Erasmus+ kiegészítő támogatások

Frissítve: 2020.06.24.
Pályázati felhívás 2020/21
Kiegészítő pályázati lehetőségek Erasmus+ ösztöndíjas hallgatóknak a 2020/21-es tanévre

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon hallgatók számára, akik a 2020/2021-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra pályáznak. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát az Erasmusra pályázó hallgatók az Erasmus-támogatás elnyerése előtt is beadhatják kiegészítő támogatásra vonatkozó igényüket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggésben egy új szempont alapján is jogosult lehet a kiegészítő támogatásra. (A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás). Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. 

Pályázati dokumentumok

Igénylőlap (xlsx)
A pályázati felhívás teljes szövege (ppt)

Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte, kiutazott, továbbá teljesítette külföldi tanulmányi kötelezettségét, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (Az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát a 90%-át az ösztöndíj 1. részletével együtt kapja meg a hallgató.)

A pályázat leadásának határideje őszi kiutazóknak: 2020. június 19. (12:00)  
A pályázat leadásának határideje tavaszi kiutazóknak és pótpályázóknak: 2020. október 26. (12.00)
Az alább olvasható ügyrend kivételes, és a 2020/21-es tanév őszi félévében kiutazni kívánó hallgatókra vonatkozik. Mivel az itt ismertetett ügyrend addig változhat, ezért a tavasszal kiutazni kívánó hallgatóinktól azt kérjük, hogy még ne adjanak be szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó pályázatot!

Azok az őszi félévre Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók, akik jogosultak lennének a támogatásra, de pályázatukat nem tudták június 19. 12 óráig leadni, továbbra is benyújthatják azt. Az elektronikus ügyintézés fennmaradásáig elektronikusan, de az igénylőlap eredeti változatát legkésőbb az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges dokumentumok beküldésével egy időben szintén be kell nyújtani (a részleteket a pályázat beadásának módja rész alatt olvashatja). Az ő esetükben a kiegészítő támogatásról a rendelkezésre álló keret függvényében külön döntés születik, melyről emailben kapnak értesítést.

A pályázat beadásának módja (ősszel kiutazó hallgatók számára)

A Tempus Közalapítvány engedélyével, a koronavírus-járványra hivatkozva az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya lehetővé teszi az ősszel kiutazó hallgatók számára, hogy ideiglenesen elektronikus úton (a pályázó aláírása nélkül) nyújtsák be pályázatukat. (Lásd: 1. lépés)
Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy később, a személyes ügyintézés újbóli megindulásával, de legkésőbb a Támogatási Szerződés 4 eredeti példányának leadásával egyidőben papír alapon is le kell adni a pályázatot (Lásd: 2. lépés)
Ennek (2. lépés) elmulasztása a megítélt kiegészítő támogatás teljes összegének visszafizetésével jár!
Kérjük, hogy már az elektronikus pályázáskor olvassa el a 2. lépést is!

1. lépés (ideiglenesen elegendő a pályázáshoz):
Az erasmus.out@dep.elte.hu e- mail címre kell elküldeni a pályázó ELTE-s (pl.: caesaros) e-mail-címéről EGY e-mailben

 • Az igénylőlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát.

A fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni:
vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).

 • Az igénylőlap elektronikusan kitöltött, az igazolást (illetékes szervezet aláírását és pecsétjét) tartalmazó elektronikus (jó minőségű fotó/szken) változatát.
   
 • A fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni:
  vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_2021).

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás.

Segítség az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 • Az űrlapon láthatja, hogy lehetőség van elsődleges és másodlagos szempontok alapján is pályázni.
 • Az elsődleges szempontok elsősorban szociális ösztöndíjakhoz, programban való részvételhez kötöttek. Ezen kívül a koronavírus járvánnyal összefüggésben egy új szempont is bekerült az elsődleges szempontok közé (A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás). Ez utóbbi szempontot kifejezetten a járványügyi veszélyhelyzet időszakával, eseményeivel összefüggő váratlan gazdasági, társadalmi, szociális változás indokolhatja a pályázó hallgató életében. 
 • A másodlagos szempont szerint Önnek valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie. A másodlagos szempont "Település" cella mellett ellenőrizheti, hogy az Ön települése a kedvezményezettek közé tartozik-e. Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.
 • Akkor is jogosult a kiegészítő támogatásra, ha csak az elsődleges vagy csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, tehát nem kell mindkét részt kitöltenie.

