Kiegészítő támogatások

Erasmus+ kiegészítő támogatások

Kiegészítő pályázati lehetőségek Erasmus+ ösztöndíjas hallgatóknak

Erasmus+ mobilitás ideje alatt elérhető pénzügyi támogatás

A kiutazás tervezésének kulcsfontosságú eleme a különböző elérhető kiegészítő támogatási lehetőségek ismerete. Alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb ösztöndíjtípusokat, amelyeket az Egyetem - különböző forrásokból - folyósít, és amelyek segítenek a mobilitás tervezésében. A konkrét, Erasmus kiutazáshoz kapcsolódó aktuális felhívások az általános ismertető alatt, a tervezett kiutazás időszakára vonatkozó tanév legördülő menüjében találhatók.

Az elérhető ösztöndíjtípusok:

 • Erasmus+ alapösztöndíj:
 • Erasmus+ kiegészítő támogatások: 
  • Esélyegyenlőségi támogatás:
   • Az esélyegyenlőségi támogatás a korábbi Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás kiszélesítése. További részletek és feltételek alább, az aktuális pályázati felhívásban.
   • Hosszú távú mobilitás esetén az arra jogosultak a mobilitás típusától (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat) függetlenül 250 euró/hó kiegészítő összeget kaphatnak.
   • Rövid távú mobilitás esetén (Blended Intenzív Programban való részvétel) az arra jogosultak 5-14 napos mobilitásokhoz 100 euró, 15-30 napos mobilitásokhoz pedig 150 euró egyszeri kiegészítő összeget kaphatnak.
   • Az esélyegyenlőségi támogatás egyidejűleg igényelhető a Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásával, rövid távú mobilitás esetén is.
  • Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása:
   • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére, hosszú távú és rövid távú mobilitás esetén is.
   • A kiegészítő támogatás összege hosszú távú mobilitás esetén hallgatók számára egységesen havi 250 euró, amennyiben a hallgató nem pályázik ennél magasabb összegre, vagy ezzel párhuzamosan esélyegyenlőségi támogatásra is. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). A 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
   • Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott, további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben visszatéréskor a 250 euró/hó összeget meghaladó összegről tételesen, számlákkal igazolva kell elszámolnia a kiutazónak. További részletek és feltételek alább, az aktuális pályázati felhívásban.
  • Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás: (frissítve: 2024.04.16., a Tempus Közalapítvány 2024. április 10-i módosított útmutatója alapján)
   • Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz (hajó és repülőgép NEM).
   • Támogatás összege: 50 euró egyszeri támogatás, amennyiben a teljes oda-vissza utazás legalább 50%-a fenntartható (zöld) módon valósul meg + a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak valamint a mobilitás hosszának (rövid/hosszú távú) megfelelően irányonként 1-1 vagy 2-2 utazási nap. (Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.) További részletek és feltételek alább, az aktuális pályázati felhívásban.
 • EHÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj kiegészítő támogatás: 
  • Hosszú távú mobilitás esetén elérhető kiegészítő támogatás.
  • Az EHÖK felhívása alapján 25 000 Ft – 150 000 Ft közötti egyszeri támogatás kapható.
  • A pályázati felhívás jellemzően a félév elején (február-március és szeptember-október) kerül kiírásra az abban a félévben kiutazó hallgatók számára.  
 • ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat:  
  • Hosszú távú mobilitás (min. 2 hónap) esetén elérhető kiegészítő támogatás tehetséges, anyagilag rászoruló hallgatók részére.
  • Az ELTE Alumni - egyetemünk volt hallgatói - finanszírozza. Szociális alapú kiválósági ösztöndíj. A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemen BA/BSc, MA/MSc, ill. PhD hallgatók, vagy osztatlan képzésben vesznek részt (a BA/BSc hallgatók, illetve osztatlan képzésben résztvevők minimum egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek) államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal rendelkeznek, mindemellett  szociális támogatásban részesülnek. 
  • Jelenleg: 175 000 Ft egyszeri támogatás 
  • Az adott tanévre vonatkozóan a pályázati felhívások jellemzően februárban (őszi félévi kiutazók) és szeptemberben (tavaszi félévi kiutazók) kerülnek kiírásra.

Egyéb, nem az Erasmus kiutazáshoz kapcsolódó, jelentős hallgatói létszámot érintő ösztöndíjak, melyekre a mobilitás alatt változatlanul jogosult a hallgató:

 • Tanulmányi ösztöndíj: 
  • Az állami ösztöndíjasok mobilitásuk során is részesülnek tanulmányi ösztöndíjban. 
  • Szaktól függő összeg, de jellemzően havi 30-50 000 Ft. 
 • Rendszeres szociális támogatás: 
  • Az arra jogosultak mobilitásuk során is részesülnek rendszeres szociális támogatásban. 
  • Átlagos havi összeg (2023): 52 145 Ft. 
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj: 
  • Havi rendszerességgel, 10 hónapig folyósított támogatás. 
  • Havi 40 000 Ft.

További információk ezen ösztöndíjakról: https://www.elte.hu/osztondijak-penzugyek

Kiegészítő támogatások a 2024/25-ös tanévre

A blokk tartalma:

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2024/25
II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2024/25
III. Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás - 2024/25
IV. ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat - 2024/25
V. Erasmus+ Start Ösztöndíj - 2024/25

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2024/25

közzétéve: 2024.04.16.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2024/2025-ös tanévre Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el.

Általános pályázati feltételek:

 • Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte. Zero grant státuszhoz (amikor a hallgató saját költségére meghosszabbítja Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap) nem igényelhető kiegészítő támogatás!
 • Minden Erasmus+ mobilitási pályázathoz külön szükséges kiegészítő támogatást igényelni.
 • A kiegészítő támogatás jóváhagyható időtartama a kapcsolódó jóváhagyott mobilitáshoz illeszkedik.
 • A támogatás feltétele a megadott határidőig benyújtott, formailag megfelelő dokumentáció (ld. a pályázat benyújtásának határideje).
 • Figyelem! Már megkezdett mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan visszamenőlegesen nem nyújtható be pályázat!
A) Pályázati dokumentumok és hasznos dokumentumok
B) Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • Hosszú távú mobilitás esetén (a mobilitás típusától függetlenül) havi 250 euró.
 • Rövid távú mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).

Figyelem! A kiegészítő támogatás megítélése a rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

Amennyiben Támogatási szerződését még nem kapta meg, az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát hosszú távú mobilitás esetén az összeg 90%-át az ösztöndíj 1. részletével, rövid távú mobilitás esetén az egyszeri összeget pedig az ösztöndíj teljes összegével együtt kapja meg. Már megkezdett hosszú távú mobilitás esetén a kiegészítő támogatás 90%-ának kifizetésére, rövid távú mobilitás esetén pedig a teljes egyszeri összeg kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

2024/25-es tanévi hosszú távú tanulmányi mobilitásra pályázók esetén:
- az őszi félévben tanulmányi mobilitásra kiutazóknak:
2024. május 7.

- a tavaszi félévben tanulmányi mobilitásra kiutazók számára a pályázati felhívás 2024. szeptember-októberben várható

Folyamatosan pályázható szakmai gyakorlatra, szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitás, illetve Blended Intenzív Program esetén:
A kiegészítő támogatási pályázatot kérjük a mobilitási pályázattal egyidőben benyújtani.
C) A pályázat beadásának módja

A kiegészítő támogatás pályázati anyagát tanulmányi mobilitás esetén e-mailben kell benyújtani az erasmus@elte.hu címre Milovszky Krisztinának.

Figyelem! A BGGYK és a TÓK részképzésre (tanulmányi célú mobilitásra), kari partnerintézményhez Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatói a Mobility-Online rendszeren keresztül pályázhatnak a kiegészítő támogatásra. Ennek menetéről az alábbi tájékoztató anyagból tudhat meg többet.

Folyamatosan pályázható szakmai gyakorlat és szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitás, illetve Blended Intenzív Program esetén: kari koordinátorának

(Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásáról szóló felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot, lásd lejjebb, a II. pontban.)

Fontos tudnivaló! Mivel az esélyegyenlőségi támogatás havi összege rögzített (250 euró), elegendő csak egy szempont alapján jelentkeznie a felsoroltak közül – azt javasoljuk, hogy az Ön számára legegyszerűbben igazolható kritériumot válassza, illetve igazolja le. A csatolt dokumentum(ok)nak a pályázati űrlapban megjelölt szempontot kell igazolniuk!

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Az egyéni pályázati űrlap hiánytalanul, számítógéppel kitöltött elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (ügyfélkapun keresztül hitelesített vagy kézzel aláírt és szkennelt) verziója (pdf fájl)
 • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (ügyfélkapun keresztül hitelesített vagy kézzel aláírt és szkennelt) verziója (pdf fájl)
D) Fontos információk a benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatban

1. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok

Esti vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat, melyet a Quaesturánál igényelhetnek. Diploma utáni szakmai gyakorlaton részt vevő, jogviszonnyal már nem rendelkező hallgatók az utolsó aktív szemeszterükről kérjék az igazolást.

2. Társadalmilag sérülékeny csoportok

 • Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a roma etnikai kisebbség tagjai. Igazoló dokumentum: a hallgató által aláírt és két tanúval aláíratott nyilatkozat (ügyfélkapus hitelesítés nem megfelelő!).
 • A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. Igazoló dokumentum: a hallgató által aláírt és két tanúval aláíratott nyilatkozat (ügyfélkapus hitelesítés nem megfelelő!).
 • A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók. Igazoló dokumentum: a menekültstátuszt igazoló határozat másolata.

3. Társadalmi akadályok

 • A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. Igazoló dokumentum: hallgatói nyilatkozat.
 • A pályázó szülő/gondviselő. Igazoló dokumentumok: eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata, valamint hallgatói nyilatkozat.
 • Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók (gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett, vagy utógondozó ellátásban részesült hallgatók). Igazoló dokumentum: szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.
 • Árva/félárva hallgatók. Igazoló dokumentumok: elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés, valamint hallgatói nyilatkozat.
 • Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). Igazoló dokumentum: az eltartott gyermekekről szóló hallgatói nyilatkozat.

4. Gazdasági nehézségek

Az alábbi jogosultságokat ezen az igénylőlapon tudják igazoltatni a támogatást nyújtó szervezetnél.

a. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott.
b. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül.
c. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül
d. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt.
e. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója
f. Roma szakkollégium tagja (volt).
g. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
h. Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató

Segítség a gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz szükséges igénylőlap kitöltéséhez és leadásához:

 • Az igénylőlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az igénylőlap első részét – a személyes adatok megjelöléséig – elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Elegendő csak egy szempontot bejelölni az űrlapon, akkor is, ha többre is jogosult (volt).
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szemponthoz. 

Az igazolás kiállítása:

A felsorolt (a.-h.) szempontok esetében a Quaestura igazolja a jogosultságot. (A Bursa Hungarica ösztöndíjat ezen kívül a folyósító önkormányzat is igazolhatja az igénylőlapon, illetve az erre az ösztöndíjra vonatkozó banki kivonat is megfelelő.) Az eljárásrend a következő:

 1. Töltse ki az igénylőlapot (nem kell aláírnia!), és nevezze át így: sajat_nev_igenybejelento_2024_25.
 2. Küldje meg a kitöltött excel fájlt a Quaesturának (a quaestura@elte.hu e-mail címen kérhet igazolást). Ők visszaküldik Önnek az elektronikusan hitelesített dokumentumot pdf formátumban, ezt kell csatolnia a pályázásnál.

i. A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén, jellemzően az eltartó halála, munkanélkülivé válása (pl. a COVID-19 járvány ideje alatt), tartós betegsége, balesete miatt. Igazoló dokumentumok: keresőképtelenség igazolása, vagy álláskeresési igazolás, vagy halotti anyakönyvi kivonat (holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), vagy orvosi igazolás (tartós táppénz esetén), valamint a hallgató nyilatkozata.

j. Fizetett állással rendelkező hallgatók, akiknek külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlatuk alatt fizetéskieséssel kell számolniuk a mobilitás időszaka alatt. Ez a szempont rövid távú hallgatói mobilitás megvalósításakor nem pályázható! Igazoló dokumentum: munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett.

k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

5. Földrajzi akadályok:

A vonatkozó kormányrendelet alapján. Igazoló dokumentum: lakcímkártya másolata.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon az erasmus@elte.hu címre.

E) Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok bírálatát – szükség esetén konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi. Az elbírált kérelmek támogatásáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) dönt. A megadott határidőig benyújtott pályázatokról 30 napon belül várható döntés. Az eredményről a hallgatók a megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.

