Erasmus+ 2021/2022

2021.01.23.
Erasmus+ 2021/2022
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szintű pályázatot ír ki a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. 
Kari Erasmus+ tájékoztató időpontokról ide kattintva tájékozódhat!

A pályázat keretében 2021. június 1-től 2022. szeptember 30-ig lehetséges az alábbi mobilitások megvalósítása:

RÉSZKÉPZÉS SZAKMAI GYAKORLAT DIPLOMASZERZÉS/ABSZOLVÁLÁS UTÁNI SZAKMAI GYAKORLAT 
2021. január 29-től március 1-ig pályázható a Neptunban. Folyamatosan pályázható:
Pályázati felhívás ideje alatt
(2021. január 29. és március 1. között) a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés
a szakmai gyakorlatokról kéthavonta történik. 
tanulmányok külföldön
Minimum 90, maximum 360 nap (3-12 hónap) a kinti félév időtartamához igazodva.

Hosszabbítás őszi félévről tavaszi félévre lehetséges, tavaszi félévről őszi félévre nem. 

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 360 nap (2-12 hónap)

A jelenlegi felhívásban 2022. szeptember 30-ig tartó szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
(Egyesült Királyság esetén 2022. május 31.)


A mobilitás alatt ez az időtartam hosszabbítható, a maximális 12 hónap figyelembevételével.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
A megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
A hallgató az utolsó aktív félévében jelentkezhet, legkésőbb a mobilitás tervezett kezdete előtt 1 hónappal.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne, pl. tanár szakos hallgatóknak!
A hallgató a számára elérhető felsőoktatási intézmények (ún. partneregyetemek) közül választhat. A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban (+ 2022. május 31-ig az Egyesült Királyságban) található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

Pályázható partneregyetemek listája karonként:
ÁJK, BDPK-SEK, BGGYK, BTK, GTI, IK, PPK, TÁTK, TÓK, TTK 

 

A listák tájékoztató jellegűek, az elérhető helyekkel kapcsolatban kérjük, hogy minden esetben kari/intézeti koordinátorával konzultáljon
 

Az osztatlan tanárképzésben pályázó hallgatók választhatnak, hogy melyik szakon pályáznak, attól függően, hogy a partnerintézmény nyújt-e a képzéshez megfelelő kurzusokat.

Segítség szakmai gyakorlati hely megtalálásához:

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és/vagy a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 

(A táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopa azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődését, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

 

2. Hasznos oldalak szakmai gyakorlat kereséséhez:


További információ az Erasmus+ szakmai gyakorlatról itt érhető el.
 

AZ ELTE hallgatói számára a Campus Mundi szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésének feltétele az Erasmus+ ösztöndíjra való sikeres jelentkezés (Erasmus-státusz elnyerése).

Pályázók köre

Erasmus részképzésre vagy szakmai gyakorlatra az a hallgató pályázhat,

 • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n (kivéve diplomaszerzést/abszolválást követő szakmai gyakorlat esetében);
 • valamint aki megfelel az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A pályázás menete

A pályázatokat online a NEPTUN-felületen kell benyújtani, részképzésre 2021. március 1. 20.00 óráig.
Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni: a megadott pályázási időszakban (2021. január 29. - március 1. 20 óra) a Neptunban, a pályázati időszakon kívül intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoránál. A pályázati időszakon kívül beérkezett szakmai gyakorlatos pályázatok elbírálása kéthavonta történik.
Amennyiben a Neptunban való jelentkezésre nincs mód (technikai vagy más jellegű probléma miatt), a letölthető pályázati űrlapot kell – lehetőleg elektronikusan kitöltve – az intézeti/tanszéki koordinátornál leadni a megadott határidőig.

A pályázathoz mellékelendő dokumentumok:
(A lista tájékoztató jellegű. A pontos dokumentumokról érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.)

 • motivációs levél és tanulmányi terv/munkaterv (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • önéletrajz (magyarul és a mobilitás nyelvén);
 • korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva (mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják);
 • diploma másolata (amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt);
 • ha nem magyar állampolgár, akkor az érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya; 
 • Opcionális melléklet: bármilyen igazolás, ami a hallgató közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenységét igazolja (HÖK, ESN, OTDK stb.).
 • az Egyesült Királyságba, Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázó hallgatóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
 • szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatóknak: fogadólevél / meghívólevél (a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki és kari koordinátorok állnak rendelkezésre.

A kari felhívások itt érhetők el (HAMAROSAN): ÁJKBDPKBGGYKBTKGTIIKPPKTÁTKTÓKTTK  
Amennyiben a kari vagy intézeti/tanszéki felhívás egyéb előírásokat is tartalmaz, azokat kérjük figyelembe venni! 

Kérjük pályázáskor ügyeljen arra, hogy a Neptun/Saját adatok/Elérhetőségek menüpont alatt olyan email cím szerepeljen, amit gyakran használ, mert az Erasmus+ ösztöndíjával kapcsolatos hivatalos értesítések és tájékoztatások a Neptunban megadott email címre fognak érkezni.

