Erasmus+ kreditmobilitás

Erasmus+ kreditmobilitás

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás EN

KORONAVÍRUS (COVID-19) INFORMÁCIÓ - ERASMUS+ NEMZETKÖZI KREDITMOBILITÁS 2021. ŐSZI FÉLÉV

Frissítve: 2021.03.19. 

Kedves Hallgató!

A 2021/2022-es tanév őszi félévére korlátozottan rendelkezésre álló, megpályázható mobilitásokról az aktuális pályázati felhívásból tájékozódhat.

Az alábbi útmutatás az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) és a Tempus Közalapítvány rendelkezései alapján készült.

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) 2020. július 29-én kiadott - jelenleg is érvényes -  tájékoztatója alapján a hallgatói mobilitások támogatottak, amennyiben tervezetten hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos fizikai mobilitásról van szóFizikai mobilitásnak a fogadóországban töltött, az egyetemi oktatásban virtuális vagy személyes részvétellel megvalósult mobilitási időszak tekintendő. Az intézményi szintű  szabályozásban bekövetkezett bárminemű változás esetén maradéktalanul tájékoztatni fogjuk az érintett hallgatókat.

Kérjük, hogy  utazásuk megszervezése  alatt, illetve közvetlenül a kiutazás előtt is tájékozódjanak:
- az ELTE JOKT egyetemi szintű rendelkezéseiről a www.elte.hu/koronavirus weboldalon;
- a célország járványügyi helyzetéről a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs és a https://reopen.europa.eu/hu weboldalakon;
- a fogadóintézmény szabályozásairól a https://covid.uni-foundation.eu és közvetlenül a fogadóintézménynél.

Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt kari koordinátorának, valamint az erasmus.icm@dep.elte.hu címen.

A külföldi magyar konzulátusok arra kérik a kiutazó hallgatókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre az alábbi linken keresztül: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat.
A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust. 

Figyelem! Lehetséges úgynevezett vegyes mobilitásban tölteni az elnyert időszakot, ám ez esetben ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. Vagyis, ha úgy alakul, a hallgató elkezdheti itthonról, online a tanulmányait, és kiutazhat a mobilitása kezdete után a fogadóországba, de csak az ott töltött időszakra kaphat ösztöndíjat (tehát nem a teljes mobilitása idejére). Ha már megérkezett a fogadóországba, az ösztöndíját nem befolyásolja, hogy az ottani oktatás virtuálisan vagy személyesen zajlik-e. Mikor az utazásukat tervezik, fordítsanak különös figyelmet arra, hogy a fizikai mobilitási időszaknak el kell érnie a minimum 3 hónapot. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ.

Ha az elnyert mobilitási időszakban a járványhelyzet miatt nincs lehetősége kiutazásra, de nem szeretne vegyes mobilitásban részt venni, halasztásra is van lehetőség. Ilyenkor nem kell újrapályázni, ugyanakkor az ösztöndíj folyósításához, az aktuális pályázati határidőket betartva, kiutazás előtt újra le kell majd adni a teljes kiutazási dokumentumcsomagot. A halasztás lehetőségének részleteiről keresse kari koordinátorát, valamint jelezze szándékát az erasmus.icm@dep.elte.hu címen. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama, és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel keletkezhet. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíjutalás mindig euróban történik) minden ösztöndíjasnak javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához. Emellett kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy, számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.

A tervezett mobilitási tevékenység halasztása vagy törlése, illetve folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a külföldön teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban), méltányossági alapon kérelmezheti a vis maior helyzet miatt kialakult pluszköltségeinek megtérítését is, az időarányos ösztöndíj összegén felül. A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

Az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás programban alkalmazott vis maior eljárás megegyezik a klasszikus Erasmus+ programéval, ezért a vonatkozó részletes információkért kérjük, keresse fel az alábbi menüpontokat:

Ha kérdése lenne a vis maior eljárással kapcsolatban, kérjük, keresse Szőke Juliannát az erasmus.icm@dep.elte.hu címen.

Kérjük, amennyiben Erasmus+ ICM mobilitásával kapcsolatosan bármilyen változás állna be (lemondás, megszakítás, halasztás), azt jelezze e-mailben kari koordinátorának, valamint az erasmus.icm@dep.elte.hu címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ELTE-n jelenleg nincs mód személyes ügyintézésre, az elektronikus ügyintézés fennmarad! Az erre vonatkozó szabályozásról, valamint a hibrid oktatás menetrendjéről itt tud tájékozódni: www.elte.hu/koronavirus

Üdvözlettel:
Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya