelvi kompetenciákkal.

Szabályzatok, Hasznos linkek

  • Rektori-Kancellári Utasítás az Erasmus+ megvalósításához
  • Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság ügyrendje
  • Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
  • Kreditelismertetési szabályzat
  • Hallgatói térítési és juttatási szabályzat
  • Tempus Közalapítvány honlapja
  • Az Európai Bizottság honlapja
EN