Nemzetközi szimpózium a geofluidumokról

2021.07.20.
Nemzetközi szimpózium a geofluidumokról
Az ELTE konzorciumvezetésével 2018-ban létrejött H2020-as ENeRAG projekt július első hetében tartotta nemzetközi csúcseseményét, az International Symposium on Geofluids-ot.

Az ENeRAG (Excellency Network Building for Comprehensive Research and Assessment of Geofluids) innovatív alapgondolata a geofluidumok, a felszínalatti víz, termálvíz, geotermikus energia, szénhidrogének és a hidrotermális ásványi nyersanyagok összehangolt, rendszerszemléletű értékelése és kutatása, továbbá ezen erőforrások kiaknázásának és fenntartható használatának elősegítése. A projekt 2020-ban érkezett félidejéhez, és számolt be sikeresen Brüsszelben az addig végzett munkáról.

Az indulás óta a konzorcium számos kurzust, konferenciaszekciót, tanulmányutat, nemzetközi hallgatói versenyt szervezett, tanulmányokat jelentetett meg. A 2021. július 7. és 9. között megrendezett nagyszabású nemzetközi konferencia csúcsesemény a projekt életében: az online platform keretében a föld- és környezettudományok különböző ágaival foglalkozó szakemberek, sőt a kérdés iránt érdeklődő mérnökök, matematikusok és informatikusok kerülhettek kapcsolatba.

A szimpóziumot az ENeRAG, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tóth József és Erzsébet Hidrológia Professzúra szervezte. Az esemény

tudományos célkitűzéseit nemzetközi hírű meghívott előadók támogatták,

a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének (IAH) Regionális Felszínalatti Vízáramlási (RGFC), MAR (Managed Aquifer Recharge) Bizottságai, a Magyar Nemzeti Tagozata, valamint média partnerként a Water MDPI. A rendezvény fő szponzora partnerként a MOL Group volt, de több kisvállalat is bekapcsolódott az eseménybe. 

A programot az ELTE tudományos rektorhelyettese, Magyari Enikő nyitotta meg, aki kiemelte: a hálózatépítés, az ENeRAG egyik fő eleme az intézményi célkitűzésekkel is szoros összhangban van. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Kar dékánja hangsúlyozta a szimpózium szerepét a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra által nemzetközileg szorgalmazott regionális vízáramlási elmélet sokoldalú alkalmazhatóságában. 

Szőcs Teodóra, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Hidrogeológiai Osztályának vezetője, az IAH egyik alelnöke a geofluidumok rendszerszerű ismeretének fontosságát említette meg a fenntartható vízgazdálkodásban és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Marco Masetti az ENeRAG projekt partnerintézetének (Milánói Egyetem, UMIL) képviseletében felhívta a figyelmet a vízkrízis aktualitásaira, az édesvíz nélkülözhetetlenségére és az Európai Zöld Megállapodásban betöltött kiemelt szerepére. Molnár Ferenc a Finn Geológiai Szolgálat (GTK) nevében elmondta, hogy a GTK-n belül az ENeRAG projekt mintaként szolgál további Twinning projektek számára.  

Az esemény életre hívásának hátterét és céljait, szakmai jelentőségét Mádlné Szőnyi Judit, a szimpózium tudományos elnöke, az ENeRAG projekt koordinátora mutatta be. A szimpóziumon 5 témakörben 40 élő előadás és 28 poszterprezentáció hangzott el, a hallgatóság 26 különböző országból érkezett.

A színvonalat 5 nemzetközileg magasan jegyzett vezérelőadó (Inga Berre / Norvégia, Xiao-Wei Jiang / Kína, Niels Hartog és Vincent Post / Hollandia, Daniele Pedretti / Olaszország) prezentációja is emelte, akik előremutató kutatási eredményeket osztottak meg a résztvevőkkel. Mádlné Szőnyi Judit, Zentainé Czauner Brigitta és Tóth Ádám, az ELTE hidrogeológiai kutatócsoportjának tagjai interaktív workshop keretében a dinamikus rendszerszemléletben történő megközelítést (ENeRAG koncepció) demonstrálták és gondolatébresztő kérdésekkel bevonták a hallgatóságot is a véleménycserébe. 

A szimpózium keretében közösségi programokat is szerveztek, a résztvevők virtuális gálavacsora keretében főzőversenyen nyerhettek betekintést a magyar konyha rejtelmeibe, valamint szintén virtulis módon megismerkedhettek Budapest sokszínű építészetével is. A program zárásaként kihirdették a legjobb szóbeli és poszterelőadást, valamint a legjobb séfet is díjazták.

A rendezvény Déri-Takács Judit (az esemény házigazdája), Erhardt Ildikó (a szervezőbizottság elnöke) és Mádlné Szőnyi Judit szavaival zárult. "Bármilyen különböző is a hátterünk, a szakmánk vagy tudományos karrierünk adott szakasza, valamennyiünket a geofluidumok iránti érdeklődés hozott ide, ahol látnunk kellett, hogy az áramlási rendszerek megértése és a dinamikus rendszerszemlélet lehet a kulcs ahhoz, hogy új tudományos kérdéseket fogalmazhassunk meg, és közelebb jussunk az elméleti és gyakorlati környezeti kérdések megoldásához" – búcsúzott a projekt koordinátora.

A szimpózium sikeres technikai lebonyolításában a Diamond Congress Kft. is közreműködött.