Amennyiben elsődleges szempont alapján kíván pályázni: (Kivétel: A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás)

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást. A támogatás elnyeréséhez már egy jogosultság is elegendő.
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, be kell szereznie az igazolást a kitöltött elsődleges szempontokhoz. 
 • Az elsődleges szempontokat általában a Questura Iroda vagy a HÖK Iroda tudja leigazolni. Amennyiben nem ők, akkor az a hatóság illetékes, amelyik az adott ösztöndíjat utalta Önnek. Az igazolás jelenlegi módjáról érdeklődjön az illetékes szervnél.
  A Quaestura, a HÖK iroda és a kari nemzetközi koordinátorok jelenleg a következőképpen igazolják a jogosultságot:
  Ön megküldi az elektronikusan kitöltött igénylőlapot. Az iroda hivatalos képviselője aláírja és lepecsételi, majd visszaszkenneli az Ön számára, amelyet mint második e-mail melléklet megküldhet az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre (a fent leírtak alapján). 
 • Amikor visszakapja az igazolást, akkor a következő dolga van:

1. Az űrlap elektronikus változatán – a már aláírt űrlap alapján – töltse ki az elsődleges szempontokat igazoló aláíró adatait. 
Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_2021). 
2. Végül küldje el mind az elektronikus változatot, mind az igazolást (illetékes szervezet aláírását és pecsétjét) tartalmazó elektronikus (jó minőségű fotó/szken) változatot az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás. 

Amennyiben "A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempont alapján pályázik:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Jelölje meg A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempontot az űrlapon. 
 • A változást kérjük indokolni, alátámasztani, a jogosultságot bemutatni a pályázók részéről.
  Ilyen lehet például:
  - váratlanul beálló keresőképtelenség
  - váratlan haláleset;
  - egyéb olyan változás, aminek kapcsán még nem volt lehetséges az elérhető szociális támogatások érvényesítése.
 • Szerezze be egy külön igazolást, ami bizonyítja a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást. (Ezt - a pályázati anyaga beküldése után - a Szociális Ösztöndíj Bizottság megvizsgálja, és az ő döntésük alapján fogja az intézményi Erasmus+ koordinátor a pályázati űrlapon igazolni a szempontot.)
 • Az alábbiak alapján töltse ki az elsődleges szempontokat igazoló aláíró adatait:
  Az igazolás kiállítására jogosult szervezet: ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya
  Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Németh Katalin Anna, intézményi Erasmus+ koordinátor
  Munkahelyi telefon, email: erasmus@elte.hu
 • Nevezze át a fájlt a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_2021). 
 • Végül küldje el az űrlapot és egy az igazolásról készített jó minőségű fotót/szkent is az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás.

Amennyiben másodlagos szempont alapján kíván pályázni:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 • A másodlagos szempontot az Erasmus+ intézményi koordinátor fogja igazolni.  Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, az alábbiak alapján töltse ki a másodlagos szempontokat igazoló aláíró adatait: 
  Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Németh Katalin Anna, intézményi Erasmus+ koordinátor
  Munkahelyi telefon, email: erasmus@elte.hu
 • Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_2021). 
 • Végül küldje el az űrlapot és egy a lakcímkártyájáról készített jó minőségű fotót/szkent is (természetesen a lakcímkártyán az űrlapon kiválasztott településnek kell szerepelnie) az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás.

2. lépés

A személyes ügyintézés újbóli megindulásával, de legkésőbb a Támogatási Szerződés 4 eredeti példányának leadásával egyidőben papír alapon is le kell adni a pályázatot! Ennek (2. lépés) elmulasztása a megítélt kiegészítő támogatás teljes összegének visszafizetésével jár!
A 2. lépés elvégzésének esedékességéről a már elektronikusan pályázott hallgatókat üzenetben értesítjük.

 • Amennyiben a Quaestura/HÖK iroda/kari nemzetközi iroda/Intézményi Erasmus+ koordinátor igazolta a jogosultságát: 
 1. Nyomtassa ki a korábban e-mailben megküldött (lásd: 1. lépés), elektronikusan kitöltött Excel fájlt. (Amennyiben az elektronikus pályázáskor nem írt be dátumot a hallgató aláírása résznél, úgy most azt a dátumot adja meg, amikor elektronikus úton elküldte a pályázatot.)
 2. Írja alá KÉK tollal az űrlapot.
 3. Postázza el 1 példányban az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) vagy adja le kari nemzetközi koordinátoránál. (Ezt a Támogatási Szerződés 4 eredeti példányának postázásával vagy leadásával együtt is megteheti.)

(Ezen a példányon tehát csak az Ön aláírása fog szerepelni, mert a jogosultságot igazoló személy aláírását tartalmazó példányt közvetlenül az igazoló személy/szervezet juttatja el az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára.)

