Hivatalosan is lezárult az Eötvös Loránd-emlékév

2020.01.30.
Hivatalosan is lezárult az Eötvös Loránd-emlékév
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár épületében tartotta meg záróülését az emlékév szervezéséért felelős "Eötvös 100" Koordinációs Testület. Bár az ünnepségsorozatnak vége, a munka folytatódik, és május 22-ig várja a látogatókat A pontosság bűvöletében. Eötvös Loránd élete és munkássága kiállítás is.

Báró Eötvös Loránd halálának 2019-es centenáriumát az UNESCO „az UNESCO-val közös megemlékezésű évfordulóvá” nyilvánította. Az emlékév központi vonulatát az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) centenáriumi projektje jelentette, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal finanszírozásával. A projektben az MTA KIK közvetlen partnere volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem is.

2019 folyamán összesen 127 különféle "Eötvös 100" eseményre került sor.

A tudós életműve központi témája volt több hazai és Magyarországon tartott nemzetközi rendezvénynek. A konferenciák sorát januárban az MTA-n rendezett tudományos ülésszak nyitotta meg, az Eötvös halálának évfordulóján szintén az MTA-n megtartott központi ünnepség pedig az év kiemelkedő eseményének számított. Elhangzott Eötvös 100 előadás Mexikóban, Kanadában és Németországban is; Heidelbergben megkoszorúzták emléktábláját. Eötvös 100 kiállítást vittek olyan nagy nemzetközi kongresszusokra, mint például a European Geoscience Union bécsi, a European Association of Geoscientists and Engineers londoni, az International Union of Geodesy and Geophysics montreali konferenciája, fotóiből kiállítást rendeztek Dél-Tirolban. Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) döntése alapján 2019-ben az „Év Európai Földmérője” Eötvös lett, és Borhy László az Eötvösről elnevezett egyetem rektoraként Magyar Örökség Díjat vehetett át a tudós életművéért.

Az emlékév-projekt résztámogatásával két reprezentatív könyv jelent meg magyar és angol nyelven: az Eötvös Loránd Emlékalbum az átlagolvasónak, Az Eötvös-kísérlet történelmi háttérben inkább szakembereknek szól. Az év rendkívül fontos eredménye, hogy a www.eotvos100.hu-n Eötvös Loránd immár összes publikációja elolvasható. Sőt, Eötvös Lorándnak még az MTMT-profilja (a Magyar Tudományos Művek Tára) is elkészült. Egy másik – látványos – emlékévi eredmény, hogy széles körben ismertté vált Eötvös Loránd jó néhány saját készítésű sztereofényképe Budapestről, terepi geofizikai méréseiről és Dolomitokbeli hegymászásairól. Emlékére kiadtak érmét és bélyeget, országos középiskolai vetélkedőt rendeztek, kerékpáros és gyalogtúrát szerveztek, emlékfát ültettek. 

 Az Emlékév végén a közreműködőknek megküldött és általuk továbbküldött magyar és angol nyelvű "Eötvös 100" kirakós képeslap („puzzle”) 

Mint a Koordinációs Testület beszámolt róla, az Emlékév során közvetlenül érzékelni lehetett, hogy Eötvös Loránd a nemzetközi tudományban még annál is nagyobb márkanév, mint amilyennek azt akár egy évvel ezelőtt gondolni lehetett. Eötvös Loránd kivételesen lényeglátó kutató volt, kísérleti eredményei örökéletűek, a gravitációs fizikában (ami 2019-ben újból központba került) ma a híres Eötvös-kísérlet jelenti mindenkinek a „kályhát”. A Kárpát-medencében élő és dolgozó földtudományi szakemberek számára pedig a neve összetartó erőt jelent. Eötvös Loránd igazi példaképe lehet a mindenkori ifjúságnak – állapították meg.

Az Emlékév lezárultával Eötvös Loránd, e sokoldalú és izgalmas személyiség örökségének minél szélesebb körű népszerűsítése tovább folytatódik. Többek között ünnepélyes szoboravatást terveznek a budapesti Hegyvidéken, illetve A pontosság bűvöletében – Eötvös Loránd élete és munkássága című interaktív kiállítás is megtekinthető 2020. május 22-ig az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban.

