Mobilitás előtt

Hosszú mobilitás: Mobilitás előtt

2024/25-ös tanév tavaszi félévének végéig Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók részére

Ajánljuk, hogy a mobilitás kezdete előtt 6-8 héttel kezdje meg az ügyintézést, hogy ösztöndíja megérkezzen a mobilitás kezdő dátumáig. Későbbi ügyintézés esetén az ösztöndíj kifizetése időarányosan később történik.

Javasoljuk, hogy Erasmus+ ösztöndíjához euró alapú számlát nyisson .
Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj csak hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi. Amennyiben Erasmus+ ösztöndíját kiegészítő egyéb források iránt érdeklődik, látogassa meg a kiegészítő támogatások menüpontot.

Részképzésre készülő hallgatóknak:
Nominálás: A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Felhívjuk figyelmét, hogy fogadó egyetemenként eltérőek a nominálási procedúrák és határidők, ezért javasoljuk, hogy az Önt érintő határidőknek nézzen utána, és győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

I. ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAT NYERT HALLGATÓKNAK – A MOBILITÁS ELŐTT INTÉZENDŐ DOKUMENTUMOK

A tennivalókról az alábbi linkeken találhat részletes felvilágosítást. Kérjük, a leadandó dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a hozzájuk tartozó segítő magyarázatokat! A dokumentumok leadása online történik, a lentebb részletezett módon. 

Figyelem! A BGGYK és a TÓK részképzésre (tanulmányi célú mobilitásra) Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatói a Mobility-Online felületen keresztül tudják a mobilitás előtt szükséges dokumentációt elvégezni. Az ezzel kapcsolatos útmutató itt található. Felmerülő kérdés esetén keresse kari koordinátorát.

A dokumentumokat (lásd lejjebb) az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni:

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni. Kérjük, ezt csak akkor tegye meg, ha minden szükséges adatot megadott, illetve kiválasztott – ne küldje be az űrlapot hiányosan kitöltve!
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük, e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! Ha a bankszámlaszámát szeretné megváltoztatni, ebben az esetben szándékát kérjük e-mailben jelezze (erasmus.out@dep.elte.hu), valamint töltse ki a szerződésmódosító űrlapot!
 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 
 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement pdf-be lementett változata
 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 • Az OLS teszt eredmény meglétét bizonyító PDF file, vagy képernyőkép
 1. Az e-mailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre.

A személyre szabott Támogatási szerződést csak azután fogja megkapni, ha az 1. és 2. lépést hiánytalanul elvégezte, illetve a 2. lépésben megküldött dokumentumokat kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) részére. Az őszi szemeszterre kiutazók esetében Támogatási szerződést legkorábban július elején küldünk! Az űrlap ellenőrzésekor esetlegesen felmerülő javításokkal, hiánypótlással kapcsolatban az ENPO munkatársa e-mailben fogja keresni. A Learning Agreement és a biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 10 munkanapon belül megtörténik. A 3. lépés szerint hitelesített, e-mailben megküldött Támogatási szerződés beérkezésétől számított 4 héten belül várható az ösztöndíj 90%-ának megérkezése.

Figyelem! A fenti határidőket csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási szerződés kiküldésének időpontja csúszhat! A 10% maradványösztöndíjat a mobilitás sikeres zárása és a Támogatási szerződésben lefektetett kötelezettségek teljesítése után kapja meg a hallgató. További információ: A mobilitás zárása

1. OLS NYELVI TESZT

2. LEARNING AGREEMENT

3. BIZTOSÍTÁS

4. ŰRLAP

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

II. Mi történik a dokumentumok leadása után?

 • A hiánytalanul beérkezett dokumentumok alapján a központ előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt.
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Hallgatói Pénzügyek Osztálya, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Magyar Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • Az egész folyamat maximum 4 hétig tart.

III. EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari és intézeti/szakmai koordinátorok elérhetőségét itt találja. Ezenkívül az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya adminisztratív teendőkkel és szálláskereséssel (housing) kapcsolatos tájékoztatókat tart a kiutazó hallgatóknak.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíjra beérkezett pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) dönt április 9-én. A pályázók ezután néhány nappal értesülhetnek a pályázat eredményéről. A pontos eredmény (intézmény, félév, időtartam) megtekinthető a Neptun/Ügyintézés/Erasmus menüpontban. Amennyiben elnyerte az Erasmus+ ösztöndíjat, a támogatott fogadó intézménybe leadott jelentkezése mellett Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz (az alternatív helyekre leadott pályázatánál pedig "elutasítva" státusz fog szerepelni). A döntéssel kapcsolatban kari koordinátora tud további felvilágosítást nyújtani.

Mi az a nominálás?

A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt?

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, informálódni az adott félév rendjéről és az oktatás módjáról, valamint elindítani a Learning Agreement ügyintézését.

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt tájékozódjon a fogadó intézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodjon szálláshelyéről. Ebben a fogadó intézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén gondoskodnia kell az utazás megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. Ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosítás(oka)t.
 • A félév elején egyeztesse itthoni tanáraival az ELTE-n felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, szükség szerint igényeljen kedvezményes tanulmányi rendet.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) idehaza be kell számíttatnia, ehhez kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal tud válaszolni.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található. A 2022/23-as tanévtől az ELTE-n két eszköz segíti hallgatóit Erasmus-tanulmányuk tervezésében és a külföldi kreditek elismertetésében: mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat, melyekről itt található információ.
 • Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-ot is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában! 
EN