 • Amennyiben NEM a fent felsorolt szervezetek/személyek igazolták a jogosultságát (pl.: Önkormányzat, egyéb szerv):
 1. Szerezze be az igazoló személy/szervezet aláírásával és pecsétjével ellátott eredeti űrlapot. 
 2. Írja alá KÉK tollal Ön is az eredeti űrlapot. (Amennyiben az elektronikus pályázáskor nem írt be dátumot a hallgató aláírása résznél, úgy most azt a dátumot adja meg, amikor elektronikus úton elküldte a pályázatot).
 3. Postázza el 1 példányban az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) vagy adja le kari nemzetközi koordinátoránál. (Ezt a Támogatási Szerződés 4 eredeti példányának postázásával vagy leadásával együtt is megteheti.)
 • Amennyiben "A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás" szempont alapján pályázott:
 1. Szerezze be a korábban elektronikus elküldött, a szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változást igazoló dokumentum eredeti változatát.
 2. Nyomtassa ki a korábban e-mailben megküldött (lásd: 1. lépés), elektronikusan kitöltött Excel fájlt. (Amennyiben az elektronikus pályázáskor nem írt be dátumot a hallgató aláírása résznél, úgy most azt a dátumot adja meg, amikor elektronikus úton elküldte a pályázatot.)
 3. Írja alá KÉK tollal az űrlapot.
 4. Postázza el 1 példányban az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályára (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) vagy adja le kari nemzetközi koordinátoránál. (Ezt a Támogatási Szerződés 4 eredeti példányának postázásával vagy leadásával együtt is megteheti.)

(Ezen a példányon tehát csak az Ön aláírása fog szerepelni, mert a jogosultságot igazoló személy aláírását tartalmazó példány már az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán lesz.)

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2020/21-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Pályázati felhívás teljes szövege (pdf)

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

Pályázati dokumentumok:

Pályázati űrlap (xlsx)

- 3 hónapnál nem régebbi v. háziorvos által hitelesített kórtörténeti összefoglaló

- A mobilitás időtartamát tartalmazó igazolás a 2020/21-es tanévre elnyert Erasmus+ támogatásról, amelyet az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fog csatolni a pályázathoz, így a hallgatónak ezzel nem kell foglalkoznia.

A pályázati dokumentumokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a részletes pályázati felhívást.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.
 
A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.
A pályázat leadásának határideje az őszi félévben kiutazóknak: 2020. május 25. (12:00) vagy 2020. szeptember 28. (12:00)
A pályázat leadásának határideje a tavaszi félévben kiutazóknak: 2020. szeptember 28. (12:00) vagy 2021. január 18. (12:00)

A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot minden évben egy megszokott pályázati ügyrend alapján kell leadni, amely nyomtató és szkennelő használatát igényli. Azonban a Tempus Közalapítvány engedélyével, a koronavírus-járványra hivatkozva az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya lehetővé teszi a 2020. május 25-i határidővel pályázók számára, hogy ideiglenesen csak elektronikus úton (a pályázó aláírása nélkül) nyújtsák be pályázatukat. Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy a veszélyhelyzet elhárulásával és a személyes ügyintézés újbóli megindulásával az eredeti eljárás szerint is kötelező benyújtani a pályázatokat. Ennek elmulasztása a megítélt kiegészítő támogatás teljes összegének visszafizetésével jár!

A pályázat leadásának ideiglenes módja (a 2020. május 25-ig pályázó hallgatóknak) 
A pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, illetve a kötelező mellékletek elektronikus verzióját (szken/jó minőségű fotó), összesen tehát minimum 3 dokumentumot az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni a pályázó ELTE-s (pl.: caesaros) e-mail-címéről.
Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2021).
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Tartsa szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd, és a tételekről ugyanilyen formában kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak.
 • Az igényelt támogatási összeg beírásakor vegye figyelembe a maximálisan adható támogatási összegeket (lásd a pályázati kiírásban szereplő táblázatot):
  • ​​Enyhe betegség/fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé! Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt legalább 1 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az elektronikusan kitöltött űrlapot (xlsx) nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Minta_Márta_19990909_ELTE_2021). 
Ezután küldje el ELTE-s (pl.: caesaros) e-mail-címéről elektronikus formában az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása.
A kötelező mellékletekről se feledkezzen meg!

A pályázat leadásának megszokott módja:
(2020. szeptember 28-i és 2021. január 18-i határidővel pályázók számára, valamint a 2020. május 25-ig pályázók számára a veszélyhelyzet elhárulása után)

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon az alábbiak szerint lehet benyújtani:

 • a kitöltött pályázati űrlapot valamint a kötelező melléklet eredeti példányát vagy másolatát (ebben az esetben a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat”, amit a pályázó aláírásával, dátummal ellátva igazol) az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) kell leadni;
 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre kell elküldeni. 

Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021 (Példa: Minta_Márta_19990909_ELTE_2021).
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.

Segítség a pályázat leadásához:

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Tartsa szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd, és a tételekről ugyanilyen formában kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak.
 • Az igényelt támogatási összeg beírásakor vegye figyelembe a maximálisan adható támogatási összegeket (lásd a pályázati kiírásban szereplő táblázatot):
  • ​​Enyhe betegség/fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását! FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Minta kitöltött elektronikus űrlapra (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az elektronikusan kitöltött űrlapot (xlsx) nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_2021, pl.  Minta_Márta_19990909_ELTE_2021). 
Ezután küldje el elektronikus formában az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail-címre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása.
Az űrlapot szkennelt változatban is csatolja, valamint a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg!

