Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ EN

A 30 éves Erasmus+ program az Európai Bizottság legsikeresebb programja, közel 5 millió hallgató és fiatal mobilitását segítette elő, célja, hogy 2020-ra minden ötödik hallgató részt vegyen valamilyen típusú mobilitási rogramban felsőoktatási tanulmányai során. AZ ERASMUSTÓL AZ ERASMUS+ PROGRAMIG: 30 ÉV TÖRTÉNETE

Az Eötvös Loránd Egyetemnek szintén fontos célja, hogy az Egyetemről a lehető legtöbb hallgató vehessen részt a programban.

Az Erasmus+ programban már nem csak az EU 28 tagállamába (plusz Izland, Liechtenstein és Norvégia,Macedónia és Törökország), hanem több nem európai országba is lehetséges részképzésre kiutazni az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási programban. (Részletek itt)

Az ELTE-nek közel 500 partneregyeteme van európai egyetemekkel. A hallgatók tanulmányi területük szerint válszthatnak a célegyetemek közül.

Miért jó  az Erasmus+ ösztöndíj az ELTE hallgatóinak?

Az Erasmus+ program segítségével lehetőséged van egy külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatni 3–12 hónapig, illetve egy Erasmus+ programországban található vállalkozásnál, szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni (2–12 hónap), vagy akár a két tevékenységet kombinálni. Szakmai gyakorlatot frissen diplomát szerzett hallgatóként a végzésedet követő egy évben is teljesíthetsz, feltéve, hogy még a végzés előtt, aktív hallgatóként nyújtod be a pályázatot.

Milyen feltételekkel pályázhatsz az ELTE-ről?

A pályázati feltételek elérhetőek az adott félévben érvényes pályázati felhívásban. (Alapvetően elegendő a jó tanulmányi átlag, a megfelelő szakmai motiváció és releváns nyelvtudás.)

Hol és hova pályázhatsz?

Tanulmányi mobilitás esetén az ELTE valamelyik partneregyetemére.
Szakmai gyakorlatnál azonban nincs ilyen megkötés, bármely Erasmus+ programországbeli céghez, szervezethez pályázhatsz gyakornoknak, feltéve, hogy a tevékenység illeszkedik a tanulmányaidhoz. 

Mennyi támogatást kaphatsz?

A pályázatban elnyerhető ösztöndíj a célországtól függő- en részképzés esetén 420, 470 vagy 520 EUR havonta, szakmai gyakorlatnál 520, 570 vagy 620 EUR az Erasmus+ programországokban.
A szociálisan rászoruló hallgatók a tanulmányi mobilitási ösztöndíjhoz havi 200 EUR, szakmai gyakorlat esetén pedig havi 100 EUR kiegészítő támogatást igényelhetnek.

Fontos! Az Erasmusnak nem célja a külföldi mobilitás teljes finanszírozása, a legtöbb esetben önerő is szükséges a kiutazáshoz. A kinntartózkodás altt, minden egyéb ösztöndíjat kapni fogsz, igényelhetsz diákhitelt, érdemes előre tervezni és spórolni! Érdemes a célegyetem kiválasztásakor az ország/város megélhetési mutatóit is áttanulmányozni!

Hogyan és mikor tudsz jelentkezni?

A pályázatokat a NEPTUN rendszerben kell leadni (útmutató)

A pályázat beadásának módjáról, a határidőkről és a csatolandó dokumentumok listájáról, illetve további feltételekről azaktuális  intézményipályázati felhívás oldalon lehetséges tájékozódni. A feltételek és határidők karonként/intézetenként is eltérőek lehetnek!

Mit érdemes még tudni?

OLS – online nyelvi támogatás

Az OLS segítségével a résztvevők mobilitásuk megkezdése előtt és annak végén felmérhetik nyelvtudásukat abból a nyelvből, amelyen külföldön tanulnak vagy amit a szakmai gyakorlat során használni fognak. Az ingyenes nyelvi szintfelmérő számos nyelven elérhető, és a hallgatóknak lehetőségük van arra is, hogy online nyelvtanfolyamon vegye - nek részt az ösztöndíjas időszak alatt.

Kari Erasmus+ koordinátorok

A legfontosabb, konkrét pályázati információkat az Erasmus+ koordinátorodtól tudhatod meg, vagy a BTK illetve a TTK esetében intézeti kooridnátorodtól! MIndenkép egyeztess velük lehetőségeidről!

Tanulmányok/Szakmai gyakorlat beismertetése, beszámítása

Az Erasmus+ programban a külföldön végzett tanulmányok beismertetése kötelező az ELTE-n. 
Ez kétféle képpen lehetséges:

  • 1. A tanulmányok kötelező tantárgyként történő beismertetése (ehhez a külföldi és a hazai tantárgyleírásnak legalább 75%-ban meg kell egyeznie)
  • 2. A tanulmányok szabadon választott tantárgyként történő beismertetése. Így bármelyik tantárgy beszámítható!

A szakmai gyakorlat, amennyiben kötelező szakmai gyakorlatként nem ismertethető be, akkor a dimplomamellékletben kerül feltűntetsére.

A kreditek beszámításához a hallgatónak kiutazás előtt és azt követően is egyeztetnie kell a kari/doktori tanulmányi ügyintézővel!

A jelenlegi kreditelismertetési alapszabályok  az ELTE-n itt tölthetőek le!