A támogatás kifizetésére a pozitív bírálatot követően kerül sor a I/B. pontban ismertetett eljárásnak megfelelően.

II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2024/25

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2024/2025-ös tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Részletes pályázati felhívás

A) Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a 2024/25-ös tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Figyelem! Már megkezdett mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan visszamenőlegesen nem nyújtható be pályázat!

B) Pályázati dokumentumok:

- Pályázati űrlap (xlsx)

- Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján. A döntés az aktuális leadási határidő után két hónapon belül várható. Az eredményről az ELTE ENPO fogja értesíteni, amint a határozatot megkapja a TKA-tól.

A pályázat leadásának határideje az őszi félévben kiutazóknak: 2024. május 24. (12:00)
A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak: 2024. november 22. (12:00) vagy 2025. február 21. (12:00)

Folyamatos szakmai gyakorlat, szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitás és Blended Intenzív Program esetén, ha mobilitási pályázata két határidő közé esik, kérjük, hogy kiegészítő pályázati igényét a mobilitási pályázatával egyidőben jelezze számunkra, eredmény és elnyert támogatás esetén kifizetés ugyanakkor csak az aktuális határidőt követően várható (ld. fent). Figyelem! Már megkezdett mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan visszamenőlegesen nem nyújtható be pályázat!
C) A támogatás összege és elszámolása

Az ösztöndíj összege:

 • Hosszú távú hallgatói mobilitás (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat): Amennyiben a kiegészítő támogatásra benyújtott igényt alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatási igény esetén (ld. igénylés és elszámolás módja, 2. pont): orvosszakértők által javasolt összeg.

Igénylés és elszámolás módja:

 1. Hallgatói mobilitás esetén a havi 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
 2. Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, a pályázati űrlapon tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a havi 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak.
 3. Hosszú távú mobilitás keretében esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó hallgatók esetében a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásának igénylése és teljes összegének elszámolása minden esetben tételes lesz. A pályázás módja megegyezik a 2. pontban leírtakkal.
D) A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az adel.kovacs@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2425 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2425). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.
 • Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumoknak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban tanulni fog a mobilitás idején, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; Egyéni oktatási azonosító szám: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező! Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a megítélt támogatás 250 eurót meghaladó részének (esélyegyenlőségi támogatást is pályázott, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a teljes összeg) felhasználásáról tételesen, számlákkal kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer. Csak olyan többletköltségekre kérjen támogatást, amelyek szorosan kapcsolódnak a betegségéhez és a külföldi tartózkodás miatt merülnek fel!
 • Kiegészítő támogatási igény részletes indoklása: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező!
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást (bizonyos esetekben három hónapnál nem régebbi fogadható csak el, ld. részletes pályázati felhívás) korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt legalább 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását! FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra a két típus szerint: tételes, illetve nem tételes elszámolás esetén (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

E) A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

Azon hallgatói mobilitások esetén, ahol a megítélt kiegészítő támogatás meghaladja a havi 250 eurót, a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A felhasználást tételenként, számlákkal kell igazolni a kiutazónak a mobilitás lezárultakor.

A havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa egy rövid, Teams-en/Skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásával kapcsolatos feladataira.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt, amennyiben a hallgató mobilitását még nem kezdte meg. A döntés idején már megkezdett mobilitás esetén a támogatás kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

F) További felvilágosítás
 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, adel.kovacs@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, ka131@tpf.hu)

III. Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás - 2024/25

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2024/2025-ös tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el, és kiutazásukat zöld formában tervezik megvalósítani.

A) Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz – a hajó és repülőgép nem. Autóval történő utazás csak autómegosztás esetén támogatható. (Pl. carsharing szolgáltatással való kiutazás, vagy legalább 2 ösztöndíjas kiutazása egy autóban stb.) Amennyiben az ösztöndíjast kizárólag hozzátartozója, barátja kíséri ki, az nem minősül zöld utazásnak!

A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha a teljes oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik, azaz ha a hallgató a fogadó országba vagy annak környező országába zöld módon utazik. Máltába utazás esetén például, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, illetve haza is ugyanilyen módon utazik, az zöld utazásnak minősül. Ha viszont pl.

 • egy franciaországi mobilitás esetén a kiutazó repülővel utazik Párizsba, és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját Rennes-ig,
 • vagy Máltába utazás esetén, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, de hazafelé repülővel jön haza (tehát az oda-vissza utazás kevesebb, mint 50%-ában utazik fenntarthatóan),

az nem minősül zöld utazásnak.

B) A pályázat beadásának módja

A kiegészítő támogatásra pályázó hallgatóknak a kiutazási dokumentáció (hosszú távú mobilitás, rövid távú mobilitás) elkészítésekor szükséges nyilatkozniuk az utazás formájáról.

C) A támogatás összege és elszámolása

1. A kiegészítő támogatás összege:

Zöld alaptámogatás:

Zöld alaptámogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik

 • Európán belüli hosszú távú mobilitásban vesznek részt (részképzés, szakmai gyakorlat), vagy
 • Európán belüli rövid távú mobilitásban vesznek részt, és esélyegyenlőségi támogatásban nem részesülnek, vagy
 • Európán kívüli mobilitásban vesznek részt, közeli partnerországban (Egyesült Királyság, Svájc).

Esetükben a kiegészítő támogatás a következők szerint alakul:

 • A hallgatók zöld utazási forma választása esetén 50 euró egyszeri támogatásra jogosultak. Ez az egyszeri támogatás csak abban az esetben jár, ha az oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik (ld. III./A.).
 • A küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak megfelelően további utazási napokra kaphatnak megélhetési támogatást:
  • 1000 km alatt a nyertes pályázó részére további 1-1 utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 1 utazási nap nyújtható.
  • 1000 km vagy afelett a nyertes pályázó részére további 2-2 utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 2 utazási nap nyújtható.

*Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.

Zöld alaptámogatás utazási támogatással kiegészítve:

Utazási támogatásban azok a hallgatók részesülnek, akik

 • Európán belüli rövid távú mobilitásban vesznek részt és esélyegyenlőségi támogatásban részesülnek (ld. I. pont), vagy
 • Európán kívüli mobilitásban vesznek részt, távoli partnerországban.

Esetükben a kiegészítő támogatás a következők szerint alakul:

 • Ha a küldő és a fogadó intézmény közötti távolság
  • 1000 km alatt a nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
  • 1000 km vagy afelett a nyertes pályázó részére irányonként további 2-2 (összesen 4) utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 2 utazási nap nyújtható.
 • Ezen kívül az utazási támogatás összege zöld utazási forma esetén, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. táblázat), abban az esetben, ha az oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik (ld. III./A.).
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS

UTAZÁSI TÁMOGATÁS ZÖLD
UTAZÁSI FORMA ESETÉN

0 – 99 km 23 euró 23 euró
100 – 499 km 180 euró 210 euró
500 – 1 999 km 275 euró 320 euró
2 000 – 2 999 km 360 euró 410 euró
3 000 – 3 999 km 530 euró 610 euró
4 000 – 7 999 km 820 euró N/A
8 000 – 19 999 km 1 500 euró N/A

*Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.

2. Az elszámolás módja

Figyelem! A kiegészítő támogatásban részesült hallgató köteles az utazási dokumentációt megőrizni és azzal mobilitása zárásakor (hosszú távú mobilitás, rövid távú mobilitás) a megvalósult utazás zöld formáját igazolni.

Ennek megfelelően kérjük, fokozottan ügyeljen az utazás során használt jegyek megőrzésére!

Az igazolás lehetséges formái:

 • utazási dokumentumok (utazási jegyek – pl. buszjegy, vonatjegy), melyek tartalmazzák a kiutazó nevét, az utazás dátumait, illetve a kiindulási és érkezési pontot
 • ennek hiányában (pl. autómegosztással, telekocsival utazás, név nélküli vonatjegy esetén) büntetőjogi nyilatkozat (ügyfélkapun keresztül, AVDH-s hitelesítéssel, vagy tollal aláírva és beszkennelve)

IV. ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat - 2024/25

A) 2024/25. őszi félév

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Diplomások köre és az ELTE Alumni Alapítvány bevonásával a 2024/2025-ös tanév I. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus ösztöndíjának kiegészítésére.

A támogatásra az egyetemen MA/MSc, vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, továbbá azok az alapszakos (BA/BSc), vagy osztatlan hallgatók, akik legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a hallgatói mobilitási program (Erasmus+) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is. A támogatás ez alkalommal 10 fő részére került kiírásra.

A kiegészítő támogatás 175.000 Forint egyszeri támogatást jelent.

Pályázati határidő: 2024. május 15.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

B) 2024/25. tavaszi félév

A 2024/25-ös tanév tavaszi félévére vonatkozó pályázati felhívás 2024. szeptemberben várható. Pályázati határidő a 2024/25-ös tanév tavaszi félévére vonatkozóan: 2024. november

V. Erasmus+ Start Ösztöndíj - 2024/25

A) 2024/25. őszi félév

A 2024/25-ös tanév őszi félévére vonatkozó pályázati felhívás 2024. szeptemberben várható.

B) 2024/25. tavaszi félév

A 2024/25-ös tanév tavaszi félévére vonatkozó pályázati felhívás 2025. márciusban várható.


Kiegészítő támogatások a 2023/24-es tanévre

A blokk tartalma:

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2023/24
II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2023/24
III. Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás - 2023/24
IV. ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat - 2023/24
V. Erasmus+ Start Ösztöndíj - 2023/24

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2023/24

frissítve: 2024.03.18.

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2023/2024-es tanévre Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Általános pályázati feltételek:

 • Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte. Zero grant státuszhoz (amikor a hallgató saját költségére meghosszabbítja Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap) nem igényelhető kiegészítő támogatás!
 • Minden Erasmus+ mobilitási pályázathoz külön szükséges kiegészítő támogatást igényelni.
 • A kiegészítő támogatás jóváhagyható időtartama a kapcsolódó jóváhagyott mobilitáshoz illeszkedik.
 • A támogatás feltétele a megadott határidőig benyújtott dokumentáció (ld. a pályázat benyújtásának határideje). Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlati mobilitáshoz kapcsolódóan a hallgató mobilitási pályázatával egyidőben, az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) pályázhat kiegészítő támogatásra.
 • Figyelem! Már megkezdett mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan visszamenőlegesen nem nyújtható be pályázat!
A) Pályázati dokumentumok és hasznos dokumentumok
B) Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • Hosszú távú mobilitás esetén (a mobilitás típusától függetlenül) havi 250 euró.
 • Rövid távú mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).

Figyelem! A kiegészítő támogatás megítélése a rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

Amennyiben Támogatási szerződését még nem kapta meg, az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát hosszú távú mobilitás esetén az összeg 90%-át az ösztöndíj 1. részletével, rövid távú mobilitás esetén az egyszeri összeget pedig az ösztöndíj teljes összegével együtt kapja meg. Már megkezdett hosszú távú mobilitás esetén a kiegészítő támogatás 90%-ának kifizetésére, rövid távú mobilitás esetén pedig a teljes egyszeri összeg kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

2023/24-es tanévi hosszú távú tanulmányi mobilitásra fő- vagy pótpályázati (2023. február, illetve 2023. szeptember) felhívás keretében pályázók esetén:
őszi és tavaszi félévben kiutazóknak (meghosszabbított határidő): 2023. június 23.
csak a tavaszi félévben kiutazóknak: 2023. október 20.
Folyamatosan pályázható szakmai gyakorlat és szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitás, illetve Blended Intenzív Program esetén:
A kiegészítő támogatási pályázatot kérjük a mobilitási pályázattal egyidőben benyújtani.
C) A pályázat beadásának módja

A kiegészítő támogatás pályázati anyagát tanulmányi mobilitás esetén e-mailben kell benyújtani az erasmus@elte.hu címre Milovszky Krisztinának.

Folyamatosan pályázható szakmai gyakorlat és szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitás, illetve Blended Intenzív Program esetén: kari koordinátorának

 (Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásáról szóló felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot, lásd lejjebb, a II. pontban.)

Benyújtandó dokumentumok

 • Az egyéni pályázati űrlap hiánytalanul, számítógéppel kitöltött elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (ügyfélkapun keresztül hitelesített vagy kézzel aláírt és szkennelt) verziója (pdf fájl)
 • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (ügyfélkapun keresztül hitelesített vagy kézzel aláírt és szkennelt) verziója (pdf fájl)
Fontos tudnivaló! Mivel az esélyegyenlőségi támogatás havi összege rögzített (250 euró), elegendő csak egy szempont alapján jelentkeznie a felsoroltak közül – azt javasoljuk, hogy az Ön számára legegyszerűbben igazolható kritériumot válassza, illetve igazolja le. A csatolt dokumentum(ok)nak a pályázati űrlapban megjelölt szempontot kell igazolniuk!