2. Az aláírt eredeti űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát itt adja le: ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 37.
Akadályoztatása esetén a dokumentumokat postán is beküldheti – kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie a megadott határidőig!

Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, és kizárólag a megítélt tételeknek megfelelően lehet felhasználni, számlákkal igazolt, tételes költségelszámolással.

A kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa még a kiutazás előtt egy rövid, személyes vagy Teams-en/Skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásának megfelelő elkészítésére.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt.

További felvilágosítás

 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, erasmus.out@dep.elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, info@tpf.hu

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus + és Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók részére

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2020/21-as tanév I. félévére ismét pályázatot ír ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ill. Campus Mundi ösztöndíjának kiegészítésére. Az alapítvány célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatók. Idén immár 7 hallgató részesülhet fejenként 100.000 Ft egyszeri támogatásban.

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek, államilag támogatott képzésen kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek a mobilitási program (Erasmus+, Campus Mundi) és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt. 

A jelentkezés határideje: 2020. május 15.

Előző években támogatott hallgatók
ELTE Alumni
Facebook

4. ERASMUS+ START ÖSZTÖNDÍJ (KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS)

A 2020/21-es tanév őszi félévére kiutazókra vonatkozó pályázati felhívás 2020. szeptemberben várható. A korábbi évek pályázati kiírását ide kattintva olvashatja.

 

2019/2020-as pályázati felhívás

Pályázati felhívás 2019/20
Szociális kiegészítő támogatásra, illetve fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők támogatására

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdet szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon hallgatók számára, akik a 2019/2020-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjra pályáznak. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát az Erasmusra pályázó hallgatók az Erasmus-támogatás elnyerése előtt is beadhatják kiegészítő támogatásra vonatkozó igényüket.

Pályázati dokumentumok

Igénylőlap (xlsx)
Pályázati felhívás teljes szövege (docx)

Az ösztöndíj összege

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

Kiegészítő támogatásra csak akkor jogosult a hallgató, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázta és elnyerte, kiutazott, továbbá teljesítette külföldi tanulmányi kötelezettségét, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (Az elnyert kiegészítő támogatási összeg hozzáadódik az Erasmus ösztöndíjhoz, tehát a 90%-át az ösztöndíj 1. részletével együtt kapja meg a hallgató.)

A pályázat leadásának határideje: 2019. május 24. (12:00)
Pótpályázó hallgatóknak: 2019. október 25. (12.00)

Azoknak a szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak, akik jogosultak lennének a támogatásra, de az igénylőlapot nem tudták leadni a fent megadott időpontokig, lehetőségük van az igénylőlapot az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges dokumentumok beküldésével egy időben benyújtani (a részleteket lásd itt). Az ő esetükben a kiegészítő támogatásról a rendelkezésre álló keret függvényében külön döntés születik, melyről emailben kapnak értesítést.

A pályázat beadásának módja

Az igénylést kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott igénylőlapon lehet benyújtani, az alábbiak szerint:

 • a kitöltött és kinyomtatott, eredeti, KÉK tollal aláírt igénylőlapot 1 példányban az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) kell leadni;
 • az igénylőlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát az erasmus@elte.hu emailcímre kell elküldeni.
  Az emailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni:
  vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1920).
  Az email tárgyában kérjük feltüntetni: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap „Igazolás” részét kell kitöltetni és aláíratni, lepecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével (általában: ELTE Quaestura vagy HÖK Iroda). Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a formailag nem megfelelően kitöltött és beküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

Segítség az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlap első részét - a személyes adatok megjelöléséig - elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan).
 • Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült, a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. (Itt több támogatási típust is megjelölhet, de a támogatás elnyeréséhez már egy is elegendő.)
 • Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, akkor a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, de az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 • Akkor is jogosult a kiegészítő támogatásra, ha csak az elsődleges vagy csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, tehát nem kell mindkét részt kitöltenie.
 • Amikor a szürke cellák közül minden releváns részt kitöltött, nyomtassa ki a dokumentumot úgy, hogy A4-es terjedelmű legyen!
 • Ezt követően szerezze be az aláírást és pecsétet a kitöltött elsődleges/másodlagos szempontokhoz.
 • Az elsődleges szempontokat általában a Questura Iroda vagy a HÖK Iroda tudja leigazolni. Amennyiben nem ők, akkor az a hatóság illetékes, amelyik az adott ösztöndíjat utalta Önnek.
 • A másodlagos szempontot az Erasmus+ intézményi koordinátor fogja igazolni. Amennyiben tehát ezt jelölte be, akkor a pályázatához le kell adnia a lakcímkártyája másolatát is (természetesen a lakcímkártyán annak a településnek kell szerepelnie, amelyiket az űrlapon kiválasztott).
 • FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK tollal!

