Erasmus+ szakmai gyakorlat

Erasmus+ szakmai gyakorlat (külföldi munkatapasztalat ELTE-s hallgatóknak)

Frissítve: 2023.05.31.

Kötelező szakmai gyakorlatát külföldön teljesítené?
Nincs kötelező szakmai gyakorlat a tantervében, de szívesen dolgozna tanulmányai alatt Európa valamelyik országában?
Diplomaszerzés/abszolválás után nemzetközi munkatapasztalatot szerezne?
 

Az ELTE hallgatóinak lehetősége van 2-5 hónapos szakmai gyakorlat* teljesítésére az Erasmus+ program keretei között. Az Erasmus+ szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt külföldi munkatapasztalat/szakmai gyakorlat megszerzésére, az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével, bármilyen, az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban részt vevő országban működő cégnél, szervezetnél, intézménynél.

Javasoljuk, hogy Erasmus+ ösztöndíjához euró alapú számlát nyisson .
Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj csak hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi. Amennyiben Erasmus+ ösztöndíját kiegészítő egyéb források iránt érdeklődik, látogassa meg a kiegészítő támogatások menüpontot.

SZAKMAI GYAKORLAT (TANULMÁNYOK  ALATT) DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT

Folyamatosan pályázható:
A
pályázati felhívás ideje alatt a Neptunban, azon kívül közvetlenül az intézeti/tanszéki vagy kari nemzetközi koordinátoroknál.
Döntés a leadástól számított két hónapon belül történik.

 

Ahhoz, hogy a pályázati döntésről időben értesüljön és az ösztöndíját még a mobilitás kezdete előtt megkapja, legkésőbb a kiutazás tervezett időpontja előtti harmadik hónap elsejéig kell leadnia a pályázatot. Amennyiben a hallgató ennél későbbi időpontban nyújtja be a pályázatát, a késéből fakadó következményekért saját maga felel. Már megkezdett szakmai gyakorlatra pályázat visszamenőlegesen nem nyújtható be.

külföldi szakmai gyakorlat
 minimum 60, maximum 150 nap (2-5 hónap)*

 

* Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy várhatóan mobilitásonként csak max. 5 hónap támogatható, így Erasmus+ mobilitás hosszabbítására a rendelkezésre álló költségvetési keret függvényében lesz csak lehetőség. Szeptember hónapban várható ezzel kapcsolatos további tájékoztatás. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap (zero grant státusz). A hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni.

A hallgató a tanulmányok ideje alatt jelentkezik.
megvalósítás szintén a tanulmányok ideje alatt zajlik.
A mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
(A hallgatói jogviszony az utolsó félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig tart. A mobilitás tehát addig tarthat, de a mobilitás beszámításnak már az abszolválás előtt meg kell történnie. A mobilitás beszámítási folyamatának kezdeményezése a hallgató feladata.)

A hallgató az utolsó aktív félévének végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) jelentkezhet.

A szakmai gyakorlat megvalósításának a diplomaszerzés/abszolválás után kell kezdődnie, és legkésőbb a diploma megszerzésétől/abszolválás időpontjától számított 1 éven (360 nap) belül be kell fejeződnie.

Kifejezetten ajánljuk azoknak, akiknek a tantervében nincs kötelező külföldi szakmai gyakorlat, illetve a tanulmányok során nehezen megvalósítható lenne.

A hallgató önállóan keres szakmai gyakorlati helyet (nem szükséges egyetemi partnerkapcsolat). Az Európai Unió intézményeinek és szerveinek kivételével bármely Erasmus+ programországban található  szervezethez vagy intézményhez lehet pályázni.

HOVA MEHETEK SZAKMAI GYAKORLATRA?

Az Erasmus+ programban részt vevő országok: 

 • Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország
 • Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország

A fogadószervezet lehet köz- vagy magánintézmény, non-profit vagy oktatási intézmény: 

 • Bármilyen a munkaerőpiacon, oktatásban, képzésben vagy ifjúsági területen tevékenykedő köz- vagy magánintézmény. Például:
  • köz- vagy magán- ; kis, közepes vagy nagyvállalat
  • helyi, regionális vagy nemzeti szintű állami testület; - szociális partner vagy más munkaadói képviselő, ideértve a kereskedelmi kamarákat, a kézműves / szakmai szövetségeket és a szakszervezeteket;
  • kutatóintézet;
  • alapítvány;
  • iskola / intézet / oktatási központ (bármilyen szinten, az óvodától, középiskolai oktatáson túl, beleértve a szakoktatást és a felnőttképzést);
 • non-profit szervezet, egyesület, NGO;
 • karrier-tanácsadást, szakmai tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó testület;
 • egy Programországban található, Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmény (Erasmus Charter for Higher Education).

