Erasmus+ kiegészítő támogatások

Pályázati felhívás 2018/19
Szociális kiegészítő támogatásra illetve fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők támogatására

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2018/2019-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni/elnyertek. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát minden részképzésre pályázó hallgató adhat be kiegészítő igényt.

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

A kiegészítő támogatást csak akkor kapják meg a hallgatók, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázták, és elnyerték, kiutaztak, továbbá teljesítik külföldi tanulmányi kötelezettségüket, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (De a kiegészítő támogatáshoz szükséges pályázatot az Erasmus+ támogatás elnyerése előtt is leadhatják.)

A pályázati határidő (a 2018/2019-es tanévi – őszi és tavaszi félévi – kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje): 
2018. május 24. (12:00)
Tavaszi félévben kiutazó és pótpályázó hallgatóknak: 2018. október 25. (12:00)

Azoknak a, szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak, akik jogosultak lennének a támogatásra, de az igénylőlapot nem tudták leadni május 24-ig vagy október 25-ig, lehetőségük van benyújtani az igénylőlapot az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges dokumentumok beküldésével egy időben (https://www.elte.hu/erasmus/kiutazas-elott ). Részükre a kiegészítő támogatásról a rendelkezésre álló keret függvényében külön döntés születik, melyről e-mailben kapnak értesítést.

A pályázatok beadásának módja:

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott igénylőlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával aláírt) példányban a küldő intézmény Erasmus+ koordinátorához (Szontágh Anikó, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba), valamint
 • 1 elektronikusan kitöltött (nem szkennelt, aláírás nélküli, xls formátumú, NEM pdf, doc etc.) változatot az erasmus@elte.hu e-mail címre is el kell küldeni.
  Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: Vezetéknév_Keresztnév_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_ELTE_1819 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1819). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A formailag nem megfelelően kitöltött és beküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap "Igazolás" részét kell kitöltetni és aláíratni, lepecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével (általában: ELTE QUAESTURA vagy HÖK Iroda). Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

Pályázati dokumentumok:

Igénylőlap (2018/19) (XLS)

Pályázati felhívás teljes szövege (2018/2019) (DOC)

Tippek, trükkök az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 1. Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 2. Az űrlap első részét a személyes adatok megjelöléséig, számítógéppel töltse ki. (Évfolyam= ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; Szak= amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; Képzési szint: BA/MA/PhD/Osztatlan-pl. ha jogász vagy tanár)
 3. Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. (Itt több támogatási típust is megjelölhet, de a támogatás elnyeréséhez már egy is elegendő.)
 4. Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, ettől még az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 5. Amennyiben csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, akkor is jogosult lehet a kiegészítő támogatásra (ugyan ez igaz az elsődleges szempontokra is).
 6. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött nyomtassa ki a dokumentumot úgy, hogy az egy A4-es oldal terjedelmű legyen!
 7. Ezt követően "szerezze be" az aláírást és pecsétet az elsődleges/másodlagos/mindkettő szempontok részhez (amennyiben azok közül bármelyikre is jogosult).
 8. Az elsődleges szempontok részt általában a Questura Iroda vagy a HÖK Iroda fogja tudni leigazolni Önnek.Amennyiben ők nem, akkor mindig az a hatóság, aki az ösztöndíjat Önnek utalta!
 9. A másodlagos részt úgy igazolhatja, ha leadja a lakcímkártyája másolatát a pályázatához (természetesen a lakcímkártyán annak a településnek kell szerepelnie, amelyikett az űrlapon kiválasztott). Ezt a részt az Erasmus+ Intézményi Koordinátor a leadott lakcímkártya-másolat alapján fogja igazolni.
 10. FONTOS: Az űrlap alján a hallgatónak alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL! (A dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)

Mindezeket követően két dolga van:

1: Az elektronikus űrlapon töltse ki, hogy végül kitől sikerült beszereznie az aláírást az elsődleges szempontok igazolására. Amennyiben a másodlagos szempontok igazolása is szükséges, úgy ahhoz a részhez az alábbiakat írja: Igazolást kiállító személy: Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ kooridnátor, elérhetőség: erasmus@elte.hu. Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint, majd küldje át elektronikus formában az erasmus@elte.hu e-mail címre a tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

2: Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot adja le ide: Pieskó Petra, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán- figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie május 24-ig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezniidőben.) Nem probléma, ha ezen az igazoló személy neve és elérhetősége nem számítógéppel van kitöltve, de az elektronikus változaton mindenképp legyen ott, hogy végül ki igazolta az adott részt.