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az űrlap elektronikus változatán – a már aláírt űrlap alapján – töltse ki az elsődleges szempontokat igazoló aláíró adatait. Amennyiben a másodlagos szempontot kívánja leigazoltatni, úgy ide az alábbiakat írja: Igazolást kiállító személy neve, beosztása: Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ koordinátor, munkahelyi telefon, email: erasmus@elte.hu.
Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_1920). 
Végül küldje el elektronikus formában az erasmus@elte.hu emailcímre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás.

2. Az aláírt eredeti űrlapot itt adja le: ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 37.
Akadályoztatása esetén az űrlapot postán is beküldheti – kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie 2019. május 24-ig!
(Az eredeti űrlapon az igazoló személy neve és elérhetősége kézzel kitöltve is megfelelő.)

Minta kitöltött elektronikus űrlapra (ilyet kell Önnek elektronikusan beküldenie)
Minta leadandó, kinyomtatott űrlapra (ilyet kell Önnek kinyomtatva és aláírva leadnia)

Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2019/20-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Pályázati dokumentumok

Igénylőlap (xlsx)
Pályázati felhívás teljes szövege (docx)

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl. látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve
 • tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak, és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A pályázathoz a hallgatónak csatolnia kell egy 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót.
A pályázat benyújtásához szükséges továbbá egy, a mobilitás időtartamát tartalmazó igazolás a 2019/20-as tanévre elnyert Erasmus+ támogatásról, amelyet az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fog csatolni a pályázathoz, a hallgatónak tehát ezzel nem kell foglalkoznia.

A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz, egy általa felkért, független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.

A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.

A pályázat leadásának határideje: 2019. május 24. (12:00)
Pótpályázó hallgatóknak: 2019. október 25. (12.00)

A pályázat beadásának módja

A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan kitöltve, magyar nyelven, a megadott pályázati űrlapon lehet benyújtani az alábbiak szerint:

 • a kitöltött és kinyomtatott, eredeti, KÉK tollal aláírt pályázati űrlapot 1 példányban, valamint a kötelező melléklet eredeti példányát vagy másolatát (ebben az esetben a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat”, amit a pályázó aláírásával, dátummal ellátva igazol) az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) kell leadni;
 • a pályázati űrlap elektronikusan kitöltött (xlsx formátumú, nem szkennelt, aláírás nélküli) változatát, valamint a kinyomtatott és aláírt űrlap szkennelt változatát, illetve a kötelező melléklet szkennelt verzióját (összesen tehát minimum 3 dokumentumot) az erasmus@elte.hu emailcímre kell elküldeni. 
  Az emailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1920).
  Az email tárgyában kérjük feltüntetni: „Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása”.

Felhívjuk figyelmét, hogy a formailag nem megfelelően kitöltött és beküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

Segítség a pályázat leadásához

 • Az űrlapot először mentse le, a lementett fájlt megnyitva tudja majd elektronikusan kitölteni.
 • Az űrlapot elektronikusan töltse ki (évfolyam: ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; szak: amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; képzési szint: BA/MA/PhD/osztatlan; a státusznál és a mobilitás típusánál a legördülő listából választhatja ki a megfelelő opciót).
 • A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik, és az milyen hatással van a mobilitására, illetve milyen többletköltséggel jár!
 • Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel! Tartsa szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd, és a tételekről ugyanilyen formában kell elszámolnia, tehát ha például azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a „blokkon” szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például nem számolható el annak.
 • Az igényelt támogatási összeg beírásakor vegye figyelembe a maximálisan adható támogatási összegeket (lásd a pályázati kiírásban szereplő táblázatot):
  • ​​Enyhe betegség/fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 • Ügyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 • A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 • Minden szükségesnek gondolt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 • Amennyiben kérdése van, a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!
 • FONTOS: Az űrlap alján alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL!

Mindezeket követően két dolga van:

1. Az elektronikusan kitöltött űrlapot (xlsx) nevezze át a fent megadott forma szerint (vezetéknév_keresztnév_születési dátum [ÉÉÉÉHHNN formában]_ELTE_1920, pl.  Toth_Imre_19951231_ELTE_1920). 
Ezután küldje el elektronikus formában az erasmus@elte.hu emailcímre, a tárgyhoz a következőt írva: Jelentkezés: Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása.
Az űrlapot szkennelt változatban is csatolja, valamint a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg!

2. Az aláírt eredeti űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát itt adja le: ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. em. 37.
Akadályoztatása esetén a dokumentumokat postán is beküldheti – kérjük, ügyeljen arra, hogy a dokumentumnak meg kell érkeznie 2019. május 24-ig!

Felhívjuk figyelmét, hogy a határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban befogadni!
A határidő nem vonatkozik azokra a szakmai gyakorlatra jelentkező hallgatókra, akik az Erasmus+ pályázási időszakon 
kívül adják le pályázatukat.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, és kizárólag a megítélt tételeknek megfelelően lehet felhasználni, számlákkal igazolt, tételes költségelszámolással.