A következő szervezetek nem fogadhatók el fogadószervezetként:

 • EU-intézmények és más EU-szervek, ideértve a szakosodott ügynökségeket (ezek teljes listája itt elérhető)
 • Az EU-programokat irányító szervezetek (például Nemzeti Ügynökségek)

Erasmus szakmai gyakorlat megtervezése

Erasmus szakmai gyakorlat teljesíthető önszorgalomból, de akár a tantervben meghatározott kötelező szakmai gyakorlat is teljesíthető külföldön, az Erasmus program és ösztöndíj segítségével. Hogyan kell ezeket megtervezni?

Kötelező szakmai gyakorlat kiváltása Erasmus szakmai gyakorlattal

Ha valaki a tantervében meghatározott kötelező szakmai gyakorlatát kívánja külföldön végezni, akkor fontos, hogy előre érdeklődjön a tantervben meghatározott szakmai gyakorlat követelményeiről (a gyakorlat időtartamáról, heti óraszámáról és az elvégzendő feladatokról, a munkavégzés típusáról). Erről leggyakrabban a szakigazgató/tanulmányi felelős tud felvilágosítást adni. A kapott információk alapján érdemes meghatározni, hogy körül-belül mikor tudná külföldön elvégezni a tevékenységet (az itthoni egyetemi kötelezettségek miatt lehet, hogy csak a nyári szünet jön majd számításba). Ezután a kötelező szakmai gyakorlat követelményeit, nyelvtudását, szakmai/karrier és egyéb személyes preferenciáit figyelembe véve kezdjen el olyan helyeket keresni, ahol szívesen végezne szakmai gyakorlatot. Amikor felveszi a kapcsolatot a kiszemelt szervezettel, említse meg, hogy Erasmus szakmai gyakorlati ösztöndíjra fog pályázni, ezért havi ösztöndíjban fog részesülni, valamint emelje ki, hogy amennyiben sikerül elnyernie az ösztöndíjat, úgy egy háromoldalú (hallgató, fogadóhely, küldő egyetem - ELTE) megállapodás keretein belül kerülnek lefektetésre a szakmai gyakorlat részletei. Kérjen fogadólevelet a szervezettől.

Önkéntes szakmai gyakorlat Erasmussal

Akkor is teljesíthet külföldi szakmai gyakorlatot, ha a tantervében nem szerepel kötelező szakmai gyakorlat. Önkéntes szakmai gyakorlat esetén is ügyelni kell arra, hogy a szakmai gyakorlati tevékenység kötődjön a tanulmányokhoz.

A pályázás 

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet pályázni, a pályázati időszak alatt a Neptunban, a pályázati időszak után - a kari követelmények függvényében - papíron vagy elektronikusan pályázhat kari Erasmus+ koordinátoránál. A pályázati feltételekről és részletekről tájékozódjón az érvényes pályázati felhívásból.

Tájékoztató jellegű felsorolás a pályázati dokumentumokról:

SZAKMAI GYAKORLAT
pályázati űrlap (a pályázati felhívásból letölthető)
motivációs levél és munkaterv
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
önéletrajz
(magyarul és a mobilitás nyelvén)
korábbi félévek tanulmányi eredményei a Neptunból kinyomtatva
(mesterképzéses hallgatók az alapszakos eredményeket is csatolják)
diploma másolata
(amennyiben mester- vagy doktori képzésben vesz részt)
nem magyar állampolgárnak: érvényes letelepedési vagy tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás vagy a menekültstátuszt igazoló okmány másolati példánya
Opcionális melléklet: bármilyen közéleti vagy egyéb releváns tudományos tevékenység igazolása (HÖK, ESN, OTDK stb.)
Észak-Macedóniába, Szerbiába vagy Törökországba pályázóknak: Hozzájárulás adattovábbításhoz ún. harmadik országba történő adattovábbítás esetén
fogadólevél / meghívólevél 
(a fogadó cég/szervezet állítja ki a hallgatónak)
nem felsőoktatási intézmény esetén tartalmazza a fogadó intézmény 1. székhelyének pontos postai címét, 2. e-mail címét és 3. telefonszámát is
Figyelem! A benyújtandó dokumentumok listája és a dokumentumok leadásának módja karonként eltérhet, ezért minden esetben konzultáljon kari Erasmus+ koordinátorával.