Mindezt legkésőbb 2018. május 24-ig tegye meg. Határidő után,hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

 1. Minta kitöltött elektronikus űrlapra
 2. Minta leadandó "fizikai" űrlapra (Önnek szkennelve nem kell elküldenie az űrlapot, csak xls formátumban és kinyomtatva aláírva leadnia, ez csak egy tájékoztató minta arról, hogy miként nézhet ki, egy végső leadott dokumentum

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA) közösen kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2018/19-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A pályázathoz csatolni kell egy 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót illetőleg a mobilitás időtartamát tartalmazó igazolást az elnyert Erasmus+ támogatásról. (Az igazolást a 2018/19-as tanévre elnyert Erasmus+ ösztöndíjról az ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja csatolni a pályázatokhoz, a hallgatónak ezt az igazolást nem szüksége csatolnia a pályázathoz.)
A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz egy általa felkért független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.
A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.

Pályázati leadásának határideje: 2018. május 24. (12:00) Pótpályázó hallgatóknak 2018. október 25.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon (pályázati űrlap) kell benyújtani az alábbiak szerint:

 1. e-mailben: az erasmus@elte.hu címre a tárgyban az „Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása” megjelöléssel, csatolva a: (1) pályázati űrlap elektronikus verzióját (xlsx) és (2)szkennelt változatát, illetve (3) a kötelező melléklet szkennelt verzióját. Összesen tehát minimum 3 dokumentumot kell csatolni)
 2. papír alapon: az ELTE Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) 
  • 1 db nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlappal
  • a kötelező mellékletet (eredeti példány) vagy másolat esetén a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat” és ezt a pályázó aláírásával, dátumozva igazolja 

Pályázati űrlap Erasmus+ fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők részére letölthető jelen linkre kattintva.

Tippek, trükkök a pályázat leadásához

 1. Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 2. Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
 3. Fontos: Az Űrlap alján a hallgatónak alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
 4. A személyes adatok kitöltésekor: Évfolyam= ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; Szak = amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; Képzési szint: BA/MA/PhD vagy Osztatlan-pl. ha jogász vagy tanár
 5. A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
 6. A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
 7. Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú-itt is ki kell választani a megfelelőt. 
 8. A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
 9. Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. 8Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!)
 10. Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
 11. Tekintse át a pályázati kiírásban szereplő maximális támogatási összegeket tartalmazó táblázatot, mielőtt kitölti  az igényelendő támogatási összeg részt:
  • ​​Enyhe betegség /fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 12. Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 13. A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 14. Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 15. Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!
 16. Minta kitöltött űrlap letölthető itt.

Az űrlap hiánytalan kitöltése után 2 dolga van:

 1. Küldje át elektronikus formában az erasmus@elte.hu e-mail címre.
  A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM. Kérjük, figyeljen rá, hogy az űrlapot xlsx fájl formátumban és szkennelt változatban IS csatolja, illetve a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg.
 2. Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát adja le ide: Szontágh Anikó, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán.( Figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie május 24-ig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezni időben.) 

Mindezt legkésőbb 2018. május 24-ig tegye meg. A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek

További felvilágosítás

 • Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ koordinátor, 1/411-6500/2170, erasmus@elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (1/237-1300, info@tpf.hu

A pályázati felhívás teljes szövege itt elérhető.

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat - szociálisan rászoruló  Erasmus + ösztöndíjas hallgatók részére

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2018/2019-es tanév II. félévére ismét pályázatot ír ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Az alapítvány célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatók. Jelentkezés 2018. november 12-ig.

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek államilag támogatott képzésen kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek az Erasmus+ Program és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

A jelentkezés határideje: 2018. november 12.

Pályázati kiírás

Előző pályázat eredménye

ELTE Alumni
Facebook

 

2017.03.30.