A kiegészítő támogatást elnyert hallgatókat az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályának munkatársa még a kiutazás előtt egy rövid, személyes vagy skype-on történő beszélgetés során felkészíti a támogatás elszámolásának megfelelő elkészítésére.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény egy összegben fizeti ki a támogatott résztvevőknek, a támogatás megítélése után, lehetőleg az Erasmus+ ösztöndíj első részletével együtt.

További felvilágosítás

 • ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, erasmus@elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (061-237-1300, info@tpf.hu

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat szociálisan rászoruló Erasmus + ösztöndíjas hallgatók részére

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2019/20-as tanév II. félévére ismét pályázatot ír ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Az alapítvány célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatók. Idén immár 5 hallgató részesülhet fejenként 75.000 Ft egyszeri támogatásban.

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek, államilag támogatott képzésen kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek az Erasmus+ Program és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

A jelentkezés határideje: 2019. november 15.

Előző pályázat eredménye
ELTE Alumni
Facebook

 


2018/19-es pályázati felhívás

Pályázati felhívás 2018/19
Szociális kiegészítő támogatásra illetve fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők támogatására

1. SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2018/2019-as tanévben Erasmus+ tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat kívánnak elnyerni/elnyertek. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, tehát minden részképzésre pályázó hallgató adhat be kiegészítő igényt.

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE

A megpályázható összeg az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül:

 • tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró,
 • szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró.

A kiegészítő támogatást csak akkor kapják meg a hallgatók, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is sikeresen megpályázták, és elnyerték, kiutaztak, továbbá teljesítik külföldi tanulmányi kötelezettségüket, megvalósítva ezzel az Erasmus+ mobilitást. (De a kiegészítő támogatáshoz szükséges pályázatot az Erasmus+ támogatás elnyerése előtt is leadhatják.)

A pályázati határidő (a 2018/2019-es tanévi – őszi és tavaszi félévi – kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje): 
2018. május 24. (12:00)
Tavaszi félévben kiutazó és pótpályázó hallgatóknak: 2018. október 25. (12:00)

Azoknak a, szakmai gyakorlatot elnyert hallgatóknak, akik jogosultak lennének a támogatásra, de az igénylőlapot nem tudták leadni május 24-ig vagy október 25-ig, lehetőségük van benyújtani az igénylőlapot az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges dokumentumok beküldésével egy időben (https://www.elte.hu/erasmus/kiutazas-elott ). Részükre a kiegészítő támogatásról a rendelkezésre álló keret függvényében külön döntés születik, melyről e-mailben kapnak értesítést.

A pályázatok beadásának módja:

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott igénylőlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával aláírt) példányban a küldő intézmény Erasmus+ koordinátorához (Szontágh Anikó, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya, 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba), valamint
 • 1 elektronikusan kitöltött (nem szkennelt, aláírás nélküli, xls formátumú, NEM pdf, doc etc.) változatot az erasmus@elte.hu e-mail címre is el kell küldeni.
  Az e-mailben küldött igénybejelentő lapot kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: Vezetéknév_Keresztnév_(születési dátum)_ÉÉÉÉHHNN_ELTE_1819 (Példa: Toth_Imre_19951231_ELTE_1819). Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

A formailag nem megfelelően kitöltött és beküldött pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap "Igazolás" részét kell kitöltetni és aláíratni, lepecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével (általában: ELTE QUAESTURA vagy HÖK Iroda). Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

Pályázati dokumentumok:

Igénylőlap (2018/19) (XLS)

Pályázati felhívás teljes szövege (2018/2019) (DOC)

Tippek, trükkök az űrlap kitöltéséhez és a leadáshoz

 1. Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 2. Az űrlap első részét a személyes adatok megjelöléséig, számítógéppel töltse ki. (Évfolyam= ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; Szak= amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; Képzési szint: BA/MA/PhD/Osztatlan-pl. ha jogász vagy tanár)
 3. Amennyiben az elsődleges szempontok közül bármelyik felsorolt támogatásban részesült a szürke téglalapra kattintva válassza ki, hogy melyik évben kapta meg a támogatást. (Itt több támogatási típust is megjelölhet, de a támogatás elnyeréséhez már egy is elegendő.)
 4. Amennyiben a másodlagos szempont szerint Ön valamely kedvezményezett településen bejelentett lakcímmel rendelkezik, akkor a szürke cellára kattintva jelölje ki, hogy mely településen rendelkezik a bejelentett lakcímmel. (Ha az Ön települése nincs a listában, a másodlagos szempont szerint nem jogosult a támogatásra, ettől még az elsődleges szempontok alapján kaphat támogatást.)
 5. Amennyiben csak a másodlagos kritériumoknak felel meg, akkor is jogosult lehet a kiegészítő támogatásra (ugyan ez igaz az elsődleges szempontokra is).
 6. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött nyomtassa ki a dokumentumot úgy, hogy az egy A4-es oldal terjedelmű legyen!
 7. Ezt követően "szerezze be" az aláírást és pecsétet az elsődleges/másodlagos/mindkettő szempontok részhez (amennyiben azok közül bármelyikre is jogosult).
 8. Az elsődleges szempontok részt általában a Questura Iroda vagy a HÖK Iroda fogja tudni leigazolni Önnek.Amennyiben ők nem, akkor mindig az a hatóság, aki az ösztöndíjat Önnek utalta!
 9. A másodlagos részt úgy igazolhatja, ha leadja a lakcímkártyája másolatát a pályázatához (természetesen a lakcímkártyán annak a településnek kell szerepelnie, amelyikett az űrlapon kiválasztott). Ezt a részt az Erasmus+ Intézményi Koordinátor a leadott lakcímkártya-másolat alapján fogja igazolni.
 10. FONTOS: Az űrlap alján a hallgatónak alá kell írnia a dokumentumot KÉK TOLLAL! (A dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)