LETÖLTHETŐ SEGÉDLETEK

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK

A pályázat előkészítése során ellenőrizzék a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjanak arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap- vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat! A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt az intézeti/tanszéki és/vagy a kari koordinátorok adnak, és hozzájuk lehet fordulni a pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekkel is.

A brit és skandináv egyetemek jellemzően korai nominálási határidővel dolgoznak, így amennyiben ezekbe az országokba kíván pályázni, mihamarabb adja le pályázatát. Az egyes egyetemeket érintő pontos nominációs határidőkről érdeklődjön intézeti/tanszéki és kari koordinátoránál.
A nominációról a lap alján található Nominálás menüpontban olvashat részletesebben.

A 2021/2022-ES TANÉVI ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE 

Fogadó ország Havi ösztöndíj

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország 

havi 520 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 620 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 720 euró/hó. 

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 470 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 570 euró a szakmai gyakorlat esetén; szociális kiegészítő támogatással egységesen 670 euró/hó.
Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból szükséges kiegészíteni!

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK

 1. EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás)
  A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanév tavaszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2021/22-es tanév őszi félévre kiutazó hallgatókra vonatkozó felhívás 2021 szeptemberében, míg a 2021/22-es tanév tavaszi félévre kiutazó hallgatóké 2022 februárjában várható. 
 2. Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás 
  A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanév tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2021/22-es tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2021. március-áprilisban várható.
 3. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása 
  A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozik. A 2021/22-es tanévben kiutazó hallgatókra vonatkozó pályázat 2021. március-áprilisban várható.
 4. ELTE Alumni alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére.
  A jelenlegi felhívás a 2020/21-es tanév őszi félévében kiutazó hallgatókra vonatkozik. Pályázati határdő a 2021/22-es tanév őszi félévre kiutazó hallgatóknak várhatóan május 15. lesz. A tavaszi félévben kiutazó hallgatók pályázata várhatóan ősszel kerül kiírásra.

A kiegészítő támogatásokról részletesen az Erasmus+ kiegészítő támogatások fülön olvashat.

A BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kinntartózkodásuk költségeit (pl. Campus Mundi ösztöndíj).

A hallgatók mind Erasmus státusszal, mind Erasmus label/zero grant státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratóriumhasználati díj vagy könyvtárlátogatási díj fizetése alól.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hoz döntést, várhatóan 2021 április második felében.
Az eredményről a hallgatók a Neptun-rendszeren keresztül és emailben kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 3 héten belül. (Az elnyert mobilitás pontos helyének és időtartamának megtekintéséhez be kell lépni a NEPTUN/Ügyintézés/Erasmus felületre.)
A később benyújtott szakmai gyakorlatos pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, várhatóan júniusban, szeptemberben és novemberben, tehát szakmai gyakorlatra a március 1-jei határidőt követően is lehet pályázni. A nyertes pályázatról intézeti/tanszéki vagy kari koordinátora értesíti a hallgatót.

NOMINÁLÁS

A tanulmányi mobilitásra jelentkezett hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják (jelölik) a külföldi partnerintézménybe. A nominálási határidők minden intézményben eltérőek, ezért előfordulhat, hogy már a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt feltételesen nominálja Önt az intézeti/kari koordinátora. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem, ezért megtörténhet, hogy a pályázati eredményéről szóló hivatalos értesítés előtt felveszi Önnel a kapcsolatot a fogadóintézmény. Újra felhívjuk figyelmét, hogy a leadott Erasmus+ ösztöndíj pályázatáról szóló hivatalos döntés és értesítés előtt megküldött nomináció (jelölés) minden esetben feltételes, ami csak az Erasmus+ státusza elnyerésével válik biztossá.

KORONAVÍRUS 

A koronavírus-járvány az életünk minden területén érezteti a hatását. Nincs ez másképp a nemzetközi mobilitásokkal sem. Az Erasmus+ programmal foglalkozó összes nemzetközi, nemzeti és egyetemi szervezet azért dolgozik, hogy továbbra is biztosítsa a mobilitásokat, miközben rugalmasan reagál a járványügyi helyzet okozta változásokra, a hallgatók érdekeit szem előtt tartva. 
2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended (részben fizikai, részben távolléti) mobilitások megvalósítására is.
Teljesen fizikai mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása teljes idejét a fogadó országban tölti és onnan teljesíti (akár jelenléti oktatással/munkával, akár online oktatással/munkával) a mobilitási kötelezettségeit.
Blended mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben kint tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 3 hónap a tanulmányi mobilitás esetén), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj azonban csak a fizikailag kint töltött időszakra jár!
Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

ERASMUS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27). A jelenlegi információk szerint utoljára a 2021/22-es tanévre pályázható Erasmus+ mobilitás az Egyesült KirályságbaA mobilitás végső záródátuma 2022. május 31. lehet. (Elképzelhető, hogy a májusi határidő a későbbiekben néhány hónappal meghosszabbításra kerül.)
További információt ezen a honlapfelületen talál. Lehetőség szerint már a jelentkezéskor informálódjon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány
ELTE Erasmus