A tárlat kortól függetlenül élményközpontúan vezet be a fizika rejtelmeibe, a hivatalos ülés végén a testület tagjai is végigjárták, kipróbálva demonstrációs eszközeit. Szarka László elnök javaslatára az ingát a szokásos módszertől eltérően nem kőkockával, hanem a csoport testtömegével hozták működésbe.

A Koordinációs Testület tagjai a kiállításon

A kiállításon láthatóak Eötvösnek a közelmúltban az ELTE birtokába került előadásjegyzetei is, amelyek az Egyetemi Könyvtár munkatársainak köszönhetően már kutathatóak.

A kiállításnak saját Facebook-oldala van, ahova az Egyetemi Könyvtár munkatársai naponta tesznek fel csemegéket Eötvös életével és munkásságával kapcsolatban. Megtudhatjuk például, hogy az Eötvösról elnevezett lorándit jelenleg a fizikusok érdeklődésének középpontjában áll: a Napból érkező neutrínósugárzás kimutatására szeretnék használni. A megvalósítás legnagyobb akadálya, hogy a méréshez kb. 1 kg nagy tisztaságú loránditra van szükség. Az utóbbi évek megfeszített munkájának eredményeként 10,5 t ércből 400 g tiszta loránditot sikerült kinyerni aprólékos kézi munkával.

Eötvös Loránd szenvedélyes kerékpározó is volt – derül fény a sokoldalú Eötvös egy újabb tulajdonságára a Facebook-oldalon. Nemcsak munkába járt így, hanem egy ízben lányaival együtt kerékpárral ment le a Dolomitokba. Nem gondolnánk, de már 1890-ben szükség volt a fővárosi kerékpárosok „megrendszabályozására”, azaz „a főváros területén kerékpárral, velocipéddel vagy a rajta ülő egyén által mozgatott bármely géppel való közlekedés tárgyában” hozott szabályrendelet kiadására, valamint a számozás és a vezetésre jogosító igazolvány bevezetésére – írják a könyvtár munkatársai. 

És olvashatjuk Eötvös József fia 20. születésnapjára írt megható visszaemlékezését is Loránd 1848. július 27-i születésére a család akkoriban svábhegyi nyaralójában:

„A nap melyen születtél életem egyik legkínosabb napja volt.

Anyád a szülés következtében élet veszélyben forgott. Benn a városban a felséges nép lázongott, s míg feleségem betegágyánál ülve remény és kétségbeesés között számoltam érütéseit, a Pest s Buda-i tornyokrol a vészharang hangjai tölték az éji csendet, s egy üzenet jött a másik után mely minisztertanácshoz hítt. Soha nem szenvedtem többet mint ezen orákban míg hajnal felé Balassa tudtomra adá hogy anyád veszélyen kívül van, s őt megcsókolva a városba siettem. Ugy látszik a kegyesvégzet ki akarja egyenlíteni akkori szenvedéseimet, s úgy rendelé hogy éppen általad ki akkor öntudatlanul kínjaimat okoztad életem legfőbb örömeit élvezzem. Tartson meg az ég sokáig..."

A svábhegyi szülőház

"Azáltal, hogy a projekt Eötvös Loránd életművét minden eddiginél teljesebben hozzáférhetővé tette, immár bárki meggyőződhet Károlyházi Frigyes 1998. évi (Eötvös születésének 150. évfordulóján tett) megállapításának helyességéről: 'A nagy példakép, Newton sírkövén ez olvasható: Humani generis decus – az emberi nem dísze. Mi írjuk ide, hogy Eötvös Loránd a magyar nemzet ékessége: Hungarae gentis decus' – zárja beszámolóját az Eötvös 100 Koordinációs Testület, azt kívánva, hogy a legközelebbi kerek (200 éves, 2048-as) évfordulós évre mindez evidenciává váljék.

Interjúnk Patkós András professor emeritusszal, a Koordinációs Testület tagjával