Mindezeket követően két dolga van:

1: Az elektronikus űrlapon töltse ki, hogy végül kitől sikerült beszereznie az aláírást az elsődleges szempontok igazolására. Amennyiben a másodlagos szempontok igazolása is szükséges, úgy ahhoz a részhez az alábbiakat írja: Igazolást kiállító személy: Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ kooridnátor, elérhetőség: erasmus@elte.hu. Miután mindent kitöltött, a fájlt nevezze át a fent megadott forma szerint, majd küldje át elektronikus formában az erasmus@elte.hu e-mail címre a tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

2: Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot adja le ide: Pieskó Petra, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán- figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie május 24-ig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezniidőben.) Nem probléma, ha ezen az igazoló személy neve és elérhetősége nem számítógéppel van kitöltve, de az elektronikus változaton mindenképp legyen ott, hogy végül ki igazolta az adott részt.

Mindezt legkésőbb 2018. május 24-ig tegye meg. Határidő után,hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

 1. Minta kitöltött elektronikus űrlapra
 2. Minta leadandó "fizikai" űrlapra (Önnek szkennelve nem kell elküldenie az űrlapot, csak xls formátumban és kinyomtatva aláírva leadnia, ez csak egy tájékoztató minta arról, hogy miként nézhet ki, egy végső leadott dokumentum

2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGATÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány (továbbiakban: TKA) közösen kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára, akik a 2018/19-as tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok az Erasmus+ tanulmányi célú vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik

 • pl: látás-, hallás- vagy mozgássérültek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek,
 • illetőleg tartós betegségük miatt folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során.

A pályázathoz csatolni kell egy 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglalót illetőleg a mobilitás időtartamát tartalmazó igazolást az elnyert Erasmus+ támogatásról. (Az igazolást a 2018/19-as tanévre elnyert Erasmus+ ösztöndíjról az ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja csatolni a pályázatokhoz, a hallgatónak ezt az igazolást nem szüksége csatolnia a pályázathoz.)
A kiegészítő támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány kuratóriuma határoz egy általa felkért független orvos-szakértői bizottság javaslata alapján.
A támogatást tételesen kell igényelni, felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt költségelszámolással.

Pályázati leadásának határideje: 2018. május 24. (12:00) Pótpályázó hallgatóknak 2018. október 25.

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, a megadott űrlapon (pályázati űrlap) kell benyújtani az alábbiak szerint:

 1. e-mailben: az erasmus@elte.hu címre a tárgyban az „Erasmus+ fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása” megjelöléssel, csatolva a: (1) pályázati űrlap elektronikus verzióját (xlsx) és (2)szkennelt változatát, illetve (3) a kötelező melléklet szkennelt verzióját. Összesen tehát minimum 3 dokumentumot kell csatolni)
 2. papír alapon: az ELTE Oktatási Igazgatóság, Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályán (1056 Budapest, Szerb utca 21-23. I. em. 37.) 
  • 1 db nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlappal
  • a kötelező mellékletet (eredeti példány) vagy másolat esetén a másolaton fel kell tüntetni, hogy „az eredetivel megegyező másolat” és ezt a pályázó aláírásával, dátumozva igazolja 

Pályázati űrlap Erasmus+ fogyatékkal élők vagy tartós betegségben szenvedők részére letölthető jelen linkre kattintva.