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

D) Fontos információk a benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatban:

1. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok:

Esti vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat, melyet a Quaesturánál igényelhetnek. Diploma utáni szakmai gyakorlaton részt vevő, jogviszonnyal már nem rendelkező hallgatók az utolsó aktív szemeszterükről kérjék az igazolást.

2. Társadalmilag sérülékeny csoportok:

 • Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a roma etnikai kisebbség tagjai. Igazoló dokumentum: a hallgató által aláírt és két tanúval aláíratott nyilatkozat (ügyfélkapus hitelesítés nem megfelelő!).
 • A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. Igazoló dokumentum: a hallgató által aláírt és két tanúval aláíratott nyilatkozat (ügyfélkapus hitelesítés nem megfelelő!).
 • A magyar állam által elismert menekültstátusszal rendelkező hallgatók. Igazoló dokumentum: a menekültstátuszt igazoló határozat másolata.

3. Társadalmi akadályok

 • A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. Igazoló dokumentum: hallgatói nyilatkozat.
 • A pályázó szülő/gondviselő. Igazoló dokumentumok: eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata, valamint hallgatói nyilatkozat.
 • Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók (gyermekotthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett, vagy utógondozó ellátásban részesült hallgatók). Igazoló dokumentum: szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.
 • Árva/félárva hallgatók. Igazoló dokumentumok: elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés, valamint hallgatói nyilatkozat.
 • Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). Igazoló dokumentum: az eltartott gyermekekről szóló hallgatói nyilatkozat.

4. Gazdasági nehézségek

Az alábbi jogosultságokat ezen az igénylőlapon tudják igazoltatni a támogatást nyújtó szervezetnél.

a. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott.
b. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül.
c. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül
d. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt.
e. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója
f. Roma szakkollégium tagja (volt).
g. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
h. Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató
 

Segítség a gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz szükséges igénylőlap kitöltéséhez és leadásához:

 • Az igénylőlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az igénylőlap első részét – a személyes adatok megjelöléséig – elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Elegendő csak egy szempontot bejelölni az űrlapon, akkor is, ha többre is jogosult (volt).
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szemponthoz. 

Az igazolás kiállítása:

A felsorolt (a.-h.) szempontok esetében a Quaestura igazolja a jogosultságot. (A Bursa Hungarica ösztöndíjat ezen kívül a folyósító önkormányzat is igazolhatja az igénylőlapon, illetve az erre az ösztöndíjra vonatkozó banki kivonat is megfelelő.) Az eljárásrend a következő:

 1. Töltse ki az igénylőlapot (nem kell aláírnia!), és nevezze át így: sajat_nev_igenybejelento_2023_24.
 2. Küldje meg a kitöltött excel fájlt a Quaesturának (a quaestura@elte.hu e-mail címen kérhet igazolást). Ők visszaküldik Önnek az elektronikusan hitelesített dokumentumot pdf formátumban, ezt kell csatolnia a pályázásnál.

i. A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén, jellemzően az eltartó halála, munkanélkülivé válása (pl. a COVID-19 járvány ideje alatt), tartós betegsége, balesete miatt. Igazoló dokumentumok: keresőképtelenség igazolása, vagy álláskeresési igazolás, vagy halotti anyakönyvi kivonat (holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), vagy orvosi igazolás (tartós táppénz esetén), valamint a hallgató nyilatkozata.

j. Fizetett állással rendelkező hallgatók, akiknek külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlatuk alatt fizetéskieséssel kell számolniuk a mobilitás időszaka alatt. Ez a szempont rövid távú hallgatói mobilitás megvalósításakor nem pályázható! Igazoló dokumentum: munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett.

k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

5. Földrajzi akadályok:

A vonatkozó kormányrendelet alapján. Igazoló dokumentum: lakcímkártya másolata.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon az erasmus@elte.hu címre.

E) Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok bírálatát – konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal – a küldő felsőoktatási intézmény végzi. Az elbírált kérelmek támogatásáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) dönt. A megadott határidőig benyújtott pályázatokról 30 napon belül várható döntés. Az eredményről a hallgatók a megadott e-mail címükön kapnak hivatalos értesítést, a döntést követő legkésőbb 1 héten belül. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.

A támogatás kifizetésére a pozitív bírálatot követően kerül sor a I/B. pontban ismertetett eljárásnak megfelelően.

II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2023/24

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Pályázati felhívás szövege

A) Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a 2023/24-es tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.
B) Pályázati dokumentumok:

- Pályázati űrlap (xlsx)

- Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján.

A pályázat leadásának határideje az őszi félévben kiutazóknak: 2023. április 28. (12:00)
A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak: 2023. október 20. (12:00) vagy 2024. január 19. (12:00)
C) A támogatás összege és elszámolása

Az ösztöndíj összege:

 • Hosszú távú hallgatói mobilitás (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat): Amennyiben a kiegészítő támogatásra benyújtott igényt alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatási igény esetén (ld. igénylés és elszámolás módja, 2. pont): orvosszakértők által javasolt összeg.

Igénylés és elszámolás módja:

 1. Hallgatói mobilitás esetén a havi 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
 2. Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott. ill. fog pályázni (ld. I. pont), további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a havi 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak.
Figyelem! Hosszú távú mobilitás keretében esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó hallgatók esetében a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásának igénylése és teljes összegének elszámolása minden esetben tételes lesz (2. pont szerint).
D) A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az adel.kovacs@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2223 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2223). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.
 • Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumoknak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező! Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a megítélt támogatás 250 eurót meghaladó részének (esélyegyenlőségi támogatást is pályázott, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a teljes összeg) felhasználásáról tételesen, számlákkal kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak. Csak olyan többletköltségekre kérjen támogatást, amelyek szorosan kapcsolódnak a betegségéhez és a külföldi tartózkodás miatt merülnek fel!
 • Kiegészítő támogatási igény részletes indoklása: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező!
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását! FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra a két típus szerint: tételes, illetve nem tételes elszámolás esetén (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

E) A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

Azon hallgatói mobilitások esetén, ahol a megítélt kiegészítő támogatás meghaladja a havi 250 eurót, a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A felhasználást tételenként, számlákkal kell igazolni a kiutazónak a mobilitás lezárultakor.

A havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa egy rövid, Teams-en/Skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásával kapcsolatos feladataira.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt, amennyiben a hallgató mobilitását még nem kezdte meg. Már megkezdett mobilitás esetén a támogatás kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

F) További felvilágosítás
 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, adel.kovacs@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, ka131@tpf.hu)

III. Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás - 2023/24

Frissítve: 2024.04.16., a Tempus Közalapítvány 2024. április 10-i módosított útmutatója alapján. A (kiutazás előtti űrlapon) beérkező igényeket az ENPO munkatársai felmenő rendszerben, 2024. április 16-tól ennek megfelelően kezelik.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el, és kiutazásukat zöld formában tervezik megvalósítani.

A) Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz – a hajó és repülőgép nem. Autóval történő utazás csak autómegosztás esetén támogatható. (Pl. carsharing szolgáltatással való kiutazás, vagy legalább 2 ösztöndíjas kiutazása egy autóban stb.) Amennyiben az ösztöndíjast kizárólag hozzátartozója, barátja kíséri ki, az nem minősül zöld utazásnak!

A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha a teljes oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik, azaz ha a hallgató a fogadó országba vagy annak környező országába zöld módon utazik. Máltába utazás esetén például, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, illetve haza is ugyanilyen módon utazik, az zöld utazásnak minősül. Ha viszont pl.

 • egy franciaországi mobilitás esetén a kiutazó repülővel utazik Párizsba, és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját Rennes-ig,
 • vagy Máltába utazás esetén, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, de hazafelé repülővel jön haza (tehát az oda-vissza utazás kevesebb, mint 50%-ában utazik fenntarthatóan),

az nem minősül zöld utazásnak.

B) A pályázat beadásának módja

A kiegészítő támogatásra pályázó hallgatóknak a kiutazási dokumentáció (hosszú távú mobilitás, rövid távú mobilitás) elkészítésekor szükséges nyilatkozniuk az utazás formájáról.

C) A támogatás összege és elszámolása

1. A kiegészítő támogatás összege:

Zöld alaptámogatás:

Zöld alaptámogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik

 • Európán belüli hosszú távú mobilitásban vesznek részt (részképzés, szakmai gyakorlat), vagy
 • Európán belüli rövid távú mobilitásban vesznek részt, és esélyegyenlőségi támogatásban nem részesülnek, vagy
 • Európán kívüli mobilitásban vesznek részt, közeli partnerországban (Egyesült Királyság, Svájc).

Esetükben a kiegészítő támogatás a következők szerint alakul:

 • A hallgatók zöld utazási forma választása esetén 50 euró egyszeri támogatásra jogosultak. Ez az egyszeri támogatás csak abban az esetben jár, ha az oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik (ld. III./A.).
 • Hosszú távú mobilitás esetén ezenkívül a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak megfelelően további utazási napokra kaphatnak megélhetési támogatást:
  • 1000 km alatt a nyertes pályázó részére további 1-1 utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 1 utazási nap nyújtható.
  • 1000 km vagy afelett a nyertes pályázó részére további 2-2 utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 2 utazási nap nyújtható.
 • Rövid távú mobilitás esetén, függetlenül a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságtól, a nyertes pályázó részére további 1-1 utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 1 utazási nap nyújtható.

*Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.

Zöld alaptámogatás utazási támogatással kiegészítve:

Utazási támogatásban azok a hallgatók részesülnek, akik

 • Európán belüli rövid távú mobilitásban vesznek részt és esélyegyenlőségi támogatásban részesülnek (ld. I. pont), vagy
 • Európán kívüli mobilitásban vesznek részt, távoli partnerországban.

Esetükben a kiegészítő támogatás a következők szerint alakul:

 • Hosszú távú mobilitás esetén, ha a küldő és a fogadó intézmény közötti távolság
  • 1000 km alatt a nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
  • 1000 km vagy afelett a nyertes pályázó részére irányonként további 2-2 (összesen 4) utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 2 utazási nap nyújtható.
 • Rövid távú mobilitás esetén, függetlenül a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságtól, a nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
 • Ezen kívül az utazási támogatás összege zöld utazási forma esetén, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. táblázat), abban az esetben, ha az oda-vissza utazás legalább 50%-a (tehát legalább az egyik irányba történő utazás) fenntartható eszközzel történik (ld. III./A.).
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS

UTAZÁSI TÁMOGATÁS ZÖLD
UTAZÁSI FORMA ESETÉN

0 – 99 km 23 euró 23 euró
100 – 499 km 180 euró 210 euró
500 – 1 999 km 275 euró 320 euró
2 000 – 2 999 km 360 euró 410 euró
3 000 – 3 999 km 530 euró 610 euró
4 000 – 7 999 km 820 euró N/A
8 000 – 19 999 km 1 500 euró N/A

*Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.

2. Az elszámolás módja

Figyelem! A kiegészítő támogatásban részesült hallgató köteles az utazási dokumentációt megőrizni és azzal mobilitása zárásakor (hosszú távú mobilitás, rövid távú mobilitás) a megvalósult utazás zöld formáját igazolni.

Ennek megfelelően kérjük, fokozottan ügyeljen az utazás során használt jegyek megőrzésére!

Az igazolás lehetséges formái:

 • utazási dokumentumok (utazási jegyek – pl. buszjegy, vonatjegy), melyek tartalmazzák a kiutazó nevét, az utazás dátumait, illetve a kiindulási és érkezési pontot
 • ennek hiányában (pl. autómegosztással, telekocsival utazás, név nélküli vonatjegy esetén) büntetőjogi nyilatkozat (ügyfélkapun keresztül, AVDH-s hitelesítéssel, vagy tollal aláírva és beszkennelve)

IV. ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat - 2023/24

A) 2023/24. őszi félév

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Diplomások köre és az ELTE Alumni Alapítvány bevonásával a 2023/2024-es tanév I. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus ösztöndíjának kiegészítésére.

A támogatásra az egyetemen MA/MSc, vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, továbbá azok az alapszakos (BA/BSc), vagy osztatlan hallgatók, akik legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a hallgatói mobilitási program (Erasmus+) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is. A támogatás ezúttal 10 fő részére került kiírásra.

A kiegészítő támogatás 175.000 Forint egyszeri támogatást jelent.