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a kar vagy intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el.
A bírálati szempontokat a kari pályázati kiírás tartalmazza.
Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari vagy intézeti/tanszéki szabályozás szerint szóbeli meghallgatás történhet.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; a kari szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret,
 • tanulmányi eredmény,
 • szakmai tájékozottság és aktivitás,
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény,
 • a Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység,
 • beérkező Erasmus-hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus-programban, azonban kifejezetten bátorítjuk volt Erasmus+ hallgatók újrapályázását is!

A fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus+ vagy külügyi szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi szakmai gyakorlatot, és a pályázaton nyertes hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A nyertes hallgatók végleges listájáról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) hoz döntést a leadástól számított 2 hónapon belül (a nyári, illetve téli szünet idején a bírálati idő megnövekedhet).

A 2023/2024-es tanévi ösztöndíjak összege 

A kiválasztott pályázók ösztöndíjra jogosultak. Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Az ösztöndíj összege nem fedezi az összes a mobilitás alatt felmerülő költséget. Az ösztöndíj havi összege országonként:

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE)

havi 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) 

havi 750 euró a szakmai gyakorlat esetén

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Észak-Macedónia (NMK), Törökország (TR) 

havi 690 euró a szakmai gyakorlat esetén

Az ösztöndíj kiutalása két részletben történik: az első részlet a Támogatási Szerződés megkötése után kerül kifizetésre, amely a teljes ösztöndíjas időtartamra kiszámolt összeg 90%-a; a maradék 10% a szakmai gyakorlat lezárultával és a gyakorlatot lezáró összes dokumentum benyújtását követően kerül kiutalásra. A kifizetés banki tranzakción keresztül történik euróban.

Kiegészítő támogatási lehetőségek Erasmus+ ösztöndíj mellé. Figyelem! A kiegészítő támogatási pályázatot kérjük a mobilitási pályázattal egyidőben benyújtani.

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat intézményi elismertetése

Az Erasmus+ szakmai gyakorlaton belül végzett tevékenységet a küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítania a hallgató előmenetelébe. A beszámítást minden esetben a hallgató kezdeményezi. Ha a külföldi cégnél végzett tevékenység illeszkedik a tanrendbe, kredit járhat érte, ha nem, a gyakorlat elvégzését a diplomamellékletben tünteti fel az egyetem. Ha diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlaton vett részt, az  Erasmus+ szakmai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok, képességek és kompetenciák igazolásához érdemes elkészítenie Europass mobilitási igazolványát. Kattintson az europass.hu oldalon a mobilitási igazolvány fülre, majd az igénylés menüpontra, és válassza ki a szakmai gyakorlati célú mobilitási igazolvány elnevezésű adatbázist! A dokumentumot Önnek kell kitöltenie, majd a küldő és fogadó intézménnyel aláíratnia.

Mivel a beszámítás menete egyes esetekben eltérő lehet, a beszámítás pontos menetéről érdeklődjön a szakfelelősénél/tanulmányi előadójánál. Az egyes szakok tanulmányi előadóit innen tudja kikeresni. 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Milyen szervezetet kereshetek meg, ha külföldön szeretnék gyakorlatot teljesíteni?

A szakmai gyakorlati mobilitás megpályázásakor nem egy előre meghatározott listából kell kiválasztani a gyakorlati helyet. A program „csak” a támogatást biztosítja, a gyakorlat megvalósításához kapcsolódó szervezési feladatok teljes mértékben a pályázóra hárulnak, beleértve a gyakorlati hely megtalálását és a szakmai program egyeztetését. Ez elsőre nehéz feladatnak tűnhet, cserébe viszont lehetővé teszi, hogy az igényeinek leginkább megfelelő gyakorlaton vehessen részt: szinte bármilyen céget, szervezetet választhat, amelynél a képzéséhez illeszkedő gyakorlatot tud végezni. (Kivételt jelentenek az uniós intézmények és szervek, illetve az EU-s programokat koordináló ügynökségek, nemzeti irodák.)

