Az ELTE képzései a HVG 2021-es rangsorában

2021.01.05.
Az ELTE képzései a HVG 2021-es rangsorában
Egyetemünk az akkreditációjának megfelelő 9 rangsorolt képzési terület közül 8-ban szerepel az oktatói és a hallgatói kiválósággal minősített élbolyban, kivételt csak a műszaki képzésterület jelent.

A HVG magyar egyetemeket értékelő rangsorában 2021-ben is az ELTE szerezte meg az összesített első helyet. A hazai intézmények és karok rangsorait idén is a Tudástárs Kft., a Felvi-rangsorok módszertani alapjául szolgáló UnivPress-ranglisták gondozója szerkesztette, a lista 14 képzési területen értékeli a magyar egyetemeket. Az oktatói kiválóság vizsgálata során a minősített oktatók száma és aránya mellett figyelembe vették az MTA-tagok és az MTA doktori címmel rendelkezők arányát az adott intézmény teljes oktatói gárdáján belül, míg a hallgatói kiválóságot a jelentkezési és pontszámadatok, a nyelvvizsgával rendelkező hallgatók aránya és a tanulmányi versenyeken helyezést elért hallgatók száma határozta meg.

Egyetemünk a 14 képzési terület közül 10-en rendelkezik akkreditációval, ezek közül 8 területen ért el kimagasló eredményt, és került a listavezetők közé. Kivételt az országosan kialakulóban lévő és még nem is rangsorolt művészetközvetítés képzésterület, illetve a műszaki képzésterület jelent.

Bölcsészettudományi képzésterület

A hallgatói kiválóság szempontjai szerint ismét az ELTE PPK és a BTK áll a hazai lista élén, a két karon 2020-ban 400 pont fölött volt a felvettek átlaga. A Bölcsészettudományi Kar toronymagasan vezeti a hazai mezőnyt a hallgatók középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeit tekintve. Az oktatói kiválóság területén az ELTE BTK a második helyen szerepel a hazai mezőnyben. Egyetemünk bölcsészkara ismét kiemelkedő eredményt ért el a tudományos fokozatot szerzett oktatók számát tekintve.  

Gazdaságtudományi képzésterület

A 2017-ben megalakult ELTE Gazdálkodástudományi Intézet eredményei már látszanak a hazai rangsorokban. Bár a GTI az oktatói kiválósági listán még nem szerepel, a hallgatói szempontok szerint rövid idő alatt a második helyezést szerezte meg. Az ELTE GTI-re 2020-ben felvett hallgatók átlagpontszáma 433 volt, a felvettek több mint 99 százaléka rendelkezett nyelvvizsgával. A 2021-es keresztféléves felvételi során az ELTE GTI-re jelentkezett a legtöbb hallgató.

Informatikai képzésterület

A hallgatói kiválóságban az ELTE Informatikai Kar vezeti a hazai intézmények listáját, itt a 2020-ban felvettek pontátlaga 432 volt, a nyelvvizsgával rendelkező hallgatók aránya pedig meghaladta a 95 százalékot.

Jogi képzésterület

Az ELTE ÁJK idén is a hallgatói kiválósági lista élén szerepel, 2020-ban a jogásznak készülők közül ide jelentkeztek a legtöbben első helyen (943), a felvettek pontátlaga 428 volt, csaknem 97 százalékuk rendelkezett nyelvvizsgával. Az oktatói kiválóság területén az Állam- és Jogtudományi Kar a második helyen áll.

Pedagógus-képzésterület

A tanárképzésekben az ELTE ismét kiemelkedő eredményeket produkált: a hallgatói kiválósági lista első és második helyén sorrendben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGyK) és az ELTE Tanárképző Központ (TKK) szerepel. A BGGyK-ra 2020-ban felvett hallgatók pontátlaga 412 volt, több mint 98 százalékuknak volt nyelvvizsgája. A hallgatói kiválósági lista hetedik helyén szerepel az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, ahol a felvettek csaknem kétharmadának volt nyelvvizsgája. Az oktatói kiválóság szempontjai szerint az ELTE BTK a második helyet szerezte meg.

Sporttudományi képzésterület

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar sportos képzései vezetik a hallgatói kiválósági listát, a PPK a 2020-as listán a felvett hallgatók pontátlaga, a nyelvvizsgával rendelkezők aránya és a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján is az első helyen áll. Idén a PPK vezeti ezen a területen az oktatói kiválósági listát is a hazai intézmények közül.

Társadalomtudományi képzésterület

Idén az ELTE három kara is szerepel a társadalomtudományi képzések hallgatói kiválósági rangsorában: a Társadalomtudományi Kar (TáTK) a második, a Bölcsészettudományi Kar (BTK) a harmadik, az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) pedig az ötödik helyen. A 2020-as felvételi eljárásban mindhárom karon 90 százalék fölött volt a nyelvvizsgával rendelkező gólyák aránya.

Természettudományi képzésterület

Ebben a kategóriában továbbra is őrzi vezető pozícióját az ELTE Természettudományi Kara. A TTK mind az elsőhelyes jelentkezések, mind a felvettek tanulmányi versenyeken elért eredményei alapján messze megelőzi a hazai mezőnyt a hallgatói kiválósági listán, a 2020-ban felvettek több mint 83 százaléka rendelkezett nyelvvizsgával. A TTK került az első helyre az oktatói kiválóság szempontjai szerint is.

Az ELTE a rangsorokban

Forrás: HVG Diploma 2021