Pályázati határidő: 2023. május 15.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

B) 2023/24. tavaszi félév

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Diplomások köre és az ELTE Alumni Alapítvány bevonásával a 2023/2024-es tanév II. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus ösztöndíjának kiegészítésére.

A támogatásra az egyetemen MA/MSc, vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, továbbá azok az alapszakos (BA/BSc), vagy osztatlan hallgatók, akik legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a hallgatói mobilitási program (Erasmus+) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is. A támogatás ez alkalommal 5 fő részére került kiírásra.

A kiegészítő támogatás 175.000 Forint egyszeri támogatást jelent.

Pályázati határidő: 2023. november 15.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

V. Erasmus+ Start Ösztöndíj - 2023/24

A) 2023/24. őszi félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2023/2024/1 félévére pályázatot ír ki Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) elnyerésére.

Erasmus+ Start Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges, teljes idejű (nappali) alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és aki a 2023/2024-es tanév őszi félévében az Erasmus+ vagy Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) program keretein belül résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytat Európán belül vagy kívül.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2023. szeptember 28., 8.00 – 2023. október 6., 16.00 óra
Hiánypótlás vége: 2023. október 13., 16.00 óra

A részletes pályázati felhívást itt olvashatja

B) 2023/24. tavaszi félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2023/2024/2 félévére pályázatot ír ki Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) elnyerésére.

Erasmus+ Start Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges, teljes idejű (nappali) alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és aki a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében az Erasmus+ vagy Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) program keretein belül résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytat Európán belül vagy kívül.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2024. március 1., 8.00 – 2024. március 8., 16.00
Hiánypótlás vége: 2024. március 15., 16.00

A részletes pályázati felhívást itt olvashatja


Kiegészítő támogatások a 2022/23-as tanévre (LEJÁRT)

A blokk tartalma:

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2022/23
II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2022/23
III. Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás - 2022/23
IV. ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat - 2022/23
V. Erasmus+ Start Ösztöndíj - 2022/23

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2022/23 (2023. február 10 – április 28.)

Frissítve: 2023. február 10.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelenlegi felhívás keretében a 2023. tavaszi-nyári, már jóváhagyott mobilitásokhoz pályázható esélyegyenlőségi támogatás:
- részképzés esetén 2023. tavaszi féléves kiutazások

- szakmai gyakorlat és rövid távú mobilitás esetén a legkésőbb 2023. augusztusban kezdődő tevékenységek.
A 2023/24-es tanév mobilitásaihoz kapcsolódóan egyelőre nem nyújtható be pályázat, a vonatkozó felhívás közzététele 2023. május/júniusban várható!

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2022/2023-as tanévre (legkorábban 2022 szeptemberében kezdődő) Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el. Figyelem! Már lezárult mobilitási tevékenységhez kapcsolódóan visszamenőlegesen nem nyújtható be pályázat!

A) Pályázati dokumentumok és hasznos dokumentumok
 • A pályázati felhívás teljes szövege
 • Egyéni pályázati űrlap (xlsx)
 • Igénylőlap gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz (xlsx)
 • A pályázati sablonok a társadalmi akadályokon, illetve a társadalmilag sérülékeny csoporthoz tartozáson alapuló kiegészítő támogatáshoz itt érhetők el.
 • Tájékoztató a benyújtandó nyilatkozatokról, adatkezelési tájékoztató, illetve hallgatói útmutató itt érhető el – kérjük, ezeket figyelmesen olvassa el!
B) Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • Hosszú távú mobilitás esetén (a mobilitás típusától – részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat – függetlenül) havi 250 euró.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte. Figyelem! A pályázat támogatása a rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

Amennyiben mobilitását még nem kezdte meg, az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát hosszú távú mobilitás esetén az összeg 90%-át az ösztöndíj 1. részletével, rövid távú mobilitás esetén az egyszeri összeget pedig az ösztöndíj teljes összegével együtt kapja meg. Már megkezdett hosszú távú mobilitás esetén a kiegészítő támogatás 90%-ának kifizetésére, rövid távú mobilitás esetén pedig a teljes egyszeri összeg kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

C) A pályázat beadásának módja
A pályázat benyújtása a 2022/2023-as tanév mobilitásaihoz kapcsolódóan folyamatosan, a mobilitás kezdete előtt, de legkésőbb 2023. június 9-ig lehetséges. Figyelem! A pályázatok eredményének becsült ideje az E. pontban található, kérjük, pályázáskor azt is vegye figyelembe! A bírálati folyamat, a szerződéskötés és a támogatási összeg kiutalásának időigényessége miatt a pályázatot kérjük minél előbb, de legkésőbb a kiutazás előtt leadandó dokumentumokkal egy időben, még az űrlap kitöltése előtt benyújtani! Különösen indokolt esetben a fent megjelölt határidőn belül lehetőség van későbbi pályázásra is, kérjük, ha erre kerülne sor, jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani az erasmus@elte.hu címre Milovszky Krisztinának.

 (Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásáról szóló felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot, lásd lejjebb, a II. pontban.)

Benyújtandó dokumentum

 • Az egyéni pályázati űrlap hiánytalanul, számítógéppel kitöltött elektronikus verziója (xlsx fájl)
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (digitálisan (ügyfélkapun keresztül hitelesített) vagy kézzel aláírt (szkennelt)) verziója
 • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (digitálisan (ügyfélkapun keresztül hitelesített) vagy kézzel aláírt (szkennelt)) verziója
Fontos tudnivaló! Mivel az esélyegyenlőségi támogatás havi összege rögzített (250 euró), elegendő csak egy szempont alapján jelentkeznie a felsoroltak közül – azt javasoljuk, hogy az Ön számára legegyszerűbben igazolható kritériumot válassza, illetve igazolja le. A csatolt dokumentumoknak a pályázati űrlapban megjelölt szempontokat kell igazolniuk!

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

D) Kiegészítő információk a benyújtandó nyilatkozatokról szóló tájékoztatóhoz:

1. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok:

Esti vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál. Diploma utáni szakmai gyakorlaton részt vevő, jogviszonnyal már nem rendelkező hallgatók az utolsó aktív szemeszterükről kérjék az igazolást.

4. Gazdasági nehézségek

a.-h. Az alábbi jogosultságukat az I./A pontban található igénylőlapon tudják igazoltatni a támogatást nyújtó szervezetnél:

a. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott.
b. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül.
c. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül
d. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt.
e. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója
f. Roma szakkollégium tagja (volt).
g. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
h. Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató

(k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: ld. lejjebb)

Segítség a gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz szükséges igénylőlap kitöltéséhez és leadásához:

 • Az igénylőlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az igénylőlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Elegendő csak egy szempontot bejelölni az űrlapon, akkor is, ha többre is jogosult (volt).
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szempontokhoz. 

Az igazolás kiállítása:

Bursa Hungarica ösztöndíj három módon igazolható: 1-2. az igénylőlapon a Quaestura vagy a folyósító önkormányzat igazolja le, 3. ezeket kiválthatja az ösztöndíjra vonatkozó banki kivonat.

A felsorolt (a-h) szempontok közül azon kifizetések esetében, amelyeket az ELTE folyósít, a Quaestura igazolja a jogosultságot. Ez esetben az eljárásrend a következő:

 1. Töltse ki az excel formátumú igénylőlapot (nem kell aláírnia!), és nevezze át így: sajat_nev_igenybejelento_2022_23.
 2. Küldje meg a kitöltött excel fájlt a Quaesturának (a quaestura@elte.hu e-mail címen kérhet igazolást). Ők visszaküldik Önnek az elektronikusan hitelesített dokumentumot pdf formátumban, ezt kell feltöltenie a pályázásnál.

k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

5. Földrajzi akadályok:

A vonatkozó kormányrendelet itt érhető el.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon az erasmus@elte.hu címre.

E) Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok bírálatát – a Tempus Közalapítvány által megadott szempontok alapján  – a küldő felsőoktatási intézmény végzi. Az elbírált kérelmek támogatásáról a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A benyújtott pályázatok eredményének becsült ideje:

 • 2023. március 3-ig benyújtott pályázatok: várhatóan 2023. április végén
 • 2023. március 4 – 2023. április 28. között benyújtott pályázatok: várhatóan 2023. június végén

Az eredményről a küldő intézmény tájékoztatja a pályázókat. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére, a pályázási szempontok megváltoztatására vagy az igénylés elutasítására.

A támogatás kifizetésére a pozitív bírálatot követően kerül sor a I/B. pontban ismertetett eljárásnak megfelelően.

II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2022/23

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Pályázati felhívás szövege

A) Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a 2022/23-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.
B) Pályázati dokumentumok:

- Pályázati űrlap (xlsx)

- Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján.

A pályázat leadásának határideje az őszi félévben kiutazóknak: 2022. augusztus 12. (12:00)
A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak: 2022. október 28. (12:00) vagy 2023. január 20. (12:00)
C) A támogatás összege és elszámolása

Az ösztöndíj összege:

 • Hosszú távú hallgatói mobilitás (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat): Amennyiben a kiegészítő támogatásra benyújtott igényt alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatási igény esetén (ld. igénylés és elszámolás módja, 2. pont): orvosszakértők által javasolt összeg.

Igénylés és elszámolás módja:

 1. Hallgatói mobilitás esetén a havi 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
 2. Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott (ld. I. pont), további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a havi 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak.
Figyelem! Hosszú távú mobilitás keretében esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó hallgatók esetében a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásának igénylése és teljes összegének elszámolása minden esetben tételes lesz (2. pont szerint).
D) A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2223 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2223). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.
 • Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumoknak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező! Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a megítélt támogatás 250 eurót meghaladó részének (esélyegyenlőségi támogatást is pályázott, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a teljes összeg) felhasználásáról tételesen, számlákkal kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak. Csak olyan többletköltségekre kérjen támogatást, amelyek szorosan kapcsolódnak a betegségéhez és a külföldi tartózkodás miatt merülnek fel!
 • Kiegészítő támogatási igény részletes indoklása: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező!
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását! FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra a két típus szerint: tételes, illetve nem tételes elszámolás esetén (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

E) A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

Azon hallgatói mobilitások esetén, ahol a megítélt kiegészítő támogatás meghaladja a havi 250 eurót, a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A felhasználást tételenként, számlákkal kell igazolni a kiutazónak a mobilitás lezárultakor.

A havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa egy rövid, Teams-en/Skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásával kapcsolatos feladataira.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt, amennyiben a hallgató mobilitását még nem kezdte meg. Már megkezdett mobilitás esetén a támogatás kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

F) További felvilágosítás
 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, erasmus.out@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, ka131@tpf.hu)

III. Zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatás - 2022/23

Frissítve: 2022.10.10., a Tempus Közalapítvány 2022. szeptember 23-i módosított útmutatója alapján. A beérkező igényeket az ENPO munkatársai felmenő rendszerben, 2022. október 10-től ennek megfelelően kezelik.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2022/2023-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el, és kiutazásukat zöld formában tervezik megvalósítani.

A) Kik pályázhatnak?

A 2022/23-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

Zöld utazási formának minősül a vonat, a busz, a telekocsi, a kerékpár vagy egyéb fenntartható eszköz – a hajó és repülőgép nem. Autóval történő utazás csak abban az esetben támogatható, ha legalább 2 ösztöndíjas összefog, és a fenntarthatóbb utazás érdekében tudatosan választják a carsharing (közös autóval utazás) megoldást. A zöld utazási támogatás csak akkor adható, ha az utazás legnagyobb része fenntartható eszközzel történik, azaz ha a hallgató a fogadó országba vagy annak környező országába zöld módon utazik. Máltába utazás esetén például, ha a kiutazó Dél-Olaszországig fenntartható eszközzel közlekedik, és onnantól hajóval folytatja útját, az zöld utazásnak minősül. Ha viszont pl. egy franciaországi mobilitás esetén a kiutazó repülővel utazik Párizsba, és onnan zöld módon (pl. vonat, busz) folytatja útját Rennes-ig, az nem minősül zöld utazásnak.

B) A pályázat beadásának módja

A kiegészítő támogatásra pályázó hallgatóknak a kiutazási dokumentáció elkészítésekor szükséges nyilatkozniuk az utazás formájáról.

C) A támogatás összege és elszámolása

1. A kiegészítő támogatás összege:

Zöld alaptámogatás:

Zöld alaptámogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik

 • Európán belüli hosszú távú mobilitásban vesznek részt (részképzés, szakmai gyakorlat), vagy
 • Európán belüli rövid távú mobilitásban vesznek részt, és esélyegyenlőségi támogatásban nem részesülnek, vagy
 • Európán kívüli mobilitásban vesznek részt, közeli partnerországban (Egyesült Királyság, Svájc).

