Alternatív értékelés – miért és hogyan?

Tóth-Mózer Szilvia | 2017.04.20.
Alternatív értékelés – miért és hogyan?
A vizsgarendszer mögött hosszú évszázadok sorakoznak, egészen az ókori Kínában alkalmazott állami hivatalnokok kiválasztási rendszeréig vezethető vissza. Az értékelés azonban több, mint a vizsga, és erről néha hajlamosak vagyunk megfeledkezni. A cikk Arild Raaheim professzor előadása nyomán készült. (Coimbra WG Education Innovation Seminar, Aarhus, 2017. március 28.)

Az értékelés magában foglalja a szummatív értékelésen kívül a formatív értékelést, a társértékelést és az önértékelést is. A társértékelés előnyeiről és technikai kivitelezéséről a Canvas rendszerben ebben a cikkben írtunk. Az oktatói értékelés meghatározó abban a tekintetben, hogy a hallgatók mit és hogyan tanulnak meg, illetve milyen képük alakul ki a tudásról. Az értékelés a leghatásosabb eszköze az oktatónak ahhoz, hogy irányítsa a tanulási folyamatot. De mit is tudunk értékelni? Az értékelés során értékelhetünk egy munkát, hogy megállapítsuk, milyen színvonalú, de végezhetjük az értékelést valamilyen cél érdekében is, például hogy a tanulási folyamat még kedvező irányt vegyen vagy megerősítsük a tanulót abban, hogy jó úton halad, de felfogható tanulásként is, melynek során a hallgatók maguk is elsajátítják a minőségi munka értékelésének szempontjait, és képesek lesznek megítélni saját maguk és mások munkájának minőségét.

Az értékelés témakörében a tanulási eredmények, az értékelési stratégiák, valamint a tevékenységek egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Egy-egy kurzus tervezése során fel kell tennünk néhány alapvető kérdést az értékelés rendszerével kapcsolatban. A tanulási eredmények kérdése az, hogy mit szeretnénk, mit tudjanak a hallgatók? Az értékelési stratégiák felől közelítve a kérdés így hangzik: honnan tudjuk, hogy a hallgatók megtanulták azt, amit kellett? hogyan tegyük mérhetővé? A tanulási tevékenységek adnak választ arra a kérdésre, hogy hogyan tanulják meg a hallgatók, amit szükséges elsajátítaniuk. A kérdésekre adott válaszainknak egymással összhangban kell lenni. Egy olyan kurzus tanulási eredményei, amelyben összetett készségek fejlesztésére vállalkozunk, aligha mérhetőek kizárólag egy feleletválasztós teszt segítségével, és azzal sem érhetünk célt, ha csak frontális oktatást alkalmazunk. A tanulási eredmények nyomon követéséről a Canvas LMS rendszerben itt írtunk.

Az értékelés nagy mértékben meghatározza azt, ahogyan a hallgatók tanulnak. Mi a célunk, mit tanuljanak meg a hallgatók? A Bloom-taxonómia melyik szintjeiről válogatjuk a tanulási eredményeket? Mire legyenek képesek?

Ismeret Megértés Alkalmazás Elemzés Összefoglalás Értékelés
Határozd meg! Tisztázd! Alkalmazd! Elemezd! Általánosíts! Értékeld!
Nevezd meg! Osztályozd! Oldd meg! Bontsd le! Tervezd meg! Védd meg!
Sorold fel! Foglald össze! Bizonyítsd! Hasonlítsd össze! Vezesd le! Érvelj ellene és mellette!
Emlékezz! Magyarázd meg! Keresd meg! Tégy különbséget! Rendezd! Adj visszajelzést!
Ismételd el! Szemléltesd! Használd! Jósold be! Gondold újra! Reflektálj!

Biztosak vagyunk benne, hogy mindegyik tanulási eredményt (legjobban) egy írásbeli vizsgával értékelhetjük? Alapvető hiba, ha a szummatív értékelésben olyan szintű gondolkodási műveletek jelennek meg, amelyek a kurzus korán egyáltalán nem kerültek előtérbe, így nem a vizsga az a megfelelő színtér, ahol a lexikális ismeretek magasabb szintű alkalmazását kellene számon kérni, ha korábban csak a tényanyagról volt szó. A formatív értékelés során – amikor a hallgató visszajelzést kap arról, hogyan fejlessze munkáját – más a helyzet.

Arild Raaheim professzor 40 alternatívát ajánl a hagyományos írásbeli vizsga kiváltására, köztük olyan tevékenységeket, mint a szakemberekkel való interjúkészítés, portfóliókészítés, blogolás, szakirodalmi áttekintés készítése, disputa, virtuális konferencia, szakmai tevékenység szervezése stb. Amit lényegesnek tart az értékelés során, az öt alapelv figyelembevétele, miszerint az értékelés akkor jó, ha megbízható, érvényes, autentikus, átlátható és igazságos. 

Ebben a cikkünkben 4+2 online eszközt ajánlunk a diagnosztikus értékeléshez.

Milyen az értékelési rendszerem? Önértékelő eszköz oktatóknak

1=egyáltalán nem jellemző; 5=teljes mértékben jellemző

  1 2 3 4 5
megbízható          
érvényes          
autentikus          
átlátható          
igazságos          

Ajánlott irodalom:

Arild Raaheim: Eksamensrevolusjonen