1. Válogatott és folyamatosan bővített lista olyan szakmai gyakorlati helyekről, ahol már dolgozott ELTE-s hallgató, és a fogadó fél szívesen várja további ELTE-s hallgatók jelentkezését. 
(Kérjük vegye figyelembe a táblázat “gyakorlat kezdete” nevű oszlopát, ami azt jelzi, hogy mikor végzett ELTE hallgató szakmai gyakorlatot a fogadóhelyen. Minél régebbi ez az időpont, annál valószínűbb, hogy a kapcsolattartó személy és a kapcsolattartó elérhetősége megváltozott, ezért kérjük, hogy amennyiben valamelyik fogadószervezet felkeltette az érdeklődést, nézzen utána a friss elérhetőségüknek.)

2. Hasznos oldalak/adatbázisok szakmai gyakorlat kereséséhez:

Az adatbázisokban könnyen és gyorsan tud hasonló felhívások között keresni, egyszerre nagyon sok lehetőségről értesülhet. A legjobb stratégia, ha az Önnek legszimpatikusabbakat felkeresi, és megpróbál közvetlen kapcsolatba kerülni a munkaadóval! 

3. Sok transznacionális cég, illetve nemzetközi intézmény rendelkezik évek óta futó gyakornoki programmal, amelyet folyamatosan hirdetnek a honlapjukon.

4. Spontán jelentkezés. Előfordulhat, hogy nem konkrét pozíciók között szemezgetve találja meg azt a helyet, ahol a legszívesebben végezné szakmai gyakorlatát. Ebben az esetben írjon a kiszemelt cégnek/szervezetnek/intézménynek, és érdeklődjön a gyakornoki lehetőségekről. A kapcsolatfelvételkor mondja el, hogy Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra fog pályázni/már elnyerte a pályázatát, így foglalkoztatása semmilyen anyagi terhet nem ró a leendő fogadóhelyre. Hívja fel a figyelmet arra, hogy a szakmai gyakornokságának kereteit a Learning Agreement háromoldalú (Ön, a küldő intézmény /ELTE/ és a fogadóintézmény /kiszemelt cég vagy szervezet/) szerződés szabályozza. A fogadóhelynek nincs szüksége semmilyen engedélyre az Erasmus+ szakmai gyakorlati programban való részvételhez. Nincs más dolga, mint megismerni és áttanulmányozni a Learning Agreementet, kiállítani Önnek egy fogadónyilatkozatot, amellyel pályázhat az Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjra, majd sikeres pályázás és szerződéskötés esetén aláírnia a szerződést és betartania az abban foglaltakat.

Hány órában kell dolgoznom a szakmai gyakorlatom alatt?

A szakmai gyakorlat alatt a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban kell dolgozni, ami általában heti 35-40 óra, de minimum 30 órában.

Kapok/kaphatok fizetést a munkámért?

A szakmai gyakorlaton folytatott munkáért a hallgató Erasmus+ szakmai gyakorlati ösztöndíjat kap (az országonként csoportosított 3 ösztöndíjkategória feljebb megtalálható), ez azonban nem zárja ki, hogy a munkáltatója ezen felül önkéntes alapon plusz juttatást nyújtson. Ez jelenthet pénzbeli juttatást, szállást, ellátást vagy egyéb kedvezményeket.

Meddig jelentkezhetek Erasmus+ diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlatra?

Erasmus+ diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlatra a hallgatói jogviszony megszűnéséig - az utolsó aktív félév végéig (vizsgaidőszak utolsó napja) - jelentkezhet. 

A társadalombiztosításom a szakmai gyakorlat idejére is érvényes?

Amennyiben a tanulmányi időszaka alatt végez szakmai gyakorlatot és aktív hallgatói jogviszonya van az egyetemen, úgy automatikusan biztosított marad. Diplomaszerzés/abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén már nem áll jogviszonyban az egyetemmel, így a társadalombiztosítása alapját adó aktív hallgatói jogviszonya is megszűnik. Az őszi félévben abszolváló vagy diplomát szerzett hallgatóknak március 31-ig, míg a tavaszi félévben végzett (abszováló/diplomát szerzett) hallgatóknak október 31-ig érvényes a diákigazolványa. Innentől kezdve további 45 napig biztosítottak. Tehát őszi félév esetén május 15-ig., tavaszi félév esetén december 15-ig. Ezután személyesen Önnek kell gondoskodnia társadalombiztosításáról.

Az Egyesült Királyságban szeretnék szakmai gyakorlatot teljesíteni. Mit kell erről tudnom?

Az Egyesült Királyságba az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás felhívása keretében lehetséges pályázni.

EN