Esetükben a kiegészítő támogatás a következők szerint alakul:

 • A hallgatók zöld utazási forma választása esetén 50 euró egyszeri támogatásra jogosultak. Ez az egyszeri támogatás csak abban az esetben jár, ha oda-vissza zöld formában történik az utazás.
 • Hosszú távú mobilitás esetén ezenkívül a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságnak megfelelően további utazási napokra kaphatnak megélhetési támogatást:
  • 1000 km alatt a nyertes pályázó részére további 1-1 utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 1 utazási nap nyújtható.
  • 1000 km vagy afelett a nyertes pályázó részére további 2-2 utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 2 utazási nap nyújtható.
 • Rövid távú mobilitás esetén, függetlenül a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságtól, a nyertes pályázó részére további 1-1 utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén 1 utazási nap nyújtható.

*Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.

Zöld alaptámogatás utazási támogatással kiegészítve:

Utazási támogatásban azok a hallgatók részesülnek, akik

 • Európán belüli rövid távú mobilitásban vesznek részt és esélyegyenlőségi támogatásban részesülnek (ld. I. pont), vagy
 • Európán kívüli mobilitásban vesznek részt, távoli partnerországban.

Esetükben a kiegészítő támogatás a következők szerint alakul:

 • Hosszú távú mobilitás esetén, ha a küldő és a fogadó intézmény közötti távolság
  • 1000 km alatt a nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
  • 1000 km vagy afelett a nyertes pályázó részére irányonként további 2-2 (összesen 4) utazási nap* nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 2 utazási nap nyújtható.
 • Rövid távú mobilitás esetén, függetlenül a küldő és a fogadó intézmény közötti távolságtól, a nyertes pályázó részére irányonként további 1-1 (összesen 2) utazási nap nyújtható, amennyiben az utazás formája az oda- és visszaút során is zöld. Csak az egyik irányban megvalósuló zöld utazás esetén összesen 1 utazási nap nyújtható.
 • Ezen kívül az utazási támogatás összege zöld utazási forma esetén, 100-3999 km közötti távolságokra magasabb (ld. táblázat), abban az esetben, ha oda-vissza zöld formában történik az utazás.
TÁVOLSÁG UTAZÁSI TÁMOGATÁS

UTAZÁSI TÁMOGATÁS ZÖLD
UTAZÁSI FORMA ESETÉN

0 – 99 km 23 euró N/A
100 – 499 km 180 euró 210 euró
500 – 1 999 km 275 euró 320 euró
2 000 – 2 999 km 360 euró 410 euró
3 000 – 3 999 km 530 euró 610 euró
4 000 – 7 999 km 820 euró N/A
8 000 – 19 999 km 1 500 euró N/A

*Hosszú távú mobilitás esetén az egy utazási napra jutó támogatás megegyezik a havi Erasmus alapösztöndíj harmincad részével.

2. Az elszámolás módja

Figyelem! A kiegészítő támogatásban részesült hallgató köteles az utazási dokumentációt megőrizni és azzal mobilitása zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját igazolni.

Ennek megfelelően kérjük, fokozottan ügyeljen az utazás során használt jegyek megőrzésére!

Az igazolás lehetséges formái:

 • utazási dokumentumok (utazási jegyek – pl. buszjegy, vonatjegy), melyek tartalmazzák a kiutazó nevét, az utazás dátumait, illetve a kiindulási és érkezési pontot
 • ennek hiányában (pl. telekocsival utazás, név nélküli vonatjegy esetén) büntetőjogi nyilatkozat (ügyfélkapun keresztül, AVDH-s hitelesítéssel, vagy tollal aláírva és beszkennelve)

IV. ELTE Alumni Ösztöndíj Pályázat - 2022/23

A) 2022/23. őszi félév

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Diplomások köre és az ELTE Alumni Alapítvány bevonásával a 2022/2023-es tanév I. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus, illetve Campus Mundi ösztöndíjának kiegészítésére.

A támogatásra immáron nem csak az egyetemen MA/MSc vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak, hanem azok az alapszakos (BA/BSc) vagy doktori hallgatók, akik legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek államilag támogatott képzésen, jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett szociális támogatásban részesülnek.. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a hallgatói mobilitási program (Erasmus+, Campus Mundi) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A kiegészítő támogatás 150.000 Forint egyszeri támogatást jelent.

Pályázati határidő: 2022. május 15.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

B) 2022/23. tavaszi félév

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Diplomások köre és az ELTE Alumni Alapítvány bevonásával a 2022/2023-es tanév II. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ösztöndíjának kiegészítésére.

A támogatásra pályázhatnak: akik az egyetemen BA/BSc, MA/MSc, PhD, vagy osztatlan képzésben  vesznek részt (a BA és BSc, ill. osztatlan képzésben résztvevők min. egy lezárt aktív félévvel rendelkeznek); államilag támogatott képzésen; jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal; mindemellett szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a hallgatói mobilitási program (Erasmus+) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A kiegészítő támogatás, megnövekedett 175.000 Forint egyszeri támogatást jelent.

Pályázati határidő: 2022. november 15.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

V. Erasmus+ Start Ösztöndíj - 2022/23

A) 2022/23. őszi félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2022/2023/1 félévére pályázatot ír ki Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) elnyerésére.

Erasmus+ Start Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges, teljes idejű (nappali) alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és aki a 2022/2023-as tanév őszi félévében az Erasmus+ vagy Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) program keretein belül résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytat Európán belül vagy kívül.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2022. október 5., 8.00 – 2022. október 11., 16.00 óra
Hiánypótlás vége: 2021. október 18., 16.00 óra

A részletes pályázati felhívást itt olvashatja

B) 2022/23. tavaszi félév

A 2022/23-as tanév tavaszi félévére vonatkozó pályázati felhívás 2023. márciusban várható.


Kiegészítő támogatások a 2021/22-es tanévre – ÚJ, 2022. márciusi felhívások (LEJÁRT)

A blokk tartalma:

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2021/22
II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2021/22


A 2021/22-es tanévre vonatkozó ELTE Alumni Alapítványi Pályázat és az Erasmus+ Start ösztöndíj (már lejárt) felhívásai az alábbi, „Kiegészítő támogatások a 2021/22-es tanévre” blokk 3-4. pontjában olvashatók.

I. Esélyegyenlőségi támogatás - 2021/22

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.

Fontos! Amennyiben korábban már elnyerte a szociális kiegészítő támogatást, akkor is újra be kell adnia a jelentkezését! A jelentkezéskor a jogosultságot igazoló dokumentumot is fel kell töltenie, tehát ha nem rendelkezik vele, írjon egy e-mailt (erasmus.out@dep.elte.hu), és elküldjük Önnek.
Jelen felhívás keretében a támogatásra visszamenőleg is pályázhat, akkor is, ha a mobilitása már elkezdődött. Pályázni folyamatosan lehet, a Tempus Közalapítvány havonta egyszer bírálja el az addig beérkezett pályázatokat. A támogatás kifizetésére a pozitív bírálat, valamint a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

A pályázat formai ellenőrzését az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya végzi. Ha a pályázat formailag megfelel a megadott kritériumoknak, továbbítja a Tempus Közalapítványnak, ha nem, a pályázatot elutasítja. Mindkét esetben a pályázó automatikus e-mailben kap erről értesítést. (Érdemes a spam mappát is ellenőrizni!) Amennyiben nem egyértelmű, pályázata miért lett elutasítva, érdeklődjön az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen! Elutasítás esetén újra kell pályáznia, nincs lehetőség a korábbi kitöltést javítani.
A) Pályázati dokumentumok és hasznos dokumentumok
 • A pályázati felhívás teljes szövege
 • Igénylőlap gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz (xlsx)
 • A pályázati sablonok a társadalmi akadályokon, illetve a társadalmilag sérülékeny csoporthoz tartozáson alapuló kiegészítő támogatáshoz itt érhetők el.
 • Tájékoztató a benyújtandó nyilatkozatokról, adatkezelési tájékoztató, illetve hallgatói útmutató itt érhető el – kérjük, ezeket figyelmesen olvassa el!
B) Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • Hosszú távú mobilitás esetén (a mobilitás típusától – részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat – függetlenül) havi 250 euró.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte.

Amennyiben mobilitását még nem kezdte meg, az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát a 90%-át az ösztöndíj 1. részletével együtt kapja meg. Már megkezdett mobilitás esetén a támogatás kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

C) A pályázat beadásának módja

A pályázatot a Tempus Közalapítvány esélyegyenlőségi pályázásra létrehozott felületén kell benyújtani.

(Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásáról szóló felhívásban foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot, lásd lejjebb, a II. pontban.)

Benyújtandó dokumentum

 • Igénylési szempont szerinti alátámasztó dokumentum másolata

Tájékoztató a benyújtandó nyilatkozatokról

Fontos tudnivaló! Mivel az esélyegyenlőségi támogatás havi összege rögzített (250 euró), elegendő csak egy szempont alapján jelentkeznie a felsoroltak közül – azt javasoljuk, hogy az Ön számára legegyszerűbben igazolható kritériumot válassza, illetve igazolja le. A pályázati felületen megjelölt szempontnak és a csatolt alátámasztó dokumentumoknak egyeznie kell!

Érvényes pályázat kizárólag a megadott felületen nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

D) Kiegészítő információk a benyújtandó nyilatkozatokról szóló tájékoztatóhoz:

1. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok:

Esti vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál. Diploma utáni szakmai gyakorlaton részt vevő, jogviszonnyal már nem rendelkező hallgatók az utolsó aktív szemeszterükről kérjék az igazolást.

4. Gazdasági nehézségek

a.-h. Az alábbi jogosultságukat az I./A pontban található igénylőlapon tudják igazoltatni a támogatást nyújtó szervezetnél:

a. A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott.
b. Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül.
c. Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül
d. HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója volt.
e. „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója
f. Roma szakkollégium tagja (volt).
g. Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
h. Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató

(k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: ld. lejjebb)

Segítség a gazdasági nehézségeken alapuló kiegészítő támogatáshoz szükséges igénylőlap kitöltéséhez és leadásához:

 • Az igénylőlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az igénylőlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Elegendő csak egy szempontot bejelölni az űrlapon, akkor is, ha többre is jogosult (volt).
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szempontokhoz. 

Az igazolás kiállítása:

Bursa Hungarica ösztöndíj három módon igazolható: 1-2. az igénylőlapon a Quaestura vagy a folyósító önkormányzat igazolja le, 3. ezeket kiválthatja az ösztöndíjra vonatkozó banki kivonat.

A felsorolt (a-h) szempontok közül azon kifizetések esetében, amelyeket az ELTE folyósít, a Quaestura igazolja a jogosultságot. Ez esetben az eljárásrend a következő:

 1. Töltse ki az excel formátumú igénylőlapot (nem kell aláírnia!), és nevezze át így: sajat_nev_igenybejelento_2021_22.
 2. Küldje meg a kitöltött excel fájlt a Quaesturának (a quaestura@elte.hu e-mail címen kérhet igazolást). Ők visszaküldik Önnek az elektronikusan hitelesített dokumentumot pdf formátumban, ezt kell feltöltenie a pályázásnál.

k. Önköltséges képzésben részt vevő hallgatók: hallgatói jogviszony-igazolással tudják igazolni a jogosultságukat. Igénylés a Quaesturánál.

5. Földrajzi akadályok:

A vonatkozó kormányrendelet itt érhető el.

Felmerülő kérdés esetén kérjük, írjon az erasmus.out@dep.elte.hu címre.

II. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása - 2021/22

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Jelen felhívás keretében a támogatásra visszamenőleg is pályázhat, akkor is, ha a mobilitása már elkezdődött. Pályázni folyamatosan lehet, a Tempus Közalapítvány havonta egyszer bírálja el az addig beérkezett pályázatokat. A támogatás kifizetésére a pozitív bírálat, valamint a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

Pályázati felhívás szövege

A) Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a 2021/22-es tanévben Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.
B) Pályázati dokumentumok:

- Pályázati űrlap (xlsx)

- 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, illetve 3 hónapnál régebbi kórtörténeti összefoglaló esetén ehhez a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi igazolást is csatolni kell

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvosszakértői bizottság javaslata alapján.

A pályázat beadása folyamatosan lehetséges.
Javasolt a kiegészítő pályázatot a mobilitás tervezett kezdete előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.
C) A támogatás összege és elszámolása

Az ösztöndíj összege:

 • Hosszú távú hallgatói mobilitás (részképzés, szakmai gyakorlat, diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat): Amennyiben a kiegészítő támogatásra benyújtott igényt alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró.
 • Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén).
 • Havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatási igény esetén (ld. igénylés és elszámolás módja, 2. pont): orvosszakértők által javasolt összeg.

