Nemzetközi partnerkapcsolatok

Nemzetközi partnerkapcsolatok

CHARM-EU 

A CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University) a Barcelonai Egyetem (koordinátor), az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Montpellier-i Egyetem, a Trinity College Dublin és az Utrechti Egyetem összefogásában alakult meg 2019-ben. 2022-ben az Åbo Akademi Egyetemmel, a Würzburgi Egyetemmel és a Hochschule Ruhr-Westtel, majd 2023-ban a Bergeni Egyetemmel bővült. A Szövetség célja, hogy egy új egyetemi modell kialakítása révén erősítse az európai felsőoktatás minőségét, növelje nemzetközi versenyképességét és vonzerejét. 

A CHARM-EU olyan kihívás-vezérelt, befogadó, kutatásalapú és a mobilitást működése alapjává tevő európai egyetemi modellt épít, amely igazodik az európai értékekhez, az európai Green Dealhez és a fenntartható fejlődési célokhoz. A CHARM-EU Szövetség munkájában az ELTE minden kara aktívan részt vesz, a tevékenységekben immár több mint 100 munkatárs dolgozik. 

Tovább a CHARM-EU intézményi aloldalára 
Tovább a CHARM-EU weboldalára 
Kapcsolat: charm-eu.office@rk.elte.hu  

TORCH 

A CHARM-EU Szövetség 2021-ben támogatást nyert kutatási-innovációs stratégiai projektjére a Horizon 2020 program ernyője alatt kiírt pályázaton (Science with and for Society). A TORCH (Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM) azzal a céllal jött létre, hogy kidolgozza a CHARM-EU öt alapító kutatóegyetemének közös kutatási és innovációs stratégiáját. A munka kiterjed a szövetségi szintű alapelvek meghatározására, a résztvevők közös kutatási terveket dolgoznak ki, és felmérik jógyakorlataikat a vállalati együttműködések, az open science és a citizen science területén. 

A TORCH projekt már lezárult munkacsomagjai az öt partner kutatási-innovációs együttműködésének elvi alapjaival (Cross Cutting Principles), közös kutatási agenda kialakításával (Common Science Agenda), az egyetem és a vállalati szféra kapcsolatával (Strengthening Cooperation Between Universities and Enterprises), a nyílt tudománnyal (Mainstreaming of Comprehensive Open Science Practices), illetve a transzdiszciplináris tudománnyal és a társadalom bevonásának kérdéseivel (Public Engagement) foglalkoztak. A munka első 18 hónapjának eredményei a projekt honlapján érhetők el. 

Tovább a TORCH intézményi aloldalára 
Tovább a TORCH weboldalára 
Kapcsolat: charm-eu.office@rk.elte.hu  

EIT Culture & Creativity 

Az EIT Culture & Creativity az European Institute of Innovation and Technology (EIT) legújabb, 2022-ben alapított innovációs közössége, célja Európa kulturális és kreatív ágazatainak (CCSI) megerősítése. Az ELTE egyetlen hazai alapítóként vesz részt a szervezet munkájában. A stratégiai célokhoz – oktatás, innovációs programok, vállalkozásfejlesztés, társadalmi hatás, szakpolitika – tíz akcióprogram kapcsolódik. Az új ökoszisztéma emellett kulcsfontosságú, horizontális témák mentén hosszútávú programokat is fejleszt, illetve együttműködéseket generál, az Európai Uniós szinergiákra kapcsolati és finanszírozási szinten is támaszkodva. A közösség fontos feladata az is, hogy közös platformot nyújtson a CCSI-szektor releváns üzleti, akadémiai, társadalmi és kormányzati szereplőinek. Ebben fontos szerepet játszanak az EIT Culture & Creativity regionális csomópontjai (Co-Location Center, CLC).  

Az ELTE a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium (DH-LAB) vezetőjeként, illetve a bölcsészet- és társadalomtudományok, a pedagógia és az informatika terén kiemelkedő oktatási és kutatási kiválósági központként vállal aktív szerepet az új innovációs közösségben.  

Tovább az EIT Culture & Creativity weboldalára 
Kapcsolat: strategia@rk.elte.hu  

EIT Digital 

(..) 

Pan-European Seal (PES) program 

Az ELTE Innovációs Központ kezdeményezésére 2020-ban az ELTE is felvételt nyert azon vezető európai egyetemek közé, amelyek stratégiai partnerként részt vesznek az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala (EUIPO) és az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) által bonyolított Pan-European Seal (PES) elnevezésű 1 éves, fizetett gyakornoki programban.  

A program elsődlegesen azon végzős hallgatóknak szól, akik szeretnének nemzetközi szakemberek mentorálása alatt szakmai ismereteket (online és offline tréningek) és releváns munkatapasztalatot (on-the-job coaching) szerezni az EUIPO és az EPO multikulturális környezetében. A program keretében az elmúlt években 9 ELTE-s hallgató vett részt az 1 éves gyakornoki programban az ELTE 5 különböző karáról az EPO-ban és EUIPO-ban. 

Promóciós program videók:
PES Program video
EUIPO-PES Program videó
EPO-PES Program videó

További információk 
Kapcsolat: innovacio@innovacio.elte.hu