Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ EN

Az Erasmus+ program az Európai Bizottság legsikeresebb programja, ami eddig több mint 9 millió hallgató és fiatal mobilitását segítette elő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem elkötelezett az Erasmus+ program mellett és fontos célja, hogy a lehető legtöbb ELTE-s hallgató vehessen részt a programban.

Az Erasmus+ program segítségével lehetősége van egy külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 2–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél külföldi munkatapasztalatot szerezni, vagyis szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap), vagy akár a két tevékenységet kombinálni.

Szakmai gyakorlat a diplomaszerzést vagy abszolválást követő egy éven belül is teljesíthető, feltéve, hogy még végzés/abszolválás előtt, aktív hallgatóként nyújtja be a pályázatát. Erasmus+ szakmai gyakorlatot bárki teljesíthet, akkor is ha a szak elvégzéséhez nem kötelező szakmai gyakorlatot szerezni. A szakmai gyakorlati mobilitásról ide kattintva tudhat meg több információt.

Jelentős újdonság, hogy immáron a hallgatók szakterülettől függetlenül is pályázhatnak olyan egyetemekre, amelyekkel az ELTE-nek minden tématerületre szóló Erasmus keretmegállapodása van. Ilyen megállapodás született a CHARM-EU egyetemi szövetség intézményei vonatkozásában is, amelynek tagjai: a Barcelonai Egyetem, Trinity College Dublin, Utrechti Egyetem, Montpellier-i Egyetem, a finn Abo Akademi, a Würzburgi Egyetem és a Hochschule Ruhr West. A pályázati lehetőségről aktuális információt itt talál.

A 2021-27 Erasmus ciklusban továbbá új, rövid távú hallgatói mobilitási lehetőségek is megjelentek. A Blended Intenzív Programok keretében a hallgatók - virtuális együttműködés mellett - jellemzően egyhetes, csoportos tanulmányúton vehetnek részt. A doktori képzésben résztvevő hallgatók pedig 5-30 napos kiutazásra pályázhatnak kutatási vagy tanulmányi céllal, bármely, az Erasmus programországban található egyetemre, illetve szakmai vagy nonprofit szervezetbe.

Hova pályázhat?

  • Hosszú távú tanulmányi mobilitás esetén az ELTE valamelyik Erasmus+ programországbeli partneregyetemére. A karok partnereiről az aktuális pályázati felhívásban talál információkat.
  • Hosszú távú szakmai gyakorlat, illetve szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitás esetén bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez (kivéve Európai Uniós szervhez) pályázhat, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaihoz. 
  • Tanulmányi mobilitás minden tématerületre szóló Erasmus keretmegállapodás keretében: olyan egyetemekre, melyekkel az ELTE-nek ilyen jellegű megállapodása van. A pályázati lehetőségről aktuális információt itt talál.
  • Blended Intenzív Programban való részvétel esetén az ELTE azon Erasmus+ programországbeli partneregyetemére, aki a program fizikai részét szervezi. A pályázati lehetőségről aktuális információt itt talál.

Az Erasmus+ programországok listája: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észak-Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

Amennyiben Európán kívül végezne részképzést, szakmai gyakorlatot vagy rövid távú doktori mobilitást, látogasson el az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program oldalára.

Mennyi támogatást kaphat?

Erasmus+ programországokban az elnyerhető ösztöndíj a célországtól függően részképzés esetén 540 vagy 600 EUR havonta, szakmai gyakorlatnál 690 vagy 750 EUR, rövid távú mobilitások (Blended Intenzív Program, rövid doktori mobilitás) esetén pedig célországtól függetlenül pedig 70 EUR (5-14 nap), illetve 50 EUR (15-30 nap) naponta.
A szociálisan rászoruló hallgatók a hosszú távú mobilitás esetén a mobilitási ösztöndíjhoz havi 250 EUR, rövid távú mobilitás esetén pedig egyszeri 100 vagy 150 EUR (5-14 / 15-30 nap) kiegészítő támogatást igényelhetnek.