Tippek, trükkök a pályázat leadásához

 1. Az űrlapot mentse le, és engedélyezze a dokumentum szerkesztését.
 2. Az űrlapot számítógéppel töltse ki. Amikor minden, számítógéppel kitölthető részt kitöltött, akkor nyomtassa ki a dokumentumot. 
 3. Fontos: Az Űrlap alján a hallgatónak alá kell írnia a dokumentumot KÉK TINTÁVAL! (a dátumot és a helyszínt is ki kell tölteni!)
 4. A személyes adatok kitöltésekor: Évfolyam= ahányadik évfolyamban jelenleg tanul, pl. 2. évfolyam; Szak = amit jelenleg tanul, pl. pszichológia; OM azonosító= 7-essel kezdődő azonosító szám a diákigazolványán; Képzési szint: BA/MA/PhD vagy Osztatlan-pl. ha jogász vagy tanár
 5. A személyes adatok kitöltése után: a pályázó státuszánál legördülő listából választható ki a megfelelő opció! 
 6. A képzési szint szintén legördülő listából kiválasztandó.
 7. Az ERASMUS+ mobilitás típusa kettő féle lehet: tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú-itt is ki kell választani a megfelelőt. 
 8. A betegség vagy fogyatékosság ismertetése: Részletesen fejtse ki, hogy milyen fogyatékossággal vagy tartós betegséggel rendelkezik és az milyen hatással van a mobilitására illetve ez milyen többletköltséggel jár. 
 9. Kiegészítő támogatás tételes igénylése: Sorolja fel tételesen, hogy milyen költségtípusokra mekkora összegű támogatást igényel. 8Tartsa szem előtt, hogy ezekről majd szintén így kell elszámolnia, tehát, ha péládul azt írja be, hogy gluténmentes élelmiszerek, akkor az elszámoláskor a "blokkon" szerepelnie kell, hogy gluténmentes volt az adott élelmiszer, gyümölcs például e tekintetben nem számolható majd el!)
 10. Tartsa tehát szem előtt, hogy a felhasználás igazolása is tételesen történik majd!
 11. Tekintse át a pályázati kiírásban szereplő maximális támogatási összegeket tartalmazó táblázatot, mielőtt kitölti  az igényelendő támogatási összeg részt:
  • ​​Enyhe betegség /fogyatékosság: maximum 150 €/hó
  • Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság: maximum 320 €/hó
  • Súlyos betegség/fogyatékosság: maximum 500 €/hó
 12. Figyeljen rá, hogy az összeget tartalmazó rubrikában CSAK SZÁMOK szerepeljenek, egyéb esetben a táblázat képletei nem működnek!
 13. A kötelező mellékletként csatolandó orvosi igazolást korábbi szakorvosi zárójelentésre alapozva a háziorvos is kiállíthatja, de ez csak abban az esetben opció, ha a szakorvos nem elérhető a pályázat beadása előtt.
 14. Minden szükségesnek vélt igazolást csatoljon az űrlap mellé!
 15. Amennyiben kérdése van, kérem a leadási határidő előtt 1-2 héttel jelezze! Ne hagyja az utolsó pillanatra a pályázat leadását!
 16. Minta kitöltött űrlap letölthető itt.

Az űrlap hiánytalan kitöltése után 2 dolga van:

 1. Küldje át elektronikus formában az erasmus@elte.hu e-mail címre.
  A tárgyhoz a következőt írja: JELENTKEZÉS: ERASMUS+ FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG KIEG. TÁM. Kérjük, figyeljen rá, hogy az űrlapot xlsx fájl formátumban és szkennelt változatban IS csatolja, illetve a kötelező melléklet szkennelt verziójáról se feledkezzen meg.
 2. Az aláírt eredeti kinyomtatott űrlapot és a kötelező melléklet eredeti példányát adja le ide: Szontágh Anikó, ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya 1056 Budapest, Szerb utca 21–23. I. emelet 37-es szoba. Akadályoztatása esetén küldje be postán.( Figyeljen arra, hogy a dokumentumnak be kell érnie május 24-ig, tehát ha aznap adja fel a dokumentumot, az nem fog beérkezni időben.) 

Mindezt legkésőbb 2018. május 24-ig tegye meg. A határidő után, hiányosan vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem tudunk elfogadni.

A támogatás felhasználása, elszámolás

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek

További felvilágosítás

 • Szontágh Anikó, intézményi Erasmus+ koordinátor, 1/411-6500/2170, erasmus@elte.hu (tárgy mezőben: Erasmus+ kiegészítő támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók számára)
 • Tempus Közalapítvány (1/237-1300, info@tpf.hu

A pályázati felhívás teljes szövege itt elérhető.

3. ELTE Alumni Alapítványi pályázat - szociálisan rászoruló  Erasmus + ösztöndíjas hallgatók részére

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2018/2019-es tanév II. félévére ismét pályázatot ír ki tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Az alapítvány célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatók. Jelentkezés 2018. november 12-ig.

A támogatásra olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetem alumnusai (Ma/MSc-hallgatók) vagy – amennyiben osztatlan képzésben vesznek részt – legalább negyedévesek államilag támogatott képzésen kiváló tanulmányi átlaggal, mindemellett rendszeres szociális támogatásban részesülnek. A támogatást elnyert hallgatók vállalják, hogy részt vesznek az Erasmus+ Program és az ELTE Alumni Program népszerűsítésében is.

A pályázat további részleteiről, a benyújtandó igazolásokról és a határidőkről részletes információkat találhatnak a pályázati kiírás alatt.

A jelentkezés határideje: 2018. november 12.

Pályázati kiírás

Előző pályázat eredménye

ELTE Alumni
Facebook


EN