Igénylés és elszámolás módja:

 1. Hallgatói mobilitás esetén a havi 250 eurót meg nem haladó támogatást nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
 2. Amennyiben a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy esélyegyenlőségi támogatásra is pályázott (ld. I. pont), további kiegészítő támogatás is igényelhető. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a havi 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak.
Figyelem! Hosszú távú mobilitás keretében esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó hallgatók esetében a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásának igénylése és teljes összegének elszámolása minden esetben tételes lesz (2. pont szerint).
D) A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a kitöltött pályázati űrlapot, valamint a kötelező melléklet eredeti példányát vagy másolatát (ebben az esetben a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat”, amit a pályázó aláírásával, dátummal ellátva igazol) postázza el az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.);
 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2122 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2122). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.
 • Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító: 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező! Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a megítélt támogatás 250 eurót meghaladó részének (esélyegyenlőségi támogatást is pályázott, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a teljes összeg) felhasználásáról tételesen, számlákkal kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak. Csak olyan többletköltségekre kérjen támogatást, amelyek szorosan kapcsolódnak a betegségéhez és a külföldi tartózkodás miatt merülnek fel!
 • Kiegészítő támogatási igény részletes indoklása: Kitöltése csak azon hallgatók esetében szükséges, akik havi 250 eurónál nagyobb összegű kiegészítő támogatást igényelnek. Esélyegyenlőségi támogatást is megpályázó, hosszú távú mobilitásra kiutazó hallgatók esetében a kitöltése kötelező!
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását! FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra a két típus szerint: tételes, illetve nem tételes  elszámolás esetén (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

E) A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

Azon hallgatói mobilitások esetén, ahol a megítélt kiegészítő támogatás meghaladja a havi 250 eurót, a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A felhasználást tételenként, számlákkal kell igazolni a kiutazónak a mobilitás lezárultakor.

A havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa egy rövid, Teams-en/Skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásával kapcsolatos feladataira.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt, amennyiben a hallgató mobilitását még nem kezdte meg. Már megkezdett mobilitás esetén a támogatás kifizetésére a szükséges szerződésmódosítás után kerül sor.

F) További felvilágosítás
 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, erasmus.out@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, ka131@tpf.hu)

Kiegészítő támogatások a 2021/22-es tanévre (LEJÁRT)

Kiegészítő pályázati lehetőségek Erasmus+ ösztöndíjas hallgatóknak a 2021/22-es tanévre.
 1. Szociális kiegészítő támogatás
 2. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pályázata
 3. ELTE Alumni Alapítványi Pályázat
 4. Erasmus+ Start Ösztöndíj

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

2021/22-es tanév

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon hallgatók számára, akik a 2021/2022-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra pályáznak. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát az Erasmusra pályázó hallgatók az Erasmus-támogatás elnyerése előtt is beadhatják kiegészítő támogatásra vonatkozó igényüket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggésben egy új szempont alapján is jogosult lehet a kiegészítő támogatásra. (A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás). Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. 
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben korábban bármikor adott már le érvényes (leigazolt) igénybejelentőt szociális kiegészítő támogatásra, abban az esetben nem kell ismét benyújtania a támogatási igényét, azt automatikusan megkapja, ha a mobilitás előtt kötelezően kitöltendő űrlapon az "Elnyert most vagy korábban Erasmus+ szociális kiegészítő ösztöndíjat?" kérdésre igennel válaszol. (Akkor is, ha a mobilitás végül nem valósult meg!) KIVÉTEL: az elsődleges szempontoknál "a pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás"-t megjelölő, illetve a másodlagos szempontot megjelölő hallgatók, nekik újból be kell nyújtaniuk a teljes dokumentációt.

Pályázati dokumentumok

Igénylőlap (xlsx)
A pályázati felhívás teljes szövege (pdf) - A felhívás egyes elemei (jelentkezési határidő, a pályázás módja) nem relevánsak, kérjük, ne ezeket, hanem az oldalon lévő információkat vegye figyelembe!

Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte, kiutazott, továbbá teljesítette külföldi tanulmányi kötelezettségét, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (Az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát a 90%-át az ösztöndíj 1. részletével együtt kapja meg a hallgató.)

A pályázatot kérjük legkésőbb a kiutazás előtt leadandó dokumentumokkal egy időben benyújtani! Különösen indokolt esetben van lehetőség későbbi pályázásra is, kérjük, ha erre kerülne sor, jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!"

A pályázat beadásának módja

Amennyiben a Quaestura igazolja a jogosultságát: 

1. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel  fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021(Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
2. Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formátumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
3. Küldje meg az Excel fájlt és a hitelesített PDF dokumentumot a Quaesturának (a quaestura@elte.hu e-mail címen kérhet igazolást). Igazolás után ők továbbítják az anyagát az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára, Önnek ezzel kapcsolatban nincs más teendője. (A pályázat eredményéről illetve hiánypótlás szükségességéről az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni.)

Amennyiben az Intézményi Erasmus+ koordinátor igazolja a jogosultságát (második szempont: kedvezményezett település egyikének állandó lakosa):

1. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel  fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
2. Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formátumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
3. Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot, és a lakcímkártyájáról készített jó minőségű fotót/szkent az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre.

Amennyiben NEM a fent felsorolt szervezetek/személyek igazolják a jogosultságát (pl.: Önkormányzat, egyéb szerv):

1. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
2. Küldje meg az Excel fájlt az igazoló szervezetnek. Kérje meg az igazolót, hogy töltse ki az igazoló adatait az Excelben, majd igazolja a jogosultságot.
3. Szerezze be az igazoló személy/szervezet aláírásával és pecsétjével ellátott eredeti űrlapot majd KÉK tollal írja alá Ön is.
4. Postázza el a minden fél által aláírt igénylőlapot 1 példányban az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) és küldje meg az igénylőlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre.

Amennyiben "A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempont alapján pályázik:

1. Szerezze be a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást igazoló dokumentumot.
2. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel  fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
3. Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formáumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
4. Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot és a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást igazoló dokumentumot az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre.

Segítség az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 • Az űrlapon láthatja, hogy lehetőség van elsődleges és másodlagos szempontok alapján is pályázni.
 • Az elsődleges szempontok elsősorban szociális ösztöndíjakhoz, programban való részvételhez kötöttek. Ezen kívül a koronavírus járvánnyal összefüggésben egy új szempont is bekerült az elsődleges szempontok közé (A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás). Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. 
 • A másodlagos szempont szerint Önnek valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie. A másodlagos szempont "Település" cella mellett ellenőrizheti, hogy az Ön települése a kedvezményezettek közé tartozik-e. Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.
 • Akkor is jogosult a kiegészítő támogatásra, ha csak az elsődleges vagy csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, tehát nem kell mindkét részt kitöltenie.

A. Amennyiben elsődleges szempont alapján kíván pályázni: (Kivétel: A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás)

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást. A támogatás elnyeréséhez már egy jogosultság is elegendő.
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szempontokhoz. 
 • Az elsődleges szempontokat általában a Quaestura tudja leigazolni. Amennyiben nem ők, akkor az a hatóság illetékes, amelyik az adott ösztöndíjat utalta Önnek. Az igazolás jelenlegi módjáról érdeklődjön az illetékes szervnél. A (javasolt) eljárási módokat a Pályázat beadásának módja részben olvashat.

B. Amennyiben "A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempont alapján pályázik:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Jelölje meg "A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempontot az űrlapon. 
 • A változást kérjük indokolni, alátámasztani, a jogosultságot bemutatni a pályázók részéről. Ilyen lehet például:
  - váratlanul beálló keresőképtelenség
  - váratlan haláleset;
  - egyéb olyan változás, aminek kapcsán még nem volt lehetséges az elérhető szociális támogatások érvényesítése.
 • Szerezze be egy külön igazolást, ami bizonyítja a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást. (Ezt - a pályázati anyaga beküldése után - a Szociális Ösztöndíj Bizottság megvizsgálja, és az ő döntésük alapján fogja az intézményi Erasmus+ koordinátor a pályázati űrlapon igazolni a szempontot.)
 • Az alábbiak alapján töltse ki az elsődleges szempontokat igazoló aláíró adatait: Az igazolás kiállítására jogosult szervezet: ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Németh Katalin Anna, intézményi Erasmus+ koordinátor Munkahelyi telefon, e-mail: erasmus@elte.hu
 • Nevezze át a fájlt a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_2021). 
 • Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formáumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
 • Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot és a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást igazoló dokumentumot az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre.

C. Amennyiben másodlagos szempont alapján kíván pályázni:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 • A másodlagos szempontot az Intézményi Erasmus+ koordinátor fogja igazolni.  Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, az alábbiak alapján töltse ki a másodlagos szempontokat igazoló aláíró adatait: 
  Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Németh Katalin Anna, intézményi Erasmus+ koordinátor
  Munkahelyi telefon, e-mail: erasmus@elte.hu
 • Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_2021). 
 • Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formátumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
 • Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot, és a lakcímkártyájáról készített jó minőségű fotót/szkent az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre.

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

2021/22-es tanév

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2021/22-es tanévre Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Pályázati felhívás szövege

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Pályázati dokumentumok:

Pályázati űrlap (xlsx)

- 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló, illetve 3 hónapnál régebbi kórtörténeti összefoglaló esetén ehhez a háziorvos vagy szakorvos által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi igazolást is csatolni kell

- A mobilitás időtartamát tartalmazó igazolás a 2021/22-es tanévre elnyert Erasmus+ támogatásról, amelyet az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fog csatolni a pályázathoz, így a hallgatónak ezzel nem kell foglalkoznia.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.
 
A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.
A pályázat leadásának határideje tavaszi kiutazás esetén: 2022. január 28.

A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a kitöltött pályázati űrlapot valamint a kötelező melléklet eredeti példányát vagy másolatát (ebben az esetben a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat”, amit a pályázó aláírásával, dátummal ellátva igazol) postázza el az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.);

 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2122 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2122). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.

 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).

 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!

 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Tartsa szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd, és a tételekről ugyanilyen formában kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak.

 • Az igényelt támogatási összeg beírásakor vegye figyelembe a maximálisan adható támogatási összegeket (lásd a pályázati kiírásban szereplő táblázatot):

  • ​​Enyhe betegség/fogyatékosság: maximum 150 €/hó

  • Közepesen súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 320 €/hó

  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó

 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!

 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.

 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!

 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását! FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az elektronikusan kitöltött űrlapot (xlsx) nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2122, pl.  Minta_Márta_19990909_ELTE_2122). 
Ezután küldje el elektronikus formában az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása.
Az űrlapot szkennelt változatban is csatolja, valamint a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg!

2. Az aláírt eredeti űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát postázza el: ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 37.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, és kizárólag a megítélt tételeknek megfelelően lehet felhasználni, számlákkal igazolt, tételes költségelszámolással.

A kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa még a kiutazás előtt egy rövid, személyes vagy Teams-en/Skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásának megfelelő elkészítésére.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt.

További felvilágosítás

 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, erasmus.out@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, info@tpf.hu

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat

2021/22 Őszi félév

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Diplomások köre és az ELTE Alumni Alapítvány bevonásával a 2021/22-es tanév I. félévére ismét pályázatot ír ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ill. Campus Mundi ösztöndíjának kiegészítésére. 

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek, államilag támogatott képzésen jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a mobilitási program (Erasmus+, Campus Mundi) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A kiegészítő támogatás 150.000 Forint egyszeri támogatást jelent.

Pályázati határidő: 2021. május 15.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt. 

2021/22 Tavaszi félév

Az ELTE Alumni Központ az ELTE Diplomások köre és az ELTE Alumni Alapítvány bevonásával a 2021/2022-es tanév II. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus, illetve Campus Mundi ösztöndíjának kiegészítésére. 

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemen Ma/MSc-hallgatók - vagy amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt, legalább negyedévesek - államilag támogatott képzésen jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal rendelkeznek, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a hallgatói mobilitási program (Erasmus+, Campus Mundi) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A kiegészítő támogatás 150.000 Forint egyszeri támogatást jelent.

Pályázati határidő: 2021. november 15.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt. 

Előző években támogatott hallgatók
ELTE Alumni
Facebook

4. ERASMUS+ START ÖSZTÖNDÍJ

2021/22 őszi félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2021/2022/1 félévére pályázatot ír ki Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) elnyerésére.

