Intézményi programok

Intézményi programok

Hallgatói Innovációs Ötletpályázat (ELTE Innovációs Központ) 

Az évente meghirdetett pályázat célja az ELTE-s graduális hallgatók saját, innovatív ötletein alapuló projektjeinek beindítása anyagi, illetve szakmai támogatás nyújtásával annak érdekében, hogy elképzeléseiket a társadalom számára hasznos és piacképes megoldássá formálhassák. Kategóriai megkötés nincsen, az ötletek bármilyen tudományterületről származhatnak. A kiválasztásnál fontos szerepet játszik az ötlet újszerűsége, innovációtartalma és megvalósíthatósága. 

A legjobbnak ítélt csapatok pénzdíjazásban és értékes különdíjakban részesülhetnek. A 2023-as győztesekről itt olvashat bővebben.  

Hallgatói ötletversenyek  

  • Bölcsész Ideathon (ELTE Bölcsészettudományi Kar) 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara és az ELTE Innovációs Központja 2022-ben rendezte meg első alkalommal innovációs ötletversenyét, amelynek során a résztvevők – csapatot alakítva – mentorok segítségével dolgoztak ki egy ötletre vonatkozó megvalósítási tervet. A cél az volt, hogy a résztvevők humántudományi ismereteiket felhasználva találjanak ki innovatív ötletet. Az esemény végén a csapatok szakmailag elismert zsűri előtt mutathatták be a munkájuk eredményét, akik értékes díjakkal jutalmazták a legígéretesebb ötleteket. A versenyt a tervek szerint évente megrendezik 

Tovább a Bölcsész Ideathon weboldalára 

  • Hackathon civil adatokkal (ELTE Társadalomtudományi Kar) 

Rendszeresen, 2-3 évente meghirdetett adatelemzői Hackathon részben az ELTE TáTK hallgatói, részben más egyetemek hallgatói számára. A 2023-as eseményen többek között településfejlesztéssel, online ügyintézéssel és ingatlanárverésekkel kapcsolatos fejlesztési koncepciók születtek a versenyen.  

Tovább a 2023-as verseny beszámolójára 

  • EIT Digital Master School (ELTE Informatikai Kar) 

A „Creativity, responsibility and entrepreneurship” aszinkron online elérhető kurzus keretében minden félévben hallgatói ötletverseny kerül megrendezésre.  

Tovább a 2023-as verseny kiírására 

Nyári egyetemek

  • ELTE Budapest Summer University

Az ELTE 2017 óta egy– vagy kéthetes nyári szakmai kurzusokat biztosít angol nyelven magyar és nemzetközi hallgatóknak. Az ELTE 2023-ban meghirdetett hét interdiszciplináris kurzusára idén 25 országból több mint száz hallgató érkezett.

Tovább a 2023-as kurzusokra

  • Summer School (ELTE Informatikai Kar)

A Portfolio projekt keretében megvalósuló nyári egyetemen a hallgatók évről évre az új digitális technológiák demokratikus alkalmazásának lehetőségeit vizsgálják.

Tovább a 2023-as kiírásra 

Innovációs fókuszú hallgatói kurzusok

  • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

2021 óta a gyógypedagógia alapszak értelmileg akadályozott emberek pedagógiája szakirány hallgatói komplex fejlesztő projektfeladatban vesznek részt, amelynek célja, hogy az érintett felnőtt korosztály támogatását, kísérését minél gyakorlatiasabban tudják megközelíteni, és a partnerség a későbbiekben is magas színvonallal valósuljon meg. A hallgatók projektjeinek gyűjteményét évente egy alkalommal adják ki. A lektorált kiadvány második kötetétől kezdve (2022-től) a projekteket a gyakorlatban is kipróbálják.   

Tovább a letölthető projektfüzetekre 

  • ELTE Informatikai Kar 

Alapképzésben az Innovatív vállalkozás menedzsment tárgy (angol nyelvű képzésben: Business fundamentals) célja, hogy a programtervező informatikus (BSc) hallgatók tanulmányaik legelején olyan ismereteket és módszereket sajátítsanak el, amelyek segítségével jobban tudják azonosítani már az egyetemi éveik alatt is a felmerülő innovatív ötleteikben rejlő lehetőségeket, és később, munkahelyeiken vagy akár saját vállalkozásukban is az innovatív megközelítésen alapuló szemléletmód segítse őket értékteremtő folyamatok létrehozásában és fenntartásában.  

Az EIT Digital Master School keretrendszerében, több partneregyetem együttműködésében kidolgozott mesterképzésben elérhető tantárgyak összetett innovációs és üzleti problémák megoldására készítik fel a hallgatókat.  Az „Innosocial aspects of entrepreneurship” kurzuson azokkal tényezőkkel foglalkoznak a főként informatikai területen elhelyezkedni, vagy vállalkozást indítani tervező hallgatók, amelyeknek köszönhetően a piaci versenyben megkerülhetetlen tényezővé vált az új innovatív termék vagy megoldás lehetséges társadalmi hatásának (social impact) elemzése.  

Tovább az EIT Digital Master School weboldalára  

(Startup ELTE-s hallgatóknak - Tarcsi Ádám)

  • ELTE Társadalomtudományi Kar 

A Savaria Gazdálkodástudományi Tanszéken (Szombathely) 2021 óta elérhető az Üzleti ismeretek a gyakorlatban I-II. – Kamarai tárgy. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az ELTE Savaria Egyetemi Központ együttműködésében aktív vállalkozók segítségével megvalósuló két féléves kurzus lehetőséget biztosít az egyetemistáknak arra, hogy új nézőpontból közelítsék meg a vállalkozó léttel járó feladatokat. A II. félévben csoportosan projektfeladatot dolgoznak ki, innovatív üzleti tervet prezentálnak, amelyet a zsűri külön is jutalmaz. Minden, a kurzust elvégző hallgató kamarai elismerő oklevelet is kap, amely bizonyítja az üzleti területen szerzett tudásukat. A prezentáció során egy innovatív startup vállalat üzleti modelljét mutatják be a hallgatók. A zsűriben az egyetemi képviselet mellett cégvezetők, városvezetők és kamarai vezetők foglalnak helyet. Az Üzleti ismeretek a gyakorlatban című kurzust az elmúlt években kétszáznál is több hallgató teljesítette.

Tovább a kurzus 2021-es meghirdetését bejelentő anyagra