Fontos! Az Erasmus ösztöndíj nem feltétlenül finanszírozza a teljes külföldi mobilitást, a legtöbb esetben önerő is szükséges a kiutazáshoz. (Ezt a hallgató igényei is nagyban befolyásolják.)  A kinntartózkodás alatt, minden egyéb (pl.: tanulmányi) ösztöndíjra jogosult, igényelhet diákhitelt, ajánlott előre tervezni és spórolni! Érdemes a célegyetem kiválasztásakor az ország/város megélhetési mutatóit is áttanulmányozni! A kiegészítő pályázati lehetőségekről ide kattintva olvashat

Hogyan és mikor tud jelentkezni?

Hosszú távú mobilitási lehetőségekre vonatkozóan az ELTE évente kétszer - szeptemberben és februárban -  hirdet pályázati időszakot. A februári főpályázati időszak alatt a következő tanévben megvalósítandó tanulmányi/szakmai gyakorlatos mobilitásokra, míg a szeptemberi pótpályázás alkalmával a főpályázat után a tavaszi félévre megmaradt tanulmányi helyekre, valamint a tavaszi félévben megvalósítandó szakmai gyakorlatos mobilitásokra pályázhat. A pályázatokat a pályázati időszak alatt a NEPTUN rendszerben kell leadni. Szakmai gyakorlati mobilitásra ezen kívül a két pályázati időszak között is pályázhat közvetlenül Erasmus koordinátoránál.

Blended Intenzív Program esetén az aktuálisan elérhető programok szerint meghatározott határidőig lehetséges pályázni közvetlenül a kari Erasmus koordinátoroknál.

Szakmai gyakorlati célú rövid doktori mobilitásra folyamatosan lehetséges pályázni, a témavezetővel való egyeztetést követően közvetlenül a kari Erasmus koordinátoroknál, a BTK esetén a Doktori Iskola Titkároknál.

Minden tématerületre szóló Erasmus keretmegállapodás keretében megvalósuló tanulmányi mobilitás esetén a hosszú távú mobilitási lehetőségekhez hasonlóan az ELTE évente kétszer - szeptemberben és februárban -  hirdet pályázati időszakot. Pályázni online űrlap kitöltésével lehetséges, a felhívásban megjelölt feltételek szerint.

A pályázatok beadásának módjáról, a határidőkről és a csatolandó dokumentumok listájáról, illetve további feltételekről az aktuális intézményi pályázati felhívás oldalon lehetséges tájékozódni. A pontos feltételek karonként/intézetenként eltérőek lehetnek! A kari/intézeti pályázati feltételekről a kari Erasmus+ koordinátoroktól, a BTK illetve a TTK esetében intézeti Erasmus+ koordinátoroktól tudhatja meg! Mindenképp egyeztessen velük lehetőségeiről! Az Erasmus+ koordinátorok elérhetőségei

Tanulmányok/Szakmai gyakorlat elismertetése, beszámítása

A tanulmányok tervezése menüpontban olvashat:

  • a külföldi tanulmányok, szakmai gyakorlat és rövid doktori mobilitási tevékenység elismertetésére vonatkozó általános szabályokról, valamint azokról a segédeszközökről (mobilitási ablak és ekvivalencia táblázat), amelyekkel az ELTE a 2021/22-es tanévtől kezdve támogatja a hallgatókat abban, hogy lehetőleg minél több külföldön elvégzett tárgy kötelező tárgyként kerüljön elismerésre és a hallgató ne csússzon az itthoni tanulmányaival (I. pont),
  • a minden kiutazó hallgatóra kötelezően érvényes kreditbeszámítás folyamatáról (II. pont), a vonatkozó adminisztratív teendőkről és határidőkről, valamint
  • egyéb, a tanulmányok tervezéséhez kapcsolódó, gyakran felmerülő kérdésekről (III. pont).

Hallgatói történetek és inspiráció

Korábbi Erasmus ösztöndíjasaink történeteiért görgessen a lap aljára.
További hallgatói beszámolókért és hasznos tippekért látogassa meg a Tempus Közalapítvány oldalát is.

További információk az Erasmus+ programról

Európai Bizottság
Tempus Közalapítvány

Erasmus ösztöndíjas hallgatók történetei