Erasmus+ Start Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges, teljes idejű (nappali) alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és aki a 2021/2022-es tanév őszi félévében az Erasmus+ vagy Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) program keretein belül résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytat Európán belül vagy kívül.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2021. szeptember 29., 8.00 – 2021. október 06., 16.00 óra
Hiánypótlás vége: 2021. október 13., 16.00 óra

A részletes pályázati felhívást itt olvashatja.

2021/22 tavaszi félév

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2021/2022/2 félévére pályázatot ír ki Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) elnyerésére.

Erasmus+ Start Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges, teljes idejű (nappali) alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és aki a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében az Erasmus+ vagy Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) program keretein belül résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytat Európán belül vagy kívül.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2022. március 2., 8.00 – 2022. március 9., 16.00 

Hiánypótlás vége: 2022.március 16., 16.00

A részletes pályázati felhívást itt olvashatja


Kiegészítő támogatások a 2020/21-es tanévre (LEJÁRT)

Kiegészítő pályázati lehetőségek Erasmus+ ösztöndíjas hallgatóknak a 2020/21-es tanévre

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon hallgatók számára, akik a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra pályáznak. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát az Erasmusra pályázó hallgatók az Erasmus-támogatás elnyerése előtt is beadhatják kiegészítő támogatásra vonatkozó igényüket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggésben egy új szempont alapján is jogosult lehet a kiegészítő támogatásra. (A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás). Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. 

Pályázati dokumentumok

Igénylőlap (xlsx)
A pályázati felhívás teljes szövege (pdf)

Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte, kiutazott, továbbá teljesítette külföldi tanulmányi kötelezettségét, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (Az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát a 90%-át az ösztöndíj 1. részletével együtt kapja meg a hallgató.)

A pályázat leadásának határideje őszi kiutazóknak: 2020. június 19. (12:00)  
A pályázat leadásának határideje tavaszi kiutazóknak és pótpályázóknak: 2020. október 26. (12.00)
 
Azok az Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók, akik jogosultak lennének a támogatásra, de pályázatukat nem tudták a megadott határidőig leadni, továbbra is benyújthatják azt, még a mobilitásuk megkezdése előtt. Esetükben a kiegészítő támogatásról a rendelkezésre álló keret függvényében külön döntés születik, melyről emailben kapnak értesítést.

A pályázat beadásának módja

Amennyiben a Quaestura/HÖK iroda igazolja a jogosultságát: 

1. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel  fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
2. Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formátumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
3. Küldje meg az Excel fájlt és a hitelesített PDF dokumentumot a Quaesturának/HÖK irodának. 
(A pályázat eredményéről illetve hiánypótlás szükségességéről az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni.)

Amennyiben az Intézményi Erasmus+ koordinátor igazolja a jogosultságát: 

1. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel  fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
2. Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formátumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
3. Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot, és a lakcímkártyájáról készített jó minőségű fotót/szkent az erasmus.out@dep.elte.hu email címre.

Amennyiben NEM a fent felsorolt szervezetek/személyek igazolták a jogosultságát (pl.: Önkormányzat, egyéb szerv):

1. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel  fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
2. Küldje meg az Excel fájlt az igazoló szervezetnek. Kérje meg az igazolót, hogy töltse ki az igazoló adatait az Excelben, majd igazolja a jogosultságot.
3. Szerezze be az igazoló személy/szervezet aláírásával és pecsétjével ellátott eredeti űrlapot majd KÉK tollal írja alá Ön is.
5. Postázza el a minden fél által aláírt igénylőlapot 1 példányban az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) és küldje meg az igénylőlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímre.

Amennyiben "A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempont alapján pályázik:

1. Szerezze be a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást igazoló dokumentumot.
2. Töltse ki az igénylőlapot (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli), majd az alábbi séma alapján nevezze el az Excel  fájlt:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).
3. Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formáumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
4. Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot és a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást igazoló dokumentumot az erasmus.out@dep.elte.hu email címre.

Segítség az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 • Az űrlapon láthatja, hogy lehetőség van elsődleges és másodlagos szempontok alapján is pályázni.
 • Az elsődleges szempontok elsősorban szociális ösztöndíjakhoz, programban való részvételhez kötöttek. Ezen kívül a koronavírus járvánnyal összefüggésben egy új szempont is bekerült az elsődleges szempontok közé (A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás). Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. 
 • A másodlagos szempont szerint Önnek valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie. A másodlagos szempont "Település" cella mellett ellenőrizheti, hogy az Ön települése a kedvezményezettek közé tartozik-e. Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.
 • Akkor is jogosult a kiegészítő támogatásra, ha csak az elsődleges vagy csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, tehát nem kell mindkét részt kitöltenie.

A. Amennyiben elsődleges szempont alapján kíván pályázni: (Kivétel: A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás)

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást. A támogatás elnyeréséhez már egy jogosultság is elegendő.
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szempontokhoz. 
 • Az elsődleges szempontokat általában a Questura Iroda vagy a HÖK Iroda tudja leigazolni. Amennyiben nem ők, akkor az a hatóság illetékes, amelyik az adott ösztöndíjat utalta Önnek. Az igazolás jelenlegi módjáról érdeklődjön az illetékes szervnél. A (javasolt) eljárási módokat a Pályázat beadásának módja részben olvashat.

B. Amennyiben "A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempont alapján pályázik:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Jelölje meg A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempontot az űrlapon. 
 • A változást kérjük indokolni, alátámasztani, a jogosultságot bemutatni a pályázók részéről.
  Ilyen lehet például:
  - váratlanul beálló keresőképtelenség
  - váratlan haláleset;
  - egyéb olyan változás, aminek kapcsán még nem volt lehetséges az elérhető szociális támogatások érvényesítése.
 • Szerezze be egy külön igazolást, ami bizonyítja a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást. (Ezt - a pályázati anyaga beküldése után - a Szociális Ösztöndíj Bizottság megvizsgálja, és az ő döntésük alapján fogja az intézményi Erasmus+ koordinátor a pályázati űrlapon igazolni a szempontot.)
 • Az alábbiak alapján töltse ki az elsődleges szempontokat igazoló aláíró adatait:
  Az igazolás kiállítására jogosult szervezet: ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
  Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Németh Katalin Anna, intézményi Erasmus+ koordinátor
  Munkahelyi telefon, email: erasmus@elte.hu
 • Nevezze át a fájlt a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_2021). 
 • Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formáumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
 • Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot és a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást igazoló dokumentumot az erasmus.out@dep.elte.hu email címre.

C. Amennyiben másodlagos szempont alapján kíván pályázni:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 • A másodlagos szempontot az Erasmus+ intézményi koordinátor fogja igazolni.  Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, az alábbiak alapján töltse ki a másodlagos szempontokat igazoló aláíró adatait: 
  Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Németh Katalin Anna, intézményi Erasmus+ koordinátor
  Munkahelyi telefon, email: erasmus@elte.hu
 • Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_2021). 
 • Mentés másként funckióval mentse el az Excel fájlt PDF formátumban is. Menjen fel a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalra és a PDF-et feltöltve hitelesítse az igénylőlapot.
 • Küldje meg az Excel fájlt, a hitelesített PDF dokumentumot, és a lakcímkártyájáról készített jó minőségű fotót/szkent az erasmus.out@dep.elte.hu email címre.

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

(Frissítve: 2021.04.07.)

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2020/21-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

(ARCHÍV) Pályázati felhívás teljes szövege
Pályázati felhívás szövege

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Pályázati dokumentumok:

Pályázati űrlap (xlsx)

- 3 hónapnál nem régebbi v. háziorvos által hitelesített kórtörténeti összefoglaló

- A mobilitás időtartamát tartalmazó igazolás a 2020/21-es tanévre elnyert Erasmus+ támogatásról, amelyet az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fog csatolni a pályázathoz, így a hallgatónak ezzel nem kell foglalkoznia.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.
 
A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.
A pályázat leadásának határideje az őszi félévben kiutazóknak: 2020. május 25. (12:00) vagy 2020. szeptember 28. (12:00)
A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak: 2020. szeptember 28. (12:00) vagy 2021. január 18. (12:00)

A pályázat leadásának határideje nyári kiutazás esetén: 2021. május 28.

A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a kitöltött pályázati űrlapot valamint a kötelező melléklet eredeti példányát vagy másolatát (ebben az esetben a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat”, amit a pályázó aláírásával, dátummal ellátva igazol) postázza el az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.);
 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni. Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2021). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Tartsa szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd, és a tételekről ugyanilyen formában kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak.
 • Az igényelt támogatási összeg beírásakor vegye figyelembe a maximálisan adható támogatási összegeket (lásd a pályázati kiírásban szereplő táblázatot):
  • ​​Enyhe betegség/fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását! FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az elektronikusan kitöltött űrlapot (xlsx) nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Minta_Márta_19990909_ELTE_2021). 
Ezután küldje el elektronikus formában az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása.
Az űrlapot szkennelt változatban is csatolja, valamint a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg!

2. Az aláírt eredeti űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát postázza el: ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 37.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, és kizárólag a megítélt tételeknek megfelelően lehet felhasználni, számlákkal igazolt, tételes költségelszámolással.

A kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa még a kiutazás előtt egy rövid, személyes vagy Teams-en/Skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásának megfelelő elkészítésére.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt.

További felvilágosítás

 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, erasmus.out@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, info@tpf.hu

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus + és Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók részére

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2020/2021-as tanév II. félévére újabb pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus ill. Campus Mundi ösztöndíjának kiegészítésére. 

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek, államilag támogatott képzésen jó vagy kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a mobilitási program (Erasmus+, Campus Mundi) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

Pályázati határidő: 2020. november 30.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt. 

Előző években támogatott hallgatók
ELTE Alumni
Facebook

4. ERASMUS+ START ÖSZTÖNDÍJ (KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS) 

(Frissítve: 2020.09.01.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2020/2021/1 félévére pályázatot ír ki Erasmus+ Start Ösztöndíj (kiegészítő támogatás) elnyerésére.

Erasmus+ Start Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és aki a 2020/2021-es tanév őszi félévében az Erasmus+ program keretein belül résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytat Európán belül vagy kívül.

A pályázatokat a Neptun – Ügyintézés menü – Kérvények menüpontban lehet leadni.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2020. szeptember 29., 8.00 – 2020. október 06., 16.00 óra
Hiánypótlás vége: 2020. október 13., 16.00 óra

A részletes pályázati felhívást itt olvashatja.


Kiegészítő támogatások a 2019/20-as tanévre (LEJÁRT)

Pályázati felhívás 2019/20
Szociális kiegészítő támogatásra, illetve fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők támogatására

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon hallgatók számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra pályáznak. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát az Erasmusra pályázó hallgatók az Erasmus-támogatás elnyerése előtt is beadhatják kiegészítő támogatásra vonatkozó igényüket.

Pályázati dokumentumok

Igénylőlap (xlsx)
Pályázati felhívás teljes szövege (docx)

Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte, kiutazott, továbbá teljesítette külföldi tanulmányi kötelezettségét, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (Az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát a 90%-át az ösztöndíj 1. részletével együtt kapja meg a hallgató.)

A pályázat leadásának határideje: 2019. május 24. (12:00)
Pótpályázó hallgatóknak: 2019. október 25. (12.00)

Azoknak a szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak, akik jogosultak lennének a támogatásra, de az igénylőlapot nem tudták leadni a fent megadott időpontokig, lehetőségük van az igénylőlapot az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges dokumentumok beküldésével egy időben benyújtani (a részleteket lásd itt). Az ő esetükben a kiegészítő támogatásról a rendelkezésre álló keret függvényében külön döntés születik, melyről emailben kapnak értesítést.

A pályázat beadásának módja

Az igénylést kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott igénylőlapon lehet benyújtani, az alábbiak szerint:

 • a kitöltött és kinyomtatott, eredeti, KÉK tollal aláírt igénylőlapot 1 példányban az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) kell leadni;
 • az igénylőlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát az erasmus@elte.hu emailcímre kell elküldeni.
  Az emailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni:
  vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1920).
  Az email tárgyában kérjük feltüntetni: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap „Igazolás” részét kell kitöltetni és aláíratni, lepecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével (általában: ELTE Quaestura vagy HÖK Iroda). Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a formailag nem megfelelően kitöltött és beküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

Segítség az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. (Itt több támogatási típust is megjelölhet, de a támogatás elnyeréséhez már egy is elegendő.)
 • Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 • Akkor is jogosult a kiegészítő támogatásra, ha csak az elsődleges vagy csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, tehát nem kell mindkét részt kitöltenie.
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, nyomtassa ki a dokumentumot úgy, hogy A4-es terjedelmű legyen!
 • Ezt követően szerezze be az aláírást és pecsétet a kitöltött elsődleges/másodlagos szempontokhoz.
 • Az elsődleges szempontokat általában a Questura Iroda vagy a HÖK Iroda tudja leigazolni. Amennyiben nem ők, akkor az a hatóság illetékes, amelyik az adott ösztöndíjat utalta Önnek.
 • A másodlagos szempontot az Erasmus+ intézményi koordinátor fogja igazolni. Amennyiben tehát ezt jelölte be, akkor a pályázatához le kell adnia a lakcímkártyája másolatát is (természetesen a lakcímkártyán annak a településnek kell szerepelnie, amelyiket az űrlapon kiválasztott).
 • FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK tollal!

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az űrlap elektronikus változatán – a már aláírt űrlap alapján – töltse ki az elsődleges szempontokat igazoló aláíró adatait. Amennyiben a másodlagos szempontot kívánja leigazoltatni, úgy ide az alábbiakat írja: Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ koordinátor, munkahelyi telefon, email: erasmus@elte.hu.
Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_1920). 
Végül küldje el elektronikus formában az erasmus@elte.hu emailcímre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás.

2. Az aláírt eredeti űrlapot itt adja le: ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 37.
Akadályoztatása esetén az űrlapot postán is beküldheti – kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie 2019. május 24-ig!
(Az eredeti űrlapon az igazoló személy neve és elérhetősége kézzel kitöltve is megfelelő.)

Minta kitöltött elektronikus űrlapra (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)
Minta leadandó, kinyomtatott űrlapra (ilyet kell Önnek kinyomtatva és aláírva leadnia)

Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2019/20-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Pályázati dokumentumok

Igénylőlap (xlsx)
Pályázati felhívás teljes szövege (docx)

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A pályázathoz a hallgatónak csatolnia kell egy 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót.
A pályázat benyújtásához szükséges továbbá egy, a mobilitás időtartamát tartalmazó igazolás a 2019/20-as tanévre elnyert Erasmus+ támogatásról, amelyet az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fog csatolni a pályázathoz, a hallgatónak tehát ezzel nem kell foglalkoznia.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.

A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.

A pályázat leadásának határideje: 2019. május 24. (12:00)
Pótpályázó hallgatóknak: 2019. október 25. (12.00)

A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon lehet benyújtani az alábbiak szerint:

 • a kitöltött és kinyomtatott, eredeti, KÉK tollal aláírt pályázati űrlapot 1 példányban, valamint a kötelező melléklet eredeti példányát vagy másolatát (ebben az esetben a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat”, amit a pályázó aláírásával, dátummal ellátva igazol) az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) kell leadni;
 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az erasmus@elte.hu emailcímre kell elküldeni. 
  Az emailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1920).
  Az email tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.

Felhívjuk figyelmét, hogy a formailag nem megfelelően kitöltött és beküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

Segítség a pályázat leadásához

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Tartsa szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd, és a tételekről ugyanilyen formában kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak.
 • Az igényelt támogatási összeg beírásakor vegye figyelembe a maximálisan adható támogatási összegeket (lásd a pályázati kiírásban szereplő táblázatot):
  • ​​Enyhe betegség/fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!
 • FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az elektronikusan kitöltött űrlapot (xlsx) nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_1920). 
Ezután küldje el elektronikus formában az erasmus@elte.hu emailcímre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása.
Az űrlapot szkennelt változatban is csatolja, valamint a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg!

2. Az aláírt eredeti űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát itt adja le: ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 37.
Akadályoztatása esetén a dokumentumokat postán is beküldheti – kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie 2019. május 24-ig!

Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban befogadni!
A határidő nem vonatkozik azokra a szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatókra, akik az Erasmus+ pályázási időszakon 
kívül adják le pályázatukat.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, és kizárólag a megítélt tételeknek megfelelően lehet felhasználni, számlákkal igazolt, tételes költségelszámolással.

A kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa még a kiutazás előtt egy rövid, személyes vagy skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásának megfelelő elkészítésére.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt.

További felvilágosítás

 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, erasmus@elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, info@tpf.hu

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus + ösztöndíjas hallgatók részére

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2019/20-as tanév II. félévére ismét pályázatot ír ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Az alapítvány célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatók. Idén immár 5 hallgató részesülhet fejenként 75.000 Ft egyszeri támogatásban.

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek, államilag támogatott képzésen kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek az Erasmus+ Program és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

A jelentkezés határideje: 2019. november 15.

Előző pályázat eredménye
ELTE Alumni
Facebook

 


Kiegészítő támogatások a 2018/19-es tanévre (LEJÁRT)

Pályázati felhívás 2018/19
Szociális kiegészítő támogatásra illetve fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők támogatására

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2018/2019-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni/elnyertek. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát minden részképzésre pályázó hallgató adhat be kiegészítő igényt.

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

A kiegészítő támogatást csak akkor kapják meg a hallgatók, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázták, és elnyerték, kiutaztak, továbbá teljesítik külföldi tanulmányi kötelezettségüket, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (De a kiegészítő támogatáshoz szükséges pályázatot az Erasmus+ támogatás elnyerése előtt is leadhatják.)

A pályázati határidő (a 2018/2019-es tanévi – őszi és tavaszi félévi – kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje): 
2018. május 24. (12:00)
Tavaszi félévben kiutazó és pótpályázó hallgatóknak: 2018. október 25. (12:00)

Azoknak a, szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak, akik jogosultak lennének a támogatásra, de az igénylőlapot nem tudták leadni május 24-ig vagy október 25-ig, lehetőségük van benyújtani az igénylőlapot az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges dokumentumok beküldésével egy időben (https://www.elte.hu/erasmus/kiutazas-elott ). Részükre a kiegészítő támogatásról a rendelkezésre álló keret függvényében külön döntés születik, melyről e-mailben kapnak értesítést.

A pályázatok beadásának módja:

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott igénylőlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával aláírt) példányban a küldő intézmény Erasmus+ koordinátorához (Szontágh Anikó, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba), valamint
 • 1 elektronikusan kitöltött (nem szkennelt, aláírás nélküli, xls formátumú, NEM pdf, doc etc.) változatot az erasmus@elte.hu e-mail címre is el kell küldeni.
  Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: Vezetéknév_Keresztnév_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_ELTE_1819 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1819). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A formailag nem megfelelően kitöltött és beküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap "Igazolás" részét kell kitöltetni és aláíratni, lepecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével (általában: ELTE QUAESTURA vagy HÖK Iroda). Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

Pályázati dokumentumok:

Igénylőlap (2018/19) (XLS)

Pályázati felhívás teljes szövege (2018/2019) (DOC)

Tippek, trükkök az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 1. Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 2. Az űrlap első részét a személyes adatok megjelöléséig, számítógéppel töltse ki. (Évfolyam= ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; Szak= amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; Képzési szint: BA/MA/PhD/Osztatlan-pl. ha jogász vagy tanár)
 3. Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. (Itt több támogatási típust is megjelölhet, de a támogatás elnyeréséhez már egy is elegendő.)
 4. Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, ettől még az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 5. Amennyiben csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, akkor is jogosult lehet a kiegészítő támogatásra (ugyan ez igaz az elsődleges szempontokra is).
 6. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött nyomtassa ki a dokumentumot úgy, hogy az egy A4-es oldal terjedelmű legyen!
 7. Ezt követően "szerezze be" az aláírást és pecsétet az elsődleges/másodlagos/mindkettő szempontok részhez (amennyiben azok közül bármelyikre is jogosult).
 8. Az elsődleges szempontok részt általában a Questura Iroda vagy a HÖK Iroda fogja tudni leigazolni Önnek.Amennyiben ők nem, akkor mindig az a hatóság, aki az ösztöndíjat Önnek utalta!
 9. A másodlagos részt úgy igazolhatja, ha leadja a lakcímkártyája másolatát a pályázatához (természetesen a lakcímkártyán annak a településnek kell szerepelnie, amelyikett az űrlapon kiválasztott). Ezt a részt az Erasmus+ Intézményi Koordinátor a leadott lakcímkártya-másolat alapján fogja igazolni.
 10. FONTOS: Az űrlap alján a hallgatónak alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL! (A dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)

Mindezeket követően két dolga van:

1: Az elektronikus űrlapon töltse ki, hogy végül kitől sikerült beszereznie az aláírást az elsődleges szempontok igazolására. Amennyiben a másodlagos szempontok igazolása is szükséges, úgy ahhoz a részhez az alábbiakat írja: Igazolást kiállító személy: Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ kooridnátor, elérhetőség: erasmus@elte.hu. Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint, majd küldje át elektronikus formában az erasmus@elte.hu e-mail címre a tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

2: Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot adja le ide: Pieskó Petra, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán- figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie május 24-ig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezniidőben.) Nem probléma, ha ezen az igazoló személy neve és elérhetősége nem számítógéppel van kitöltve, de az elektronikus változaton mindenképp legyen ott, hogy végül ki igazolta az adott részt.

Mindezt legkésőbb 2018. május 24-ig tegye meg. Határidő után,hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

 1. Minta kitöltött elektronikus űrlapra
 2. Minta leadandó "fizikai" űrlapra (Önnek szkennelve nem kell elküldenie az űrlapot, csak xls formátumban és kinyomtatva aláírva leadnia, ez csak egy tájékoztató minta arról, hogy miként nézhet ki, egy végső leadott dokumentum

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA) közösen kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2018/19-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A pályázathoz csatolni kell egy 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót illetőleg a mobilitás időtartamát tartalmazó igazolást az elnyert Erasmus+ támogatásról. (Az igazolást a 2018/19-as tanévre elnyert Erasmus+ ösztöndíjról az ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja csatolni a pályázatokhoz, a hallgatónak ezt az igazolást nem szüksége csatolnia a pályázathoz.)
A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz egy általa felkért független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.
A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.

Pályázati leadásának határideje: 2018. május 24. (12:00) Pótpályázó hallgatóknak 2018. október 25.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon (pályázati űrlap) kell benyújtani az alábbiak szerint:

 1. e-mailben: az erasmus@elte.hu címre a tárgyban az „Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása” megjelöléssel, csatolva a: (1) pályázati űrlap elektronikus verzióját (xlsx) és (2)szkennelt változatát, illetve (3) a kötelező melléklet szkennelt verzióját. Összesen tehát minimum 3 dokumentumot kell csatolni)
 2. papír alapon: az ELTE Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) 
  • 1 db nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlappal
  • a kötelező mellékletet (eredeti példány) vagy másolat esetén a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat” és ezt a pályázó aláírásával, dátumozva igazolja 

Pályázati űrlap Erasmus+ fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők részére letölthető jelen linkre kattintva.

Tippek, trükkök a pályázat leadásához

 1. Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 2. Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
 3. Fontos: Az Űrlap alján a hallgatónak alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
 4. A személyes adatok kitöltésekor: Évfolyam= ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; Szak = amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; Képzési szint: BA/MA/PhD vagy Osztatlan-pl. ha jogász vagy tanár
 5. A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
 6. A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
 7. Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú-itt is ki kell választani a megfelelőt. 
 8. A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
 9. Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. 8Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!)
 10. Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
 11. Tekintse át a pályázati kiírásban szereplő maximális támogatási összegeket tartalmazó táblázatot, mielőtt kitölti  az igényelendő támogatási összeg részt:
  • ​​Enyhe betegség /fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 12. Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 13. A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 14. Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 15. Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!
 16. Minta kitöltött űrlap letölthető itt.

Az űrlap hiánytalan kitöltése után 2 dolga van:

 1. Küldje át elektronikus formában az erasmus@elte.hu e-mail címre.
  A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM. Kérjük, figyeljen rá, hogy az űrlapot xlsx fájl formátumban és szkennelt változatban IS csatolja, illetve a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg.
 2. Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát adja le ide: Szontágh Anikó, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán.( Figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie május 24-ig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezni időben.) 

Mindezt legkésőbb 2018. május 24-ig tegye meg. A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek

További felvilágosítás

 • Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ koordinátor, 1/411-6500/2170, erasmus@elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (1/237-1300, info@tpf.hu

A pályázati felhívás teljes szövege itt elérhető.

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat - szociálisan rászoruló  Erasmus + ösztöndíjas hallgatók részére

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2018/2019-es tanév II. félévére ismét pályázatot ír ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Az alapítvány célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatók. Jelentkezés 2018. november 12-ig.

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek államilag támogatott képzésen kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek az Erasmus+ Program és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

A jelentkezés határideje: 2018. november 12.

Pályázati kiírás

Előző pályázat eredménye

ELTE Alumni
Facebook


EN